luni, 31 octombrie 2016

INFO NUMIS MONDO - 85


1.  Banca Centrală Europeană procedează la înlocuirea bancnotelor euro aflate în circulație. S-a început cu bancnotele de valoare mai mică (5, 10 și 20 euro), acum s-a ajuns la bancnota de 50 euro. Prin această operațiune se încearcă suplimentarea elementelor de siguranță de pe bancnote, deși ele au designul asemănător și aceasta deoarece pe plan mondial s-au constatat multe încercări de falsificarea a acestora. 
Bancnotele vechi se retrag treptat din circulație, deci nu există niciun risc ca ele să fie refuzate la efectuarea operațiunilor comerciale. Îți prezint mai jos bancnota veche dar și cea nouă pentru a studia singur diferențele grafice existente între ele și pentru a nu fi surprins când vei avea ocazia să primești bancnota nouă. 

2.  Loteria națională a statului spaniol a emis o serie de bilete de loterie reprezentând frumoase autovehicule de epocă. 
Aici admiri un bilet de loterie din data de 3 aprilie 2003 ce prezintă autovehicolul limuzină Chrysler Imperial model 1926. 
Automobilul Chrysler Imperial a fost introdus în fabricația de serie în anul 1926, producându-se până în anul 1954 și din nou, în perioada 1990 – 1993. Acest model de automobil era o mașină grea, cu un motor de aproape 6000 centimetri cubi ce atingea pe atunci viteza cosmică” de 80 kilometri pe oră. Numele Chrysler provine de la cel al patronului – Walter P.Chrysler. Chrysler s-a constituit ca o marcă auto de prestigiu ce a rivalizat și rivalizează cu alte mărci americane de autovehicule precum Cadillac, Lincoln sau Packard. Existența cuvântului Imperial, în denumirea mărcii, semnifică ceva suveran, suprem, superior, de excelență și de lux.

3.  Banca națională a statului sud-american Argentina a emis în anul 2015 o nouă bancnotă de 50 peso argentinieni pentru a comemora sacrificiul de sânge al eroilor argentinieni căzuți pe câmpul de luptă în războiul Malvinelor. Nu am informații dacă noua bancnotă circulă în paralel cu cea veche sau o înlocuiește în efectuarea tranzacțiilor comerciale. Bancnota nouă este realizată pe fond albastru și are ca reprezentare grafică principală Arhipelagul Malvinelor. 
Arhipelagul Malvine (Falkland) este situat în Atlanticul de sus, la 483 kilometri est de coasta Americii de sud și la 940 kilometri nord de Antactica, fiind format din două insule mai mari și încă vreo 700 mai mici, total suprafață uscat 12173 kilometri pătrați pentru aproximativ 3200 de locuitori. Arhipelagul este un teritoriu britanic de peste mări, revendicat și de Argentina, având reședința administrativă în orașul Stanley.
 
Pe aversul bancnotei vechi este reprezentat chipul lui Domingo Faustino Sarmiento, iar pe revers Clădirea Guvernului argentinian (Casa Rosada).
 
Domingo Faustino Sarmiento a fost un scriitor și om politic argentinian care a trăit în perioada 15 februarie 1811 – 11 septembrie 1888. În perioada 1 octombrie 1868 – 12 mai 1874 a deținut funcția supremă în stat, fiind cel de-al șaptelea președinte al Argentinei. 
În clădirea Clădirea Guvernului își are sediul și Muzeul președinților Argentinei. Edificiul are o vechime înaintată fiind de mai multe ori modificat, restaurat din temelii și modernizat. 

***

O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

____________xxx___________

O INSIGNĂ, 
CÂTEVA PLACHETE ȘI
MEDALII ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  
 Insigna - Agenția națională anti-drog România
5 ani de activitate în slujba sportului curat
Agenţia Naţională Antidrog a luat fiinţă în anul 2003, prin instituţionalizarea cadrului de lucru al Comisiei Interministeriale Antidrog şi crearea unei structuri guvernamentale moderne, care să răspundă cerinţelor europene în domeniu. Preluând atribuţiile deţinute de Comisia Interministerială, noua instituţie urma să asigure la nivel naţional coordonarea unitară a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, pe baza unei strategii naţionale, context în care, îi revenea şi misiunea de a asigura elaborarea, dezvoltarea şi promovarea politicilor în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri. Prima Strategie Naţională Antidrog (pentru perioada 2003-2004), elaborată de Agenţia Naţională Antidrog, a venit astfel în întâmpinarea unei dificultăţti acute în planul coerenţei decizionale şi al unităţii de acţiune în domeniul combaterii şi prevenirii consumului şi traficului ilicit de droguri, dificultate resimţită în perioada funcţionării Comisiei Interministeriale Antidrog. Totodată, prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, s-a creat pentru prima data posibilitatea abordării problematicii drogurilor din perspectivă interdisciplinară, în acest sens, colectivul noii instituţii reunind medici, jurişti, psihologi, sociologi, asistenţi sociali, farmacişti, chimişti, specialişti în domeniul educaţiei şi al prevenirii criminalităţii etc. Amplificarea fenomenului drogurilor şi în ţara noastră, pe fondul dezvoltării reţelelor de criminalitate organizată transnaţională, a condus la necesitatea intensificării eforturilor pentru combaterea lui. Astfel, cea de-a doua Strategie Naţională Antidrog (pentru perioada 2005-2012), prin care Guvernul României consideră lupta antidrog ca o prioritate naţională, s-a elaborat în concordanţă cu cerinţele europene în acest domeniu, fiind din acest punct de vedere racordată la dimensiunea internaţională a fenomenului, dar şi la specificitatea naţională a acestuia. Pornind de la experienţa acumulată de-a lungul timpului, în actuala viziune a Agenţiei Naţionale Antidrog, se urmăreşte ca în România să funcţioneze un sistem coerent, integrat şi profesionist de servicii de asistenţă destinate consumatorilor de droguri, prin care să se asigure un nivel de receptivitate ridicat faţă de nevoile consumatorilor de droguri. Toate acestea vor conduce în final la menţinerea unui nivel scăzut al prevalenţei consumului de droguri.
Asociația Română a Băncilor (ARB) este persoană juridică română, constituită ca asociație profesională cu scop nelucrativ și îi desfășoară activitatea în conformitate cu statutul său și legile române. Conducerea și administrarea Asociației este asigurată de: Adunarea Generală, Cnsiliul Drector, Conducerea Executivă și Cenzorul. La nivelul ARB funcționează mai multe comisii de specialitate al căror obiectiv principal este de a analiza și propune soluții pentru rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntă sectorul bancar. 
Placheta AAF - Asociația artiștilor fotografi - România
În data de 28 noiembrie 1956, Ministerul Culturii a emis Ordinul cu nr. 1657 privitor la autorizarea funcţionării Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România. În articolul 1 era precizat faptul că „Se autorizează înfiinţarea şi funcţionarea Asociaţiei Artiştilor Fotografi, cu sediul principal în Bucureşti, raionul I.V.Stalin, Piața Scânteii, nr.1.” Ordinul era semnat de primul locţiitor al Ministrului, Ion Pas. În anul 1960, sediul AAF se mută în centrul Capitalei, la parterul Palatului „Universul” din strada Brezoianu nr. 24. Acolo a fost amenajată o bibliotecă şi o galerie de artă fotografică (singura galerie permanentă de acest fel din România, în care, lunar, au fost vernisate numeroase expoziţii ale unor artişti fotografi din ţară şi din străinătate). AFR mai obţinut un spaţiu pe strada Schitu Mǎgureanu (în vecinătatea actualului Ansamblu „Tinerimea Română” şi în care a fost amenajat un studiou de creaţie cu o excelenta dotare tehnică pentru vremea respectivă: aparate de fotografiat, lumini de studiou, aparate de mărit, laboratoare pentru prelucrarea fotografiilor alb-negru şi color chiar şi un punct de vânzare a materialelor fotosensibile (filme, hârtie şi soluţii). Asociaţia Artiştilor Fotografi a organizat în acest răstimp renumitele Saloane Internaţionale ale României, majoritatea lor fiind vernisate la Galeria Dalles. Cu sprijinul şi în colaborare cu Institutului Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, Asociaţia Artiştilor Fotografi a editat, în perioada 1966 - 1989, lunar şi bilunar, 198 de numere ale Buletinului Asociaţiei, intitulat „Fotografia” acordate în condiţii de gratuitate tuturor membrilor AAF. Tot în această perioadă, AAF a editat, împreună cu Institutul Central de Documentare Tehnică, probabil din anul 1967, renumitele Caiete selective „Fotografia” în care au fost publicate cu pondere articole de tehnică fotografică. Şi acestea au fost difuzate membrilor AAF în condiţii de gratuitate. După anul 1989 Asociația era compusă din aproximativ 1500 de membri din care mai puțin de jumătate cotizanți. Criticată după revoluția din decembrie 1989 tocmai de către membrii săi cei mai marcanți pentru concesiile pe care conducătorii organizației le-au făcut propagandei de partid și mai cu seamă în cadrul Festivalului Național Cântarea României, Asociația Artiștilor Fotografi din România s-a diluat până la pragul pierderii identității. Din decembrie 2007 AAFR și-a reluat activitatea sub o nouă conducere, sediul fiind mutat la Oradea. Astăzi activitatea membrilor acestei asociații este aproape inexistentă.
Placheta - EUFOR Bosnia și Herțegovina
Placheta de mai sus s-a conferit tuturor participanților la misiunea EUFOR din Bosnia și Herțegovina. Această misiune a constat în participarea unor contingente de militari din mai multe state europene, printre care și România, la misiunea de transfer a responsabilității de menținere a păcii și liniștii în teatrul de operațiuni, de la trupele SFOR ale NATO către trupele EUFOR ale UE.
Bosnia și Herțegovina este o republică federală situată în sud-estul Europei, care și-a câștigat independența față de R.S.F. Iugoslavia la data de 5 aprilie 1992, având în componența sa două entități teritoriale:  Federaţia Bosnia şi Herţegovina (51% din teritoriu) și Republica Srpska (49% din teritoriu). Suprafata statului este de 51129 kilometri pătrați, populatia numără 4 milioane de locutori iar, capitala funcționează în orasul Sarajevo. Sus am posta stema și drapelul național al acestui stat. 
Federația română de modelism 978
Federația română de modelism 
Federaţia Română de Modelism s-a înfiinţat în 1968 în cadrul fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi a funcţionat fără întrerupere sub această denumire, ca federaţie sportivă naţională subordonată Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Federația română de modelism 
Scopul principal al F.R.Md. este organizarea şi controlul practicării modelismului în România, extinderea modelismului pe întreg teritoriul ţării, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea de rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional. Sus am postat logo-ul Federaţiei Române de Modelism.

____________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Henri IV (sau Henric de Bourbon denumit și Henric cel Mare) a fost unul dintre regii Franței, care a trăit în perioada 13 dece,mbrie 1553 – 14 mai 1610 și a condus statul francez în perioada 1589 – 1610, fiind primul rege din familia de Bourbon. Unul dintre meritele lui este dezvoltarea economică a Franței, după un război religios ce a dezbinat țara. 
Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană
de dinaintea proclamării independenței SUA

Două vignete de pe bilete de loterie spaniole

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 31.10.2016

NEPAL


1 re 1972 
NEPAL 
Este un regat situat în sudul Asiei,
în masivul Himalaya,
între marele state India, la sud, și China, la nord.
Acest stat are capitala la Katmandu,
numără aproximativ 27,15 milioane de locuitori
și se întinde pe o suprafață de 147181 kilometri pătrați.
Statul Nepal și-a câștigat independența în anul 1768
și are următoarea deviză națională unanim acceptată:
Patria ne este chiar mai presus decât cerul”. 
Stema oficială actuală:
 
Vechea stemă oficială: 
 
Steagul oficial adoptat la 12 decembrie 1962:
Alte steaguri oficiale de-a lungul timpului:
1847 – 1923 Rege
1847 – 1923 Prim-ministru
1923 - 1962
 Pe reversul monedei postate aici se regăsesc 
chipul lui Mahendra Bir Bikram și o poză reprezentând Templul Mahabodhi.
 Mahendra Bir Bikram, rege, a trăit în perioada anilor 1920 – 1972, 
a condus în perioada anilor 1955 – 1972.
 
 Templul Mahabodhi (sanskrit: maha = mare, bodhi = luminarea / deșteptarea)  este un templu budist situat în localitatea indiană Bodh Gaya, din statul federal Bihar. Templul este o clădire de cărămidă construit în secolele I – III D.Hr., 
pe locul unui templu și mai vechi. 
Fațada sa are șapte trepte ornate cu statui de-a lui Budha. 
În interiorul templului se află o statuie aurită a lui Budha 
meditând și numeroase alte monumente budiste.
Mai jos admiri alte inconfundabile monumente de cultură și arhitectură din capitala statului - Katmandu - și câteva piese de medalistică și numismatică nepaleză: 
Televiziunea națională
Palatul Muzeu Narayanhiti
Monumentul Boudhanath
Palatul regal
Templul Taleju Bhawani
Universitatea Tribhuwan
Insignă nepaleză
Medalie nepaleză
Jeton nepalez
Monedă nepaleză

***

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

__________xxx_________

CÂTEVA INSIGNE
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

Confederația națională a sindicatelor din Moldova
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este un centru sindical naţional-interramural de tip confederativ, care întruneşte pe principii benevole centre sindicale naţional-ramurale şi este independentă faţă de autorităţile publice, de partide şi alte organizaţii social-politice, de asociaţii ale patronatelor şi faţă de organizaţiile obşteşti, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este constituită din 26 de centre sindicale naţional-ramurale, care întrunesc circa 420 mii membri de sindicat. Printre ei sunt angajaţi din învăţămînt şi ştiinţă, agricultură şi alimentaţie, deservirea socială şi producerea de mărfuri, comunicaţii, construcţii, industria uşoară, cooperaţia de consum, comerţ şi antreprenoriat, industria chimică şi resursele energetice, oameni de cultură, colaboratori din sistemul MAI, instituţiile de stat şi alte ramuri. Din februarie 2010, CNSM a devenit membră a Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor, care întruneşte în rîndurile sale 333 centre sindicale naţionale din 162 de ţări şi regiuni, cu un total de 180 milioane de membri. Principiile fundamentale pe care le apără şi promovează Confederaţia sunt democraţia, libertatea, solidaritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi şi în şanse.
Ion Creangă 150 ani
Ion Creangă a fost un important scriitor român, care s-a născut la data de 1 martie 1837 la Humulești și a decedat la data de 31 decembrie 1189 la Iași. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveştilor şi povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. A fost bun prieten cu poetul naţional al neamului românesc – Mihai Eminescu. Trupul lui Creangă odihneşte în cimitirul Eternitatea din Iaşi.
Turneul internațional de handbal - Chișinău '90
Handbalul este un sport de echipă care se joacă cu o minge. Meciul are loc între două echipe a 7 jucători (6 jucători de câmp și un portar) pe durata a două reprize a câte 30 de minute. Scopul jocului este de a marca cât mai multe goluri în poarta echipei adversare. Echipa care a marcat mai multe goluri câștigă meciul.
Insigna - Sărbătoarea cărții
Nu am găsit nici un fel de informații despre această insignă sau sărbătoare din Republica Moldova. Se deduce că este vorba despre o manifestare culturală de durată mai scurtă sau mai lungă de timp, dedicată cărții.     
Insigna - Chișinău
Chișinău este capitala, cel mai mare oraș și centrul administrativ-teritorial, economic, științific și cultural al Republicii Moldova. Orașul este atestat documentar din anul 1436 iar astăzi numără aproximativ 678000 de locuitori. Prezint aici câteva repere calendaristice în devenirea istorică a acestui oraș și al Moldovei. Începând cu anul 1241 teritoriul este călcat sistematic de invaziile hoardelor tătare. Istorii consemnează că Principatul Moldovei, ca stat, s-a format în jumătatea a doua a secolului  al XIV-lea, în teritoriul general cuprins între Munții Carpați, Dunăre, Marea Neagră și Nistru. În anul 1812 teritoriul dintre Prut și Nistru (Basarabia) este anexat de către imperiul țarist rus. Pentru a îndepărta Rusia de la gurile Dunării, marile puteri europene, prin Tratatul de la Paris din anul 1856, în urma războiului Crimeii, retrocedează Principatului Moldovei, județele Ismail, Cahul și Bolgrad din partea de sud. În anul 1859 are loc Unirea Principatelor Moldova și Țara românească sub domnia unică a lui Alexandru Ioan Cuza. În urma unor negocieri internaționale, în 1878, cele trei județe sudice ale Basarabiei revin Rusiei, ca troc pentru acceptarea alipirii Dobrogei la România și recunoașterea independenței naționale a României. În anul 1917 Basarabia își declară pentru prima dată independența sub numele Republica Democrată Moldovenească, iar în anul 1918 se unește cu Regatul României. Anul 1945, terminarea celui de-al doilea război mondial, marchează, încorporarea Basarabiei la Rusia, ca republică autonomă , sub numele Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, iar în data de 27 august 1991 teritoriul dintre Prut și Nistru își proclamă pentru a doua oară independența, ca stat, sub numele Republica Moldova. Din această prezentare succintă reiese că teritoriul de astăzi al Republicii Moldova a fost independent între anii 1917 – 1918 și 1991 – prezent, a fost sub administrație rusă între anii 1812 – 1917 și 1945 – 1991, iar în rest a aparținut Principatului Moldovei și României. Sus am postat stema orașului Chișinău, iar mai jos am postat câteva fotografii reprezentând inconfundabile monumente de cultură și arhitectură din același oraș. 
Statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt
Castelul de apă
Aeroportul
Gara
Palatul național
Academia de științe
Autogara nord
Catedrala mitropolitană
Bulevardul Dacia
Bulevardul Ștefan cel Mare 
Fântâna din parcul central

___________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Jesus Reynaldo "Rey" Bondoc Aquino este un om politic filipinez care s-a născut la data de 31 octombrie 1954.
Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană 
de dinaintea proclamării independenței SUA

Câteva vignete de pe acțiuni poloneze 

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 31.10.2016