duminică, 17 iulie 2016

DIEMEN - OLANDA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând 
monumente de arhitectură, din vremuri diferite, dar și 
câteva vederi generale din localitatea olandeză 
DIEMENazi cartier al orașului AMSTERDAM. 
Sus am postat o acțiune din această localitate.
Universitatea
Gara
Plaja
Faleza
Vederi generale
Arhitectură locală

***

O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
DIN INTELIGENȚA
POPOARELOR LUMII
CHINA
  1. Nenorocirea nu intră decât pe ușa pe care i-am deschis-o.
  2. Viciul este urât și la cei frumoși; virtutea este frumoasă și la cei urâți.
  3. Gloria nu este a celor neînvinși, ci a celor care se ridică după fiecare lovitură. 
___________xxx___________

O INSIGNĂ ȘI
CÂTEVA MEDALII ROMÂNEȘTI


Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".


INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Ferdinand I - Rege al românilor
Răsplată muncii pentru construcțiuni școlare - 1923
Ferdinand I, principe al României, principe de Hohenzollern-Sigmaringen, născut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen, (născut 24 august 1865 la Sigmaringen şi decedat 20 iulie 1927 la Sinaia) a fost rege al României din 10 octombrie 1914 până la moartea sa. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române, iar între 1914 şi 1927 a fost protector şi preşedinte de onoare al aceleiaşi instituţii.

Campion național - 1970 (volei)
Voleiul este un sport în care două echipe, separate de un fileu înalt, trebuie să treacă mingea pe deasupra acestuia, folosind doar mâinile, cu scopul de a face ca mingea să atingă terenul advers. Fiecărei echipe îi sunt permise doar trei loviri pentru a trimite mingea către terenul celeilalte echipe. Un punct se câștigă dacă mingea atinge terenul advers sau dacă nu respectă regula celor trei atingeri. O echipa de volei este alcătuită din 6 jucători. Se joacă 3 seturi câștigătoare din 5, fiecare set a câte 25 de puncte; în caz de egalitate 24 - 24 se continuă setul până în momentul în care una din cele două echipe obține o diferență de 2 puncte (29 - 27, 31 - 29 etc). În cazul în care este nevoie de jucarea ultimului set pentru desemnarea câștigătorului, acesta se joacă până la 15 (sau până la o diferență de două puncte).

Insigna - Festivalul național Cântarea României
Omul zilelor noastre 
Festivalul național "Cântarea României" a fost un ansamblu de manifestări culturale din perioada regimului comunist, organizate sub egida Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. A fost inaugurat în anul 1976, după primul Congres al culturii și educației socialiste din 2 - 4 iunie, același an. Denumirea a fost inspirată de eseul omonim „Cântarea României”, al lui Alecu Russo. Cântarea României era definită ca un „festival al educației și culturii socialiste…, amplă manifestare educativă, politico-ideologică, cultural artistică de creație și interpretare, menită să îmbogățească și să diversifice viața spirituală a țării, să sporească aportul geniului creator al poporului român la patrimoniul cultural național și universal.” Implicația directă era că orice creație artistică, dar și tehnică, orice manifestare culturală, spectacol de amatori sau folcloric, reprezentație teatrală, etc. trebuiau să obțină aprobarea „activiștilor” responsabili cu Cântarea României, prezenți în fiecare întreprindere și în fiecare sat. Motivul real al înființării festivalului a fost promovarea artiștilor „populari” și înlocuirea artei culte cu arta populară, singura care, în viziunea conducătorului, ar fi trebuit sprijinită. Sus am postat un steag cu logo-ul Festivalului naţional "Cântarea României".

C.S.A. România - Comisia de supraveghere a asigurărilor 
1992 - 2007 * 15 ani de supraveghere în asigurări
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) a fost o autoritate administrativă autonomă de specialitate destinată supravegherii situației financiare a asigurătorilor, în vederea protejării intereselor asiguraților sau ale potențialilor asigurațiActivitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a început la data de 2 iulie 2001, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Parlamentului nr. 20/27.06.2001 de numire a celor cinci membri ai ConsiliuluiComisia de Supraveghere a Asigurărilor era condusă de un consiliu format din 5 persoane, respectiv președinte, vicepreședinte și 3 membri. Cu începere din data de 19 mai 2006, consiliul era format din 7 membri, din care un președinte și 2 vicepreședințiMembrii Consiliului C.S.A. erau numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei DeputațilorPreședintele și vicepreședintele se nominalizau pe funcții în lista de propuneri care se supunea spre aprobare Parlamentului. Durata mandatului de membru al Consiliului C.S.A. era de 5 ani, fiecare membru putând fi reinvestitÎn urma modificărilor legislative din 2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu alte instituții de supraveghere și control a fost desființată, iar patrimoniul și disponibilitățile bănești au fost preluate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Expoziția Moldovei reîntregite - Participant - Regatul României
După veacuri pribege apuse
cuprinse amu într-o frățească îmbrățișare
Moldova lui Ștefan reîntregită azi sub 
regele Ferdinand, făuritorul României mari
Unele exemplare ale acestei medalii sunt confecționată argint iar altele din bronz, ambele tipuri au diametrul 60 milimetri și sunt realizate de către gravorul C. Kristescu.

______________ooOoo______________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
ÎN LIMBA MAGHIARĂ,
DIN INDUSTRIA BANCARĂ
Acțiune 1200 coroane 19xx 
Prima banca de economii Timișoara
(Temeszvary Első Takarékpénztár 1200

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni franceze

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană
de dinaintea proclamării independenței S.U.A.

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 17.07.2016

Niciun comentariu: