duminică, 17 martie 2013

MONEDE EURO COMEMORATIVE - ITALIA 2


Această monedă comemorativă italiană a fost emisă în lunile septembrie - octombrie ale anului 2009, într-un tiraj de 2 milioane de exemplare pentru a celebra Bicentenarul naşterii lui Louis Braille. Pe monedă este reprezentată o mână ale cărei degete ating paginile unei cărţi deschise, ilustrând citirea tactilă. Degetul arătător este îndreptat către inscripţia „LOUIS BRAILLE 1809-2009”, care apare pe verticală, cele două păsări în zbor redate deasupra mâinii simbolizând libertatea cunoaşterii. Designul monedei aparține artistei italiene - gravor Maria Carmela Colaneri. 
Louis Braille (născut la data de 4 ianuarie 1809 și decedat la data de 6 ianuarie 1852) a fost un pedagog francez care a inventat și dezvoltat sistemul Braille de tipărire și scriere pentru nevăzători.

Această monedă comemorativă italiană a fost emisă în luna martie a anului 2010, într-un tiraj de 4 milioane de exemplare pentru a celebra Bicentenarul naşterii lui Camillo Benso, Conte de Cavour.
Camillo Benso, Conte de Cavour (născut 1810 și decedat 1861), este o personalitate marcantă a unificării Italiei şi a liberalismului italian timpuriu şi fondatorul ziarului politic „Il Risorgimento”. Pe monedă este reprodus un portret al lui Cavour dintr-un tablou al lui Francesco Hayez din anul 1864. 

Această monedă comemorativă italiană a fost emisă în luna martie a anului 2011, într-un tiraj de 10 milioane de exemplare pentru a celebra Aniversarea a 150 de ani de la unificarea Italiei. Partea centrală a monedei prezintă trei drapele ale Italiei fluturând în vânt, care marchează ultimii trei ani jubiliari – 1911, 1961 şi, respectiv, 2011 – şi ilustrează continuitatea între generaţii: această imagine reprezintă logo-ul aniversării a 150 de ani de la unificarea Italiei. Inscripţia „150° DELL’UNITÀ D’ITALIA” (150 de ani de la unificarea Italiei) este dispusă în semicerc de-a lungul marginii superioare, în jurul celor trei drapele. Designul acestei monede aparține artistului gravor italian Ettore Lorenzo Frapiccini.   

 
Unificarea Italiei, conform termenului originar din limba italiană Risorgimento, a fost procesul social, politic și administrativ care a avut ca rezultat final unificarea statelor din peninsula italiană într-o singură națiune, Italia. Este relativ dificil de a preciza limitele exacte în timp ale acestui proces, dar majoritatea istoricilor sunt de acord că extensia maximă temporală a epocii Risorgimento se situează între Congresul de la Viena - 1815 și războiul franco - prusac - 1871, deși finalizarea efectivă a procesului de unificare s-a produs după victoria Italiei din primul război mondial. Sus am postat insemnele naționale italiene; steagul și stema.

***

DOUĂ PASTILE 

DE UMOR ROMÂNESC

Ca să-i dea curaj pacientului, stomatologul îi oferă înainte de a-i scoate măseaua câteva pahare de palincă, după care îl întreabă:
-   Ei, cum stăm acum? Avem curaj?
-   Ohoooo! Să îndrăznească numai cineva să se apropie de măseaua mea!

Din avion, coboară Gheorghe cu pantalonii în mână:
-   Nu mai zbor cu avionul în viata mea!  (…Puneți cureaua, scoateți cureaua!...)
___________xxXxx__________

CÂTEVA INSIGNE ȘI
MEDALII ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică şi subiectul ei de studiu, MEDALIA,  poţi citi în  articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderant metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini  reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani si apartenenţa la un club, de  identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificare asociaţii, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Insignă sportivă din popice - Campionatul mondial 1966

Insignă - 50 de ani de cercetare forestieră în România
1933 - 1983  

Camera de agricultură - Expoziția
(medalie regalistă)

Campionatul popular de călărie
Comitetul pentru cultură fizică și sport
Campionatele județene - Echipa de ștafete

OSR - (Organizația sportului românesc)
Campionatele sportive universitare - 1942
(medalie regalistă)

______ooOoo_______

SUA - 1 dolar 1954 - Seria 521 
Numai pentru uzul militarilor

Câteva ornamente decorative marginale 
de pe acțiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 17.03.2013

Niciun comentariu: