marți, 30 septembrie 2014

INFO NUMIS MONDO - 63


1.  Pentru a celebra 100 de ani de la emiterea primei monede comemorative, autoritatea bancară centrală a statului european, Portugalia, a emis recent o inedita moneda bimetalica (aur și argint) cu valoarea nominala de 2,5 euro. Moneda (2 în 1) este confecționată din aur(1,56 grame) cu puritatea de 99,9% si argint (11,2 grame) cu puritatea de 92,5% si are diametrul de 28 milimetri. Ea s-a emis într-un tiraj de 2500 de exemplare, fiecare exemplar costând doar 172,2 euro. 

2. Autoritatea națională bancară a statului Ungaria a emis o nouă bancnotă de 10000 de forinți cu mai multe elemente de securitate împotriva contrafacerii dar și un design mai atrăgător. Între bancnota nouă (cea de sus) și cea veche (cea de jos) există multe și vizibile deosebiri grafice. Pe aversul ambelor bancnote este reprezentat chipul lui Ștefan I iar pe revers sunt reprezentate câteva monumente arhitectonice din orașul maghiar Eszterghom (Bazilica și Muzeul creștin).
Ștefan I al Ungariei (969 - 1038) a fost un rege al Ungariei, considerat întemeietorul regatului ungar, primul rege creștin al maghiarilor, membru al Casei arpadiene. Este venerat ca sfânt în Biserica catolică dar și în Biserica ortodoxă. S-a născut la Strigoniu, fiind fiul lui Geza, ducele  Principatului Ungar. Pe linie maternă era nepotul voievodului ardelean Gyula, mama sa fiind Sarolt (sau Sarolta).
Bazilica Sf Fecioară Maria și St Adalbert din Eszterghom este sediul Bisericii Catolice din Ungaria. Suprafața sa la interior este de 5600 metri pătrați, are lungimea de 118 metri iar lățimea de 49 de metri. În altarul bisericii se află cea mai mare pictură din lume, pictată pe o singură bucată de pânză. Pe locul acestei bazilici au fost alte biserici distruse de războaie sau de incendii. În 1820, edificiul a fost restaurat de către arhiepiscopul Sándor Rudnay care i-a conferit statutul de biserică mama a țării. Arhitectul restaurării a fost Pal Kuhnel iar contractant principal a fost Janos Packh.
Muzeul creștin din Eszterom este un mare muzeu de artă al culturii maghiare și mondiale. Muzeul găzduiește mari colecții de artă; pictură și sculptură în stil gotic târziu din Ungaria (sec.15-16), pictură și sculptură germană și austriacă (sec.12-18), pictură italiană (sec.13-18), obiecte de cult religios (sec.16-20), artă aplicată (sec.12-20), grafică (sec.15-20) și numismatică (sec.15-20).

3.  Deasupra continui să îți prezint alte monede euro test, probă sau de încercare, emise de astă dată de către ținutul european Lapland (Laponia).
Provincia Laponia este o provincie finlandeză cu capitala în orașul Rovaniemi, cunoscut și sub numele Satul lui Moș Crăciun. Această provincie face parte marea regiune Laponia care se întinde la nord de Cercul polar, și pe teritoriile statelor vecine. Această provincie are suprafață de 98984 kilometri pătrați și o populație de aproximativ 182000 de locuitori. Sus am postat stema provinciei finlandeze Laponia iar mai jos câteva fotografii din orașul nordic Rovaniemi. 
Regiunea Laponia este o regiune multi-etnică și culturală din nordul Europei, incluzând teritorii suedeze. norvegiene, finlandeze și rusești, la nord de Cercul polar, locuită în mod tradițional de către poporul sami. Peisajul arctic din Laponia a fost înscris în anul 1996 pe lista patrimoniului cultural mondial al UNESCO. Coasta vestică este constituită din fiorduri, văii adânci, munți și ghețari. Aici am postat steagul regiunii Laponia.
Altitudinea maxima este de 2111 m pe muntele suedez Kebnekaise.  Mergând spre est relieful este caracterizat de o câmpie joasă cu multe mlaștini și lacuri, cel mai important fiind Lacul Inari din Finlanda, extremitatea estică fiind dominată de tundra. Această regiune are suprafață de 388350 kilometri pătrați și o populație de aproximativ 2,3 milioane locuitori.

***

DIN ÎNȚELEPCIUNEA 
POPORULUI ROMÂN
  • Cine cere nu piere, dar nici nume bun nu are.
  • Interesul când te întunecă, mintea nu mai judecă.
  • Știe mocanul ce-i șofranul? Când îl vede pe tarabă, gândește că e otravă.

___________xxx_______________

CÂTEVA 
MEDALII ȘI JETOANE
DIN JUDEȚUL IAȘI


Informaţii generale despre medalistică şi subiectul ei de studiu, MEDALIA,  poţi citi în  articolul  "Le Havre - Franţa".

JETOANELE sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor, ce sunt folosite pentru declansarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor bauturi sau mici, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi în plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la sedinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată. 


Daciada - Etapa II - Pașcani 1973
Cântarea României - Daciada
Născută în urma unei "indicaţii" venite de la cabinetul 1, Daciada a fost gândită drept o mişcare sportivă de amploare, organizată din doi în doi ani, având finale pe întreaga ţară la toate disciplinele sportive. A apărut la ideea lui Nicolae Ceauşescu şi a fost botezată astfel parcă special pentru a satisface nevoia condu­cătorului ţării de a sublinia încă o dată originea daco-romană a naţiunii. Practic, obiectul Daciadei îl constituia sportul de masă. Sub imensa "pălărie" a acestei competiţii se reuneau toate disciplinele sportive, practicate teoretic numai de amatori. Dar amatori erau toţi, deoarece, indiferent că era vorba de fotbal, handbal, oină, popice sau aero-mo­delism, toţi sportivii trebuiau în mod obligatoriu să fie încadraţi în câmpul muncii, în timp ce activitatea de performanţă ar fi apărut doar în urma pregătirii din timpul liber. O aberaţie, desigur, mai ales că toţi sportivii care au avut rezultate internaţionale înainte de decembrie ’89 au fost cât se poate de profesionişti. Însă, pentru că ideologia comunistă nu permitea oficial deviaţionisme de tipul sportivului profesionist, toţi performerii şi-au mascat adevărata activitate sub forma unor încadrări în serviciu în funcţie de cluburile la care activau. La Steaua erau trecuţi în Armată, la Dinamo, în Ministerul de Interne ş.a.m.d. Sus am postat logo-ul competiţiei sportive naţionale "Daciada", de pe capacul unei cutii cu chibrituri. 
Festivalul național "Cântarea României" a fost un ansamblu de manifestări culturale din perioada regimului comunist, organizate sub egida Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. A fost inaugurat în anul 1976, după primul Congres al culturii și educației socialiste din 2 - 4 iunie, același an. Denumirea a fost inspirată de eseul omonim „Cântarea României”, al lui Alecu Russo. Cântarea României era definită ca un „festival al educației și culturii socialiste…, amplă manifestare educativă, politico-ideologică, cultural artistică de creație și interpretare, menită să îmbogățească și să diversifice viața spirituală a țării, să sporească aportul geniului creator al poporului român la patrimoniul cultural național și universal.” Implicația directă era că orice creație artistică, dar și tehnică, orice manifestare culturală, spectacol de amatori sau folcloric, reprezentație teatrală, etc. trebuiau să obțină aprobarea „activiștilor” responsabili cu Cântarea României, prezenți în fiecare întreprindere și în fiecare sat. Motivul real al înființării festivalului a fost promovarea artiștilor „populari” și înlocuirea artei culte cu arta populară, singura care, în viziunea conducătorului, ar fi trebuit sprijinită. Sus am postat un steag cu logo-ul Festivalului naţional "Cântarea României". 
Căile Ferate Române (C.F.R.) este compania națională de transport feroviar a României. CFR administrează infrastructura, transportul de călători și marfă pe calea ferată din țară. Rețeaua este integrată semnificativ cu alte rețele feroviare europene, oferind servicii paneuropene de transport de pasageri și marfă. CFR, ca instituție, a fost fondată în anul 1880, după ce prima cale ferată pe teritoriul actual al României a fost deschisă în anul 1854. Sus am postat logo-ul Companiei naţionale CFR.

Pașcani este un municipiu din județul Iași, provincia istorică Moldova, România, al doilea centru urban ca mărime din județ, cu o populație de aproximativ 33500 locuitori și un important nod de cale ferată. În perimetrul orașului a fost descoperite diferite urme ale unor așezări neolitice, aparținând culturii Cucuteni, secolele 5-3 Î.Hr.. Prima atestare documentară datează din 8 aprilie 1419, când apare înscrisă într-un hrisov de danie, cu statutul de sat. Localitatea este menționată și într-un document din data 2 iulie 1453, emis de către domnul Alexăndrel, ca sat pe moșia boierului Oană Pașcă, de la care se pare că i se trage și numele. Sus am postat stema actuală a municipiului Pașcani iar jos fotografiile câtorva monumente pășcănene de cultură și arhitectură. 
Biserica baptistă
Biserica romano-catolică
Primăria

Profesor Vasile Dobrovici 1904 - 1989
Institutul gregorian 1852 - 2002 Grigore Ghica Vodă
Maternitatea Cuza Vodă - Iași - 150 de ani
Vasile Dobrovici (1904 – 1989) a fost un medic și șeful Clinicii de obstretică-ginecologie din Iași, în perioada anilor 1945 – 1972. S-a instruit la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealul, însuşindu-şi o disciplină care îi va marca întreaga viaţă şi activitate. A absolvit Facultatea de Medicină din Iași în anul 1931. Prof. dr. V. Dobrovici s-a specializat în Anglia în perioada anilor 1938 - 1939 lucrând în calitate de asistent oficial în clinica condusă de prof. James Young din Londra şi în serviciul prof. Krew din Edinburg. Foarte bun organizator, prof. dr. V. Dobrovici a dirijat reconstrucţia Spitalului Maternitate după cel de-al doilea război mondial, Clinica de obstetrică şi ginecologie fiind prima din Iaşi care a fost redeschisă şi s-a preocupat în continuare de dezvoltarea şi dotarea clinicii. A publicat în revistele din ţară şi străinătate numeroase lucrări stiinţifice (49 ca singur autor şi 19 în colaborare ca prim autor). Prof.dr. V. Dobrovici a reuşit prin sobrietate, modestie, calm, tact, omenie şi o punctualitate proverbială să impună o atmosferă academică în colectivul pe care l-a condus, fiind considerat creatorul şcolii ieşene de obstetrică şi ginecologie şi creatorul obstetricii moderne româneşti.
Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857) a fost domn al Moldovei sub numele Grigore al V-lea Ghica din luna mai 1849 până în octombrie 1853 și din octombrie 1854 până în iunie 1856. Este fiul lui Alexandru G.Ghica.
În cadrul traditionalei politici filantropice a domnilor români, Grigore Alexandru Ghica doneaza localul din vecinatatea Teatrului National , situat pe ulita Goliei pentru asistenta medicala si sociala a mamelor si copiilor, împreuna cu mijloacele economice necesare- 15000 de galbeni, mobilier, instrumentar, material moale etc. Localul a functionat de la început ca unitate de învatamânt initial preuniversitar- scoala de moase - pentru ca apoi, odata cu înfiintarea facultații de medicină în anul 1879 sa devina sediul clinicilor obstetricale si ginecologice. Înca de la înfiintare, Institutul gregorian a corespuns pregatirii primei promotii de moase necesare mai ales în mediul rural. Directia Institutului a fost încredintata prin hrisovul nr.1 din 1 ianuarie 1852, protomedicului; activitatea scolii de moase care avea o clinica cu 14 paturi, revenea însa primului ei profesor Anastasie Fatu. A doua sarcina a asezamântului o reprezenta asistenta copiilor orfani sau parasiti. Înfiintarea institutului în 1852 mai îndulcea amaraciunea nereusitei deschiderii Facultatii de Medicina din Iasi în anul 1851 când s-a legiferat înfiintarea ei. Regulamentul de functionare al Institutului a fost elaborat de protomedicul Moldovei,  dr. Cuciureanu, care l-a structurat în cinci sectii, sectia I-a fiind „scoala de mosit”, iar sectia a II-a fiind de nou-nascuti. Importanta a fost declararea asistentei medicale gratuite indiferent de starea civila, apartenenta nationala sau religie. Inaugurarea oficiala a Institutului Gregorian a avut loc la data de 7 octombrie 1852 în prezenta protomedicului C.Vârnau si a dr. A.Fatu. Institutul gregorian a devenit în timp Maternitatea Cuza Vodă din cadrul Spitalului de obstretică și ginecologie Iași.   

Vasile Lupu - voievod și domn al Țării Moldovei 1634 - 4652
Trei Ierarhi Iași - 1989  - 350 de ani
Măreț monument de civilizație românească 
Societatea numismatică română - Secția Iași
Vasile Lupu, (1595 – 1661) a fost domnitor al Moldovei în perioadele; aprilie 1634 - 13 aprilie 1653 și 8 mai 1653 – 16 iulie 1653. Vasile Lupu era de origine din Albania, dar cu educație moldovenească, mama lui fiind, se pare, româncă. Tatăl său, Nicolae al lui Coci, a ajuns agă, iar el a ajuns vornic. Tronul l-a ocupat, ca și Matei Basarab al Munteniei, prin răscoala provocată împotriva grecilor noi veniți în țară, dar în timpul domniei tot grecii i-au fost cei mai buni prieteni. Era bogat, ambițios, mândru, chiar numele de Vasile și l-a dat după împărații bizantini. Date fiind împrejurările favorabile externe, ar fi avut o domnie linistită dacă n-ar fi avut ambiții mari, gândindu-se și la stăpânirea Munteniei și chiar a Transilvaniei. Sprijinindu-se pe turci, a început intrigile împotriva lui Matei Basarab încă de la începutul domniei. Pe motivul că Matei nu voia sa plătească jumătate din suma cheltuită pentru uciderea grecului Kurt Celebi, care contribuia decisiv la numirile domnitorilor, a intrat în Muntenia în 1637 unde a ars și jefuit până la Râmnicu Sărat. Matei, ajutat de oștile principelui Gheorghe Racoczi I, l-a învins la Teleajen și l-a alungat din țară. 

Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași este un monument architectonic de mare valoare a orașului Iași, al Moldovei dar și al României, fiind situată în centrul tradițional al Iașului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, fosta Uliță Domnească. Biserica a fost ridicată de către voievodul Vasile Lupu, intre anii 1637 -1639, ca necropolă domnească, reflectând aspirația ctitorului spre lumea bizantină,  combinând structuri și forme tradiționale cu materiale prețioase și o decorație fastuoasă. În biserică au fost aduse în iunie 1641 moaștele Sfintei Parascheva, trimise de patriarhia și sinodul de la Constantinopol în semn de recunoștință pentru acțiunile și donațiile generoase ale domnitorului Vasile Lupu

Jeton - 5 - Construcția Universitatea - Trolli & Scolari
Jeton - 100 - Antreprenorii G. Trolli - C.Scolari  Iași  
Compania G. Trolli & C. Scolari a construit intre anii 1893 - 1897 palatul Universitatii din Iasi. Se pare că cele  doua jetoane dateaza din aceasta perioada. Directorul acestei companii a fost inginerul italian Giuseppe Trolli, a se vedea poaza de mai sus.

Institutul de igienă și sănătate publică Iași 1930 - 1980
50 de ani de activitate în medicina preventivă
În baza prevederilor Legii sanitare şi de ocrotire promulgate la 4 iulie 1930, se înfiinţează în acelaşi an, prin înalt decret regal, în vechea cetate a istoriei şi culturii naţionale, oraşul Iaşi, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică, aşezământ ştiinţific în care, timp de multe decenii, s-au afirmat valori de răsunet naţional şi internaţional în domeniul medicinii preventive. Unitatea este situată pe bulevardul Carol I, la nr.1.
Igiena este o ramură a medicinei preventive, specialitate care studiază acțiunea factorilor de mediu asupra sănătății populației, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a ținerii sub control a riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la factorii de risc a populației prin eforturi concertate ale societății și utilizarea eficientă a resurselor. Sarcinile igienei ca obiect de studiu: studiul factorilor și condiților mediului ambiant care influiențează asupra sănătății oamenilor, precum și studiul factorilor mediului extern asupra organismului și sănătății omului, determinând caracterul acțiunii și dependența "doză-timp-efect."
Sănătatea publică este ramura medicinii care se ocupă de supravegherea sănătăţii populaţiei, de identificarea nevoilor sanitare ale acesteia, de cultivarea strategiilor care promovează sănătatea şi de evaluarea serviciilor de sănătate. Sănătatea publică se ocupă cu identificarea nevoilor de sănătate şi organizarea de servicii de sănătate comprehensive la nivel populaţional, incluzând astfel procesul de informare în vederea caracterizării stării de sănătate a populaţiei şi mobilizarea resurselor necesare pentru a interveni asupra acestei stări. Deoarece esenţa sănătăţii publice este starea de sănătate a populaţiei aceasta include organizarea personalului şi a unităţilor medicale în vederea furnizării tuturor serviciilor de sănătate necesare pentru promovarea sănătăţii, prevenirea bolilor, diagnosticare şi tratamentul bolilor, precum şi reabilitarea fizică, socială şi profesională".

Municipiul Iași este reședința județului Iași și principalul centru urban din nord-estul României. Orașul a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 - 1862 și capitala României între 1916 - 1918. Conform datelor recensământului din anul 2011 municipiul Iași număra 263410 locuitori și era astfel al patrulea oraș ca mărime din România. Orașul este centrul cultural, economic și academic al Moldovei. Peste 60000 de studenti trec pragul universitatilor din oras. Aici a fost fondată și funcționează prima universitate din România, Universitatea Al.I. Cuza, astăzi una dintre cele mai prestigioase instituții academice din țară, precum și alte patru universități publice și șapte particulare. Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în 1408 de către domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. Totuși, deoarece existau clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusa Biserică armeană construită în anul 1395), se crede că orașul este mult mai vechi, cel puțin cu câteva decenii înainte de această dată. Sus am postat stemele interbelică, comunistă, iar dedesubt pozele câtorva clădiri inconfundabile pentru arhitectura orașului Iași, dar și câteva vederi poștale.
Prefectura 
Primăria
Turnul Vama veche
Palatul Culturii
Castelul Sturza
Mănăstirea Hadâmbu
Turnul mănăstirii Golia
Casa Dosoftei
Catedrala romano-catolică Sf.Maria - Regina
Palatul Braunstein

Iași este un județ în Moldova, cu reședința în orașul cu același nume. Orașul Iași își trage numele de la vechiul trib al iașilor. Județul Iași se întinde pe suprafața de 5476 kilometri pătrați și numără aproximativ 826000 de locuitori. Județul are următoarele subdiviziuni administrative; 2 municipii - Iași și Pașcani, 3 orașe - Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei și 92 de comune. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală, harta județului Iași, iar dedesubt pozele câtorva locuri de vizitat în acest județ.  
Palatul Alexandru Ioan Cuza - Ruginoasa
Grădina botanică - Iași
Muzeul de arheologie Cucuteni
Parcul Copou - Iași
Rezervația naturală Parcovaci

Podgoria Cotnari
Mănăstirea Dobrovăț
Conacul Negruzzi - Voinești

_____________ooOoo____________

O MEDALIE ROMÂNEASCĂ 
ȘI BREVETUL SĂU
Medalia "Răsplata serviciului militar" pentru 15 ani de vechime și 
Brevetul său, conferite de către Ministerul Apărării Naționale al
Regatului României, plutonierului major muzicant Pop Gheorghe 
din Regimentul 93 Infanterie "Cloșca"   


Câteva ornamente decorative marginale 
de pe acțiuni italienești

Detaliu vignetă de pe certificat financiar american

con_dorul@yahoo.com


MOUSAIOS - 30.09.2014