joi, 3 august 2017

ALCARRAS - SPANIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură, câteva vederi generale, un ecuson și 
o insignă locală din localitatea spaniolă ALCARRAS, 
provincia LLEIDA, comunitatea autonomă CATALONIA
Institutul
Școala Baix
Biserica
Biblioteca
Circuitul de motociclism
Vedere din aer
Vedere generală
Ecuson - poliția locală
Insignă locală

***

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O PASTILĂ DE UMOR

________xxx________

UN JETON,
CÂTEVA MEDALII ȘI INSIGNE
DIN JUDEȚUL ILFOV

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

JETOANELE sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor și sunt folosite pentru declanșarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor băuturi sau mici obiecte, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi pe plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la ședinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată. 
Jeton - Fabrica de zahăr Chitila - 50 unități
Alaturi de fabrica de zahar de la Sascut, acesta este primul obiectiv industrial din industria zaharului din Romania. Istoricul Fabricii de zahăr Chitila este inclus în istoria bancii Marmorosch Blank publicat de banca in octombrie 1923. De aici rezulta ca, alaturi de familia Bibescu, banca a contribuit substantial la dezvoltarea fabricii in anul 1898 cand aceasta s-a redeschis si recapitalizat dupa niste ani de inchidere. De redeschiderea fabricii a profitat chiar si Tudor Arghezi care s-a angajat aici ca laborant in acei ani. Aici a functionat inainte de 1990 Intreprinderea de utilaj si piese de schimb – IUPS Chitila care apoi a devenit UTREC. Acum sunt diverse mici firme in fostele cladiri. 
In urma cu 15 ani se mai putea admira baza cosului de fum ce apare in imaginile de epoca. La strada se mai pastreaza imprejmuirea, pavilionul de poarta si inca un corp. Interesant este si partea din spate, catre lacul artificial Chitila, unde se afla cateva locuinte muncitoresti denumite „colonie”. Banca Marmorosch Blank a faurit industrii in Romania si si-a bazat profitul si cresterea extraordinara pe investitii directe. Asadar aceasta banca detinea o treime din capitalul social al fabricii de zahar din Chitila in 1899 si adusese pe langa ea ca investitori diversi alti finantatori, inclusiv din Belgia. Banca a facut sa mearga fabrica si nu s-o puna pe butuci cand cei ce se imprumutasera initial – fam. Bibescu – erau in dificultati manageriale.
Deasupra admiri o factură emisă de Fabrica și Rafineria de zahăr din Chitila. 
Consiliul sindical județean Ilfov
C.G.M. - (Confederația generală a muncii) 
C.G.M. (Confederația Generală a Muncii) este denumirea temporară și alternativă a U.G.S.R. (Uniunea Generală a Sindicatelor din România). Înfiinţată în 13-15 august 1906, ca o contrapondere la organizaţia patronală a Uniunii Generale a Industriaşilor din România UGIR 1903, Uniunea Generală a Sindicatelor din România - UGSRa fost principala forţă sindicală în care interesul individului era pus pe primul plan. Pe parcursul existenţei sale, UGSR  a cunoscut două momente importante: primul, în anul 1945, când se înfiinţează Confederaţia Generală a Muncii (CGM), şi al doilea, în anul 1966, când îşi schimbă denumirea, revenind la cea istorică, respectiv Uniunea Generală a Sindicatelor din România. UGSR este membru fondator al celei mai importante instituții internaționale  privind relațiile de muncă, Organizația Internațională a Muncii - OIM. Trebuie menţionat faptul că, din 1906 până în prezent, UGSR nu a fost niciodată dizolvată, desfiinţată sau lichidată. Uniunea Generală a Sindicatelor din România - UGSR este o organizație de tip confederativ, persoană juridică de drept privat, a cărei activitate se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile Constituției, convenției Organizației Internaționale a Muncii  nr. 87/1948, directivelor europene, Legii nr. 62/2011 a dialogului social, precum și cu reglementările din propriul Statut. Confederația își declară independența față de partidele politice, organele de stat, alte structuri instituționale, politice, non-guvernamentale și patronale. De asemenea, UGSR consideră inadmisibil cumulul de funcții sindicale cu funcții în conducerea centrală sau locală a unor partide politice, instituții centrale și teritoriale din subordinea Guvernului sau cu alte funcții de natură să afecteze activitatea și independența organizației sindicale. 
Institul geologic al României
Observatorul geofizic Surlari - 50 ani 1943 - 1993
Institutul Geologic al României (I.G.R.) a fost fondat în anul 1906 prin Decretul semnat la 19 iunie de către Regele Carol I al României. De la înființare, din 1906, și până în 1928, directorul institutului a fost Ludovic Mrazek (1867-1944), mineralog, și petrograf, primul profesor de mineralogie și petrografie la Universitatea din București, membru (din 1905) și președinte (1932-1935) al Academiei Române, autor al primului curs de mineralogie și petrografie publicat în România. Reprezentând un domeniu de importanță majoră, institutul s-a aflat pe rând în subordinea mai multor ministere pentru ca în anul 1950 să fie desființat, iar clădirile, laboratoarele, colecțiile și studiile sale fiind împărțite între Comitetul Geologic Român și Întreprinderea de Prospecțiuni Geologice. George Macovei (1880-1968), geolog, profesor la Institutul Politehnic București, membru al Academiei Române a fost directorul Institutului Geologic din anul 1939 și după 1950, președinte al Comitetului Geologic. În anul 1960 institutul s-a reînființat ca unitate bugetară aparte în cadrul Comitetului Geologic de Cercetare și Exploatare a Bogățiilor Subsolului și Solului, cu scopul efectuării de cercetări științifice în domeniul geologiei și al editării hărților geologice oficiale de toate categoriile, până în anul 1966, când a trecut în subordinea Comitetului de Stat al Geologiei. În 1974, prin fuzionarea I.G.R. cu Institutul de Geofizică Aplicata se înființează Institutul de Geologie și Geofizică. Din trunchiul acestuia, prin reorganizarea cercetării din domeniu, s-a desprins, în anul 1977, Departamentul de Seismologie, care va deveni în 1994 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. În anul 1994 s-a desprins Departamentul de Geologie Marină, care prin H.G. 1316/1994 a devenit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină-GEOECOMAR-București. Prin H.G. nr. 1302 din 1996, institutul își va recapătă numele inițial, devenind Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - I.G.R., în subordinea Ministerului Educației și Cercetării și în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. În structura organizatorică a institutului se află și Muzeul Național de Geologie, amenajat în clădirea istorică a Institutului Geologic al României, de pe Șoseaua Kiseleff, nr.2, construită după planurile renumitului arhitect Victor Ștefănescu în stil neobrâncovenesc. 
Întregul fond - colecțiile reprezentative litologice, mineralogice și paleontologice, prin estetica lor, dar mai ales prin valoarea lor științifică - este rodul activității de cercetare a mai multor generații de geologi ai Institutului Geologic al României sau al colaboratorilor din universități și alte instituții cu profil geologic. Primul custode al colecțiilor, Iuliu Moisil, care era în același timp și bibliotecar al institutului, a fost urmat apoi de tineri geologi la acea vreme, cum au fost St. Cantuniari, V. Papiu, Al. Codarcea, Gh. Murgeanu, Gr. Raileanu. Schimbările suferite de institut au afectat și muzeul, astfel că în 1964, Al. Semaka, numit custode, devine un susținător activ al valorificării colecțiilor într-un muzeu național. Muzeul este inaugurat și deschis oficial pe 10 aprilie 1990, Bucureștiul având de atunci, în clădirea construită la început de secol, un muzeu geologic aparte care, prin strădaniile multor cercetători oferă publicului, într-o sistematizare logică și extrem de atractivă, cele mai moderne idei care stau la baza științelor despre Terra. Institutul Geologic al României asigură organizarea, gestionarea și valorificarea publică a fondului național de date geologice, conservarea si valorificarea carotelor de foraje, a colecțiilor de minerale, roci și flori de mină, precum și monitorizarea mediului din zonele miniere. Are ca principal obiect de activitate efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, dezvoltare tehnologică, elaborarea de studii și prognoze de interes public și național, referitoare la descifrarea alcătuirii și evoluției geologice a teritoriului țării, la evidențierea și delimitarea zonelor cu substanțe minerale utile; elaborarea de metode, procedee și tehnologii geologice și geofizice, inclusiv teledetecția și cartarea geochimica, pentru identificarea zonelor cu substanțe minerale utile, ape geotermale, precum și zonelor poluate datorită activităților industriale, în special miniere; întocmirea și editarea de hărți geologice, hidrogeologice, geofizice și geochimce pentru întreg teritoriul țării; cercetări fundamentale și de bază în domeniile mineralogiei, paleontologiei, stratigrafiei, geochimiei, geologiei regionale, hidrogeologiei, geotehnicii, magnetometriei, gravimetriei, geoelectricității, seismicii; studii privind impactul activităților antropice asupra poluării apelor subterane; elaborarea de studii privind tendințele de dezvoltare a științelor pământului în funcție de conjunctură economică internaționala; expertize în domeniul florilor de mină și al pietrelor prețioase (în special prin colectivul de la Muzeul Geologic Național); editarea și tipărirea publicațiilor și a studiilor de specialitate; cercetarea și analiza distribuției câmpurilor geomagnetice, gravific, geotermic și electromagnetic pe teritoriul României; dezvoltarea cercetărilor geonomice integrate, incluzând sistemul geoinformațional (GIS), geoidul și analiza imaginilor din satelit etc. De asemenea, urmărește menținerea și extinderea acordurilor de cooperare cu instituțiile similare din străinătate, pe baza bilaterală și multilaterală, în cadrul C.E.I. (Inițiativa Central-Europeană), I.G.C.P. (Programe internaționale de corelare geologică sub egida UNESCO), FOREGS (Forumul serviciilor geologice naționale din Europa), I.U.G.S. (Uniunea Internațională a Științelor Geologice), I.U.G.G. (Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizică) și altele, cercetările fiind canalizate atât pe tematici de corelare geologică (de interes regional maxim pentru aprofundarea unor probleme a căror rezolvare nu este posibilă numai pe baza datelor referitoare la România, având în vedere că structura geologică nu ține seama de granițe politice), cât și pe tematici legate de perfecționarea metodelor analitice și de accesul cercetătorilor români la aparatura performanța din străinătate. În prezent, el funcționează ca Institut Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției, în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și are sediul central în sectorul 1 al capitalei, pe strada Caransebeș, la nr.1.
Observatorul Geomagnetic Național Surlari „Liviu Constantinescu”, cunoscut mai adesea sub numele scurt de Observatorul Geomagnetic Surlari, a fost fondat în anul 1943 ca unitate de cercetare a Institutului Geologic al Românie. Acesta este situat în pădurea Surlari, la circa 35 km NE de București, într-o zonă ferită de perturbații magnetice situată între văile Cociovaliștei și Vlăsiei.Liviu Constantinescu a fost primul conducător științific și organizatoric al laboratorului, care a fost alături de Sabba S. Ștefănescu fondator al școlii române de geofizică. 
Observatorul este un centru de cercetare fundamentală în geo magnetism cu aplicații la prospecțiunea geomagnetică; funcționează totodată ca stație de referință pentru alcătuirea hărților geomagnetice naționale. Aparatura de măsurare existentă furnizează valori definite ca standarde magnetice naționale și este utilizabilă și la etalonarea altor instrumente pentru determinări magnetice în scopuri științifice, prospective sau alte aplicații. Pe plan internațional, observatorul face parte din rețeaua globală de observatoare geomagnetice Intermagnet, care studiază structura și fenomenologia câmpului magnetic planetar. Baza de date a Observatorului acoperă șase ciciuri solare, începând din anul 1943. În decursul timpului în cadrul Observatorului, au fost instalate, respectiv scoase din funcțiune, succesiv, câteva sisteme înregistratoare, ținând seama de progresul tehnic și de necesitatea asigurării continuității datelor. Infrastructura (clădirile pentru laboratoare și locuințe) a fost realizată de Institutul Geologic, cu contribuția materială a Administrației Comerciale pentru Prospecțiuni și Exploatări Miniere (ACEX). Sistemul înregistrator magnetic și aparatura pentru măsurători absolute au fost donate de Observatorul Geomagnetic din Potsdam. Mircea Socolescu a avut o contribuție importantă la găsirea amplasamentului noului observator, într-o zonă ferită de perturbații magnetice artificiale, și la proiectarea laboratoarelor amagnetice. Tot el a supravegheat executarea construcțiilor și a adus în țară aparatura, după un stagiu de specializare la Potsdam. Pentru punerea în funcțiune a ansamblului complex de aparate a venit din Germania profesorul Richard Bock și un asistent. Din 1950 tematica cercetărilor a fost extinsă. A fost abordat studiul unor fenomene specifice, ca furtunile magnetice și perturbațiile în formă de golf, cu raportare la morfologia lor. 
În zona Observatorului a fost instalată prima stație de înregistrare a curenților telurici, ceea ce a permis un prim paralelism între perturbațiile înregistrate magnetic și electric. A fost inițiată măsurarea periodică a distribuției normale și variației seculare a câmpului geomagnetic pe teritoriul României, observatorul servind drept stație de bază. Participarea lui Liviu Constantinescu la congresul Asociației Internaționale de Geomagnetism și Aeronomie (IAGA) din 1957, cu ocazia primului An Geofizic Internațional, a făcut cunoscut Observatorul pe plan internațional și a marcat începutul unei colaborări oficiale în cadrul rețelei mondiale de monitorizare a câmpului magnetic planetar. Observatorul Geomagnetic Surlari a început transmiterea periodică a datelor, prelucrate conform protocoalelor IAGA, la centrele mondiale de colectare acreditate. Începând din 1959 conducerea Observatorului a revenit lui Andrei Soare, care a asigurat continuitatea funcționării într-o perioadă de dificultăți materiale și blocaje de comunicare internațională. Au fost diversificate obiectivele de stație fundamentală și cele aplicative, au fost dezvoltate relațiile cu unități de cercetare din alte țări și au fost modernizate echipamentele de monitorizare și control. Începând din anul 1961 Observatorul a publicat un Buletin sintetic, devenit în 1962  Anuarul observatorului
În 1996 odată cu trecerea la înregistrarea automată și prelucrarea digitală a datelor, editarea anuarelor a încetat; Observatorul a început trimiterea datelor, în mai puțin de 48 de ore, la nodurile de informație geomagnetică ale rețelei Intermagnet, iar în anul 1998 a primit oficial statutul de observator magnetic planetar. Observatorul Geomagnetic Surlari (44 grade, 40 minute și 40 secunde NORD - 26 grade 15 minute și 12 secunde EST) în zona pilonului geodezic central, altitudine 84 metri) este situat pe un teren de 3,6 hectare, între cursuri de apă care elimină perturbațiile magnetice datorate curenților vagabonzi. În componența laboratorului se regăsesc următoarele clădiri:
  • Clădirea principală (1943) găzduiește laboratoare și birouri; tot aici se află camere pentru personalul științific vizitator. În primii ani ai Observatorului, în clădirea principală locuia și personalul permanent.
  • Laboratorul subteran al înregistratoarelor (1943), construit din materiale amagnetice și termostatat, găzduiește sistemele înregistratoare.
  • Laboratorul pentru măsurători de control (1943), construit din materiale amagnetice, a servit inițial ca laborator de măsurători absolute.
  • Pilonul geodezic central (1943) reprezintă stația de referință pentru măsurătorile din rețeaua geomagnetică națională.
  • Locuința pentru personalul permanent (1945) a eliberat spațiul locuit permanent din clădirea principală, oricum insuficient.
  • Laboratorul de măsurători absolute (1964), construit din materiale amagnetice, a preluat această funcție de la vechea clădire din 1943, mai expusă perturbațiilor magnetice exterioare.
  • Clădirea nouă (1968) oferă spațiu unor activități pentru care clădirea principală devenise insuficientă: auditoriu, bibliotecă, ateliere. 
S.C.Bere - Băuturi Chitila S.A. - București
1 martie 1990 - 1995 
S.C. Bere – Băuturi Chitila S.A este o societate comercială pe acțiuni care produce și ambalează diferite sortimente de bere și băuturi alccolice. Societatea este situată în zona metropolitană a municipiului București, Șoseaua Chitilei, nr. 238, sectorul 1.
Insigna - Școala profesională de construcții
Popești Leordeni - M.C.Ind.
(Ministerul construcțiilor industriale)
Popești-Leordeni este un oraș-satelit al Capitalei, situat în județul Ilfov, pe malul drept al râului Dâmbovița. Orașul este format din trei sate, a căror toponimie se regăsește în numele boierilor care au trăit prin aceste locuri cu secole în urmă: Popești-Conduratu sau Pavlicheni, Popești-Români și Leordeni. Localitatea Popești apare pentru prima dată în documente încă din anul 1532 când se face pomenire de moartea lui Vlad Vodă, înecat în apele Dâmboviței. Conform recensământului din anul 2011, Popești-Leordeni are o populație de 21895 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior (anul 2002) dintre care: români – 88,89% și restul -  necunoscută sau altă etnie. Structura confesională a populației orașului se prezintă astfel: ortodocși – 65,99%, romano catolici – 22,11% și restul – necunoscută sau altă religie. 
Județul Ilfov (Sectorul agricol Ilfov înainte de anul 1997) este un județ din România, care înconjoară municipiul București. Reședința oficială este orașul București și majoritatea instituțiilor județene își au sediul acolo, deși orașul însuși nu face parte din teritoriul administrat de județ. Ca subunități administrative județul are 8 orașe - Voluntari, Pantelimon, Măgurele, Buftea, Bragadiru, Chitila, Otopeni, Popești-Leordeni și 32 de comune. Județul se întinde pe o suprafață de de 1583 kilometri pătrați și numără aproximativ 365000 de locuitori. Sus admiri harta și stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului Ilfov, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din județul Ilfov, dar și alte locuri de vizitat pe aceste meleaguri, din vremuri diferite. 
Prefectura județului Ilfov
Aerodromul - Chitila
Fabrica de conserve - Buftea
Aeroportul internațional Henri Coandă - Otopeni
Castelul lui Vlad Țepeș - Snagov
Lacul și Parcul - Snagov
Mănăstirea - Cernica
Mănăstirea - Snagov
Mănăstirea - Căldărușani
Mănăstirea Samurcășești - Ciorogârla
Fabrica de bere - Bragadiru
Palatul - Mogoșoaia
Primăria - Bragadiru
Mănăstirea Pasărea - Brănești
Mănăstirea - Chiajna
Cârciumă - Pantelimon
Capela prințului Știrbey - Buftea
Pădurea - Pustniciu
Palatul Barbu Știrbey - Buftea
Primăria - Pantelimon
Primăria - Clinceni
Primăria - Chitila
Trimitere poștală

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Seyyed Hassan Modarres a fost un cleric iranian, susținător important al revoluției constituționale iraniene, care a trăit între anii 1870 – 1937. El a fost printre membrii fondatori ai partidului reformist Hezb-e Eslaah-talab.
DIN INTELIGENȚA
ȘI SPIRITUALITATEA 
POPOARELOR LUMII
PROVERBE LATINE
  • Barba non facit philosophum. - Barba nu te face filosof.
  • Aquila non captat muscam. - Vulturul nu prinde muște.
  • Absentem lædit, qui cum ebrio litigat. -  Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent.

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni olandeze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 03.08.2017

Niciun comentariu: