duminică, 16 august 2020

Ro - M - oN 127

1.  În anul 1881 s-a emis o monedă de 50 de bani. Pe aversul monedei, într-un cerc perlat la interior, se prezintă stema mare a regatului România, încadrată de numere 18 și 81, reprezentând anul emiterii monedei (1881), litera V mare de tipar, ceea ce e arată că s-a bătut la monetăria Viena și un spic de grâu. Sub stemă este aplicată inscripția: “50 BANI” (valoarea monedei) iar deasupra inscripția: “ROMÂNIA” (numele statului). Pe revers, într-un cerc perlat la interior, este reprezentat chipul regelui Carol I, privind spre dreapta. Sub gîtul regelui este înscris numele gravorului – KULLRICH. Pe partea stângă, sus și dreapta, periferic, circular, urmând conturul monedei este aplicată inscripția: “CAROL I DOMNUL ROMÂNILOR”. În Moldova această monedă se numea dutcă (la plural dutce) sau dupcă, după numele unor mici monede de argint ruseşti şi poloneze care au circulat şi în Ţările Române. În Ţara Românească acestei monede i se spunea băncuţă.
 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt următoarele: valoarea – 50 bani, anul emiterii – 1881, material compoziție – aliaj (argint 83,5% și cupru 16,5%), forma – rotundă, diametrul – 18 milimetri, greutate – 2,5 grame, margine - cu zimți, gravor – Kurllich și tiraj – 1 milion de exemplare.
Carol I – domnitor și primul rege al României (20 aprilie 1839 Sigmaringen – 10 octombrie 1914 Sinaia) - este omul de la care a pornit totul: familia regală, statul modern, țara independentă și suverană. Rând pe rând, an de an, sub domnia acestui rege european, România a dobândit instituţii, modernitate şi statornicie. După refuzul contelui Philippe de Flandra, fratele Regelui Leopold al II-lea al Belgiei, de a primi Tronul României opţiunea românilor de a-și alege principe străin s-a îndreptat spre  Principele Carol de Sigmaringen. Brătianu îl anunţa pe principe, la Sigmaringen, că fusese ales Domnitor al Principatelor Unite, cu drepturi ereditare, prin plebiscitul desfăşurat între 2/14 şi 8/20 aprilie 1866. În favoarea lui Carol fuseseră exprimate 685969 de voturi, iar împotrivă doar 2248. Coincidenţa făcea ca 20 aprilie să fie ziua de naştere a Principelui Carol, care devenea Domnitor al Principatelor Române Unite chiar în ziua în care aniversa 27 de ani. Plebiscitul este recunoscut de către Marile Puteri după o jumătate de an, la 24 octombrie 1866. La 28 aprilie 1866, proaspăt aleasa Adunare Constituantă a votat aproape unanim aducerea Principelui Carol pe Tronul ţării: 109 voturi pentru şi 6 abţineri. Domnitorul Carol ajunge în ţara sa de adopţie după o călătorie aventuroasă, de la Sigmaringen până la Turnu-Severin. Vaporul în care Suveranul călătorea, alături de Brătianu, a trecut de Porţile de Fier la 8 mai 1866, iar la ora patru după-amiaza Carol I a văzut drapelul românesc fluturând la Turnu-Severin. Principele Suveran a intrat în capitala ţării la 10 mai 1866, a primit cheile oraşului Bucureşti, a depus jurământul de credinţă în faţa Adunării Constituante şi a fost proclamat Domnitor al Principatelor Române. Elita politică din Principatele Române împlinea, astfel, vechea dorinţă a aducerii pe Tronul ţării a unui principe străin, capabil să unească definitiv Moldova şi Ţara Românească, să stingă pentru totdeauna rivalităţile dintre familiile domnitoare pământene, să stabilizeze ţara, să o modernizeze şi să îi confere prestigiu internaţional. Domnitorul Alexandru Ioan I însuşi era convins de necesitatea înlocuirii sale cu un principe străin. La 10 mai 1866, Carol I rostea următorul legământ:“Ales de către naţiune Domn al românilor, mi-am părăsit fără a sta la îndoială, și patria, şi familia, pentru a răspunde la chemarea acestui popor care mi-a încredinţat destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, eu am devenit român. Acceptarea plebiscitului îmi impune, o ştiu, mari datorii. Sper că îmi va fi dat să le duc până la capăt. Vă aduc o inimă credincioasă, cugetări drepte, o voinţă tare de a face binele, un devotament fără margini către noua mea patrie şi acel neînvins respect către lege, pe care l-am cules în exemplul alor mei. Cetăţean astăzi, mâine, de va fi nevoie, soldat, eu voi împărtăși cu voi soarta cea bună ca şi pe cea rea.”Prin simpla sa prezenţă, prin demnitatea apartenenţei la una dintre cele mai ilustre familii ale Europei, dar şi graţie curajului personal, Principele Suveran Carol a zdruncinat definitiv ultimele rămăşiţe simbolice ale vasalităţii faţă de Imperiul Otoman. Vizita sa la Constantinopol, în octombrie 1866, în cursul căreia s-a comportat faţă de Sultan ca un şef de stat, şi nu ca un vasal, a confirmat procesul ireversibil de ruptură faţă de Poartă. Aceeaşi demnitate o va arăta Carol şi aliatului rus din Războiul de Independenţă. Atunci când Țarul Alexandru al II-lea ameninţă, în 1878, după încheierea războiului, cu dezarmarea armatei române, în cazul în care România s-ar fi opus anexării sudului Basarabiei de către ruşi, Carol I îi răspunde că trupele române vor putea fi nimicite, dar nu dezarmate. În timpul lungii sale domnii, Regele Carol I a pus bazele României ca stat modern pe harta Europei. În anul 1875, bugetul ţării ajungea la cifra de 100 de milioane de lei, dublul celui din 1866, iar în 1903, la 218 milioane. Între anii 1865 şi 1874, suprafaţa arată a crescut cu o treime. În 1890, producţia de cereale a ţării a fost de 3 700 000 de tone; în anul 1903, aceasta ajungea la 5 500 000 de tone. Între anii 1880 şi 1914, România a exportat 80 de milioane de tone de cereale, situându-se printre cele mai importante ţări exportatoare de cereale din lume (a doua din Europa, după Rusia, şi chiar pe primul loc la exportul de porumb, înaintea Statelor Unite)13. Numărul întreprinderilor industriale mai mari a crescut, între 1866 şi 1877, de la 39 la 17314. România avea şi importante zăcăminte de petrol care o plasau, în jurul anului 1900, printre primele trei ţări producătoare de ţiţei din lume, după Statele Unite şi Rusia. Leul românesc era o monedă puternică, echivalentă cu francul francez şi care putea fi utilizată ca valută forte peste tot în Europa. Populaţia a crescut, iar procesul de industrializare şi urbanizare a fost constant.În ciuda tuturor frământărilor politice, uneori violente, a demagogiei, corupţiei şi lipsei de măsură a unora dintre politicieni, Carol I a reuşit să consolideze sistemul de partide şi să impună alternanţa la Guvernare a celor două mari partide structurate după model occidental şi conduse de bărbaţi politici de mare anvergură: Partidul Naţional Liberal (reprezentat prin I.C. Brătianu, Dumitru C. Brătianu, C.A. Rosetti, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Kretzulescu, Dimitrie A. Sturdza, Ion Bălăceanu, Ion Ghica, Vasile Boerescu, Ion Câmpineanu, Nicolae Fleva, Spiru Haret, V.A. Urechia, Emil Costinescu, Nicolae Ionescu, Vasile Lascăr)15 şi Partidul Conservator (cu lideri ca Manolache Costache Epureanu, Petre P. Carp, Lascăr Catargiu, Petre Mavrogheni, Gheorghe Gr. Cantacuzino, Titu Maiorescu, Alexandru Marghiloman, Take Ionescu, Alexandru Lahovary, Nicolae Filipescu, generalul Manu). Prosperitatea şi stabilitatea au adus o dezvoltare fără precedent a culturii, artelor şi ştiinţei. În timpul domniei lui Carol I, scriitori ca Eminescu, Caragiale, Creangă, Alecsandri, Ion Ghica, Odobescu, Slavici, Macedonski, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Duiliu Zamfirescu, George Coşbuc, Octavian Goga, Şt.O. Iosif, I.Al. Brătescu-Voineşti, Al. Vlahuţă modelează limba literară; B.P. Hasdeu, A.D. Xenopol, Mihail Kogălniceanu, Constantin Erbiceanu, Dimitrie Onciul, Ion Bogdan, Vasile Pârvan, Constantin Giurescu, Nicolae Iorga scriu istoria naţională; de filologie se ocupă Ovid Densuşianu, Sextil Puşcariu, Ion Bianu; Simion Mehedinţi creează şcoala de geografie; Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu-Motru şi Vasile Conta disciplinează gândirea şi ridică nivelul cultural al societăţii; se afirmă compozitorul George Enescu, pictorii Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, Ion Andreescu, Ştefan Luchian, sculptorul Karl Storck, actorii Matei Millo, Aristide Demetriade, fotograful Carol Popp de Szathmáry; ştiinţele beneficiază de nume ca Spiru Haret, P.S. Aurelian, Anghel Saligny, Carol Davila, Grigore Antipa. Apar societăţi culturale, se publică reviste. În această perioadă funcţionează „Junimea“, vârful efervescenţei intelectuale şi al schimbului liber de idei, care editează revista „Convorbiri literare”. O enumerare ca aceasta nu ar putea să acopere niciodată diversitatea şi dinamismul acestei elite a spiritului românesc. Pionierat şi consolidare, geniu şi meticulozitate, dispute şi dialog sunt câteva dintre trăsăturile elitei românești din acea vreme, vie şi plină de resurse. România şi-a consolidat statutul de putere regională şi de „arbitru balcanic“ prin participarea victorioasă la cel de-al doilea război balcanic, încheiat la 28 iulie/10 august 1913 cu semnarea Tratatului de la Bucureşti, prin care România obţinea Cadrilaterul. Regele Carol I a primit bastoane de mareşal atât de la Împăratul Germaniei, cât şi de la ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei, care l-a şi vizitat în România, în 1914, şi care avea să sfârşească tragic, împreună cu familia, sub gloanţele bolşevicilor. Carol este descris, în literatura vremii ca un bărbat mai degrabă mic de statură, dar de o mare demnitate. A impus respect într-o lume plină de incertitudini şi a făcut din micul său regat un stat respectat şi stabil. A fost un suveran distant, sever şi măsurat, bucurându-se de o autoritate excepţională. A avut vocaţie de lider şi a condus România în momente politice şi istorice dificile, pe care le-a traversat plin de curaj. Întemeietorul Regatului român a murit la Sinaia, în ziua de 27 septembrie 1914, la ora cinci şi treizeci de minute dimineaţa. Avea şaptezeci şi cinci de ani, dintre care domnise patruzeci şi opt. Carol I a fost înmormântat la Curtea de Argeş, locul ales de el ca necropolă a familiei regale a României. 
2.  În data de 30 mai 2019, Banca Naţională a României a lansat  circuitul numismatic mondial un set de monede comemorative cu tema Vizita Apostolică a Sanctității Sale Papa Francisc în România. Aversul tuturor monedelor prezintă imagini ale unor lăcașuri de cult și numele localităților unde se află acestea, respectiv Catedrala Sfântul Iosif - ,,BUCURESTI”, Sanctuarul marian - ,,SUMULEU CIUC”, Catedrala Sfânta Treime - ,,BLAJ”, Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină - ,,IASI”, care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscripțiile în arc de cerc „ROMANIA” și anul de emisiune „2019”, stema României și valoarea nominală „500 LEI”. Pe aversul monedei pentru colecționare, undeva în dreapta, sub cuvântul IAȘI este aplicată litera mare de tipar – n încercuită, ca semn de recunoaștere, față de cea pentru circulație. Reversul comun tuturor monedelor prezintă portretul și blazonul Sanctității Sale Papa Francisc și inscripțiile în arc de cerc ,,VIZITA APOSTOLICA A SANCTITATII SALE PAPA FRANCISC IN ROMANIA”, perioada vizitei ,,31 MAI-2 IUNIE”, deviza acesteia ,,SA MERGEM IMPREUNA!”.Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:
 • Monedă de aur: valoare – 500 lei, puritate – 99,9%, formă – rotundă, diametru – 35 milimetri, greutate – 31,103 grame, calitate – proof, cant neted, tiraj – 500 bucăți și preț unitar de achiziționare fără TVA – 8660 lei
 • Moneda pentru colecționare: valoare – 50 bani, compoziție - Cu80Zn15Ni5, formă – rotundă, diametru – 23,75 milimetri, greutate – 6,1 grame, grosime la chenar – 1,9 milimetri, calitate – proof, cant -  inscripționat cu „ROMANIA” de două ori, cu steluță între cele două cuvinte, tiraj – 10000 bucăți și preț unitar de achiziționare fără TVA – 10,3 lei
 • Moneda pentru circulație: valoare – 50 bani, compoziție - Cu80Zn15Ni5, formă – rotundă, diametru – 23,75 milimetri, greutate – 6,1 grame, grosime la chenar – 1,9 milimetri, calitate – necirculată, cant -  inscripționat cu „ROMANIA” de două ori, cu steluță între cele două cuvinte și tiraj – 1 000 000 bucăți.
Catedrala romano-catolică „Sfântul Iosif" a fost construită între anii 1875 – 1883 după planurile arhitecților Friedrich Schmidt din Viena și Carol Benesch. Stilul construcției aparține istorismului și împrumută mai ales caracteristici ale stilului romanic, cu unele elemente gotice. Clădirea are 40 de metri în lungime și 22 metri pe lățime. Catedrala a fost consacrată de arhiepiscopul Ignatius Paoli, la data de 15 februarie 1884; au fost prezenți „toți preoții Arhidiecezei, toți seminariștii, întregul corp diplomatic acreditat la București, președintele Consiliului de Miniștri, președintele Senatului, primarul Capitalei și mulți alții. Mihail Kogălniceanu, impresionat de măreția lăcașului de cult catolic avea să declare în același an, de la tribuna Parlamentului, că „este cel mai frumos edificiu religios care există în România. Hramul catedralei a fost ales în cinstea Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Sărbătoarea hramului catedralei este anual în ziua de 19 martie. Piatra folosită la construcție a fost adusă din carierele de la Rusciuc (Bulgaria), iar cărămizile au fost achiziționate din București și localitățile învecinate. Lucrările de construcție au început în zona absidei altarului, cu ample amenajări pentru consolidarea terenului și ridicarea nivelului acestuia. Lipsa de fonduri și izbucnirea războiului pentru independență din 1877, a făcut ca lucrările să înainteze foarte greu, în etape, până în anul 1883. În toamna târzie a acestui an construcția a fost încheiată. La ridicarea palatului arhiepiscopal, în anul 1925, s-a construit un turn în care au fost montate cele șase clopote ale catedralei. Structura de rezistență a catedralei este pusă însă în pericol de construirea, începând cu finalul anilor '90 ai secolului XX, la mai puțin de zece metri de clădire a unui bloc de birouri, denumit Cathedral Plaza, clădire a cărei construcție a fost declarată ilegală în justiție. Altarul principal al Catedralei a fost executat la Roma, din marmură albă de Carrara, după planurile arhitecților Friedrich Schmidt și Carol Benesch, și apoi montat la București de specialistul Niccolo Orassi. Tâmplăria tavanului aparent a fost executată la Brașov. Firma Mayer din Munchen a executat vitraliile originale, distruse la bombardamentele din data de 4 aprilie 1944, cele opt tablouri mari dintre ferestrele absidei cu scene din viața Sfântului Iosif și a Sfintei Familii, cele șapte medalioane de pe pereții navei centrale, mozaicul „Maica Domnului” și cei doi îngeri de deasupra portalului exterior al Catedralei, ca și sculpturile din lemn ale amvonului și ale băncii pentru Sfânta Împărtășanie. Pictura decorativă a navei centrale a Catedralei a fost executată de către Georg Roder din München, iar pictorul Fr. Elsner a executat pictura decorativă din capela baptisteriului și din navele laterale ale Catedralei. Îmbrăcarea în stucatură a colonadelor, stâlpilor și a pereților este opera atelierului italian al fraților Aterio. Vitraliile actuale sunt concepute și executate de cuplul Natalia și Ion Brodeală în 1980. Rozeta mare de deasupra orgii, vitraliul corului și cel al baptisteriului sunt executate în anul 1985 de artistul Dorin Dănilă. Policandrele de deasupra altarului principal și sfeșnicul pentru lumânarea pascală au fost cumpărate de la Paris. Orga catedralei este una dintre cele mai bune orgi de concert din România. Ea este acționată de un sistem electropneumatic, are 3 claviaturi, 3375 de fluiere, 54 registre principale și 36 registre auxiliare, cu posibilitățile ample de combinații necesare practicii concertante. Orga a fost construită și montată de firma L. Wegenstein din Timișoara,  în anul 1930, înlocuind orga montată în 1892 de firma Merklin din Paris. Între octombrie 2009 și aprilie 2010 a fost restaurată de către constructorul de orgi elvețian Ferdinand Stemmer de la atelierul de orgi din Hărman (jud. Brașov). Catedrala este situată în Bucureşti, sectorul 1, strada General Berthelot la nr. 19. 
Catedrala Sfânta Treime din Blaj este un valoros edificiu baroc,  construit între anii 1741 – 1749 după planurile arhitecților vienezi Anton și Johann Martinelli.  Aceștia au folosit ca sursă de inspirație Biserica Iezuiților din Cluj, prima biserică catolică ridicată în Transilvania după Reformă. Lăcașul de cult este catedrală arhiepiscopală majoră a Bisericii Române Unite cu Roma și monument istoric clasat în grupa „A” „monumentele istorice de valoare națională și universală”. Episcopul Ioan Inocențiu Micu Klein a încheiat pe 30 martie 1738 un contract cu Johann Martinelli, arhitectul curții imperiale din Viena, pentru realizarea catedralei, a școlilor și Mănăstirii Sfintei Treimi, contra sumei de 61.000 de florini austrieci. În anul 1748 construcția a fost terminată, rămânând de executat finisajele. Catedrala a fost sfințită de episcopul Petru Pavel Aron, succesorul fondatorului său, în anul 1756.
Construcția a fost extinsă în anul 1838, când i-au fost adăugate cele două turnuri monumentale. Alături de Academia Teologică domină piața centrală a municipiului Blaj. Pictura cupolei datează din anii 1748-1749 și este realizată în patru registre, în stil bizantin cu accente realiste. În primul registru este reprezentat Isus ca mare arhiereu, înconjurat de papii Silvestru I. Grigore cel Mare, Clement I, Martin I, Ipolit, Leon cel Mare, Anastasie I și Ioan al VIII-lea. Portretele celor opt papi au fost pictate de Iacob Zugravul, după modelul realizat de Grigore Ranite în Biserica Sf. Paraschiva din Rășinari.  Semnătura lui Iacob Zugravul („Iacov Zugraf”), fiul preotului unit Radu din Rășinari, se află în lanternou, sub picioarele apostolului Simon.  În registrul al doilea este reprezentată Liturghia Îngerească. Registrul al treilea redă ciclul praznicelor: Nașterea Fecioarei Maria, Intrarea în Biserică a Fecioarei Maria, Buna Vestire, Nașterea lui Isus, Botezul lui Isus, Întâmpinarea Domnului, Duminica Floriilor, Învierea Domnului, Înălțarea la Cer, Sfânta Treime, Schimbarea la Față și Adormirea Maicii Domnului. Registrul al patrulea evocă de asemenea scene din viața Mântuitorului.  Iconostasul a fost realizat în perioada următoare. A fost sculptat în lemn de tei la Târgu Mureș de către tâmplarul Aldea. Iconostasul a fost adus la Blaj pe bucăți, cu carul, și așezat în catedrală. Icoanele au fost pictate de meșterul Ștefan Tenețchi din Arad, în anul 1765. Nicolae Iorga a apreciat acest iconostas (catapeteasmă) ca fiind „desigur cea mai impunătoare prin întindere și bogăție din toată românimea”. În altar se găsesc trei picturi executate de Raicu: Coborârea Sfântului Spirit, în absidă: Botezul lui Isus în Iordan, în partea dreaptă, iar în stânga, la masa proscomidiei, Punerea lui Isus în mormânt. Pe pereții exteriori ai scării amvonului se află picturi pe lemn, realizate tot de Raicu, reprezentând pe  Vasile cel Mare arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfântul Grigore Dialogul, papă al Romei și Ioan Gură de aur, arhiepiscopul Constantinopolului, iar pe exteriorul amvonului propriu-zis se află icoanele celor patru evangheliști. Masa altarului și iconostasul au fost sfințite la  14 septembrie 1765 de episcopul Atanasie Rednic.
Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iași este o biserică romano-catolică construită în perioada 1992 – 2005, cu rolul de a servi drept catedrală episcopală. Ea se află situată pe Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 26. Având în vedere că vechea catedrală episcopală devenise neîncăpătoare s-a dec is construirea uneia mai mari.Până în decembrie 1989 acest deziderat nu s-a putut realiza din cauza opoziției regimului comunist față de biserică. Abia la 15 august 1990, în mijlocul curții actuale a Episcopiei, înspre sud, a fost pusă piatra de temelie a noului lăcaș de către episcopul Petru Gherghel. Prefectura județului Iași a dispus sistarea lucrărilor după câteva luni argumentând că biserica este prea aproape de Bulevardul Ștefan cel Mare și afectează astfel vizibilitatea clădirilor existente în perimetrul respectiv. Episcopia a stabilit o nouă locație pentru catedrală, tot în interiorul curții, dar mai în spate. Noul proiect a fost realizat de arhitectul Gheorghe Hereș. În august 1992 s-a început turnarea fundației, iar în octombrie 1993 construcția ajunsese deja la cota zero. Începând de atunci, a fost amenajat subsolul clădirii pentru a se oficia liturghii. Prima liturghie a fost celebrată la Crăciunul anului 1993 în subsolul catedralei. Înălțarea lăcașului de cult a fost finalizată în iunie 1998, aici fiind celebrată prima liturghie la 24 iunie 1998, prilej cu care PS Petru Gherghel a hirotonit 12 preoți. În anii următori, s-au realizat lucrări la acoperiș, la finisarea bisericii pe exterior și interior și la mobilare.La data de 1 noiembrie 2005 a avut loc slujba solemnă de consacrare a altarului și de sfințire a Catedralei "Sfânta Fecioară Maria, Regină" de către PS Petru Gherghel. La această liturghie solemnă au concelebrat 23 de episcopi (ÎPS Jean-Claude Perisset, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova; toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România, episcopi din Italia, Polonia, Elveția, Norvegia, Germania, Austria, precum și ÎPS Daniel Ciobotea, mitropolit ortodox al Moldovei și Bucovinei) și au participat peste 200 de preoți din dieceză și din afara acesteia și peste 3.500 de persoane. Cu acest prilej, au fost așezate relicve ale sfinților la piciorul altarului construit în formă de potir. De asemenea, au fost conferite diplome de onoare sau de merit celor care au contribuit la construirea catedralei.Catedrala Sfânta Maria Regină din Iași are o formă circulară, cu 24 de ogive și cu o cruce înaltă de 10 metri în vârf, în partea centrală a cupolei. Dimensiunile sale sunt următoarele:
 • diametrul exterior - 38 metri
 • diametrul cupolei centrale - 24 metri
 • înălțime interioară la perimetru cu tot cu balcoane - 11 metri
 • înălțimea până la cornișă - 12.8 metri
 • înălțimea interioară până sub cupolă - 16 metri
 • înălțimea până la baza crucii - 26 metri
 • înălțimea până la vârful crucii - 36 metri
După construirea catedralei, a fost reamenajată curtea interioară a Episcopiei. S-a amenajat intrarea dinspre Str. Colonel Langa, curtea fiind împrejmuită de un gard din metal sau din piatră; a fost amenajat un spațiu verde central de forma unui pește, restul spațiului fiind din beton amprentat sau din pavele. Catedrala are o cupolă de tip calotă, cu 24 de ferestre de tip ogival, ce se sprijină pe patru stâlpi. Biserica are vitralii așezate pe trei registre reprezentând teme legate de creație, alianță, sacramente, misterele Rozariului. Intrarea în lăcașul de cult se face prin partea de est, dar mai există și o intrare secundară în partea de vest. În ambele părți ale intrării, se află săli "Mama și copilul". În interior, biserica are un spațiu central înconjurat de un hol semicircular. În spațiul central de la parter sunt dispuse 76 de bănci și patru confesionale din stejar, un baptisteriu pe partea dreaptă, la mijloc, și un tabernacol pe stânga, la mijloc. Pe balustrada balconului semicircular de la etaj sunt amplasate mozaicuri cu cele 15 opriri ale Căii Sfintei Cruci. Pe peretele altarului se află o icoană din mozaic care o reprezintă pe Sfânta Fecioară Maria, Regină, încadrată de câte două mozaicuri care reprezintă scene din viața Sfintei Fecioare Maria. La baza mozaicului central se află tabernacolul principal. De o parte și de alta a altarului sunt dispuse pupitre de unde se citesc lecturile din Evanghelie. La etaj se află balcoane pe întreg conturul, mai puțin pe conturul altarului. În fața altarului se află o orgă clasică (adusă din Germania (Rietberg),cu trei manuale, un pedalier, 3882 de tuburi și 43 de registre. Biserica are și un demisol, folosit ca sală de conferințe; câteva săli de cateheză și grupuri sanitare pe contur, în partea de sus a demisolului.
Mănăstirea franciscană de la Şumuleu Ciuc (cartier al municpiului Miercurea Ciuc), adăposteşte o statuie făcătoare de minuni a Maicii Domnului și de peste 450 de ani este centrul unuia dintre cele mai mari pelerinaje catolice din Europa. Sute de mii de credincioși vin în sâmbăta Rusaliilor să se roage la statuia Sfintei Fecioare în cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est. Mănăstirea de la Sumuleu Ciuc aparţine franciscanilor observanţi, iar hramul este cel al Sfintei Fecioare Maria. Lăcașul datează din prima jumătate a secolului al XV-lea, când călugării franciscani au construit o biserică în stil gotic, care, în următoarele patru secole, a fost transformată, completată şi reconstruită de mai multe ori. Prima mențiune a mănăstirii a fost făcută în 1440, prin bula papei Eugen al IV-lea, care spunea că „se permit şapte ani de indulgenţă tuturor celor care sprijină cu orice donaţie biserica aflată în construcţie la Şumuleu Ciuc sau o vizitează în săptămâna sărbătorii vizitei Fecioarei la Elisabeta (2 iulie). Biserica gotică nouă avea inscripţionată pe faţada principală anul 1448, ca data terminării construcţiei”. Cu toate că vechea mănăstire a trecut prin multe, inclusiv incendierea de către tătari, statuia Fecioarei şi altarul Sfântului Anton au rămas neatinse de flăcări. Statuii îi sunt atribuite puteri tămăduitoare şi tot mai multe persoane vin la Şumuleu pentru a-i cere ajutorul. Cu această ocazie a apărut și pelerinajul de Rusalii, iar la sfârşitul secolului al XVIII-lea apare ideea construirii unei biserici de dimensiuni mai mari care să facă față numărului mare de pelerini. Piatra de temelie a actualei mănăstiri franciscane de la Șumuleu Ciuc a fost pusă în 1804 şi, din cauza lipsei de fonduri, evoluţia execuţiei a fost sporadică şi a fost influenţată de diverse evenimente, cum ar fi foametea, o furtună care a afectat lucrările sau decesul maistrului zidar. Biserica ridicată în stil baroc este sfinţită abia în data de 20 august 1876. Statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului, sculptată în lemn de tei, este cea mai mare de acest fel din lume. În centrul altarului bisericii şi este primul lucru care-ţi atrage atenţia atunci când păşeşti în lăcaşul de cult. Statuia o reprezintă pe Fecioara Maria învăluită în razele soarelui, având sub picioare globul pământesc şi luna şi purtând în jurul capului o coroană formată din 12 stele. Sculptura are o înălțime de 2,27 metri, fiind cea mai mare de acest fel din lume. În mâna dreaptă a Mariei se află sceptrul împărătesc, iar pe braţul stâng îl poartă pe Pruncul Iisus, amândoi au capetele încoronate. Adresa de corespondență a edificiului este: Mănăstirea Franciscană, strada Szék, numărul 148, Miercurea Ciuc, județul Harghita.
3.  În data de 17 februarie 2020  Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic mondial o monedă din argint cu tema 100 de ani de la înființarea Operei Române din Cluj. Aversul monedei prezintă imaginea clădirii Operei Române din Cluj, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „10 LEI” și anul „2019”.  Reversul monedei prezintă imaginea sălii de spectacole a Operei Române din Cluj, inscripția în arc de cerc „OPERA ROMANA DIN CLUJ” și anul înființării acesteia ,,1919”. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt următoarele: valoare nominală: 10 lei; metal: argint; puritate: 99,9%, formă: rotundă; diametru37 milimetri; greutate: 31,103 grame; calitate: proof; cant: zimțat, tiraj: 300 exemplare și preț unitar de vânzare fără TVA: 395 lei.
Opera Națională Română Cluj-Napoca este o companie de operă și balet înființată în data de 18 septembrie anul 1919, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor din România. Compania activează în clădirea Teatrului Național din Cluj. Opera Națională Română din Cluj s-a deschis simultan cu Teatrul Național și Conservatorul de Muzică. După Dictatul de la Viena din 1940, Teatrul și Opera s-a mutat la Timișoara, revenind la Cluj în anul 1845. În existența sa, Opera Română din Cluj a prezentat peste 200 titluri de operă, operete și balete.
Clădirea Operei este un monument istoric, aflată în atenția UNESCO. A fost construită în perioada anilor 1904 – 1906  de către compania vieneză Fellner & Helmer, specializată în realizarea de clădiri de operă. Sala de reprezentații are o capacitate de 928 locuri. Clădirea a fost inaugurată în 7-8 septembrie 1906, iar cu un an mai înainte fusese numit director regizorul şi actorul Jenô Janovics. La 14 mai 1919, la insistenţele lui Tiberiu Brediceanu, Teatrul Naţional va fi preluat de Consiliul Dirigent Român, reprezentat prin Onisifor Ghibu, secretar general pentru resortul Instrucţiunii şi Artelor, iar director a devenit Zaharia Bârsan (18 septembrie 1919). După cel de-al Doilea Război Mondial teatrul va fi extins. Primele schiţe de extindere vor fi executate încă din 1949. Dar extinderea va fi realizată numai după 1958. Ca în multe alte cazuri, astăzi, clădirea, cu valoare arhitecturală, este ascunsă după o vegetaţie înaltă, care a scăpat de sub control. De asemenea, spaţiul din jurul teatrului a fost redus, pentru a putea mări traficul pe cele două laturi lungi ale pieţei. În anii '70 şi '80 s-au amplasat două statui monumentale în faţa teatrului: Eminescu şi Blaga. Cu această ocazie a fost alterată intrarea care se făcea pe un firesc peron cu copertină. Pardoseala carosabilă a fost înlocuită cu marmură şi supraînălţată, ajungând la cota şi aspectul celei interioare. De asemenea, scările de piatră au fost înlocuite cu unele de marmură ce au un pas mult mai dificil. Această modificare s-a făcut numai pentru a umple spaţiul dintre cele două alei orizontale aflate la cote diferite. Iniţial, lungimea scărilor se desfăşura doar pe jumătate din acest spaţiu. În anii '80 s-a intenţionat înlocuirea statuilor cu care alegorice trase de lei şi aflate pe cele două turnuri. În cadrul Institutului de proiectare judeţean s-a executat un proiect bizar, în care statuile urmau să fie înlocuite cu o colonadă circulară. Din fericire, în cele din urmă, s-a renunţat la această idee aberantă şi, după o minoră restaurare, grupurile statuare au fost reamplasate pe turnuri. Teatrul Naţional se prezintă ca unul dintre cele mai valoroase monumente arhitecturale ale oraşului. În prima listă a monumentelor istorice, cea din 1955, clădirea nu a fost inclusă, fapt de înţeles pentru mentalitatea estetică a epocii. În plină perioadă de expansiune a modernismului în arhitectură, „stilul 1900" era încă prea recent şi, adesea, perceput drept Kitsch. Să nu uităm, de pildă, că la Bruxelles, La Maison du Peuple a lui Victor Horta - capodoperă a stilului Secession - a fost demolată în 1965! Astăzi, în întreaga Europă, clădirile executate de către firma „Fellner & Helmer“ sunt considerate un patrimoniu valoros şi sunt protejate. 

xxx 

UN DIALOG EPIGRAMATIC 
OMUL DEȘTEPT
O EPIGRAMĂ PROPRIE 
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

________xxx________

O MEDALIE ȘI 
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 
 Serbările unirii - Comitetul de patronaj 1929 
Produsul medalistic de mai sus este o medalie aniversară, cu o singură față și cant neted, ce s-a bătut în anul 1929 pentru a fi purtată de membrii Comitetului de patronaj al Serbărilor Unirii. Medalia este confecționată din bronz aurit, are forma aproximativ rotundă cu dimensiunile 24,8 x 27,1 milimetri, fiind prevăzută cu orificiu de prindere a unui șnur sau panglici, și poate fi admirată la Muzeul Național de Istorie a României din București. Medalia este destul de simplă: în interiorul unui cerc perlat, în partea de sus periferic circular este aplicată inscripția: “SERBĂRILE UNIRII” iar în centru, pe patru rânduri, este aplicată inscripția: “COMITETUL / DE / PATRONAJ / 1929”. 
România a organizat manifestări impresionante în 1929, când s-au aniversat 10 ani de la Marea Unire din 1918. La evenimente au participat peste 300000 de oameni. Ceremonii importante s-au desfăşurat la Bucureşti şi în multe alte oraşe. Ochii tuturor s-au întors însă din nou spre Alba Iulia, oraşul-simbol al Unirii. Timpul scurt şi disputele politice n-au mai permis o schimbare la faţă ca cea prilejuită de încoronarea regelui Ferdinand, dar au făcut din oraşul de pe Mureş teatrul celei mai grandioase adunări din câte avea să cunoască România vreodată. Evenimentele din anii 1928-1929 au purtat în mod fatal marca politicii de partid. Vintilă Brătianu moştenise în 1927 conducerea Partidului Naţional Liberal şi a guvernului României de la Ion I. C. Brătianu. El nu avea însă charisma cu care fratele său defunct ar fi fost în stare să atragă sute de mii de români la mari serbări naţionale. De aceea, s-a mulţumit să-şi lase în umbră partidul uzat de o guvernare aproape neîntreruptă timp de zece ani. El a învestit şi a subvenţionat societatea culturală transilvăneană „Astra”, aureolată de un prestigiu dobândit în aproape şapte decenii, să organizeze Serbările Unirii. Oamenii politici ardeleni veneau însă din urmă cu sentimente naţionale dublate de o vie ambiţie politică. „Serbarea libertăţii Ardealului se va face de către cei ce au făcut Unirea”, proclama ziarul oficial al Partidului Naţional Ţărănesc în numele lui Iuliu Maniu. Acesta a fost numit prim-ministru la 10 noiembrie 1928, rămânându-i prea puţin timp pentru a celebra împlinirea celor zece ani de la Unire la 1 decembrie 1928. De aceea, marile serbări au fost amânate, urmând să cunoască o fază oficială la Bucureşti, în 10 mai 1929, şi una principală, fastuoasă, la Alba Iulia, în 20 mai, acelaşi an. Realizările durabile, monumentale, prilejuite de Serbările Unirii, au fost puţine. Ele s-au datorat societăţii „Astra”, dar au fost susţinute financiar de guvern. Este vorba de cele patru inscripţii din Sala Unirii, săpate în marmură de Carrara, reproducând Rezoluţia Marii Adunări Naţionale şi documente legate de participarea României la Primul Război Mondial. Mai important a fost însă Muzeul Unirii, instalat în aripa nordică a Catedralei Încoronării şi rămas până în 1938 în custodia „Astrei”. Construcţiile destinate în mod direct serbărilor au avut o viaţă de o zi. Ele au constat în două tribune, lungi fiecare de 200 de metri, destinate să-i adăpostească pe toţi oficialii. Elemente de butaforie - două arcuri de triumf - au fost amplasate, unul pe Platoul Romanilor, celălalt în oraşul de jos, primul în locul principal, al doilea în cel secundar al defilării. Dintre notabilii prezenţi trebuie amintiţi mai întâi reprezentanţii Casei Regale: regele Mihai, de opt ani neîmpliniţi, regina Maria şi regina-mamă Elena. Urmau membrii Regenţei, patriarhul Miron Cristea, principele Nicolae şi Gheorghe Buzdugan. Pentru prim-ministrul Iuliu Maniu era a doua zi de mare glorie la Alba Iulia, după 1 decembrie 1918. El era însoţit de colegii săi de partid şi de guvern, Alexandru Vaida Voevod, Ştefan Cicio Pop, Aurel Vlad, Ion Mihalache şi alţii. Dintre demnitarii civili şi militari au mai fost de faţă Nicolae Iorga, generalii Constantin Prezan şi Traian Moşoiu. Cea mai surprinzătoare prezenţă a fost cea a grupului delegaţilor societăţilor româneşti din Statele Unite ale Americii care au fluturat la Alba Iulia cele 150 de steaguri ale organizaţiilor lor de peste Ocean. În zilele de 17-19 mai, 50 de trenuri au adus grupuri din toate zonele ţării. Ziarele cele mai moderate au scris de 300000 de participanţi, dar s-a vorbit şi de patru sau cinci sute de mii. 
Ca de obicei în astfel de situaţii, o evaluare exactă este imposibilă şi cea mai decentă estimare ar putea consta într-o medie ponderată a datelor de mai sus. Adunările oficiale au avut loc în Sala Unirii şi în Catedrala Încoronării. O noutate tehnică a constat în megafoanele amplasate pe clopotniţa catedralei şi datorită cărora discursurile rostite în interior au putut fi auzite la o distanţă de câţiva kilometri. Poporului i-au fost destinate defilările militare, cortegiile care ilustrau întreaga istorie naţională, de la daci la epoca Unirii, de asemenea cortegiile etnografice ale provinciilor româneşti. Între alţii, au defilat arcaşii Bucovinei. Serbările Unirii din 1929 au urmărit să-i formeze publicului numeros o percepţie asupra unei unităţi lingvistice şi culturale; de asemenea, să-i inducă ideea de curând cultivată asupra existenţei unei evoluţii istorice care trebuia, în mod necesar, să aibă ca deznodământ unirea tuturor românilor. Autoritatea, democraţia şi chiar integritatea noului stat au fost puse însă la încercare de puterile europene şi euroasiatice ostile, de criza economică şi de un nou război mondial care avea să întunece în scurt timp orizontul. (Sursa documentare: http://imagini-istorie.apulum.ro)

Insigna - Direcția gospodărie 50 ani 1949 - 1999
Direcţia gospodărie, denumire actualizată Direcția logistică este structura specializată a Statului Major al Apărării (SMAp) responsabilă cu realizarea şi consolidarea unui sistem logistic integrat, adaptat la configuraţia Armata României şi misiunile acesteia, pe timp de pace şi la război şi realizarea de capabilităţi dislocabile specifice, în măsură să asigure sprijinul logistic pe timpul participării la misiuni. Direcțiile de acțiune ale acestei structuri militare:
 • Asigurarea cadrului legislativ, organizatoric şi de management pe durata ciclului de viaţă a echipamentelor militare;
 • Managementul resurselor materiale;
 • Asigurarea cadrului legislativ şi coordonarea în domeniul hrănirii şi echipării efectivelor Armatei;
 • Coordonarea sistemului militar de transport;
 • Asigurarea cadrului legislativ şi coordonarea la nivel strategic a realizării sprijinului naţiunii gazdă/HNS;
 • Asigurarea cadrului legislativ necesar implementării în România a pachetelor de capabilităţi finanţate prin Programul NATO de investiţii în securitate/NSIP;
 • Coordonarea administrării patrimoniului imobiliar al structurilor subordonate Statului Major al Apărării;
 • Managementul sistemului informatic logistic al Armatei;
 • Realizarea interfeţei cu organismele militare ale NATO şi UE în domeniul logistic;
 • Coordonarea activităţii de standardizare în domeniul logistic;
 
Cooperația de producție achiziții și desfacere a mărfurilor
Al VIII-lea congres 1985
Cooperativele sunt considerate a fi iniţiative antreprenoriale ale clasei mijlocii şi a celei de jos, care duc la crearea de întreprinderi economice mici, ce le permit satisfacerea nevoilor lor sociale. Din punct de vedere economic, cooperativele sunt considerate a fi întreprinderi economice mici şi mijlocii, care prezintă unele caracteristici importante:
 • sunt constituite dintr-un grup de persoane care au în comun un interes economic;
 • scopul este de a satisface nevoile membrilor prin acţiune comună şi asistenţă mutuală;
 • obiectivul principal îl constituie producţia de bunuri şi servicii care să susţină financiar membrii şi familiile lor.
Caracteristicile care diferenţiază cooperativele de societăţile comerciale sunt legate de scopul activităţii lor, de modul de guvernare, împărţirea profitului şi modul de recuperare a investiţiei. Astfel scopul unei societăţi comerciale este de a maximiza profitul, în timp ce al unei cooperative este, pe lângă obţinerea de profit, şi acela de a satisface nevoile membrilor de natură social, cultural, educaţională etc. Într-o societate privată, cei care deţin acţiunile sunt cei care conduc, iar votul depinde de numărul de acţiuni pe care îl deţine o persoană. În cooperativă, guvernarea este bazată pe principiul „un om, un vot”; În cazul societăţilor comerciale, profitul se distribuie în funcţie de capitalul social deţinut. La cooperative, profitul se distribuie proporţional cu activitatea derulată;
 
Insigna - Controlul marinei civile
Începuturile sistemului format din căpităniile de port se pierd în negurile istoriei. Astfel, prima căpitănie de port este atestată documentar la anul 1600, pe vremea lui Mihai Vodă Viteazul și ființa la Corabia. Rolul ei era acela de a fi stavilă împotriva bolilor ce puteau fi aduse de navele care făceau comerț pe Dunăre.Căpităniile de port au funcţionat încă dinaintea Revoluţiei de la 1848, asigurând buna desfăşurare a operaţiunilor portuare şi reglementarea conflictelor de navigaţie. Apoi, în 1862, în Regulamentul de navigaţie pentru marina comercială al Principatelor Unite, căpităniile de port sunt menționate din nou. Trebuie subliniat că proiectul Regulamentului, anterior adoptării sale, a fost trimis la toate cancelariile statelor apusene pentru observații și a fost socotit cel mai modern și bine întocmit regulament de navigație al vremurilor. În anul 1878, după transformarea Principatelor Române în stat independent, a fost stabilit principiul libertăţii navigaţiei pe Dunăre, fapt ce a necesitat întocmirea unui alt regulament, intitulat Regulament de poliţie a porturilor şi malurilor dunărene ale României (1879). Potrivit acestuia s-a înfiinţat un Inspectorat al Navigaţiei şi Porturilor, care avea ca scop supravegherea regulamentelor în materie de poliţie şi navigaţie, administraţia de căpetenie a portului devenind căpitănia de port. De-a lungul istoriei, aceste forme de organizare a activităţilor portuare au evoluat în raport cu noile cerinţe, determinate de dezvoltarea comerţului, navigaţiei şi a construcţiilor din porturi. Locația căpităniilor a fost inițial stabilită la Ministerul Afacerilor Străine, apoi la Ministerul Aerului și Marinei (în anii postbelici) și ulterior la Ministerul Transporturilor – PCA (Porturi și Comunicații pe Apă), apoi DTN (Departamentul Transporturilor Navale), ISNC (Inspectoratul de Stat al Navigației Civile). În prezent, mai exact din anul 2002, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Navale Române, s-a reglementat funcţionarea acestora ca organe teritoriale operative, denumite căpitănii zonale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea aparatului central al ANR. Rolul definitoriu al căpităniilor zonale este de a asigura în zonele proprii de jurisdicţie stabilite prin decizia directorului general al ANR, inspecţia şi supravegherea desfăşurării în siguranţă a navigaţiei în apele naţionale navigabile, maritime şi interioare. Căpităniile zonale aflate în structura Autorităţii Navale Române sunt următoarele: Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu-Severin. Supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, a navigaţiei navelor sub pavilion român, precum şi a navelor arborând pavilion străin dar aparţinând unor persoane fizice sau juridice române în marea liberă, se exercită de către Ministerul Transporturilor prin personal specializat, aflat în structurile căpităniilor zonale. Se deduce că atunci când execută un control, acest personal, pe lângă legitimația de inspector-controlor naval, poartă la vedere și această insignă. Pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control a ordinii navigaţiei, căpităniile de port au dreptul de vizită, la orice oră din zi sau din noapte, la bordul oricărei nave, indiferent de pavilion, aflată în porturi şi în afara acestora, în limitele apelor naţionale (Ordonanța 42/28 august 1997). 
 
Insigna - Turul României Ediția XXX 1992 
Turul Ciclist al României sau Mica Buclă este cea mai importantă competiție ciclistă desfășurată pe teritoriul României, organizată sub egida Federației Române de Ciclism. Prima ediție a turului a avut loc în 1934, a avut 1026 de  kilometri împărțiți în 7 etape și a fost câștigată de Marin Nicolov și echipa Bulgariei. Inspirată de Turul Franței, publicația lunară „Revista Automobila” a organizat în luna august 1910 prima ediție a „Circuitului Munteniei”. După trei ediții, competiția nu s-a mai organizat. Cel mai lung traseu al Turului României a fost în anul 1936 - 2242 km, iar cel mai scurt în anul 1991 – 430 km. La ediția din anul 1973, la Cluj a avut loc o etapă pe timp de noapte – 27,3 km. Ediția a 45-a (din anul  2008) a fost prima ediție care a figurat în calendarul competițional al Federației Internaționale de Ciclism.
 
Insigna - Votat
Produsul medalistic de mai sus este o banală insignă ce s-a distribuit probabil cetățenilor după exercitarea dreptului civic de vot, la ieșirea din secția de votare. S-a preconizat că prin distribuirea acestei insigne oamenii vor fi atrași spre secțiile de votare. Poate că și aceasta era o  cale ieftină de atragere a oamenilor la vot, cine poate ști.  

________ooOoo_________

PERSONALITĂȚI POLITICE 
PE BANCNOTELE LUMII
Om politic uruguayan 
Juan Antonio Lavalleja
a trăit între anii 1784 - 1853
Detaliu vignetă de pe o acțiune românească
 Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni românești
con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 16.08.2020
O mare bucurie și motiv de mândrie


Niciun comentariu: