duminică, 12 martie 2017

CROISILLES - FRANȚA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de
 cultură și arhitectură din vremuri diferite, dar și câteva trimiteri
poștale ilustrate din localitatea franceză CROISILLES, denumire
veche CROIZIL, departamentul ORNE, regiunea NORMANDIA.
Conacul Breuil
Conacul Moissonniere
Biserica Sf.Martin
Trimiteri poștale

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC

__________xxx__________

O MEDALIE,
CÂTEVA INSIGNE ȘI
MATRICI SIGILARE
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Matricea sigilară reprezintă obiectul confecţionat din material dur care, care are gravată o reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor și care servește pentru realizarea amprentei sigilare. Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării unei matrici sigilare. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a unor secrete şi de asigurare a autenticităţii unor acte. Sigilile rotunde reprezintă autoritatea unei instituții. Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum. Sigilografia (nume alternativ - sfragistica) a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea  Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu. Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează reprezentarea grafică și textul unui sigiliu. Exerga este spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul matricei sigilare. Este important de reținut a nu se confunda sigilografia cu heraldica. Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele, etc. Mai jos admiri câteva matrici sigilare emise de Comisiile pe culori ale municipiului București, organizarea anterioară a capitalei înainte de cea pe sectoare, de astăzi. 
Matricea de mai sus a fost turnată de Comisia culoare neagră din București. Are diametrul de 40 milimetri, este confecționată din alamă, gravată în excizie, având în câmp, două scuturi de tip francez modern, acolate la câte un colţ din partea de sus, în cel din dreapta, acvila cruciată, încoronată, cu capul conturnat, ţinând în gheare sceptrul terminat în cruce şi spada, în cel din stânga, capul de bour cu stea cu opt raze între coarne. Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger, stând pe o panoplie formată din patru steaguri, două la dreapta, două la stânga; dedesubt, trei ghiulele, dispuse 1: 2, două ţevi de tun aşezate în săritoare şi anul: 18 - 59.  În exergă este aplicată legenda: PRINCIPATELE = UNITE . COMISIA COLORI NEAGRĂ DIN BUCUREŞTI.
Matricea de mai sus a fost turnată de Comisia culoare roșie din București. Este asemănătoare celei de mai sus cu următoarele excepții; Are diametrul de doar 36 milimetri, îi lipsesc ghilulele și are aplicată următoarea legendă: PRINCIPATELE UNITE * COMISIA COLORI ROŞIE DIN BUCUREŞTI.
Matricea de mai sus a fost turnată de Comisia culoare roșie din București. Este alt model de matrice cu diametrul de 40 milimetri, confecţionată din alamă, gravată în incizie, conţinând o acvilă cruciată, cu capul spre aripa stângă, încoronată, cu aripile deschise, ţinând în gheare însemnele puterii: în dreapta sceptrul, iar în stânga sabia; dedesubt, anul 1860. În exergă apare legenda: PRINCIPATELE UNITE * COMISIA COLOREI ROŞIE DIN CAPITALA BUCUREŞTI.
 
Matricea de mai sus a fost turnată de Comisia culoare albastră din București. Este asemănătoare celei de culoare neagră cu următoarele excepții; Are diametrul de doar 36 milimetri, îi lipsesc ghilulele și are aplicată următoarea legendă: PRINCIPATELE UNITE * COMISIA COLORI ALBASTRĂ DIN BUCUREŞTI.
 
Matricea de mai sus a fost turnată de Primăria orașului București și are diametrul de 33 de milimetri. Este realizată în exciză și conține următoarele reprezentări grafice; stema Bucureștiului cu chipul Sfântului Dumitru redat în întregime și eșarfa pe care este aplicată inscripția: PATRIA ȘI DREPTUL MEU. În exergă, între două cercuri liniare, este aplicată legenda: x PRIMĂRIA ORAȘULUI BUCUREȘTI x - pe partea superioară și AGENT DE URMARIRE - pe partea inferioară.
Insigna - AGER 
Asociația generală a economiștilor din România
Asociația generală a economiștilor din România (A.G.E.R.) a fost fondată în anul 1913 și şi reactivată în anul 1990, AGER este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi apolitică, care prin acţiunile sale, acţionează pentru crearea unui curent de opinie în vederea creării unei economii de piaţă funcţionale şi competitive în România. Această asociație are sediul central în municipiul București, sectorul I, Calea Griviței, nr.21. 
Insignă - Asociația generală a economiștilor din România
Primul Congres - 1990
În cadrul Congresului Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, ediția a III-a din luna aprilie a anului 1997 s-a hotărât ca în fiecare an la data de 23 noiembrie să se marcheze Ziua Economistului. 
Congresul III - AGER - România 
Asociația generală a economiștilor din România
Casa economiștilor - București 
Această dată semnifică deschiderea primului curs universitar de economie politică din ţară noastră, susţinut de profesorul Ion Ghica, la 23 noiembrie 1843, la Academia Mihăileană din Iaşi, cu tema "Despre importanţa (însemnătatea) economiei politice". Deasupra am postat logo-ul AGER.
Municipiul București este capitala României, reședința județului Ilfov și, în același timp, cel mai populat oraș al țării, centru industrial și comercial al țării. Populația de 1944367 de locuitori (estimat 1 ianuarie 2009) face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană. În fapt, însă, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de oameni, iar specialiștii prognozează că, în următorii cinci ani, totalul va depăși patru milioane. Prima mențiune a localității apare în anul 1459. În anul 1862 devine capitala României. De atunci suferă schimbări continue, fiind centrul scenei artistice, culturale și mas-media. Între cele două războaie mondiale, arhitectura elegantă și elita bucureșteană i-au adus porecla „Micul Paris”. În prezent, capitala are același nivel administrativ ca și un județ și este împărțită în șase sectoare. Deasupra am postat drapelul, stemele interbelică, comunistă și actuală ale orașului precum și pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură, de acum sau altădată, din municipiul București.
Legațiunea austro-ungară
Mausoleul Iulia Hașdeu

Facultatea de drept

Arhivele statului

Azilul Domnița Bălașa

Biserica Radu Vodă

Biserica Stavropoleus

Biserica Sfinții Voievozi 

 Biserica română unită Sfântul Vasile

Calea Victoriei și Librăria Socec

Maternitatea

Aleea Carmen Sylva

Facultatea de medicină

Berăria Gambrinus

Hotelul Luvru

Muzeul Simu

Academia comercială

Ateneul român

Banca generală română

Biserica grecească

Biserica Zlătari

Arsenalul

Azilul Ghiță și Eliza Cantacuzino

Biserica Colței

Cazarma Alexandria

Fântâna Grigore Cantacuzino

Hotelul Central - Str. Șelari
___________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Christian IX a fost regele Danemarcei în perioada 1863 -1906, trăind în perioada 1818 - 1906.  

Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva vignete de pe acțiuni franceze 

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 12.03.2017

Niciun comentariu: