luni, 13 martie 2017

NURNBERG - GERMANIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente 
dcultură și arhitectură din orașul german NURNBERG, 
landul BAVARIA, regiunea FRANCONIA MIJLOCIE, 
o acțiune, o monedă, o medalie și o insignă locale.
Biserica St. Lorentz
Casa Nassau
Aeroportul internațional
Piața mare
Primăria veche
Casa Albrecht Durer
Fântâna
Arhitectură locală
Acțiune locală
Monedă locală
Medalie locală
Insignă locală

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH

__________xxx__________

CÂTEVA 
VECHI MATRICI SIGILARE
ALE MINISTERULUI DE INTERNE
DIN VALAHIA,
ȚARA ROMÂNEASCĂ ȘI ROMÂNIA 

Matricea sigilară reprezintă obiectul confecţionat din material dur care, care are gravată o reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor și care servește pentru realizarea amprentei sigilare. Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării unei matrici sigilare. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a unor secrete şi de asigurare a autenticităţii unor acte. Sigilile rotunde reprezintă autoritatea unei instituții. Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum. Sigilografia (nume alternativ - sfragistica) a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea  Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu. Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează reprezentarea grafică și textul unui sigiliu. Exerga este spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul matricei sigilare. Este important de reținut a nu se confunda sigilografia cu heraldica. Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele, etc. Aici admirăm câteva matrici sigilare emise de Ministerul Afacerilor Interne de la începutul statului român modern și cu denumirea de atunci și chiar mai dinainte. 
Aici admiri o matrice sigilară turnată de Departamentul din Năuntru al Principatului Valahei. Ea are o formă octogană cu dimensiunile 36 x 40 milimetri și este gravată în excizie. În câmpul sigilar al matricii se prezintă o acvilă cruciată, încoronată, conturnată, cu aripile deschise, ţinând în gheare însemnele puterii, în dreapta spada, iar în stânga sceptrul; dedesubt, o goarnă (trompetă) flancată de anul 18-48. În exergă, urmând traiectoria sigiliului, este aplicată legenda în limba română dar cu caractere chirilice: DEPARTAMENTUL DIN NĂUNTRU AL PRINCIPATULUI VALAHIEI.
Aici admiri o matrice sigilară turnată de Departamentul Pricinilor din Năuntru Principatului Țării Românești. Ea are forma rotundă, cu diametrul de 40 milimetri și este gravată în incizie.În câmpul sigilar al matricii se prezintă un scut oval, perlat, încărcat cu acvila cruciată, cu aripile deschise. Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger și este flancat de o ramură de măslin şi o alta de laur care se întretaie, în partea de jos, în săritoare. În exergă este aplicată legenda în limba română, dar cu caractere chirilice: DEPARTAMENTUL PRICINILOR DIN LĂUNTRU PRINCIPATULUI ŢĂRII ROMÂNEŞTI.
Aici admiri o matrice sigilară turnată de Ministerul din Năuntru al Țării Românești. Ea are forma rotundă, cu diametrul de 38 milimetri și este gravată în excizie. În câmpul sigilar al matricii se prezintă o acvilă cruciată, încoronată, ţinând în gheare iataganul şi sceptrul. În exergă este aplicată legenda: PRINCIPATELE UNITE * MINISTERUL DIN NĂUNTRU AL ŢEREI ROMÂNEŞTI.
Aici admiri un alt model de matrice sigilară turnată de Ministerul din Năuntru al Țării Românești.
Aici admiri o matrice sigilară turnată de Ministerul Afacerilor din Întru. Ea are forma rotundă, cu diametrul de 39 milimetri și este gravată în incizie. În câmpul sigilar al matricii este reprezentată stema unită ce înglobează stemele heraldice ale principatelor Moldova și Țara Românească - în scut francez modern, despicat, în cartierul din dreapta capul de bour cu stea cu şase raze între coarne, iar în cel din stânga acvila cruciată ţinând în gheare spada şi buzduganul. Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger și are ca suporţi doi delfini afrontaţi. În exergă este aplicată legenda: * PRINCIPATELE – UNITE * MINISTERIUL AFACERILOR DIN ÎNTRU.
Aici este reprezentată o matrice sigilară turnată de Serviciul Veterinar al Zonei Preventive – Despărțirea 10 din Ministerul de Interne. Ea are forma rotundă, cu diametrul de 39 milimetri și este gravată în incizie. În câmpul sigilar este reprezentată stema României din anul 1872 -  un scut polonez, scartelat: în cartierul 1 – acvila cruciată, în 2 – capul de bour cu stea între coarnele ce au vârfurile recurbate în exterior, în 3 un leu încoronat, născând dintr-o coroană deschisă, iar în 4 – doi delfini afrontaţi. Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger și are ca suporţi doi lei afrontaţi, care se sprijină pe o eşarfă aflată sub scut, în care este înscrisă deviza: NIHIL SINE DEO (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia este inclusă sub un pavilion, căptuşit cu hermină şi având în partea superioară un baldachin prins sub o coroană închisă, terminată, de asemenea, cu glob cruciger. La loc vizibil este aplicată legenda: * ROMÂNIA * MINISTERUL DE INTERNE. SERVICIUL VETERINAR AL ZONEI PREVENTIVE. DESPĂRŢIREA.

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Cut Meutia, nume complet Cut Nyak Meutia a fost o eroină națională indoneziană din Aceh, care s-a născut în anul 1970 și a decedat la data de 24 octombrie 1910.

Detaliu vignetă de pe bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva vignete de pe bilete spaniole de loterie

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 13.03.2017

Niciun comentariu: