luni, 20 martie 2017

Mo - M - oN 13

În data de 1 iunie 2006 Banca Națională a Republicii Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care omagiază pasărea de câmp Dropia. Aversul monedei redă în plan central stema Republicii Moldova, în partea de sus inscripția „2006”, în partea de jos inscripția 10 LEI și urmărind circumferința monedei inscripția REPUBLICA MOLDOVA. Reversul monedei redă în plan central – pe fundal vegetație, o dropie și urmând circumferința monedei textul CARTEA ROȘIE”, „DROPIE” și OTIS TARDA”. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 10 lei, data emiterii – 1 iunie 2006, seria – Cartea Roșie a Republicii Moldova, metalul – argint, puritatea – 92,5%, greutatea – 13,5 grame, diametrul – 24,5 milimetri, forma - rotundă , calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare.
Dropia (Otis tarda) este o pasăre de stepă specifică stepelor, care trăiește în sud-estul Europei și zonelor cu climă temperată din Asia. În cazul dropiilor se observă un diformism sexual accentuat. Masculul de dropie este cea mai masivă pasăre din Europa, putând ajunge până la 18,5 kg. Femelele sunt mult mai mici, cântărind între 3,5 și 5 kg. Dropia se hrănește cu vegetație, fasole verde și mazăre, dar și cu insecte sau mici vertebrate. Este o pasăre tăcută, dar în perioada de cuibărire scoate un țipăt ca un lătrat. Dropiile nu își construiesc un cuib propriu-zis, ci își depun ouăle într-o simplă adâncitură în sol, îndeosebi în zone cu vegetație erbacee bogată sau chiar în mijlocul culturilor agricole. Clocitul este asigurat doar de femelă și durează între 23-28 zile, depinzând de condițiile meteo. În cinstea acestei păsări un oraș basarabean a luat numele acestei păsări – Drochia (în grai moldovenesc)
În data de 1 iunie 2006 Banca Națională a Republicii Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care celebrează trecerea a 200 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru Donici. Aversul monedei redă în plan central stema Republicii Moldova, în partea de sus inscripția „2006”, în partea de jos inscripția 50 LEI și urmărind circumferința monedei inscripția REPUBLICA MOLDOVA. Reversul monedei redă în plan central – efigia lui Alexandru Donici, în partea dreaptă – un fragment dintr-o fabulă a lui Alexandru Donici, în partea de sus, urmând circumferința monedei – cu majuscule este gravată inscripția ALEXANDRU DONICI” și în partea de jos pe o panglică – anii „1806 – 1865”.
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 50 lei, data emiterii – 1 iunie 2006, metalul – argint, puritatea – 92,5%, greutatea – 16,5 grame, diametrul – 30 milimetri, forma - rotundă , calitatea – proof, marginea – zimțată și tirajul –  500 exemplare.
Alecu Donici, sau Alexandru Donici, a fost un poet fabulist român basarabean, care s-a născut la data de 19 ianuarie 1806 în localitatea Piatra-Bezin, astăzi Donici, din raionul Orhei și a decedat la data de 21 ianuarie 1865 la Piatra Neamț în România. Este primul din cei patru băieți ai clucerului (dregător care se ocupa cu aprovizionarea Curții domnești) Dimitrie Donici și ai Elenei, născută Lambrino. Şi-a făcut studiile la Corpul de Cadeţi din Sankt-Petersburg, alături de fratele său Petrache. În 1825 este trimis ca sublocotenent în regimentul Ekaterinburg, în Sudul Basarabiei. Dar calitatea de podporutcic al Armatei ruse de sud îi repugnă, căci demisionează din “motive familiale”. Se angajează asesor la Judecătoria regională a conştiinţei din Chişinău şi asesor al Curţii de apel din Iaşi, preşedinte al Divanului întăriturilor, sau chiar în Comitetul de Conducere al Teatrului Naţional din Iaşi. Stabilindu-se la Piatra-Neamţ, moare acolo la 20 octombrie1865.  Alexandru Donici a rămas un nume de referință în literatura română datorită fabulelor sale. În 1835 este evidențiat ca traducător în revista moscovită „Teleskop”, traducând fabule de Pușkin și Krîlov. În cooperare cu Constantin Negruzzi traduce și publică “Satire și alte poetice compuneri” de Antioh Cantemir, traduce poemul lui Pușkin “Țiganii”(1837) și alte creații ale clasicilor literaturii universale. În anii 1840 și 1842 editează două cărți de “Fabule” cu opere proprii și traduceri. În creația sa sunt populare fabulele: Antereul lui Arvinte, Musca la arat, Racul, broasca și știuca, Doi cîini ș.a. 
În data de 1 iunie 2006 Banca Națională a Republicii Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care celebrează trecerea a 15 ani de la înființarea Băncii Naționale a Moldovei. Aversul monedei redă în plan central stema Republicii Moldova, în partea de sus inscripția „2006”, în partea de jos inscripția 100 LEI și urmărind circumferința monedei inscripția REPUBLICA MOLDOVA. Reversul monedei redă în plan central – clădirea Băncii Naționale a Moldovei, marginal reprezentată printr-un set de monede comemorative și monede divizionare, emise de Banca Națională a Moldovei, în partea de sus, urmând circumferința monedei – cu majuscule este gravată inscripția “BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” și în partea de jos – inscripția „15 ani, flancată de ramuri de stejar.
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 100 lei, data emiterii – 1 iunie 2006, metalul – argint, puritatea – 92,5%, greutatea – 31,1 grame, diametrul – 37 milimetri, forma - rotundă , calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare.
Banca Națională a Moldovei (B.N.M.) este banca centrală a Republicii Moldova, instituția legală, publică și autonomă, responsabilă față de Parlamentul Republicii Moldova. Principalul obiectiv al B.N.M. este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Banca Națională cooperează cu guvernul național în vederea atingerii obiectivelor sale și, în conformitate cu legea, ia măsurile necesare pentru a implementa această cooperare. Banca Națională a Moldovei (B.N.M.) a fost înființată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova la data 4 iunie 1991. Sediu central al băncii este pe Bulevardul Grigore Vieru, nr. 1 în Chișinău. 

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH 
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

____________xxx____________

O MATRICE SIGILARĂ,
O MEDALIE ȘI CÂTEVA 
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Matricea sigilară reprezintă obiectul confecţionat din material dur care, care are gravată o reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor și care servește pentru realizarea amprentei sigilare. Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării unei matrici sigilare. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a unor secrete şi de asigurare a autenticităţii unor acte. Sigilile rotunde reprezintă autoritatea unei instituții. Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum. Sigilografia (nume alternativ - sfragistica) a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea  Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu. Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează reprezentarea grafică și textul unui sigiliu. Exerga este spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul matricei sigilare. Este important de reținut a nu se confunda sigilografia cu heraldica. Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele, etc.
 
Matricea de mai sus are forma ovală cu dimensiunile 32 x 39 milimetri, este confecţionată din oţel și gravată în incizie fiind turnată de Serviciul medical al Districtului Ismail din Principatele Unite. În câmpul central sigilar ala matricii sunt reprezentate două scuturi poloneze, acolate la două colţuri din partea de sus. În scutul din dreapta este reprezentată o acvilă, cu capul conturnat, iar în cel din stânga capul de zimbru cu stea cu şase raze între coarne. Scuturile sunt timbrate de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger, fiind aşezate pe o panoplie compusă din şase steaguri, o sabie din care apare doar partea de sus, o ţeavă de puşcă cu baionetă, două trompete, două ţevi de tun, o tobă şi şase ghiulele dispuse în două grămezi de câte trei. În exergă, circular, în interiorul unui cerc continuu este aplicată cu majuscule legenda: * PRINCIPATE: UNI: DOCTOR DISTRICTULUI * JSMAIL. 
Ismail este un oraș de subordonare regională în regiunea Odesa, sud-vestul Ucrainei. Este situat la o distanță de 192 km sud-vest de orașul Odesa și la 80 km de vărsarea brațului Chilia al Dunării în Marea Neagră. Orașul este situat la o altitudine de 31 metri, pe brațul Chilia al Dunării, în partea de sud-vest a raionului Ismail. Are aproximativ 77076 locuitori, în principal ruși și ucrainieni și atestat documentar prima dată în anul 1542. În secolele IV-V s-a aflat aici o colonie de origine greaca cu numele de Antiofilas. În secolul al XII-lea, negustorii genovezi au construit aici o cetate denumită “Licovrissi”. În secolul al XIV-lea, acesta a aparținut pentru o scurtă perioadă de timp Țării Românești, teritoriul de la nord de Dunăre fiind una dintre posesiunile Basarabilor (de aceea până în 1812 “Basarabia” era denumirea românească a Bugeacului - Bugeac fiind un nume turcesc). De la sfârșitul secolului al XIV-lea, Ismailul s-a aflat în stăpânirea Principatul Moldova. fiind cunoscut sub denumirea de Smil. Orașul a avut o importanță mare în secolul al XV-lea, sub domnia voievodului Ștefan cel Mare. În 1484 devine protectorat otoman. Pe mai departe istoria acestui oraș este strâns legată de istoria celor trei județe sud basarabene prezentată la orașul Chișinău. Sus am postat stema și o poză cu clădirea Primăriei din Ismail. 
Institutul de cercetări și proiectări
tehnologice pentru sectoare calde
În semn de prețuire pentru munca depusă
I.C.P.T.S.C. probabil că este prescurtarea de la Institutul de cercetare -proiectare pentru sectoare calde. Acest institut a fost înființat în anul 1973, fiind subordonat Ministerului industriei metalurgice.  
El este situat în București pe Calea Olteniței la nr. 105. Obiectul de activitate al acestui institut era următorul: ,,utilaje și linii tehnologice pentru turnătorii, secții de forjă, tratamente termice aferente sectoarelor calde, respectiv linii automate de formare-turnare pentru întreprinderi din țară și export. Instalații de ardere, arzătoare autoregenerative, instalații de recuperare a căldurii. Tehnologii speciale de tipul turnării centrifugale destinate reducerii consumului de metal, energie și combustibil. Materiale, utilaje, repere și tehnologii de vârf pentru tehnica nucleară. Proiecte tip de utilaje și tehnologii pentru sectoare calde, inclusiv prese”. Institutul se află în fază avansată de privatizare prezentând mare interes pentru cumpărători. Clădirea are 12 etaje şi o suprafaţă desfăşurată de 22278 metri pătraţi, terenul întinzându-se pe 19291 metri pătrați. Potrivit experților imobiliari doar terenul din jurul se situează astfel între 11,5 milioane euro şi 25 milioane euro.   
Insigna - Înotător școlar
Natația este înotul practicat ca sport. Înotul este mișcarea de deplasare a oamenilor sau animalelor prin apă, de obicei fără niciun fel de asistență. Tipurile sau stilurile de înot sunt craul, bras, fluture sau spate, dar și anumite derivate ale acestora, de exemplu bras lung, spate dublu etc. Natația este un sport nautic și disciplină sportivă în care sportivii se întrec în mai multe probe care implică deplasarea în apă prin înot. Natația cuprinde mai multe ramuri sportive: înotul sportiv, polo pe apă, sărituri în apă și înot sincron. Pe lângă aceste ramuri ale natației ar mai putea fi incluse și altele, cum ar fi: înotul de fond (maratonul nautic), înotul subacvatic, înot masters. Unele probe de înot sunt incluse și în competițiile de triatlon și pentatlon modern.
 
Insigna - Dinamoviada de atletism
Dinamoviada este o competiție sportivă organizată sub egida clubului Dinamo Bucureşti. Dinamo București este unul dintre cele mai vechi cluburi sportive din capitală, fondat 1948, şi este împărţit în mai multe departamente sau discipline sportive. Palmaresul general al clubului se prezintă astfel:
JOCURILE OLIMPICE (1956 - 2008)
- 122 medalii (35 aur, 38 argint, 49 bronz)
CAMPIONATE MONDIALE
- 797 medalii ( 243 aur, 260 argint, 294 bronz )
CAMPIONATE EUROPENE
- 880 medalii ( 248 aur, 301 argint, 331 bronz )
CAMPIONATE BALCANICE
- 3675 medalii ( 1254 aur, 1567 argint, 854 bronz )
JOCURI MONDIALE UNIVERSITARE
- 179 medalii (70 aur)
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
- 9 locuri I ( 3 volei masculin, 1 handbal, 1 rugby, 3 scrimă , 1 tenis )
- 5 locuri II (scrimă)
- 1 loc III (scrima)
CUPA CUPELOR
- 1 loc I (volei masculin) 
RECORDURI OLIMPICE : 5
RECORDURI MONDIALE : 4
RECORDURI NAŢIONALE : 2632
TITLURI DE CAMPIONI NAŢIONALI : 10751 
Atletismul apare in Romania la sfarsitul secolului XIX, la initiativa studentilor care studiau in tarile occidentale. In timpul vacantelor, acestia promovau atletismul organizand competitii de alergari, sarituri si aruncari. Primul concurs organizat de atletism are loc in 1882 la Bucuresti, cu participarea elevilor de la liceele Sf. Sava si Matei Basarab. Treptat, creste interesul pentru activitatea sportiva, in general, si atletism, in particular. Se organizeaza curse care atrag un numar mare de concurenti, se contureaza o literatura de specialitate si sunt organizate competitii pe criterii de varsta. Mai mult, cu prilejul serbarilor scolare sunt introduse intreceri la alergari si sarituri la mai multe licee din diverse orase. In 1912, se infiinteaza Comisia de atletism, alergari pe jos si concursuri, parte din Federatia Romana a Societatilor Sportive. Acea comisie este de fapt precursoarea Federatiei Romane de Atletism (F.R.A.), a 19-a federatie pe lista mondiala, care in 1923 se afiliaza la I.A.A.F.(Federația international de atletism amator). Primele campionate naționale ale Romaniei sunt organizate in 1914, la 16 probe, si se adreseaza doar barbatilor. Un an mai tarziu, in 1915, se inaugureaza la Bucuresti primul teren de atletism, pe locul care devine ulterior Stadionul Tineretului. Abia din 1922, femeile vor avea propriile competitii, iar trei ani mai tarziu vor fi organizate primele Campionate Nationale feminine, precum si primele Campionate pentru juniori. In 1928, la Jocurile Olimpice de la Amsterdam, o delegatie a Romaniei formata din 10 atleti si 2 atlete participa pentru prima data la o astfel de competitie, iar in acelasi an debuteaza Campionatele Universitare din Romania. In 1930, la Atena, atletii romani se claseaza pe locul al doilea, la prima editie oficiala a Jocurilor Balcanice, iar in 1934, la editia inaugurala a Campionatelor Europene, participa 4 atleti romani. In 1937, F.R.A. organizeaza, pentru prima data in Romania, Jocurile Balcanice, iar in 1948 debuteaza seria Campionatelor Internationale ale Romaniei, nelipsite din Calendarele Anuale ale F.R.A.. Incepand cu anul 1952, atletii romani participa cu regularitate la toate marile competitii mondiale si europene si scriu, cu fiecare medalie, istoria atletismului romanesc.  
Insigna - Federația română de polo
Federaţia română de polo este forul tutelar românesc care se ocupă de organizarea competiţiilor sportive specifice jocului de polo. Sus am postat logo-ul Federaţiei române de polo.  
Polo pe apă este un sport nautic pe echipe. Se dispută între două echipe alcătuite din 7 jucători fiecare: 6 jucători de teren și un portar, pe banca de rezerve fiind încă maximum 6 jucători. Portarul este singurul jucător căruia i se permite să atingă mingea cu două mâini, să lovească mingea cu pumnul închis și să atingă fundul piscinei, dar nu i se permite să depășească mijlocul piscinei. Teoretic polo pe apă se aseamănă handbalului. Jocul de polo pe apă are durata a 4 reprize a câte 8 minute fiecare. Lungimea bazinului este de 30 m pentru bărbați și 25 m pentru femei, iar lățimea de 20 m. Adâncimea apei este de cel puțin 1,8 m. Este cel mai vechi sport de echipǎ jucat la toate edițiile Olimpiadelor sportive de varǎ, din anul 1900, de când a fost introdus ca sport olimpic. Britanicii sunt considerați părinții polo-ului pe apă, primul joc la ei având loc la 14 iulie 1876. În România, primele echipe de polo au apărut la Cluj, Timișoara și Târgu Mureș. În anul 1952, la Jocurile olimpice de la Helsinki, România este prezentă pentru prima dată cu o echipă de polo.
 
Insigna - Știința 
Insigna Știința este o veche distincție comunistă care se acorda tuturor acelor care lucrau în domeniul științific. Este știu că în acea perioadă s-a instituit un pachet de insigne și medalii masive, strident colorate, abundând de însemne comuniste prin care se încerca mobilizarea populației la efortul de creare al omului nou, constructor conștient al socialismul – obiectivul fundamental declarat al Partidului Comunist Român. Steaua comunistă în cinci colțuri, cartea deschisă și soarele care se înalță pe cer, sunt importantele simboluri comuniste ce nu puteau lipsi de pe o insignă ce se acorda oamenilor de știință. 

___________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Dr. Soetomo a fost un om politic indonezian, care s-a născut în anul 1888 și a decedat în anul 1938.

Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni italienești

con_dorul@yahoo.com


MOUSAIOS - 20.03.2017

Niciun comentariu: