luni, 7 februarie 2022

SAAR

 
10 saarmark 1948
SAAR  -  în limba germană

SARRE – în limba franceză
A fost un Protectorat al ONU între anii 1920 – 1935,
urmare a Tratatului de la Versaille.
Începând cu anul 1947 a devenit Protectorat francez,
când industria minieră era direct administrată de către Franţa.
În urma unui referendum popular desfăşurat
în anul 1956 intră în structura Germaniei.
Dispunerea geografică:
Este dispus geografic în vestul Europei,
aproximativ pe teritoriul de astăzi
al landului german Saarland.
Deviză: Nu a avut.
Capitala: Saarbrucken
 
Stema oficială SAAR: 
Steagul oficial SAAR:
 
1920 – 1935
 
1947 – 1957
 Steag SAAR – neoficial:
Mai jos admiri trei monumente arhitectonice reprezentative 
pentru capitala landului german Saarrland.
Primăria
Aeroportul
Biserica Sfântul Ludovic
Mai jos admiri o piesă filatelică și câteva produse de 
medalistică și numismatică emise de entitatea statală Saar.,
Marcă poștală de 1 franc
Insignă
Jeton
Monedă
Medalie

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

__________xxx__________

CÂTEVA MEDALII,
O PLACHETĂ ȘI O INSIGNĂ
DIN JUDEȚUL IAȘI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".            

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  

Placheta - Societatea de medici și naturaliști Iași 1830 - 1980
150 ani de activitate Iași 4 oct.1980
Societatea de Medici și Naturaliști este o societate științifică și medicală din municipiul Iași, înființată în anul 1830, fiind astfel cea mai veche societate științifică din România. Începând din 1887 aceasta publică o revistă intitulată în prezent Revista Medico-Chirurgicală. În ianuarie 1830, Jakob Czihak, medic ceh de formație germană și medic șef al Miliției din Moldova, împreună cu doctorul Mihai Zotta,  protomedic al orașului Iași, și Gheorghe Asachi creează cercul de lectură medicală Iassyer medicinsche Lesevereine (Cercul ieșean de citire medicală). Tot la inițiativa lui Czihac, care dorea îmbunătățirea organizării sanitare în Moldova, cercul de lectură se transformă în 1832 în Societatea Doftoricească Moldo-Română. Statul noii societății a fost elaborat, în principal, de Jakob Czihac. Un an mai târziu, în 1833, cercul se transformă în Societatea de Medici și Naturaliști, prima societate de acest fel din Peninsula Balcanică. Societatea a subscris abonamente la numeroase publicații din străinătate și a întreținut relații cu alte organizații științifice și profesionale din străinătate, având numeroși membri corespondenți străini. Dintre aceștia, proporția cea mai mare (75%) o reprezentau membrii corespondenți de expresie germană (germani, austrieci, elvețieni). Societatea a organizat Cabinetul Istorico-Natural, devenit ulterior Muzeul de Istorie Naturală din Iași și afiliat în prezent Universității din Iași, care s-a deschis la 4 februarie 1834 în la casa Balș de pe ulița Podu Verde (azi bulevardul Carol I). În 1840 muzeul s-a mutat în palatul logofătului Constantin Sturza (fosta casă Roset), clădire special cumpărată de societate pentru a adăposti muzeul. Pe terenul din preajma acestei clădiri a fost organizată una din grădinile botanice din Iași, muzeul și grădina botanică căpătând o destinație didactică pentru studenții Academiei Mihăilene și ai Universității. Societatea s-a preocupat, de asemenea, de dezvoltarea și modernizarea pe baze științifice a agriculturii și a finanțat cercetările privitoare la flora și fauna Moldovei întreprinse de botanistul Julius Edel, farmacistul Iosef Szabo și Frederic Bell.
Pentru excelnță
Spitalul clinic de psihiatrie Socola - Iași 1905
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi, șoseaua Bucium, nr. 36, este un spital clinic de monospecialitate - de interes national - care asigura asistenta medicala de inalta specialitate bolnavilor din teritoriul arondat cat si a celor din intreaga tara, in profilul psihiatrie. De asemeni, efectueaza indrumarea metodologica in specialitate, a unitatilor sanitare din teritoriul arondat, sprijina acordarea asistentei medicale de profil din policlinici, dispensare si cabinetele medicilor de familie. Efectueaza studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea de metode noi de investigatii si tratament si asigura desfasuarea practica a invatamantului medical superior (avand studenți, rezidenti si stagiari in pregatirea de specialitate cat si doctoranzi.
Insignă - Fabrica de antibiotice din Iași
Fabrica de antibiotice din Iași este o companie farmaceutică din România, fondată în anul 1955. Este o societate pe acțiuni în curs de privatizare, acționarul majoritar fiind statul român, prin intermediul A.V.A.S. (Agenția pentru valorificarea activelor statului). Compania este listată la Bursa de Valori București, la Categoria I, sub simbolul ATB și are o capitalizare bursieră de peste 900 milioane RON. Mai jos admiri o poză mai veche cu fabrica ieșeană de penicilină. În decembrie 2008, societatea era evaluată la peste 130 milioane de euro. Antibiotice Iași ocupa la finele anului 2005 locul al treilea în rândul producătorilor autohtoni de medicamente, cu o cotă de piață de 3,17% din punct de vedere valoric. Acționarul majoritar al companiei este AVAS, cu o deținere de 53,02%. Sus am postat logo-ul și o poză cu sediul central al Fabricii de Antibiotice Iași. 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Iași - 1950 - 1980
Trei decenii de la absolvire
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este o instituţie de invăţământ superior de stat din Iasi. Este prima universitate modernă din România. În anul 2011 a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităţilor de cercetare avansată şi educaţie. Universitatea este continuatoarea simbolică a altor iniţiative asemănătoare de pe plaiuri moldave;
 • 563 – Domnitorul Moldovei, Despot-Vodă, înfiinţează la Cotnari, lângă Iaşi, un Colegiu (Schola Latina), cu un program şcolar conceput pe 5 ani. Se studia, în principal, limba latină, apoi retorica şi dialectica.
 • 1640 – Vasile Lupu fondează Colegiul de la mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, în care cursurile se predau în limba latină; Colegiul de la Iaşi a devenit unul dintre principalele focare de cultură într-o arie dominată de Islam, în perfect sincronism profesional şi pedagogic cu academiile similare din Germania sau Italia. În această perioadă, la Iaşi se tipăreşte prima carte în limba română
 • 1714 – Se înfiinţează Academia Domnească din Iaşi; în perioada economică dificilă a domniilor fanariote, ştiinţele şi învăţăturile înalte continuă să progreseze în Moldova, limba română începând să fie din ce în ce mai folosită. Academia din Iaşi serveşte la definirea şi afirmarea identităţii româneşti, întreţinând forţa de rezistenţă împotriva opresiunii otomane.
 • 1835 – La Iaşi se înfiinţează Academia Mihăileană  (după numele domnitorului Mihail Sturza). Erau susţinute cursuri de istorie, filosofie, drept, teologie, chimie, matematică, inginerie, agronomie, arhitectură. Întemeierea şi funcţionarea Academiei Mihăilene, înfiinţarea primelor facultăţi – de Drept şi Filosofie, dar mai ales transformările profunde survenite la nivel politic (Unirea Principatelor Române din 1859), au pregătit fondarea Universităţii din Iaşi. 
La Iaşi se înfiinţează prima Universitate modernă din România. Potrivit decretului de înfiinţare din 26 octombrie 1860, Universitatea din Iaşi se constituie ca formă instituţională bine definită şi ca simbol al identităţii unei naţiuni. Celor trei facultăţi (Drept, Filosofie şi Teologie) care au format nucleul acestui aşezământ educaţional şi cultural de prim rang, li s-au adăugat altele, cu scopul de a veni în întâmpinarea necesităţilor specifice unei  societăţi în perpetuă transformare.  În anul 1897 se inaugurează Palatul Universitar, construit timp de patru ani. Clădirea,  impresionantă prin monumentalitate, se înscrie în canoanele stilului eclectic francez şi capătă o valoare de simbol atât pentru comunitatea locală, cât şi pentru întreaga spiritualitate românească. Până la primul Război Mondial şi apoi, în perioada interbelică, Universitatea din Iaşi  s-a ridicat la nivelul instituţiilor europene similare, atât din punct de vedere al administrării şi organizării, cât şi al programelor didactice. Au fost consolidate şcolile ştiinţifice, au fost formaţi savanţi de prestigiu (precum Gr. Cobălcescu, A.D. Xenopol, Gh. Brătianu, Al. Phillippide etc.) şi generaţii întregi de specialişti. În acelaşi timp, impactul activităţii sale se simţea şi la nivelul societăţii, a cărei viaţă era puternic influenţată de intelectualii universitari: cele mai luminitate minţi ale universităţii participau la viaţa publică şi deţineau funcţii importante în stat. Mai sus se prezintă emblema Universităţii “Alexandru Ion Cuza” din Iaşi. Clădirea universității a fost construită între anii 1893-1897 pe locul fostului Teatru Mare de la Copou şi al şcolii de Belle-Arte. Planurile au fost realizate de arhitectul Louis Le Blanc. Piatra de temelie fost pusă la 28 aprilie 1892 în prezenţa Principelui Moştenitor Ferdinand. Inaugurarea clădirii a avut loc la 21 octombrie 1897, în timpul ministeriatului lui Spiru Haret, la ea participând regele Carol I, regina Elisabeta, primul ministru D.A. Sturdza şi rectorul N. Culianu. Pe perioada refugiului la Iaşi, universitatea a fost sediu pentru Ministerul de Război şi pentru Ministerul Învăţământului. De la înfiinţare şi până în decembrie 1933 a purtat denumirea „Universitatea din Iaşi”. Prin decretul regal nr. 3119, din 2 decembrie 1933 a primit titulatura de Universitatea Mihăileană din Iaşi. Prin decretul-lege 886, din 2 decembrie 1942 s-a numit Universitatea „Cuza Vodă”. Reforma învăţământului din 1948 a dus la o nouă modificare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Intrarea principală a Universităţii dă în „Sala paşilor pierduţi” decorată cu picturi semnate de Sabin Bălaşa. În faţa universităţii se află statuile lui A.D. Xenopol si cea a lui Mihail Kogălniceanu. Impresionează prin dimensiunile sale, fiind o „clădire enormă, care are peste 300 de încăperi.
Jeton - Clubul sportiv municipal Politehnica - Iași
Jetoanele sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor și sunt folosite pentru declanșarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor băuturi sau mici obiecte, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi pe plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la ședinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată. Produsul medalsitic de mai sus a fost emis de Clubul sportiv municipal Politehnica Iași și servește la eliberarea cărucioarelor pentru cumpărături, la intrarea în orice mall. El este confecționat din metal emailat, are forma rotundă cu diametrul de 23 milimetri fiind prevăzut cu un orificiu practicat ulterior pentru prinderea la cheile casei sau ale mașinii personale. În interiorul unui cerc liniar continuu exterior, în centru aversului, este aplicat logo-ul clubului iar pe margine este aplicată inscripția “CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL POLITEHNICA*IAȘI*” iar pe revers este reprezentat stilizat un cărucior pentru cumpărături.
FC Politehnica Iași, sau pe scurt Poli Iași, denumire veche CSMS (CSM) Iași este un club de fotbal din Iași care evoluează în Liga a I-a. În anul 2018, CSM Politehnica a cumpărat drepturile pentru numele și sigla fostei echipe, FC Politehnica. Echipa joacă meciurile de acasă pe stadionul Emil Alexandrescu ce are o capacitate de 11390 locuri. În anul 201 2 echipa a reușit prima promovare în Liga I, eșalonul de top al fotbalului românesc, iar în 2016 a obținut prima sa calificare într-o competiție europeană, în Europa League. Redau mai jos câteva repere calendaristice în devenire clubului:
 • În august 2010, echipa Tricolorul Breaza a fuzionat cu CS Navobi Iași acceptând denumirea ACSMU Politehnica Iași. Primit în Liga a II-a ca succesoare a Tricolorului Breaza, obiectivul principal al noului club a fost promovarea în Liga I.
 • În vara lui 2011, clubul a fost redenumit Clubul Sportiv Municipal Studențesc Iași pentru a elimina confuzia cu FC Politehnica Iași.
 • La 2 iunie 2012, după doi ani în eșalonul secund, CSMS Iași a promovat în Liga I, după ce a învins Farul Constanța cu 4-2.
 • În sezonul 2012–2013, CSMS Iași a avut un parcurs slab, terminând pe locul 17, ceea ce i-a adus retrogradarea.
 • Echipa a petrecut însă doar un sezon în eșalonul secund promovând imediat, cu Marius Lăcătuș - antrenor.
 • În Europa League, CSMS Iași a intrat în turul al doilea preliminar și a avut ca adversară pe Hajduk Split, fiind eliminată după 2–2 la Iași și 1–2 la Split.
 • Echipa a început noul sezon de Liga I revenind la numele de CSM Politehnica Iași.
 • Pentru sezonul 2017–2018, Adrian Ambrosie, fostul atacant al ieșenilor a fost numit Președinte Executiv, înlocuindu-l pe internaționalul Florin Prunea la conducerea clubului, iar echipa l-a adus ca antrenor pe Flavius Stoican și după sezonul regulat a reușit performanța de a se clasa pe locul 6, care i-a adus calificarea în play-off, depășind inclusiv pe FC Dinamo București.
 • Sezonul 2018-2019 a fost al doilea și totodată ultimul pentru tehnicianul Flavius Stoican pe banca echipei ieșene. Căpitanul echipei a fost Andrei Cristea, unul din cei mai iubiți jucători din istoria echipei.
 • Sezonul 2019 – 2020 l-a adus la club ca antrenor pe renumitul antrenor Mircea Rednic.
 
Municipiul Iași este reședința județului Iași și principalul centru urban din nord-estul României. Orașul a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 - 1862 și capitala României între 1916 - 1918. Conform datelor recensământului din anul 2011 municipiul Iași număra 263410 locuitori și era astfel al patrulea oraș ca mărime din România. Orașul este centrul cultural, economic și academic al Moldovei. Peste 60000 de studenți trec pragul universităților din oraș. Aici a fost fondată și funcționează prima universitate din România,  Universitatea Al.I. Cuza, astăzi una dintre cele mai prestigioase instituții academice din țară, precum și alte patru universități publice și șapte particulare. Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în 1408 de către domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. Totuși, deoarece existau clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusa Biserică armeană construită în anul 1395), se crede că orașul este mult mai vechi, cel puțin cu câteva decenii înainte de această dată. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală a municipiului Iași, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din oraș, din vremuri diferite, dar și câteva vechi trimiteri poștale ilustrate.
Mănăstirea Cetățuia
Monumentul M. Sturza din Parcul Copou
Râpa Galbenă 
Statuia lui Dosoftei
Ștrandul
Statuia Grigore Ghica
Turnul Golia
Palatul Braunstein
Academia Belle Arte
Palatul regal (azi Primăria)
Antrepozitele și Vama
Spitalul Sfântul Spiridon
Teatrul Național Vasile Alecsandri
Palatul Culturii
Statuia lui Miron Costin
Strada Lăpușneanu
Iași este un județ în Moldova, cu reședința în orașul cu același nume. Orașul Iași își trage numele de la vechiul trib al iașilor. Județul Iași se întinde pe suprafața de 5476 kilometri pătrați și numără aproximativ 826000 de locuitori. Județul are următoarele subdiviziuni administrative; 2 municipii - Iași și Pașcani, 3 orașe - Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei și 92 de comune. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală, harta județului Iași, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din județul Iași, din vremuri diferite, dar și câteva vechi trimiteri poștale ilustrate. 
Atelierul CFR - Pașcani
Școala israelită - Pașcani
Vederi - Bârnova
Podul peste Siret - Lespezi
Biserica - Scânteia
Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul - Vlădiceni
Vederi - Hălăucești
Vechiu castel Rosnoveanu - Pașcani
Intrarea în Palatul Principelui Gr.Ghica - Deleni
Monumentul eroilor - Pașcani
Biserica mănăstirii - Bârnova
Vederi - Hălăucești
Vederi - Cotnari
Biserica - Fedeleșeni
Biserica - Răducăneni
Salutări din județ

___________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI CULTURALE 
PE BANCNOTELE LUMII
Filozoful grec Democrit, a trăit între anii 460 - 370 Î.Hr.
Detaliu vignetă de pe o placă de faianță belgiană
Detaliu vignetă de pe un bilet spaniol de loterie
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 07.02.2022


Niciun comentariu: