duminică, 1 iulie 2018

BERGHEIM - AUSTRIA


Mai jos admiri pozele altor monumente de cultură și
arhitectură, câteva vederi generale, o trimitere poștală, 
o plachetă și o medalie din localitatea austriacă BERGHEIM,  
bundeslandul SALZBURG.   
Grădinița
Stadionul
Biserica
Arhitectură locală
Vederi generale
Trimitere poștală
Plachetă locală
Medalie locală

xxx

DOUĂ EPIGRAME
DE LA AUTORUL BLOGULUI
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
O PASTILĂ DE UMOR

__________xxx__________

CÂTEVA MEDALII 
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

George Coșbuc 1866 - 1918
George Coșbuc a fost un poet, critic literar, ocazional și traducător român din Transilvania, membru titular al Academiei Române din anul 1916. S-a născut la data de 20 septembrie 1866 în satul Hordou, districtul Năsăud, comitatul Bistrița-Năsăud, azi comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud și a decedat la data de 9 mai 1918 la București. Poezia sa aparține patrimoniului cultural național și, deși este considerat un poet care a scris poezii care se recitau la serbările școlare sau populare, creația sa îl recomandă drept un autor clasic al literaturii române, un om cu un gust literar desăvîrșit și un autor canonic, care nu poate lipsi din manualele școlare nici în ziua de azi. A dus, de asemenea, o prodigioasă activitate de iluminare a țăranilor, e un precursor al mișcării poporaniste și un tehnician desăvârșit al prozodiei, folosea o gamă foarte variată de picioare metrice și de ritmuri, de la cele ale poeziei populare la terza rima. Începe să scrie versuri și activează în Societatea de lectură Virtus Romana Rediviva a gimnaziului năsăudean, din clasa a V-a. În clasa a VII-a, Coșbuc este ales vicepreședinte al societății, iar la data de 2 octombrie 1883 devine președinte. Publică primele poezii în paginile revistei Muza someșană (1882 - 1883). Contactul cu literatura clasică, mai cu seamă latină, cu principalele opere ale literaturii europene, dragostea față de folclorul românesc și față de cărțile vechi îi marchează, din această perioadă, destinul creator. În mai 1884 își susține examenul de bacalaureat, după trecerea acestuia, în toamnă se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității maghiare din Cluj, care avea pe atunci și o catedră de limbă română. A continuat studiile clasice, frecventând cursurile de istoria grecilor vechi, traducere și interpretare de scrieri alese din Cicero, teoria și istoria retoricii la greci și romani, sintaxa greacă și istoria literaturii latine. A fost numit în comitetul Societății Iulia a studenților români; își începe colaborarea la revista Tribuna din Sibiu (decembrie 1884). În noiembrie 1886, bolnav și confruntat cu diverse dificultăți materiale, nu mai figurează printre studenții clujeni, frecventând doar anumite cursuri universitare. Începând cu anul 1887 este schemat de către Ion Slavici la Sibiu, la redacția ziarului Tribuna, unde lucrează ca redactor. Credincios ziarului în care și-a făcut adevăratul debut literar, Coșbuc va rămâne colaborator asiduu al Tribunei mulți ani, chiar și după ce se va stabili în București. Slavici va consemna cu entuziasm colaborarea cu Coșbuc: „De vreo două săptămâni avem aici pe Coșbuc, un admirabil băiat de vreo 21 de ani, unul din cele mai distinse capete”. Timpul petrecut aici s-a dovedit a fi cel mai rodnic din activitatea sa. Anii petrecuți în redacția Tribunei sibiene (1887 - 1889) vor culmina cu apariția poemului Nunta Zamfirei, un poem - spectacol admirabil, care a impresionat chiar și pe olimpianul Titu Maiorescu. Cu Nunta Zamfirei George Coșbuc s-a impus definitiv în atenția cititorilor și a criticilor de peste munți, fapt care i-a creat aureola de mare poet. Și tot cu ea s-a impus mai întâi și la București, după ce fusese publicată în Convorbiri literare (1890). Spre anul 1889 Tribuna începe să lucreze în pierdere, situația ducând la desființarea unor posturi, printre care și cel al lui Coșbuc. La insistențele lui I. Slavici, Titu Maiorescu îl cheamă la București, unde sosește pe la mijlocul lunii decembrie 1889 și i se oferă un post de „desemnător ajutor” la Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice. După un timp demisionează din postul de funcționar și este cooptat în colectivul profesorilor asociați care elaborau un manual de școală intitulat Carte românească de citire, lucrând concomitant un timp în redacția publicației Lumea ilustrată. În anul 1893, apare volumul  Balade și idile (258 de pagini), editat de Socec. Despre acest volum în publicația Moftul roman (2 iunie 1893) Caragiale va consemna: „Pe câmpul vast al publicisticii române, pe care crește atâta spanac des și abundent, a apărut în sfârșit zilele acestea și un copac și e așa de mândru și așa de puternic, că mii și mii de recolte de buruieni se vor perinda și el va sta tot mereu în picioare, tot mai sănătos și mai trainic, înfruntând gustul actual și vremea cu schimbările ei capricioase și făcând din ce în ce mai mult fala limbii noastre românești - un volum de Balade și idile de George Coșbuc.” În anul 1894 editează în colaborare cu I.L. Caragiale și I. Slavici, revista Vatra. În anul 1895 s-a căsătorit cu Elena, sora editorului C. Sfetea, și, în același an, la Craiova, i s-a născut unicul fiu, Alexandru. În anul 1896 îi iese de sub tipar volumul Fire de tort. După dispariția Vetrei, Coșbuc va conduce împreună cu Vlahuță revista Semănătorul. La data de 28 martie 1902 Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor îl numește în postul de șef de birou, creat prin bugetul administrației Casei Școalelor. Conduce revista Viața literară, este numit în postul de referendar în Administrația Casei Artelor (1906). Alături de Alexandru Vlahuță și Mihail Sadoveanu, Coșbuc îndrumă și organizează conferințele sătești. În anul 1915 îi moare singurul fiu într-un accident de automobile, lucru ce îl va marca cumplit pe scriitor. În anul 1916 a fost ales membru titular al Academiei Române. În motivația citită cu această ocazia Duiliu Zamfirescu spunea:  „Reputația sa literară e așa de întinsă, încât numele său a devenit popular în toate țările locuite de Români. Primindu-l în mijlocul nostru consfințim ceea ce opinia publică a hotărât de mult. Domnul Coșbuc a dat poporului român, în mai puțin de 25 de ani, o cantitate de muncă literară atât de considerabilă, încât numai pentru aceasta s-ar cuveni să-i deschidem ușile amândouă pentru a-l primi între noi. Dar calitatea lucrărilor sale întrece cantitatea. Poeziile sale sunt adevărate poezii și sunt originale.” La data de 24 februarie 1918, apare în revista Scena din București ultima poezie a lui Coșbuc –Vulturul. „La 9 mai 1918, poetul George Coșbuc moare la București. Țara pierde un mare poet, în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru ...” spunea Bogdan Duică la înmormântarea ilustrului dispărut.  
Insigna - Colecționar de insigne
Cu ocazia primului Congres Naţional de Insignografie, de la Petroșani, din zilele de 18 – 20 septembrie 2009, a avut loc şi Adunarea Generală de Constituire a Asociaţie Colecţionarilor de Insigne din România (ACIR). Cei 80 de participanţi au votat statutul asociaţiei şi au ales organul de conducere al acesteia. În baza hotărârii Judecătoriei Petroşani, Asociaţia a fost înregistrată la grefa acestei instituţii, în registrul special la nr. 33/16 decembrie 2009. La baza relaţiilor dintre cei 100 de membrii ai asociaţiei stau 3 principii pe care dorim să le păstrăm şi asupra cărora insistăm: prietenia, întrajutorarea colegială şi încrederea reciprocă. La ora actuală conducerea asociaţiei este în căutarea unei sigle care să ne reprezinte. Până în prezent, printr-o bună coordonare din partea ACIR a activităţii s-a reuşit menţinerea reuniunilor noastre timp de 39 de ediţii consecutive, care de 5 ani au fost ridicate la rang de congres, având la bază propunerea regretatului col. Dogaru Ioan. Prin unirea forţelor a două localităţi aflate la mare distanţă (Alexandria - Petroşani), dar legată printr-o voinţă şi o preocupare comună s-a reuşit spre bucuria tuturor relizarea menţinerii expoziţiilor naţionale şi implicit a reuniunilor. De la înfiinţare, ACIR a preluat dificila sarcină de atribuire în fiecare an a premiilor Floarea de colţ, cea mai importantă distincţie care recompensează atât colecţionarii membri ACIR, cât şi persoanele care se implică în menţinerea activităţii insignografice din ţara noastră, sarcină deosebit de onorantă de care ne-am achitat. În ultimii ani premiul Floarea de Colț a fost înlocuit prin înmânarea insignei ACIR – Colecționar emerit. Publicaţia oficială a Asociaţiei este Jurnalul Insignografic, cu apariţie semestrială. Colectivul de redacţie al Jurnalului este format din trei membri şi un fotograf profesionist. 
Crucea Voinicului - Hepatica trassilvanica
Flora și fauna României
Medalia de mai sus omagiază planta Crucea Voinicului. Caracteristicile tehnice ale medaliei sunt următoarele: metal – alaij de argint, puritate – 92,5%, formă – rotundă, diametru – 3 centimetru, greutate – 13 grame, calitate – proof, tiraj – 100 exemplare, preț unitar de achiziție cu TVA inclus – 200 lei.
Crucea voinicului, denumire științiifică Hepatica transsilvanica, este o floare de o deosebită gingășie, varietate întâlnită doar în România, în interiorul arcului Carpatic. Această specie endemică, declarată monument al naturii, face parte din familia Ranunculaceae și în terminologia populară se mai numește Trei crai sau Popâlnicul. Asemenea florilor de colț, ”Crucea voinicului” este foarte rară și iubește pantele montane greu accesibile. Spre deosebire de alte flori îndrăgostite de lumina soarelui, Crucea voinicului preferă umbra pădurilor de fag și de molid. Aceste delicate flori înfloresc primăvara, în lunile aprilie – mai însă cele mai grăbite încep să năpădească cu frumusețea lor văile umbroase și zilele mohorâte ale sfârșitului de februarie. În tradiția populară, cu câteva zile înainte de sărbătoarea Dragobetelui, femeile din unele sate din vestul țării erau convinse că dacă se spălau cu fiertură de popâlnic, aveau părul bogat și sănătos tot anul. 
Uninea bulgară din Banat - România
Uniunea Bulgară din Banat România (U.B.B.R.) este o organizație a minorității bulgare din Banat, România, ce are sediul în municipiul Timișoara, Piața Unirii, la nr.14. U.B.B.R. este o organizație non-guvernamentală înființată la 3 mai 1990, cu scopul decarat de păstrare a identității culturale a minorității bulgare. Uniunea Bulgara din Banat Romania are ca obiectiv principal reunirea cetatenilor de etnie bulgara din Romania si pe simpatizantii acestei etnii in vederea integrarii sociale corecte si armonioase in societatea romaneasca, prin coordonarea actiunilor etniei bulgare si promovarea unor conceptii si mentalitati in spiritul noilor principii care stau la baza vietii sociale si economice din Romania. Președintele Uniunii Bulgare din Banat România este Niculae Mircovici, general în rezervă și cadru universitar, ce a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2004 - 2008. 
25 de ani de la căsătorie 
La Monetăria Statului s-a încetățenit obiceiul de a bate și medalii felicitare. Din această categorie face parte și medalia de mai sus, ea fiind dedicată aniversării a 25 de ani de la căsătorie. Medalia este prezentată într-o cutie de lemn, elegantă, amplasată într-o mapă pe al cărei capac este evidențiat simbolul căsătoriei – un cadou foarte potrivit ce poate fi oferit cuplurilor cu vechimea de 25 de ani în căsnicie. Caracteristicile tehnice ale medaliei sunt; material – aliaj de aluminiu, puritate – 99,9%, formă - rotundă, diametru – 3 centimetri, greutate – 16,5 grame, calitate – proof, se execută la comandă.

_________ooOoo_________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Președintele statului Mexic
Plutarco Elias Calles, a trăit între anii 1877 - 1945 
și a condus între anii 1924 - 1928

Detaliu vignetă de pe un notgeld austriac 
(bancnotă locală de necesitate)

Câteva vignete de pe acțiuni italienești

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 01.07.2018

Niciun comentariu: