marți, 14 martie 2017

ALCANO - SPANIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de
cultură și arhitectură din localitatea spaniolă ALCANO, 
provincia LLEIDA, comunitatea CATALONIA, 
Biserica Sf. Petru - sec.18
Cooperativa
Școala
Fântâna Saladar
Piața
Arhitectură locală

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH 
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC

____________xxx____________

CÂTEVA
MATRICI SIGILARE
ȘI INSIGNE
DIN JUDEȚUL IAȘI  

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Matricea sigilară reprezintă obiectul confecţionat din material dur care, care are gravată o reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor și care servește pentru realizarea amprentei sigilare. Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării unei matrici sigilare. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a unor secrete şi de asigurare a autenticităţii unor acte. Sigilile rotunde reprezintă autoritatea unei instituții. Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum. Sigilografia (nume alternativ - sfragistica) a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea  Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu. Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează reprezentarea grafică și textul unui sigiliu. Exerga este spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul matricei sigilare. Este important de reținut a nu se confunda sigilografia cu heraldica. Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele, etc. Mai jos admirăm câteva matrici sigilare turnate de Poliția orașului Iași (denumire alternativă Echii) din diferite perioade, care se păstrează la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti. 
1.Matricea sigilară de mai sus a fost turnată de Poliția orașului Echii (denumire actuală Iași), are forma ovală cu dimensiunile 42 x 35 milimetri, este confecționată din alamă și este gravată în incizie. În centrul câmpului sigilar al matricii este aplicată stema heraldică a Moldovei (un scurt francez modern încărcat cu cu capul de zimbru cu stea cu șase raze între coarne). Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger, are ca suporţi doi delfini afrontaţi și dedesubt înscris anul - 1859. În exergă, între două ovale liniare, este aplicată legenda în limba română: * PRINCIPATELE UNITE * Poliţiea Kapitaliei Echii (Iași). 
2.Matricea sigilară de mai sus a fost turnată tot de Poliția orașului Iași, este identică cu cea de deasupra, doar că legenda este mai scurtă adică; * PRINCIPATELE UNITE * Poliţia Kapitaliei. 
3. Matricea sigilară de mai sus a fost turnată de Poliția orașului Iași, este rotundă are diametrul de 40 milimetri, este confecționată din alamă și este gravată în excizie. În centrul câmpului sigilar al matricii este prezentată stema unită a Principatelor Române, reunind stemele heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei (un scut de tip francez modern, despicat, ce are în cartierul din dreapta acvila cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi zborul în jos, iar în cel din stânga, capul de zimbru cu stea cu şase raze între coarne). Scutul este timbrat de o coroană princiară, fără tocă, compusă dintr-un cerc împodobit cu rubine şi smaralde, surmontat de opt cruciuliţe treflate (dintre care cinci sunt vizibile), intercalate de perle, din vârful cărora pornesc opt arce ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce latină, are dedesubt gravat anul 1862. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, este aplicată legenda:  .PREFECTURA POLIŢIEI ORAŞULUI JASSII. AL PRINCIPATELOR UNITE. 
4.Matricea sigilară de mai sus a fost turnată de Poliția orașului Iași, este rotundă, are diametrul de 42 milimetri, este confecționată din alamă și este gravată în excizie. În centrul câmpului sigilar al matricii este aplicată stema României din anul 1867(scut de tip francez modern, scartelat (împărţit în patru secţiuni egale printr-o linie verticală şi una orizontală), având în cartierul 1 acvila cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos, flancată în partea stângă superioară de soare, în 2 capul de bour cu stea între coarne, flancat în partea dreaptă superioară de semilună, în 3 capul de bour cu stea între coarne, în 4 acvila cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos). Scutul francez este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer, are ca tenanţi: la dreapta o femeie dacă, redată din faţă, cu capul întors spre stânga şi privind la coroana care timbrează scutul, purtând veşminte lungi, ţinând în mâna dreaptă o sica aşezată în pal, mâna stângă pe marginea de sus a scutului, iar la stânga un leopard lionat, ambii stând pe două arabescuri. Sub scut, deviza „NIHIL SINE DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNE­ZEU). Întreaga compoziţie este inclusă sub un pavilion, căptuşit cu hermină, dotat cu franjuri şi ciucuri, prins, în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată cu glob crucifer. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, este aplicată legenda: * ROMÂNIA * PREFECT(ura). POLIŢIEI IASSI.
Insigna - Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt - Iași
Brigada 15 Mecanizată “Podul Înalt” cu comandamentul în Iași a preluat tradițiile de luptă ale Regimentului 15 Dorobanți. Regimentele  14 și 15 Dorobanți s-au înființat la data de 1 ianuarie 1877 în baza Înaltului Decret nr. 2195/26 noiembrie 1876, prin care a fost dublat numărul de unităţilor de acest tip, prin scindarea Regimentului 8 Dorobanți din Roman. Regimentul 15 Dorobanţi îşi avea reşedinţa la Piatra Neamţ era compus din două batalioane (la Piatra Neamţ şi Fălticeni) şi făcea parte din Divizia 4 Teritorială Iaşi. Sus este postat logo-ul marii unități militarte ieșene. 
Insigna - Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt - Iași
În existenţa sa, Regimentul 15 a luat parte la toate cele trei războaie importante, de care a depins însăşi existenţa României. Un moment de referinţă în istoria acestuia îl reprezintă primirea prin Înaltul Decret nr. 2329/11 iulie 1891, a denumirii de „Regimentul Războieni nr. 15”, cu prilejul contopirii infanteriei de linie cu dorobanţii şi a înfiinţării celui de-al treilea batalion (permanent). Începând cu 30 octombrie 1961, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. CL-0020/14 aprilie 1961, s-a transformat în regiment mecanizat, iar la 25 octombrie 1969, a primit denumirea de Regimentul 15 Mecanizat „Războieni”. Sus este reprezentat fanionul de identificare al acestei unități militare.
Insigna - Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt - Iași
La 1 iunie 1994, Regimentul 15 Mecanizat „Războieni”, în cadrul amplului proces de reorganizare şi restructurarea a Armatei Române, în baza Ordinului S/B-1741/20 mai 1994 al Statului Major al Trupelor de Uscat, a început transformarea sa în brigadă mecanizată, activitate încheiată la 28 februarie 1995, când, în conformitate cu prevederile O.G.2/26 ianuarie 1995 al Ministrului Apărării Naţionale, s-au înfiinţat toate unităţile subordonate. La 9 mai 1996, prin Decretul Prezidenţial nr. 74/22 aprilie 1996 şi Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. SM-1871/23 aprilie 1996, Brigăzii 15 Mecanizate  i-a fost înmânat de către preşedintele României Drapelul de Luptă. Tot atunci, Brigada 15 a primit şi denumirea istorică de „Podu Înalt”, vechea denumire de „Războieni” fiind atribuită, prin Decretul nr. 92/04.05.1995, Batalionului 151 Infanterie, aflat în subordinea marii unităţi. Sub denumirea Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt, unitatea a participat la multe misiuni în afara granițelor țării fiind foarte bine apreciată.
Municipiul Iași este reședința județului Iași și principalul centru urban din nord-estul României. Orașul Iași au fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 - 1862 și capitala României între 1916 - 1918. Conform datelor recensământului din anul 2011 municipiul Iași număra 263410 locuitori și era astfel al patrulea oraș ca mărime din România. Iașii sunt centrul cultural, economic și academic al Moldovei. Peste 60000 de studenti trec pragul universitatilor din oras. Aici a fost fondată și funcționează prima universitate din România, Universitatea Al. I. Cuza, astăzi una dintre cele mai prestigioase instituții academice din țară, precum și alte patru universități publice și șapte particulare. Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în 1408 de către domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. Totuși, deoarece existau clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusa Biserică armeană construită în anul 1395), se crede că orașul este mult mai vechi, cel puțin cu câteva decenii înainte de această dată. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură ieșene, din vremuri diferite, dar și o trimitere poștală ilustrată.
Castelul Sturdza
Academia Mihăileană
Școala de Belle-arte
Catedrala mitropolitană
Fundația Regele Ferdinand 
Administrația financiară
Regimentul Ștefan cel Mare Nr.13
Ateneul popular Tătărași
Banca Națională
Berăria Bragadiru
Turnul bisericii Bărboi
Biserica Golia
Biserica Lipovenească
Biserica Sfântul Neculai
Biserica Sfântul Sava
Căminul CFR
Confiseria R.Truffi
Gara
Hanul La trei Sarmale
Hotelul Europa
Hotelul Traian
Hotelul Unirea
Liceul militar
Piața Unirii
Biserica Sfântul Spiridon
Monumentul din Grădina Copou
Statuia lui Gheorghe Asachi
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Monumentul Unirii
Trimitere poștală

Iași este un județ în Moldova, cu reședința în orașul cu același nume. Orașul Iași își trage numele de la vechiul trib al iașilor. Județul Iași se întinde pe suprafața de 5476 kilometri pătrați și numără aproximativ 826000 de locuitori. Județul are următoarele subdiviziuni administrative; 2 municipii - Iași și Pașcani, 3 orașe - Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei și 92 de comune. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală, harta județului Iași, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din județul Iași, din vremuri diferite, precum și o trimitere poștală ilustrată. 
Mănăstirea Hadâmbu
Palatul Alexandru Ioan Cuza - Ruginoasa
Muzeul arheologic - Cucuteni
Conacul Negruzzi - Voinești
Vechiul castel Roșnoveanu - Pașcani
Mănăstirea Dobrovăț
Trimitere poștală 

______________ooOoo______________

UN CERTIFICAT 
DE ACȚIUNI ROMÂNESC
ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
Certificat de 5 acțiuni a 6 pound 1903
Banca României (The Bank of Roumania Limited)

Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva ornamente decorative periferice
 de pe acțiuni slovace

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 14.03.2017

Niciun comentariu: