miercuri, 15 martie 2017

BEVERE * BIJ AUDENARDE - BELGIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de
cultură și arhitectură din localitatea belgiană BEVERE BIJ 
AUDENARDE, municipalitatea AUDENARDE, regiunea 
VALONIA, din vremuri diferite. 
Gara
Mănăstirea
Strada Gării
Capela
Vedere generală

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

_________xxx_________ 

CÂTEVA 
INSIGNE ȘI MEDALII
DIN JUDEȚUL PRAHOVA

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 
L.I.Ch - Ploiești - România
(Liceul industrial chimie)
Istoria Liceului industrial chimie Ploiești, denumire actuală Colegiului Tehnic ”Lazăr Edeleanu” începe în anul 1904, când personalitățile de frunte ale științei românești, Vintilă I. Brătianu, A. Saligny și C-tin Alimănășteanu, conducători ai societății Comunitatea Petrolului”, hotărăsc înființarea “ Școlii de Maiștri Sondori” la Câmpina. În anul 1942, Şcoala de Maiştri Sondori s-a mutat la Ploieşti, în localul din Bulevardul Independenţei, nr.15, Casa Orăscu, devenind, în baza legii 524, din 5 iulie 1945, Şcoala de Subingineri Sondori şi Rafinori, Şcoala Tehnică Minieră de prelucrare a petrolului şi metalurgiei (1948-1949), Centrul Şcolar de Petrol Chimie Ploieşti (din 1956 prin HCM nr.91/1955 care transforma şcolile medii tehnice în şcoli profesionale), Grup Şcolar de Petrol Chimie (1958), Liceul Industrial de Petrol de Chimie (1970), Liceul Industrial Nr.4 Ploieşti (1981, cu patru clase de liceu, şcoală profesională şi şcoală de maiştri), Grupul Şcolar de Chimie Industrială Ploieşti (1990). Din data de 28 octombrie 2000, în prezenţa ministrului Educaţiei Naţionale, Andrei Marga școala primește titlul de Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”. 
Lazăr Edeleanu a fost un chimist român, evreu de origine, care s-a născut la data de 1 septembrie 1862 la București și a decedat la data de 7 aprilie 1941 tot la București. El a descoperit procesul de rafinare selectivă a fracțiunilor de petrol pe baza solubilității specifice a diverselor clase de hidrocarburi în dioxid de sulf lichid. Principalele sale direcții de cercetare au fost în domeniile derivaților acidului fenilmetacrilic si fenilizobutiric, acizilor nesaturați din seria aromatică, acțiunii clorurii de sulf asupra anilinei, acțiunii cloratului asupra oxiacizilor, sintetizării fenilizopropilaminei (benzedrinei), chimiei rafinării și chimizării petrolului. 
Expoziția republicană de maximafilie - Ploiești 76 - Gheorghe Hendrea
În întâmpinarea centenarului independenței (Palatul culturii)
Maximafilia este pasiunea și arta de a colecționa, studia și expune cărți poștale illustrate pe care se găsesc aplicate mărci și ștampile în strânsă concordanță de subiect, loc și timp cu ilustrația.
 
Palatul Culturii din Ploieşti este o clădire reprezentativă a oraşului, aflată în centrul acestuia. Clădirea a fost ridicată sub îndrumarea arhitecților E.Doneaud și Toma T.Socolescu, începând cu anul 1906. Lucrările au fost întrerupte din pricina lipsei de fonduri şi reluate mai târziu, în anul 1924. Stilul abordat a fost acela al neoclasicismului francez. Clădirea a fost inaugurată în anul 1933. Iniţial, a servit drept Palat al Justiţiei şi ulterior a devenit Palatul Culturii. Clădirea are două etaje, primul mai înalt şi al doilea mai scund, iar prin intrarea principală, flancată de coloane masive şi aflată în partea sudică, se ajunge direct la nivelul primului etaj. După intrare, se ajunge într-un hol deosebit de mare, înălţat pe cele două niveluri, în care lumina pătrunde prin plafon. Palatul Culturii a suferit daune mari în urma cutremurului din 1977 fiind renovat ulterior. În prezent clădirea găzduiește Biblioteca „Nicolae Iorga”, Şcoala Populară de Artă, Muzeul de Etnografie şi Muzeul de Biologie Umană. Biblioteca „Nicolae Iorga” a fost inaugurată în anul 1921, datorită eforturilor unor intelectuali ploieşteni, printre care arhitectul Toma T. Socolescu şi avocatul Nicolae Pârvulescu. Biblioteca îşi are sediul în Palatul Culturii din anul 1948. Biblioteca cuprinde o mediatecă, o sală de lectură cu o capacitate de 91 de locuri şi o secţie specială pentru copii. Cititorii au la dispoziţie circa 550000 de cărţi, periodice şi materiale grafice şi audio-vizuale. Printre achiziţiile bibliotecii se numără cărţi din secolul al XVI-lea până în secolul al XVIII-lea, cea mai veche fiind lucrarea intitulată "Ab urbe condita" scrisă de Titus Liviu și tipărită în 1520. Printre cărțile vechi se numără și cea tipărită la Iaşi, în anul 1643, cu titlul "Carte romînească de învăţătură" a lui Cazania lui Varlaam şi "Biblia", tipărită la Bucureşti în 1688. O altă instituţie aflată în incinta Palatului Culturii este Şcoala Populară de Artă. Şcoala organizează o serie variată de cursuri: balet şi dans modern, chitară, pian, orgă, pictură, modelaj, tâmplărie şi arta lemnului, actorie şi regie, artă fotografică, limba engleză, canto. Muzeul de Biologie Umană din Palatul Culturii a fost înfiinţat în februarie 1956. Pe lângă exponatele ce aparţin tematicii de biologie umană, în muzeu pot fi studiate animale şi păsări conservate, dar şi un acvariu cu 14 bazine mari şi 10 mici. 
Insigna - Centenar spital oraș Sinaia 1895 - 1995 
Spitalul orăsenesc din Sinaia este o unitate sanitară de interes public, în subordinea Consilului Local Sinaia. El a fost fondat în anul 1895 și este situat pe strada Spitalului, la nr. 2. Spitalul acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. Continuitatea asistenţei medicale este asigurată în spital de catre medici de specialitate, în una dintre specialităţile: medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie si prin două linii de gardă, organizate astfel: linie de gardă pentru specialităţile medicale si linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale. Spitalul Orasenesc Sinaia are in dotare următoarele echipamente şi aparate medicale: aparat de radiologie convenţională, ecograf, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie şi biochimie. Proporţia bolnavilor externaţi din Spitalul Orasenesc Sinaia care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 1,5%. Proporţia bolnavilor transferaţi din Spitalul Orasenesc Sinaia într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,05%. Conform Ministerului Sanatatii, Spitalul Orasenesc Sinaia este încadrat la clasificarea IV conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015. 
Insigna - Mihai Eminescu
160 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu
Ce-ți doresc eu ție dulce Românie 
1850 - 15 ianuarie 2010 - Ploiești
Insignă realizată de numismatul Stelian Brânzei - Botoșani 
Mihai Eminescu (nume real Mihail Eminovici) a fost un poet, prozator şi jurnalist român, care s-a născut la data de 15 ianuarie 1850 la Ipotești în județul Botoșani și a decedat la data de 15 iunie 1889 în București. Este socotit de cititorii români şi de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea, şi a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în şedinta din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în data de 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. În 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu – Bucureşti. În data de 28 octombrie 1948 a fost ales post-mortem membru al Academiei Române.
A.S.Prahova- 1980 (Asociația sportivă)
După cum citim din inscripționarea fanionului anexat, A.S.Prahova este numele unui club (echipe de fotbal) care a fost și probabil este patronată de către renumita companie de utilaj petrolier 1 Mai (UPETROM) din Ploiești. 
Municipiul Ploiești este unul dintre marile orașe ale României și reședință a județului Prahova, fiind situat la 60 de kilometri depărtare de București.   Municipiul Ploiești se găsește în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească și are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. Orașul Ploiești este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala București de  provinciile istorice Transilvania și Moldova. este supranumit „capitala aurului negru”, orașul fiind vechi centru al industriei petroliere, având patru rafinării și alte industrii legate de această ramură (construcții de mașini, echipamente electrice, întreținere). Prezența unor ploieșteni pe piețele unor orașe din Ardeal denotă faptul că localitatea avea un nume și o bază economică ce-i permiteau să intre în relații comerciale cu centre de peste munți. Numele mai apare într-un hrisov din anul 1567, semnat de către domnitorul Țării Românești, Petru cel Tânăr, prin care se întărea o vânzare a "cinci răzoare" de vie între un anume Avruț din Ploiești și logofătul Coresi din Bărcănești. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală ale orașului Ploieșți precum și fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură ale orașului, din vremuri diferite. 
Rafinăria Vega
Palatul administrativ
Gara de Sud
Liceul Petru și Pavel
Baia municipală
Banca Creditul Prahovei
Monumentul vânătorilor
Piața legumelor
Statuia Libertății
Tribunalul

Prahova este un județ aflat în regiunea istorică Muntenia din România.Este cel mai populat județ din România (cu excepția capitalei București, oraș aflat în vecinătatea sa, la sud) deși este doar al 33-lea din țară ca suprafață. Județul se întinde pe o suprafață de 4716 kilometri pătrați, numără aproximativ 830000 de locuitori și își are reședința în municipiul Ploiești. Ca subunități administrative județul este compus din 2 municipii - Ploiești și Câmpina, 12 orașe - Azuga, Băicoi, Boldești - Scăieni, Breaza, Bușteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlași, Văleni de Munte și 90 de comune. Sus am postat harta, stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului Prahova precum, iar mai jos fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură prahovene, din vremuri diferite, câteva frumoase locuri de vizitat dar și câteva trimiteri poștale ilustrate.
Fabrica de sticlă - Azuga
Crucea de pe Caraiman
Fabrica de hârtie - Bușteni
Castelul Peleș - Sinaia
Biserica domnească - Bușteni
Bulevardul Carol - Bușteni
Gara - Bușteni
Hotelul Palace - Bușteni
Biserica Azuga
Fabrica de bere Azuga
Căminul alpin CCS - Bușteni
Eliseul - Bușteni
Hotelul Bușteni - Bușteni
Gara Doftana - Câmpina
Rafinăria Steaua Română - Câmpina
Podul Orățiilor - Comarnic
Castelul Foișor - Sinaia
Cazinoul - Sinaia
Grand Hotel - Sinaia
Hotelul Caraiman - Sinaia
Hotelul Cota 1400 - Sinaia
Hotelul Palace - Sinaia
Mănăstirea Sinaia
Restaurnatul I.N.Gaftoiescu - Slănic Prahova
Vila Bagdada - Slănic Prahova
Penitenciarul Doftana - Telega

__________ooOoo__________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
Titlu 5 acțiuni la purtător a 1000 lei 1928
Casa rurală București

Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni olandeze

condorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 15.03.2017

Niciun comentariu: