marți, 25 iunie 2013

Ro - M - oN 50

CELE MAI RECENTE 
MONEDE JUBILIARE 
EMISE DE CĂTRE B.N.R.

Banca Națională a României a emis o monedă jubiliară pentru a celebra Anul 2013 - Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena - declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În acest sens  Preafericitul  Părinte Patriarh Daniel a spus “Pentru poporul român drept credincios, anul 2013 este un prilej de rememorare a legăturilor istorice pe care Sfinţii Împăraţi le-au avut pe teritoriul  ţării noastre". Aversul monedei prezintă imaginea Catedralei Patriarhale din Bucureşti, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, stema României, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI” şi anul de emisiune „2013”, iar reversul imaginea unei picturi murale din interiorul Catedralei Patriarhale din Bucureşti, reprezentând pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, inscripţiile „ANUL OMAGIAL AL SFINTILOR IMPARATI”, „Constantin si Elena” şi „Mediolanum 313”, respectiv numele localităţii şi anul în care s-a dat Edictul de toleranţă religioasă. Caracteristicile tehnice ale monedei sunt următoarele; valoarea nominală - 10 lei, data emiterii - 20 mai 2013, metalul - argint, puritatea - 99,9%, greutatea - 31,103 grame, diametrul - 37 mm, marginea - zimțată, calitatea - proof, tiraj - 500 de exemplare. 
Catedrala Patriarhală este o biserică din Bucureşti, situată pe Dealul Patriarhiei, ctitorită de Constantin Şerban Basarab Cârnul și soția acestuia, Bălașa, între anii 1654 - 1658. Biserica, purtând hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, a fost sfințită de Mihnea al III-lea în anul 1658, iar la scurt timp a fost transformată în Mitropolie. După primul război mondial Mitropolia este transformată în Patriarhie. Date despre meșterul care a coordonat construirea edificiului nu s-au păstrat, singurele nume păstrate fiind cele ale dregătorilor care au supravegheat ridicarea bisericii, logăfătul Radu Dudescu și Gheorghe Sufariu.

 

Sfântul Împărat Constantin a dezvoltat o activitate deosebită în favoarea locuitorilor de atunci din spaţiul carpato-danubiano-pontic. El a fost împărat timp de 31 de ani (306-327), iar pe teritoriul ţării noastre a zidit zeci de biserici, a construit un pod nou peste Dunăre şi a ţinut foarte mult să reromanizeze Dacia după retragerea împăratului roman Aurelian şi să continue creştinarea poporului de aici, începută de Sfântul Apostol Andrei”. După 31 de ani de domnie, Sfântul Împărat Constantin a fost botezat de episcopul Eusebiu de Nicomidia, pe patul de moarte, iar la scurt timp s-a mutat la Domnul, fiind înmormântat în biserica Sfinţii Apostoli, din Constantinopol, pe care a ctitorit-o. Mama sa, Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia Bitinia. După ce  generalul roman Constanţiu Chlorus a divorţat de ea la îndemnul împăratului Diocleţian, a trăit departe de viaţa publică, în preajma fiului său, Constantin. În cartea “Vieţile Sfinţilor de peste tot anul” se spune că Împăratul Constantin a trimis-o pe mama sa Elena la Ierusalim pentru căutarea cinstitului lemn pe care a fost răstignit  trupul lui Hristos.  Potrivit tradiţiei, în timpul săpăturilor de pe dealul Golgotei, împărăteasa Elena a găsit trei cruci. Ca să descopere Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul, a atins cu ele un mort. La atingerea Crucii Domnului, mortul a înviat. Împărăteasa Elena este cea care a zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Betleem, pe cea din Nazaret, dar şi alte sfinte aşezăminte. Sinaxarul consemnează că după ce s-a întors la Constantinopol, Împărăteasa Elena şi-a săvârşit viaţa, în anul 327, cu 10 ani înainte de moartea fiului său, Împăratul Constantin cel Mare. 
Banca Națională a României a emis o monedă jubiliară pentru a celebra Personalitatea celebrei actrițe Lucia Sturdza-Bulandra. Aversul monedei prezintă imaginea vechii clădiri a Teatrului Naţional din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA“, stema României, valoarea nominală „10 Lei“ şi anul de emisiune „2013“, iar reversul portretul, semnătura actriţei Lucia Sturdza-Bulandra şi anii între care a trăit, respectiv „1873” şi „1961“, elemente suprapuse peste o compoziţie sugerând arta teatrală, iar în arc de cerc, inscripţia „LUCIA STURDZA-BULANDRA“. Caracteristicile tehnice ale monedei sunt următoarele; valoarea nominală - 10 lei, data emiterii - 10 iunie 2013, metalul - argint, puritatea - 99,9%, greutatea - 31,103 grame, diametrul - 37 mm, marginea - zimțată, calitatea - proof, tiraj - 500 de exemplare. 
Din inițiativa lui Ion Heliade Rădulescu și Ion Câmpineanu, în anul 1834 ia ființă Societatea Filarmonică din București. În scopul construirii unui Teatru Național aceasta societate cumpără în anul 1836 Hanul Câmpinencii. Domnitorul Alexandru Ghica aprobă în anul 1840 proiectul de ridicare a unui Teatru Național la București, în stil baroc sub conducerea arhitectului vienez Heft.  În anul 1845 începe ridicare construcției care va dăinui până în anul 1944 când a fost bombardată de către naziști.  În anul 1852 se deschide Teatrul cel Mare din Bucureşti, primul director fiind Costache Caragiale. Sala de spectacole, cu o capacitate redusă, construită iniţial pentru protipendadă, a fost mărită pentru a cuprinde şi alte categorii de spectatori. Prima reprezentaţie are loc la 31 decembrie 1852 cu piesa „Zoe sau Un amor românesc”. În anul 1864 Teatrul cel Mare devine instituţie publică de cultură când, printr-un decret semnat de primul ministru de atunci, Mihail Kogălniceanu, „s-a hotărât să se ia pe contul statului şi să devină instituţie naţională”. În anul 1952 se sărbătoreşte centenarul Teatrului Naţional şi instituția primeşte numele lui Ion Luca Caragiale.
Lucia Sturdza-Bulandra (născută la data de 25 august 1873 în Iași și decedată la data de 19 septembrie 1961 în București) a fost o renumită actriță de teatru din România. Lucia Sturdza-Bulandra a fost una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în roluri de compoziție din dramaturgia universală și națională, spirit organizatoric, talent pedagogic ce a format generații întregi de actori. În anul 1898 a debutat la Teatrul Național din București, iar în 1914, împreună cu soțul ei, a întemeiat o companie particulară. Din anul 1941 este actriță a Teatrului Municipal din București iar din anul 1947 până la sfârșitul vieții a fost directoarea acestui teatru, astăzi Teatrul Bulandra. A fost profesoară la Conservatorul de artă dramatică din București timp de 30 de ani.
Banca Națională a României a emis o monedă jubiliară pentru a celebra Trecerea a 150 de ani de la punerea pietrei de temelie a Manufacturii de Arme din cadrul Arsenalului Armatei. Aversul monedei prezintă imaginea unui grup de militari din armata Principatelor Unite în uniforme specifice diferitelor arme, valoarea nominală „10 LEI”, stema României, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA” şi anul de emisiune „2013”, iar reversul imaginea Manufacturii de Arme din cadrul Arsenalului Armatei, după o litografie de epocă şi anul înfiinţării acesteia, „1863”, stema Principatelor Unite şi inscripţiile în arc de cerc „MANUFACTURA DE ARME” şi „ARSENALUL ARMATEI”. Caracteristicile tehnice ale monedei sunt următoarele; valoarea nominală - 10 lei, data emiterii - 25 iunie 2013, metalul - argint, puritatea - 99,9%, greutatea - 31,103 grame, diametrul - 37 mm, marginea - zimțată, calitatea - proof, tiraj - 500 de exemplare. 
Manufactura de Arme a României a fost fondată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, ministru de război fiind generalul Ioan Emanuel Florescu în luna iunie a anului 1863.

***

DOUĂ EPIGRAME
DIN VIAȚĂ
De Ștefan Cornel Rodean - Sibiu
colonel de artilerie, în rezervă

LA SPITAL

Moștenitorii-așteaptă-o veste,
Iar doctorul le-o dă, în fine:
Nici-o speranță nu mai este,
Bolnavul …se va face bine!

SPITALUL

Cu traiul atârnând de-un fir de ață,
Slăbit de multe boli și de nevoi ,
Aicea poți începe-o nouă viață:
…Pe cea de-apoi.

__________xxx__________

DOUĂ MEDALII
ȘI CÂTEVA
MEDALII ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică şi subiectul ei de studiu, MEDALIA,  poţi citi în  articolul  "Le Havre - Franţa".

JETOANELE sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor, ce sunt folosite pentru declanșarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor bauturi sau mici, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi în plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la ședinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată. 

Mihail Sadoveanu
Ilustru prozator român, scriitor progresist,
militant pentru pace * 1880 - 1961 
Mihail Sadoveanu (născut la data 5 noiembrie 1880 la Pașcani și decedat la data de 19 octombrie 1961 în localitatea Vânători, județul Neamț) a fost un scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român. Este considerat unul dintre cei mai importanți prozatori români din prima jumătate a secolului al XX-lea. Opera sa se poate grupa în câteva faze care corespund unor direcții sau curente literare dominante într-o anumită epocă: o primă etapă semănătoristă, cea de început, a primelor încercări, nuvele și povestiri, o a doua mitico-simbolică, din perioada interbelică (reflectată în romane precum Creanga de aur sau Divanul persian), precum și o ultimă fază care corespunde realismului socialist, în acord cu perioada socialist-comunistă la care Sadoveanu va adera ideologic. După anul 1947, scrisul său virează spre ideologia noului regim comunist, publicând opere afiliate curentului sovietic al realismului socialist, celebre fiind romanul Mitrea Cocor sau cartea de reportaje din URSS Lumina vine de la Răsărit. Ca recompensă pentru această orientare, devine președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, funcția politică maximă ocupată de un scriitor român în timpul regimului comunist și se bucură de toate privilegiile ce decurgeau din aceasta. 

(Nicolae Labiș)
Nicolae Labiș a fost un poet român care s-a născut la data de 2 decembrie 1935 în satul Poiana Mărului, comuna Mălini, județul Suceava și a decedat la data de 22 decembrie 1956 în București. Criticul Eugen Simion l-a supranumit „buzduganul” generației șaizeciste.

Jeton - 10 lei 
Parcul Sf.Nicula - G.G. Movileanu 

Set 2 jetoane - Moara Herdan A și B

__________ooOoo__________

LIDERI POLITICI 
PE BANCNOTELE LUMII
100 pesos 1895 - Argentina
Mariano Moreno (1778 - 1811) a fost un avocat, jurnalist și om politic argentinian.

Câteva ornamente decorative marginale
de pe acțiuni germane 

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 25.06.2013

luni, 24 iunie 2013

INFO NUMIS MONDO - 29


1.  Autoritatea monetară  a statului Libia continuă acțiune de preschimbare a bancnotelor destinate circulației, urmare a eliminării de la putere a fostului președinte dictator Muammar al Gaddafi. Sus este prezentată bancnota de 50 de dinari care va intra în circulație anul acesta iar dedesubt cea aflată în circulație din anul 2008.   
Dacă vechea bancnotă ni-l prezintă pe colonelul Gaddafi și Centrul de conferințe al Ministerului agriculturii, de la Al-Quardabyia, noua bancnotă ne prezintă Farul maritim italian de la Benghazi și Stânca arcadă din Munții saharieni Tadrart Acacus.
Muammar Abu Minyar al-Gaddafi (1942 - 2011) a fost un militar și om politic, președinte dictator al statului libian între anii 1969 - 2011, fiind înlăturat de la putere și ucis de către rebeli în urma unei revoluții,
Farul italian din localitatea libiană Benghazi a fost construit în anul 1922 pe timpul dominației coloniale italiene. 
Munții Acacus sau Tadrart Acacus formează un lanț muntos în deșertul Sahara, vestul Libiei, districtul Ghat. Zona prezintă peisaje deosebite și o bogată colecție de desene rupestre realizate în ultimile 12 secole inaintea lui Hristos, Datorită abundenței în desene rupestre și stâncilor sculptate în mod miraculoș de către vânt și ploi, zona a fost inclusă în anul 1985 în patrimoniul universal UNESCO.

2. Continui să îți prezint alte monede euro probă, test sau de încercare emise de către state sau provincii ale unor state europene, membre ori nemembre ale spațiului european al monedei unice, acum și aici din Georgia.

Georgia este un stat european situat în regiunea Munților Caucaz. Statul se întinde pe suprafața de 69700 km.p., la o populație de aproximativ 4,5 milioane de locuitori și are capitala în orașul Tbilisi. Mai jos îți prezint trei fotografii ale unor monumente inconfundabile de arhitectură din capitala georgiană, Tbilisi.    
Podul Păcii
Hotelul Marriott
Biserica Sameba

3.  Autoritatea monetară a statului asiatic Filipine ne surprinde prin faptul că emite bancnote destinate circulației dar care marchează și multe momente (evenimente) aniversare din existența statului și poporului filipinez. Aceste bancnote circulă concomitent ele având simultan valoare comercială de schimb dar și jubiliară. Ca design aceste bancnote sunt identice, ele deosebindu-se doar prin aplicarea unei sigle. Vezi mai jos bancnotele de 100 și 50 de piso filipinezi precum și câteva sigle care le completează.    
Bancota de 100 piso îți prezintă chipul lui Manuel Acuna Roxas, care a trăit între anii 1892 – 1948 și a fost președintele statului între anii 1946 - 1948 precum și sediul Băncii naționale filipineze.
Bancnota de 50 de piso îți prezintă chipul lui Sergio Osmena y Suico, care a trăit între anii 1878 – 1961 și a condus statul filipinez între anii 1944 - 1946 precum și sediul Muzeului național filipinez (fostul sediu al Parlamentului național). 

***

DOUĂ EPIGRAME
DIN VIAȚĂ
De Ion Romanescu 
Buzău, născut 1930
comandor de aviație, în rezervă

AVIATOR MODEL

La unitate comandor,
Pentru subordonați model,
Însă acasă-i mielușel
Când bate soția …din picior.

PILOT DE ÎNCERCARE

Cu drag a învățat să zboare,
Ca un adevărat bărbat;
Fiind pilot de încercare,
La multe dame-a încercat.

_________xxx_________

O MEDALIE
ȘI CÂTEVA
JETOANE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică şi subiectul ei de studiu, MEDALIA,  poţi citi în  articolul  "Le Havre - Franţa".

JETOANELE sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor, ce sunt folosite pentru declansarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor bauturi sau mici, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi în plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la sedinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată. 

Liviu Rebreanu * 1885 - 1985
Societatea numismatică română
Liviu Rebreanu (născut 27 noiembrie 1885 în comuna Târlișua din județul Bistrița Năsăud și decedat la data de 1 septembrie 1944 în localitatea Valea Mare din județul Argeș) a fost un prozator și dramaturg român, membru al Academiei Române.

Jeton - 50 bani 1894
Manufactura de tutun "Belvedere"  

Atelierele pentru Manufactura de tutun Belvedere au fost înfiinţate pe terenul lui E. Grant în anul 1864. În acelaşi an, printr-un decretul al domnitorului Cuza, se creează monopolul statului asupra tutunului, dar la 13 ianuarie 1868 statul renunţă la acest monopol, ceea ce înlesneşte manufacturii de tutun să lucreze ca societate privată, până în 1881, când statul revine la monopolul său. Iniţial, fabrica Belvedere a lui Grant, avea 4 maşini de făcut ţigări fără carton, 12 maşini de tăiat tutun şi 400 de lucrători. Tot în 1864, pe lângă fabrica de tutun se înfiinţează şi o fabrică de cârticele (foiţă de ţigară). Treptat, manufactura de tutun se extinde pe terenuri vândute din 1877 de Zoe Grant şi urmaşii săi, statului. Acesta va prelua definitiv întreprinderea inclusă în Regia monopolurilor statului. O altă porţiune de teren de 8 hectare este vândută de familia Grant Societăţii pentru Locuinţe Ieftine. Între 1912-1918 această societate construieşte 200 de locuinţe ieftine, destinate personalului Regiei monopolului de stat, formându-se astfel cartierul Belvedere. Între anii 1930-1940 se continuă şi se aduc îmbunătăţiri, iar după 1940 Manufactura de tutun Belvedere se va numi Fabrica de ţigarete Bucureşti. În urma bombardamentelor din 4 aprilie şi 9 mai 1944, care au devastat zona Gării de Nord, Fabrica de tutun, alte întreprinderi şi case din zonă, inclusiv Palatul Belvedere, au fost grav avariate, dar refăcute după terminarea războiului. 


Jeton - Loto - PronosportJeton - Luna ParkJeton - 20 lei - Manole Georgescu

_________ooOoo_________

LIDERI POLITICI
PE BANCNOTELE LUMII
1 peso puternic 1873 - Argentina  
Mariano Pascual Necochea (1792 – 1849) a fost un militar și om politic argentinian.

Câteva ornamente decorative marginale 
de pe acțiuni rusești 

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 24.06.2013