duminică, 20 mai 2012

HAUTEVILLE - FRANŢA***

DOUĂ EPIGRAME MAI ACIDE

FENOMEN PARAMEDICAL 
de Florina Dinescu

Prea sănătos desigur nu-i,
Dar sănătatea nu-i pricină,
S-a cam afat că boala lui
E… pe-o vecină!

FEMEIA NU POATE FI LOVITĂ DECÂT CU FLORI    
de Constantin Iuraşcu

Se ştie că nu poţi lovi femeie,
Decât cu flori, cum spune-o zicătoare;
Subscriu  şi eu, desigur, la ideie,
Dar ştiu că şi un cactus are…floare.

CÂTEVA MONEDE JUBILIARE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Aceasta este primă monedă comemorativă emisă de Banca Republicii Moldova, este confecţionată din argint cu puritatea de 92,5%, are greutatea de 28,28 grame, diametrul de 38,61 mm, marginea zimţată şi are preţul oficial de vânzare de 500 ron bucata.
Pe aceasta se prezintă stema republicii, o frunză de stejar, pe fundalul soarelui, un cocostârc cu un strugure; dedesubt, valoarea nominală 100 LEI; în partea inferioară, un ornament popular, sub care se află anul emisiunii 1996; în partea superioară, inscripţia PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI, urmând circumferinţa monedei, şi anul 1991, cel al declarării independenţei naţionale.

Republica Moldova este un stat situat în sud-estul Europei, între România (vest) şi Ucraina (est). Graniţa cu România urmează aproape în întregime râul Prut. Are ieşire la Dunăre pe o fâşie de 340 m la extremitatea sa sudică (Giurgiuleşti)
 
Pe această monedă se prezintă stema republicii şi mănăstirea CONDRIŢA.  

Mănăstirea Condriţa este o manastire ortodoxa din Republica Moldova. Aceasta are hramul Sfântul ierah Nicolae si este situata in satul Condrita, aflat pe paraul Catargul, la 15 kilometri de gara Straseni si la 26 de kilometri de municipiul Chisinau. 

 
Pe această monedă se prezintă stema republicii şi mănăstirea CĂPRIANA. 

 
Mănăstirea Căpriana este una dintre cele mai vechi mănăstiri fondate în Basarabia. Este situată în zona centrală a ţării, la aproximativ 40 km nord-vest de Chişinău, în ţinutul deluros împădurit care purta odată numele de Codrii Lăpuşnei. Prima mentiune documentară a Caprianei este cea din 1420, când într-un hrisov al vremii mănăstirea este menţionată într-un act de stabilire a hotarelor unui boier. O a doua şi mult mai importantă menţiune documentară datează din anul 1429 - un act prin care Căpriana primeşte statutul de mănăstire domnească din partea domnitorului Alexandru cel Bun.

Monedele cu mănăstiri sunt confecţionate din argint cu puritatea de 92,5%, greutatea de 16,5 grame fiecare, diametrul de 30 mm, marginea netedă, s-au emis în tiraj de 1000 de exemplare fiecare, la preţul oficial de vânzare de 150 ron bucata. Ele au fost turnate la monetăria Cehiei. 
Pe această monedă se prezintă stema republicii şi mănăstirea CĂLĂRĂŞĂUCA. 

 
Mănăstirea Călărăşăuca, mănăstire de maici, având hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost ctitorită de Maria Cantacuzino la mijlocul secolului al XVII-lea. La început a fost schit al mănăstirii Sfântul Sava din Iaşi. A devenit mănăstire în anul 1813. Este situată lângă Nistru, în satul Călărăşauca, lângă oraşul Otaci. Este foarte aproape şi de oraşul Moghilău de pe cealălalt mal al Nistrului (azi oraşul Moghilev-Podolski, în Ucraina; este atestat documentar din 1595, iar numele său vine de la voievodul moldovean Ieremia Movilă, care a domnit între anii 1595 şi 1606). Mănăstirea a fost închisă între 1961 şi 1991. Prima biserică a fost din lemn, fiind înlocuită la 1782 de o biserică de piatră zidită, conform pisaniei, de Hagi Marcu Donici din Moghilău, care a avut şi binecuvântarea patriarhului Abraham al II-lea al Ierusalimului (sau Avraam, 1775-1787).

 _________xxXxx_________

România - Acţiune - Casa de credit popular Besenova nouă - 500 lei 1935

Două vignete de pe obligaţiuni din URSS

con_dorul@yahoo.comNiciun comentariu: