sâmbătă, 12 mai 2012

Ro-M-oN 17

Aceasta este o monedă din Muntenia - dinar - Dan al II-lea - din bilon, de formă aproximativ rotundă, cu diametrul de13 mm şi greutatea de 0,3 grame. Pe aversul acesteia se distinge voievodul în picioare, pe cap cu coroană şi ţinând în mâna stângă glob cruciger sau o cruce iar în dreapta un sceptru, în părţi sigle şi posibil cerc perlat exterior, iar pe revers scut pe care se află o cruce cu braţele terminate cu ancore; deasupra scutului o coroană, în părţi sigle şi posibil cerc perlat exterior.Această monedă este atribuită lui Dan al II-lea (1420 - 1431, cu mai multe întreruperi), fiul lui Dan I (1383 - 1386) şi tatăl lui Vladislav al II-lea (1447 - 1456) şi al lui Basarab cel Bătrîn, zis şi Laiotă (1473 - 1477, cu întreruperi). Dan al II-lea a ajuns domn al Ţării Româneşti cu ajutorul regelui Sigismund al Ungariei. Ca vasal al acestuia, Dan a căpătat de mai multe ori ajutor militar împotriva lui Radu Praznaglava (în traducerea cea mai acceptată, Radu Chelul). Radu, cu sprijinul turcilor, a ocupat de mai multe ori tronul Ţării Româneşti, alungându-l în Transilvania pe Dan.
Dan al II-lea a recunoscut suzeranitatea Ungariei iar mai apoi şi pe a Înaltei Porţi, căreia a fost nevoit să-i plătească tribut. A avut mai multe lupte cu turcii, cucerind cetăţile Turnu şi Giurgiu. A atacat şi Chilia, dar a fost învins de Alexandru cel Bun, voievodul Moldovei. A pierdut Banatul de Severin, precum şi cetatea Bran. A fost înlocuit pe tronul Ţării Româneşti de Alexandru Aldea, fiu al lui Mircea cel Bătrîn, care avea sprijin de la moldoveni. Se pare că Dan al II-lea a murit într-o luptă cu turcii, în iunie 1431.

Aceasta este o monedă din Muntenia - ducat - Vlad Ţepeş - din argint, de formă aproximativ rotundă, cu diametrul de15 mm şi greutatea de 0,56 grame. Pe aversul acesteia se distinge în cercul liniar interior scut despicat vertical; în câmpul întâi o lună în creştere şi o stea cu şase raze, în câmpul al doilea trei grinzi; cerc perlat exterior şi textul +IO VLAD VOIVωD GN, cu litere chirilice, iar pe revers stema valahă - vultur pe coif de cavaler; cerc liniar interior; coiful este reprezentat cu două panaşe; crucea intersectează cercul liniar interior; cerc perlat exterior şi textul +IO VLAD __VOIVOD, cu litere chirilice. Moneda a cărei imagine este prezentată aici umple un gol în numismatica Ţării Româneşti, făcând legatura din punct de vedere tipologic între ducaţii lui Vladislav al II-lea şi cei ai lui Radu al III-lea cel Frumos (între domniile cărora s-a desfăşurat principala domnie a lui Ţepeş - 1456-1462, perioada când probabil este emisă piesa); textul care menţionează numele lui Vlad Voievod indică în mod clar ca unic potenţial emitent pe voievodul Vlad al III-lea Ţepeş, fiul lui Vlad al II-lea Dracul. Textul monedei este Iω BΛAΔb BOIBωΔA ΓNb. Ultimele trei litere sunt prescurtarea cuvîntului ΓOCΠOΔHNb, gospodin, adică DOMN. Textul seamănă foarte bine cu formula obişnuită de încheiere a documentelor date de domnii Munteniei: Io[an] Vladislav voievod, din mila lui Dumnezeu domn (exemplul e de pe documentul dat în 1374 de Vladislav I Vlaicu mănăstirii Vodiţa, aflată lângă oraşul Drobeta - Turnu Severin din zilele noastre).

Aceasta este o monedă din Muntenia - ducat - Vladislav al II-lea - din argint, de formă aproximativ rotundă, cu diametrul de 14 mm şi greutatea de 0,45 grame. Pe aversul acesteia se distinge stema valahă - vultur pe coif de cavaler; cerc liniar interior; coiful este reprezentat cu două panaşe; crucea intersectează cercul liniar interior; cerc perlat exterior şi textul +IO VLADI__SLA VOIVOD, cu litere chirilice, iar pe revers în cercul liniar interior scut despicat vertical; în câmpul întâi o lună în creştere şi o roză cu şase petale (stea cu şase raze), în câmpul al doilea trei grinzi; cercul perlat exterior vizibil numai pe o mică porţiune şi textul +IO VLADISLA VOIVOD GNI, cu litere chirilice.Moneda a fost bătută de Vladislav al II-lea (1447 - 1456), fiul lui Dan al II-lea (1420 - 1431, cu mai multe întreruperi) şi frate al lui Basarab cel Bătrîn, (zis şi Laiotă), şi deci nepot de frate al lui Mircea cel Bătrîn.Vladislav al II-lea a ajuns domn al Ţării Româneşti cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara. Ca aliat al acestuia, Vladislav a participat la campania antiotomană din 1448, încheiată cu înfrângerea armatelor creştine la Kosovopolje (Câmpia Mierlei). Se estimează că la această luptă au participat cam 3.000 de călăreţi moldoveni şi cam 4.000 de arcaşi munteni. În timpul lipsei voievodului din ţară tronul a fost ocupat pentru o lună (octombrie), cu sprijinul turcilor, de Vlad Ţepeş.
Vladislav al II-lea a recunoscut suzeranitatea Înaltei Porţi şi s-a angajat să plătească tribut.A fost înlăturat de la domnia Ţării Româneşti de Vlad Ţepeş, care, în 1456, intră în ţară cu oaste de la Iancu de Hunedoara. Vladislav moare în timpul războiului, după cum spune cronica. Se pare că a fost prins de Vlad Ţepeş, care i-a tăiat capul. 

Aceastea sunt monede din Muntenia - şiling - Mihnea al III-lea - din AE, de formă aproximativ rotundă, cu diametrul de ~16 mm şi greutatea de ~0,6 grame. Pe aversul acestora se distinge în cercul perlat interior bustul voievodului spre dreapta, cu coroană pe cap, cu mâna stângă pe mâerul sabiei şi cu dreapta ţinând un sceptru cu capătul în formă de floare de crin; de-o parte şi de alta anul 16 58 scris diferit pe cel 2 monede; cerc perlat exterior şi textul +IO MICHAEL·RAD DG VL·TR·PR, iar pe revers în cerc perlat interior, acvilă bicefală încoronată; cerc perlat exterior, în afara acestuia stele cu şase raze şi textul +SI[DEVS NOBISCVM]·OVISCON·NO.Cel mai probabil monedele lui Mihnea al III-lea au fost bătute în Transilvania. Textul aversului este IO[AN] MICHAEL RAD[V] D[EO] G[RATIA] V[A]L[ACHIAE] TR[ANSALPINAE] PR[INCEPS], iar cel al reversului este SI DEUS NOBISCUM OVIS CON[TRA] NO[S], fiind scris OVIS în loc de QVIS. Textul a apărut în anul 1577 pe monede emise de Ioan Sigismund , fiind un citat din Epistola către romani a sfîntului apostol Pavel, VIII, 31. Textul este tradus prin: Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? E interesand de observat că acest fragment de verset a fost folosit ca motto neoficial în secolul al XVII-lea în Polonia. Mihail Radu (Mihnea al III-lea) a domnit în Muntenia între martie 1658 şi noiembrie 1659. A reprimat dur opoziţia boierilor şi, în alianţă cu principele transilvănean Gheorghe Rákóczi al II-lea, a luptat contra turcilor. Silit de turci să se retragă în Transilvania, a murit în aprilie 1660 la Satu-Mare.

Aceasta este o monedă din Muntenia - 5 ducaţi aur - Constantin Brâncoveanu - din aur, de formă aproximativ rotundă, cu diametrul de ~35 mm şi greutatea de 17,05 grame. Pe aversul acesteia se prezintă  bustul lui Constantin Brâncoveanu spre dreapta şi textul ·CONSTANTINVS·BASSARABA ___ DE·BRANKOWAN·, iar pe revers stema Valahiei, la picioarele acvilei anul 17 13, sub scut C H, iniţialele gravorului şi textul ·D:G:VOIVODA·ET·PRINCEPS· ___ ·VALACHIAE·TRANS·ALPINAE· O replică a acestei piese a fost emisă de BNR în anul 2006 în cadrul seriei Istoria monedei.
  Constantin Brâncoveanu (născut 1654 şi decedat 15 august 1714) a fost un mare boier, domn al Ţării Româneşti între anii 1688 - 1714  şi nepot al domnitorului Şerban Canatcuzino. În perioada în care a domnit, Ţara Românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală şi o mare dezvoltare a vieţii spirituale.
În 1714, pe 15 august, a fost executat la Istanbul, împreună cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ştefan, Radu şi Matei), precum şi cu sfetnicul său Ianache Văcărescu. Cu toţii sunt veneraţi de către Biserica Ortodoxă Română sub numele de Sfinții martiri Brâncoveni.

***
 
DOUĂ EPIGRAME CU IZ POLITIC


PRIMULUI MINISTRU     de Petru Ioan Gârda

Munciţi din greu, o vede-oricine,
De grele sarcini, v-achitaţi,
Vă străduiţi să faceţi bine
OK! Şi totuşi… când plecaţi?

UNUI LIDER POLITIC           de Constantin Tudorache

Lepădat de cele sfnte,
Merge, ca un portdrapel,
Cu minciuna înainte
Şi  potopul....după el.

CÂTEVA JETOANE DIN TRANSNISTRIA

Această monedă este confecţionată din aur cu puritatea de 99,9%, are greutatea de 8 grame, diametrul de 21 mm, margine netedă, a fost emisă în 1000 de exemplare, la preţul oficial de 1500 ron bucata.
Pentru informaţii suplimentare vedeţi moneda similară de 100 ruble din articolul LUMEA BANCNOTELOR LUMII CAP. 72.

Această monedă este confecţionată din aur cu puritatea de 99,9%, are greutatea de 8 grame, diametrul de 21 mm, margine netedă, a fost emisă în 1000 de exemplare, la preţul oficial de 1500 ron bucata.
Pentru informaţii suplimentare vedeţi moneda similară de 100 ruble din articolul LUMEA BANCNOTELOR LUMII CAP. 72.  

Această monedă este confecţionată din aur cu puritatea de 99,9%, are greutatea de 8 grame, diametrul de 21 mm, margine netedă, a fost emisă în 1000 de exemplare, la preţul oficial de 1500 ron bucata.
Pentru informaţii suplimentare vedeţi moneda similară de 100 ruble din articolul LUMEA BANCNOTELOR LUMII CAP. 72. 
 
Această monedă este confecţionată din aur cu puritatea de 99,9%, are greutatea de 8 grame, diametrul de 21 mm, margine netedă, a fost emisă în 1000 de exemplare, la preţul oficial de 1500 ron bucata.
Pentru informaţii suplimentare vedeţi moneda similară de 100 ruble din articolul LUMEA BANCNOTELOR LUMII CAP. 72.
 
Această monedă este confecţionată din aur cu puritatea de 99,9%, are greutatea de 8 grame, diametrul de 21 mm, margine netedă, a fost emisă în 1000 de exemplare, la preţul oficial de 1500 ron bucata.
Pentru informaţii suplimentare vedeţi moneda similară de 100 ruble din articolul CHILE.
 

 Regatul României - Datoria publică a României - Împrumutul intern de consolidare 3% - Titlu de 5000 lei 1925 

 Câteva ornamente decorative marginale de pe acţiuni germane

con_dorul@yahoo.com 

Niciun comentariu: