joi, 10 mai 2012

Ro-M-oN 16


Aceasta este o Monedă din Muntenia - ban - Dan I - din bilon, de formă aproximativ rotundă cu diametrul de13 mm şi greutatea de 0,24 grame.. Pe aversul acesteia se distinge o acvilă în picioare, spre stânga, cu capul întors spre dreapta, către o cruce; la stânga o treflă şi sigla C şi cerc perlat exterior, iar pe revers cruce mare cu capetele în formă de ancoră, în cantoane câte o treflă şi cerc perlat exterior.Moneda este atribuită lui Dan I (1383-1386), fiul lui de Radu I (1377 - 1383), şi frate al lui Mircea cel Bătrân (1386 - 1418).Ca tip această monedă muntenească este cunoscută în numismatica românească sub numele de ban. Banul muntean era egal cu jumătate de dinar şi corespundea unui obol din sistemului monetar al Regatul Ungar vecin.

 
Aceasta este o Monedă din Muntenia - ducat - Dan I - din argint, de formă aproximativ rotundă cu diametrul de ~15 mm şi greutatea de ~0,6 grame. Pe aversul acesteia se distinge stema valahă - vultur pe coif de cavaler, la dreapta stemei sigla Iω, cerc perlat exterior şi textul +IO DANOV VOEV (cu litere chirilice), iar pe revers stemă Basarabilor: un scut despicat în două câmpuri pe verticală; patru bare orizontale în câmpul întâi, sigla ω în câmpul al doilea, globulă în centrul scutului; cerc perlat interior şi cerc perlat exterior şi textul +IO DANOV VOEVODA. Moneda a fost bătută pentru Dan I (1383-1386), fiul lui de Radu I (1377 - 1383), şi frate al lui Mircea cel Bătrân (1386 - 1418).

Aceasta este o Monedă din Muntenia - ducat muntean - Mircea cel Bătrân - Tip A -  din argint, de formă aproximativ rotundă cu diametrul de ~13.5 mm şi greutatea de 0,3 grame. Pe aversul acesteia se distinge stemă a Basarabilor: scut despicat în două câmpuri pe verticală; patru bare orizontale în câmpul întîi, sigla ω (de monetărie) în cîmpul al doilea, textul latin +IWan:DI:mvnaz şi cerc perlat exterior, iar pe revers stema valahă - vultur pe coif de cavaler, la stânga o siglă, textul latin: +IWAn ___ mvnaz şi c cerc perlat exterior.
Monedele au fost bătute sub Mircea cel Bătrân, cel mai important şi mai glorios dintre domnii Ţării Româneşti. A domnit între 1386 şi 1418. Ca tip aceste monede sunt cunoscute de numismatica românească sub numele de ducaţi munteni, corespunzând sistemului de ducaţi bătuţi la Veneţia în 1202. În ce priveşte gravura în sine (avers - revers), monedele corespund tipului comun de ducat muntean, tip întâlnit practic în toate emisiunile domnilor munteni, de la Vlaicu I (1364 - 1377) la Basarab (cel Bătrîn) Laiotă (1473 - 1477, cu multe întreruperi). Textele de pe monedele lui Mircea cel Bătrîn au fost scrise fie cu caractere chirilice, fie cu caractere latine. Acestea folosesc caractere latine. Până în prezent nu s-a reuşit descifrarea şi interpretarea acestor texte. În cazul lui Mircea, dar şi a altor voievozi, există multe variante de monede, diferenţele datorându-se diversităţii textelor, setului de caractere cărora literele aparţin, însemnelor de monetărie şi, desigur, greşelilor de scriere. La o analiză, chiar superficială, a monedelor munteneşti, apare firesc bănuiala că machetatorii erau cel mai adesea analfabeţi. Acest fapt a rezultat în mărirea numărului de variante.

Aceasta este o Monedă din Muntenia - ducat muntean - Mircea cel Bătrân - Tip B - din argint, de formă aproximativ rotundă cu diametrul de ~14 mm şi greutatea de ~0, 3 grame. Pe aversul acesteia se distinge stema valahă - vultur pe coif de cavaler, textul latin +IVVAN___SMIV şi cerc perlat exterior, iar pe revers stema Basarabilor: un scut aproape triunghiular despicat în două câmpuri pe verticală; patru bare orizontale în câmpul întâi, sigla ω (litera grecească omega, posibil siglă de monetărie) în câmpul al doilea, textul latin  +IVVAn SIVISnMI şi cerc perlat exterior. 
Alte variante ale acestei monede cu uşoare modificări:
 
Apare pe avers litera K şi textul +Iω MP[..]__BOIBOD iar pe avers sigla K şi textul chirilic +Iω MP[...] BOIBODA
  
Apare pe avers în dreapta sigla P (litera slavonă R) şi textul chirilic: +Iω MP[..]__BOEB, iar pe revers nicio siglă şi textul chirilic: +Iω MP[...] BOEBθ 
Apare pe avers în dreapta sigla M şi textul chirilic +Iω M[..]__θEO, iar pe revers sigla X în câmpul al doilea (litera grecească hi). În centrul scutului o globulă şi textul chirilic+Iω M[...] θEO. 

Aceasta este o Monedă din Muntenia - ducat muntean - Mircea cel Bătrîn - Tip C - din argint, de formă aproximativ rotundă cu diametrul de diametru ~14 mm şi greutatea de ~0, 3 grame. Pe aversul acesteia se distinge stema valahă - acvilă cu capul spre spate, aşezată pe un coif de cavaler, scut înclinat, despicat în două câmpuri pe verticală, cu patru fascii în câmpul unu, textul +Iω MI[..]B şi cerc perlat exterior, iar pe revers Mircea cel Bătrîn în picioare, purtând coroană şi mantie, cu un glob crucifer în mâna stângă şi cu o suliţă (amplasată oblic) în mâna dreaptă, textul +Iω MIP[...]B şi cerc perlat exterior.Moneda a fost bătută de Mircea cel Bătrîn, cel mai important şi mai glorios dintre domnii Ţării Româneşti. A domnit între 1386 şi 1418. Pe această monedă voievodul este reprezentat în stilul în care erau gravate imaginile împăraţilor pe monedele bizantine.Ca tip această monedă este cunoscută de numismatica românească sub numele de ducat muntean, corespunzînd sistemului de ducaţi bătuţi la Veneţia în 1202.Textele de pe monedele lui Mircea cel Bătrîn au fost scrise fie cu caractere chirilice, fie cu caractere latine. Acestea folosesc caractere chirilice.
În cazul lui Mircea, dar şi a altor voievozi, există multe variante de monede, diferenţele datorîndu-se variaţiei literelor din legendă, setului de caractere cărora literele aparţin, însemnelor de monetărie (de obicei prezente atît pe avers cît şi pe revers, în mod normal diferite) şi, desigur, greşelilor de scriere. Nu este exclusă nici folosirea ligaturilor - combinaţii de două sau chiar trei litere - la scrierea legendelor. La o analiză, chiar superficială, a monedelor munteneşti, apare firesc bănuiala că machetatorii erau cel mai adesea analfabeţi. Acest fapt a condus la mărirea consistentă a numărului de variante de monede. Globul crucifer sau mărul imperial este un simbol al puterii monarhice, fiind o sferă de metal nobil ornată cu pietre preţioase, cu o cruce deasupra. Crucea deasupra sferei simbolizează universul peste care creştinismul este stăpânitor.
    

***
CÂTEVA EPIGRAME DIN CREAŢIA
LUI CORNELIU COSTĂCHESCU ALEX.


 AUTORITATEA BĂRBATULUI

Viaţa lor e prea frumoasă,
Şi nimic nu o marchează.
Numai el comandă-n casă,
După cum i se ....dictează

EXPERIENŢA VIEŢII

Cu răul când m-am confruntat,
În lupta cruntă de idei,
Nu câinii m-au înfricoşat,
Ci, droaia mare de ....căţei

CÂTEVA JETOANE INTERSANTE

Dumitru Eremie - Epureni - valori diferite 

Întreprinderea Palatului de Justiţie - "N.CUŢARIDA - Inginer" -1890

Steaua română - Schela  

 50 lei - Regia Monopolul statului - 1894

___________xxXxx_____________

România - Acţiuni - Institutul de credit si economii "AURORA" - Baia Mare - 100 coroane 1907

Câteva ornamente decorative marginale de pe acţiuni germane

con_dorul@yahoo.com

Niciun comentariu: