vineri, 29 martie 2019

MONCORVO - PORTUGALIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură din localitate portugheză MONCORVO 
(TORRE DE MONCORVO), regiunea NORD,  câteva vederi 
generale, o medalie și o insignă locale.
Biserica Crucii
Biserică
Fântâna
Conventul Carmelitas
Arhitectură locală
Vederi generale
Medalie locală
Insignă locală

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

__________xxx__________

CÂTEVA MEDALII ȘI 
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc
Insigna - Asociația națională a salvatorilor montani România - Salvamont
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R.) este o organizatie profesionala a salvatorilor montani din Romania, asociatie nonguvernamentala, de utilitate publica. ANSMR are un numar de aproximativ 750 de membrii organizati in 53 de echipe Slavamont pe intreg teritoriul national. ANSMR are ca obiect promovarea valorilor profesiei de Salvator montan, scolarizarea si atestarea persoanelor care doresc sa desfasoare aceasta profesiei si sprijinirea membrilor sai. 
Această asociație a luat ființă în anul 1993, funcționează pe baza Legii 200 din anul 2004 și are sediul central în Brașov, pe Strada Panselelor, nr. 23, bloc 1. Principalele misiuni ale asociației sunt:
  • Perfectionarea profesionala a tutror membrilor Salvamont
  • Imbunatatirea si sutinerea dezvoltarii profesiei de Salvator montan
  • Imbunatatirea legislatiei Salvamont din Romania
Domeniul de activitate al organizației este intervenția în situații de criză. In prezent Dispeceratul Național Salvamont acoperă 80 de zone montane cu echipe de profesioniști și voluntari care  asigură patrularea preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile Salvamont, căutarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare și transportarea accidentatului sau a bolnavului la proxima unitate sanitară. 
Insigna - Asociația națională Cultul eroilor "Regina Maria" - România 
Jertfele românilor, de-a lungul existenței lor, sunt uriașe. Aproape că nu există palmă de pământ care să nu fi fost apărată prin jertfă de sânge. Prin moartea lor, eroii ne-au apărat ființa, limba, cultura și glia străbună. Iată de ce merită să-i cunoaștem și să-i venerăm. Instituția care și-a asumat nobila misiune de cinstire a memoriei și faptelor eroilor a fost Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război. Înființată la data de 12 septembrie 1919 prin Înaltul Decret Lege nr.4106 semnat de către Regele Ferdinand, acest organism era chemat să vorbească viitorimii despre jertfele și izbânzile noastre, despre frumusețea virtuților ostășești și despre nezdruncinata tărie a sufletului românesc. 
Societatea a funcționat sub înaltul patronaj al Reginei Maria, ca președinte de onoare, și al I.P.S. Mitropolitului Primat Miron Cristea, ca președinte executiv. În anul 1927 aceasta și-a schimbat numele în Societatea “Cultul Eroilor”, iar în anul 1940 a devenit Așezământul Național “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. După abdicarea Regelui Mihai I și proclamarea Republicii, prin decretul nr.48 din 29 mai 1948 acesta a fost desființat, patrimoniul și atribuțiunile fiind transferate Ministerului Apărării Naționale. Hegemonia U.R.S.S. adusă de cel de-al doilea război mondial a condus la împânzirea teritoriului țării cu monumente dedicate ostașilor sovietici “eliberatori”, în detrimentul eroilor români. Abia în anul 1975, în condițiile emancipării de sub tutela Uniunii Sovietice, când s-a elaborat Decretul Lege al Consiliului de Stat nr.117, având ca obiect reglementarea operelor comemorative de război, începe să se manifeste, destul de modest, cultul față de eroii neamului. După decembrie 1989, la inițiativa unui grup de ofițeri, s-a înființat Comitetul național pentru restaurarea și îngrijirea monumentelor și cimitirelor eroilor (C.N.R.I.M.C.E.). Prin Sentința civilă nr.664 din 19 noiembrie 1991, asociația a dobândit personalitate juridică, iar în baza ordinului ministrului apărării naționale, Nicolae Spiroiu, a primit acordul de a funcționa sub patronajul M.Ap.N. și un sediul al comitetului de conducere, în palatul Cercului militar național din București. Prin Hotărârea Sfântului Sinod al BOR, nr.3036 din 19 - 20 iunie 1992 asociația a intrat sub oblăduirea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. La Conferința națională din 28 august 1997, C.N.R.I.M.C.E. a revenit la denumirea Asociația Națională Cultul Eroilor”, asumându-și misiunea de a prelua obiectivele“Așezământului Național “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor”. 
Sursa documentării despre Asociația Națională Cultul Eroilor” este Publicația "BUZĂUL EROIC" a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria", filiala Buzău. Mulțumesc pe această cale președintelui filialei buzoiene, domnul Gl.bg.(r) ACHIM ALSTANI, pentru sprijinul oferit în documentare!    
Alteța sa Principele Carol al României
Munca nașce fericire și virtute
Răsplată muncii stăruitoare elevului merituos
la finele anului școlar
Medalia de mai sus cu toartă a avut destinația de premiu școlar, era rotundă, cu diametrul de 29 milimetri, fiind gravată la Librăria Petroff din Bârlad. Pe avers se prezintă capul principelui Carol ușor întors spre stânga, înconjurat de înscrisul circular: “MUNCA NAȘCE FERICIRE ȘI VIRTUTE / A.S. PRINCIPELE CAROL AL ROMÂNIEI”. Pe revers, în centru, pe trei rânduri, încadrat de două ornamente (sus și jos), înscrisul: “LA / FINELE ANULUI / ȘCOLAR”. Pe circumferință este aplicată inscripția circulară: “ELEVULUI MERITUOS* / RESPLATĂ MUNCEI STĂRUITOARE”.  
Carol al II-lea, Rege al României, Principe de Hohenzollern -Sigmaringen (născut 15 octombrie 1893 şi decedat la 4 aprilie 1953) a fost rege al României între 8 iunie 1930 şi 6 septembrie 1940, când a trecut prerogativele sale regale în favoarea fiului său Mihai. Cunoscut şi sub numele de Carol Caraiman, nume ales de tatăl său Ferdinand şi folosit de Carol după ce a fost dezmoştenit şi radiat din Casa Regală a României (între 1925 şi 1930) în urma renunţării lui Carol la calitatea de Prinţ Moştenitor. Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României şi al soţiei sale, regina Maria. 
Agenția militară pentru managementul
frecvențelor radio - România 2001 - 1 martie - 2011
10 ani - diplomație, onoare, responsabilitate
Agenţia Militară pentru Managementul Frecvenţelor Radio, denumită în continuare A.M.M.F.R., este o structură militară subordonată Direcției de Comuncații și Informatică Militară din cadrul Statului Major General al Armatei Române. A.M.M.F.R. este structura de specialitate care stabileşte principiile şi regulile generale în domeniul compatibilităţii electromagnetice, coordonează şi controlează modul de aplicare a acestora în M.Ap.N. În acest scop, A.M.M.F.R. are următoarele responsabilităţi: elaborează acte normative specifice, studii şi analize de caz pe linia compatibilităţii electromagnetice în M.Ap.N; coordonează aplicarea măsurilor de asigurare a compatibilităţii electromagnetice pe timpul achiziţiei, instalării şi exploatării echipamentelor radioelectrice din dotarea M.Ap.N., la solicitarea structurii responsabile cu achiziţia, instalarea şi exploatarea respectivelor echipamente; analizează şi soluţionează cererile de sprijin cu frecvenţe pentru echipamentele radioelectrice militare; analizează şi soluţionează cererile de sprijin cu frecvenţe pentru echipamentele radioelectrice militare. Sus am postat logo-ul acestei structuri militare. A.M.M.F.R. întocmeşte, actualizează şi gestionează următoarele baze de date: privind caracteristicile de lucru ale echipamentelor radioelectrice din dotarea M.Ap.N., care trebuie să conţină date referitoare la: gama frecvenţelor de lucru, ecartul, codurile simbolului de emisie, lărgimea de bandă ocupată a semnalului, tipul şi câştigul antenei, puterea efectiv radiată, alte informaţii necesare; privind locurile de dispunere şi parametrii tehnici de emisie aprobaţi pentru echipamentele radioelectrice instalate permanent în perimetre administrate de structuri ale M.Ap.N., care trebuie să conţină date referitoare la: denumirea locurilor de instalare şi coordonatele geografice în grade, minute, secunde ale fiecărei antene, frecvenţele de emisie şi recepţie asignate, codurile simbolului de emisie, lărgimea de bandă ocupată a semnalului, înălţimea, tipul şi câştigul antenei, puterea efectiv radiată, alte informaţii necesare efectuării analizelor de compatibilitate electromagnetică; privind frecvenţele radio asignate pe utilizatori, necesare punerii în funcţiune a echipamentelor radioelectrice din dotarea Armatei României.  
Artist emerit - muzică
Artist emerit a fost un titlu care s-a acordat oamenilor de artă cu realizări valoroase în oricare din ramurile artei, fie sub raportul creației artistice, fie al interpretării. În România, în baza hotărârii Consiliului de Miniștri cu Nr. 902 din 8 August 1950, titlul a fost instituit prin Decretul nr. 203 din 28 septembrie 1950 pentru înființarea titlurilor ce se pot acorda oamenilor de știință, tehnicienilor și artiștilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 28 septembrie 1950. Titlurile înființate prin acest decret se acordau de către Prezidiul Marii Adunări Naționale, la propunerea Consiliului de Miniștri. Se pare că acordarea acestor titluri era îmbrăcată și de niște avantaje financiare, doar la momentul acordării titlului sau pentru tot restul vieții. 

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Președintele Republicii Dominicane 
Rafael Leonidas Trujillo Molina
 a trăit între anii 1891 -1961 și a condus 
între anii 1930 - 1938 și 1942 - 1952

Detaliu vignetă de pe nodgeld austriac
(bancnotă locală de necesitate)

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni germane 

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 29.03.2019

Niciun comentariu: