vineri, 2 septembrie 2016

AUBERG - AUSTRIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând 
câteva clădiri  din localitatea  austriacă AUBERG, 
bundeslandul AUSTRIA SUPERIOARĂ.
Capela
Cazarma de pompieri
Arhitectură locală***

UN DIALOG EPIGRAMATIC

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

O PASTILĂ DE UMOR

__________xxx_________

O MEDALIE ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".


INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Festivalul național Cântarea României
Ediția II - Faza de sector - 1979
Festivalul național "Cântarea României" a fost un ansamblu de manifestări culturale din perioada regimului comunist, organizate sub egida Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. A fost inaugurat în anul 1976, după primul Congres al culturii și educației socialiste din 2 - 4 iunie, același an. Denumirea a fost inspirată de eseul omonim „Cântarea României”, al lui Alecu Russo. 
Insigna - Festivalul național Cântarea României
Cântarea României era definită ca un „festival al educației și culturii socialiste…, amplă manifestare educativă, politico-ideologică, cultural artistică de creație și interpretare, menită să îmbogățească și să diversifice viața spirituală a țării, să sporească aportul geniului creator al poporului român la patrimoniul cultural național și universal.” Implicația directă era că orice creație artistică, dar și tehnică, orice manifestare culturală, spectacol de amatori sau folcloric, reprezentație teatrală, etc. trebuiau să obțină aprobarea „activiștilor” responsabili cu Cântarea României, prezenți în fiecare întreprindere și în fiecare sat. Motivul real al înființării festivalului a fost promovarea artiștilor „populari” și înlocuirea artei culte cu arta populară, singura care, în viziunea conducătorului, ar fi trebuit sprijinită. Sus am postat un steag cu logo-ul Festivalului naţional "Cântarea României".  

Insigna - 1877 - 1977 
(aniversarea proclamării independenței naționale)
Militarul cu arma pe umăr este o reproducere după lucrarea  Dorobanţul a marelui pictor român, Nicolae Grigorescu (1838 - 1907), pe care poţi să o admiri şi tu deasupra. 

Insigna 1918 - 1993 (aniversarea Marii Uniri)
În conformitate cu articolul 12, alineatul 2 din Constituţia României, adoptată în anul 2003, data de 1 decembrie este ziua naţională a României. Această zi a fost adoptată anterior, prin Legea nr.10 din 31 iulie 1990La 1 decembrie 1918 Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi şi sprijinită de peste 100 000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o rezoluţie care consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul cu România. Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanţul luptei pentru întregirea statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia 27 martie 1918 şi Bucovina 28 noiembrie 1918. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa.

Rezoluţia votată de Marea Adunare Naţională proclama: deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare, egala îndreptăţire şi deplina libertate autonomă confesională, înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic, desăvârşita libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti, reforma agrară radicală precum și aceleaşi drepturi şi avantaje muncitorilor români ca şi muncitorilor din statele europene dezvoltate. Legea Unirii a fost ratificată prin decretul lege nr. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I şi votată în unanimitate de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1919.

Insigna - Recenzor oficial
Recensământul general al populației - 1930
Recensământul general al populației României din 1930 a fost primul recensământ al României întregite. Recensământul a fost organizat și desfășurat conform cerințelor științifice moderne ale acelei perioade. Pentru prima dată în România datele s-au prelucrat cu ajutorul echipamentelor de calcul (mecanografice). Recensământul a fost realizat în data de 29 decembrie 1930. Teritoriul României a fost grupat statistic în nouă provincii, corespunzătoare provinciilor istorice. În cele nouă provincii au fost grupate județele aferente, după cum urmează: Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Romanați și Vâlcea), Muntenia (Argeș, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Muscel, Olt, Prahova, Râmnicu Sărat, Teleorman și Vlașca), Dobrogea (Caliacra, Constanța, Durostor și Tulcea), Moldova (Bacău, Baia, Botoșani, Covurlui, Dorohoi, Fălciu, Iași, Neamț, Putna, Roman, Tecuci, Tutova și Vaslui), Basarabia (Bălți, Cahul, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca și Tighina), Bucovina (Câmpulung, Cernăuți, Rădăuți, Storojineț și Suceava), Transilvania (Alba, Brașov, Ciuc, Cluj, Făgăraș, Hunedoara, Mureș, Năsăud, Odorhei, Sălaj, Sibiu, Someș, Târnava Mare, Târnava Mică, Trei Scaune și Turda), Banat (Caraș, Severin și Timiș-Torontal) și Crișana Maramureș (Arad, Bihor, Maramureș și Satu Mare). Conform datelor acestui recensământ, România avea 18.057.028 locuitori dintre care: români - 71,89%, maghiari - 7,89%, germani - 4,13%, evrei - 4,03%, restul - alte etnii. Cele mai populate orașe erau: București - 570881 locuitori, Chișinău - 114896 locuitori, Cernăuți - 112427 locuitori, Iași - 102872 locuitori, Cluj -100844 locuitori și Galați - 100611 locuitori. Sus am postat un certificat care atestă că o gospodărie a fost recenzată în anul 1930.

Insigna - A V-a conferință de turnătorie 1971
Dată fiind amploarea industriei metalurgice în comunism, periodic se organizau conferințe în acest domeniu unde se prezentau marile succese ale acestei industrii și unde se trasau sarcinile pentru viitor. Concret turnătoria este un procedeu metalurgic prin care metalele inițial topite sunt turnate în diferite forme. După răcirea și solidificarea metalului formele se desfac rezultând piesele mecanice brute. Înainte de predarea la beneficiar aceste piese suportă un proces de finisare, adică debitare, șlefuire, polizare, etc. 

__________ooOoo_________

UN CERTIFICAT 
PROVIZORIU DE ACȚIUNI
Certificat provizoriu de 20 de acțiuni 
a câte 500 de lei fiecare, plus o primă de 500 lei
rambursabilă ca și capital. din anul 1945
Societatea comunală a tramvaielor București  


Detaliu vignetă de pe un cupon de raționalizare a bunurilor
de larg consum din timpul războiului civil spaniol
Traducere aproximativă; 
... que delitos puede tener, si no ha merecido 
mas pena que echarle a galeras... 
Producerea de infracțiuni 
te poate trimite la închisoare fără milă.
...
Câteva vignete de pe bilete spaniole de loterie

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 02.09.2016

Niciun comentariu: