joi, 22 iunie 2017

Mo - M - oN 15


1.  În data de 18 decembrie 2007 Banca Națională a Republicii  Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care marchează  Trecerea a 350 de ani de la trecerea în eternitate a mitropolitului Varlaam. Aversul monedei redă în plan central - Stema Republicii Moldova; în partea de sus - numărul "2007"; în partea de jos - inscripţia "50 LEI" și urmând circumferinţa monedei - cu majuscule este gravată inscripţia  "REPUBLICA MOLDOVA".  Reversul monedei redă în plan central – efigia Mitropolitului Varlaam, în partea de sus, urmând circumferinţa monedei - cu majuscule sunt gravate inscripţiile “MITROPOLITUL VARLAAM” și în partea de jos – anii „1657 - 2007”. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 50 lei, data emiterii – 18 decembrie 2007, seria – personalități, metalul – argint, puritatea – 92,5%, greutatea –  16,5 grame, diametrul – 30 milimetri, forma - rotundă, calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare.  
Sfântul Ierarh Varlaam (Moțoc) al Moldovei a fost Mitropolitul Moldovei între anii 1632 – 1653, în timpul domniei lui Vasile Lupu, scriitor și om de cultură moldovean, care s-a născut în anul 1580 (1585?) și a decedat la data de 18 august 1657. S-a născut într-o familie de răzeși din localitatea Bolotești – Putna, pe numele de mirean Vasile Moțoc. De tânăr și-a îndreptat pașii spre Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu, unde a învățat carte, și-a dezvoltat talentul de vorbitor și scriitor și a deprins limbile slavonă, latină și greacă. Pe locul schitului, vornicul Nestor Ureche și soția sa Mitrofana au ctitorit, în anul 1602 Mănăstirea Secu, în care a început să funcționeze și o școală. Tânărul Vasile Moțoc a intrat în obștea noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam. Fiind bun povățuitor, ajunge pe treptele ecleziastice cele mai înalte, fiind numit egumen al mănăstirii. Pentru strădaniile și virtuțile sale a fost cinstit cu rangul de arhimandrit. În anul 1632,  în timpul domniei voievodului Alexandru Iliaș, arhimandritul Varlaam a fost chemat la Iași și numit în fruntea Mitropoliei Moldovei în locul mitropolitului decedat Atanasie, decedat. Ca nou mitropolit, Varlaam reușește să aibă multe realizări, mai ales că reușește să-și atragă și sprijinul Domnitorului Vasile Lupu. Sprijinit și de mitropolitul Petru Movilă al Kievului, mitropolitul Varlaam reușește chiar înființarea primei tipografii românești din Moldova, în anul 1640 pe care a instalat-o la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în anul 1639, între cei trei candidați propuși pentru ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al Constantinopolului. În timpul mitropolitului Varlaam al Moldovei a fost zidită frumoasa și renumita biserică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, ctitoria cea mai cunoscută a Domnitorului Vasile Lupu. În anul 1641, în aceasta biserică, a adus moaștele Cuvioasei Sf. Parascheva, dăruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. În aprilie 1653 s-a retras la mănăstirea Secu, unde a decedat în anul 1657. La propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropliei Moldovei și Bucovinei, în data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înscris în rândul sfinților din calendar pe învățatul Mitropolit Varlaam al Moldovei, cu zi de pomenire la data de 30 august.  


2.  În data de 12 noiembrie 2007 Banca Națională a Republicii  Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care marchează  Trecerea a 480 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Petru Rareș. Aversul monedei redă în plan central - Stema Republicii Moldova; în partea de sus - numărul "2007"; în partea de jos - inscripţia "100 LEI" și urmând circumferinţa monedei - cu majuscule este gravată inscripţia  "REPUBLICA MOLDOVA". Reversul monedei redă în plan central – efigia lui Petru Rareș, în partea dreaptă cetatea Soroca. În partea stângă sunt inscripționați anii „1527 – 2007”, iar în partea de jos, urmând circumferinţa monedei - cu majuscule este gravată inscripţia “PETRU RAREȘ”. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 100 lei, data emiterii – 12 noiembrie 2007, seria – personalități, metalul – argint, puritatea – 92,5%, greutatea –  31,1 grame, diametrul – 37 milimetri, forma - rotundă, calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare. 
Petru Rareș (născut 1483? și decedat 3 septembrie 1546 la Suceava) a fost domnul Moldovei de două ori, prima dată între 20 ianuarie 1527 și 18 septembrie 1538, iar a doua oară între 19 februarie 1541 și 3 septembrie 1546. În rândul domnilor moldoveni din veacul al XVI-lea, istoria a aşezat la loc de mare cinste pe voievodul Petru Rareş, fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare cu o anume Răreșoaia. Anul naşterii lui Petru Rareş nu este cunoscut. Când a ajuns domn al Moldovei (20 ianuarie 1527), avea cam 40 de ani; era căsătorit cu o Marie, dintr-o familie încă necunoscută, cu care avea un fiu Bogdan şi o fiică Cneajna. Dintr-o căsătorie anterioară mai avea încă două fete – Ana şi Maria. În aprilie 1530 domnul s-a căsătorit iarăşi şi şi-a adus în Moldova o nouă doamnă, pe Elena-Ecaterina Brankovici, fiica despotului sârb Iovan Brankovici (mort în 1502). Noua soţie a lui Petru avea o cultură înaltă pentru acele timpuri. Cu Elena Petru a avut mai mulţi copii: Iliaş, Ştefan, Constantin şi Ruxanda. În plan intern, Petru Rareş, ca şi Ştefan cel Mare, a promovat o politică ce urmărea consolidarea autorităţii centrale, îngrădirea puterii marilor boieri, întărirea ţării. Pe plan extern, Petru Rareş a desfăşurat o largă activitate diplomatică, urmărind, pe lângă lupta împotriva Imperiului Otoman, ridicarea ţării ca factor important pe arena internaţională.  Personalitatea voievodului moldovean s-a manifestat din plin în domeniul artelor, pe care le-a sprijinit cu mare osârdie. Petru Rareş a dispus înălţarea noului edificiu al Probotei – necropola domnească. A reclădit Moldoviţa şi Bistriţa lui Alexandru cel Bun, a refăcut biserica mănăstirii Căpriana, a construit sau reconstruit numeroase monumente la Baia, Roman, Râşca, Suceava, Hârlău, Târgul Frumos. Urmărind exemplul soţului ei, Elena Rareş, doamna ţării, a îmbogăţit şi ea arhitectura moldovenească cu frumoase edificii ridicate la Suceava şi Botoşani. Pornind de la experienţe mai vechi, pictorii epocii lui Petru Rareş au executat minunate picturi exterioare, vestite în toată lumea. Dintre ele se păstrează parţial sau pe suprafeţe mari frescele de la Probota, Sf. Gheorghe – Suceava, Humor, Baia, Moldoviţa, Bălineşti, Sf. Dumitru – Suceava, Coşula, Arbore, Voroneţ – ultima de la 1547. Fenomen unic în arta universală, pictura exterioară moldovenească este purtătoare nu numai de virtuţi artistice de maximă valoare ci şi de idei cu caracter patriotic, îndemnul la luptă pentru înlăturarea suveranităţii otomane fiind cel mai important. Slăbit de boli, Petru Rareş a murit la 3 septembrie 1546 şi a fost înmormântat la Probota, în partea de nord a gropniţei din naos, ctitoria sa. Caracterizând personalitatea acestui vrednic voievod, cronicarul Grigore Ureche scria: “Cu adevărat era ficior lui Ştefan Vodă cel Bun, că întru totul simăna cu tătâne-său, că la războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândea, lucruri bune făcea, ţara şi moşia sa ca un păstor bun o ocrotea, judecată pre dreptate făcea. Altmintrilea de stat era om cuvios şi la toate lucrurile îndrăzneţu şi la cuvântu gata, de-l cunoştea toţi că iaste harnic să domnească ţara”. 
Cetatea Soroca este o cetate moldovenească din secoluil al XV-lea,  clădită din lemn de Ștefan cel Mare, în fața vadului peste Nistru, și reconstruită în piatră de Petru Rareș, la mijlocul secolului al XVI-lea. Cetatea se află în bună stare și astăzi, ea putând fi vizitată de turiști. Planul său circular are un diametru de 37,5 m., patru turnuri circulare și un turn de acces de plan rectangular, cu ziduri împrejmuitoare înalte de 15 - 20 metri. Între anii 2013 - 2015 cetatea a fost restaurată în cadrul proiectului transfrontalier „Bijuterii Medievale” finanțat de Uniunea Europeană. 


3.  În data de 21 noiembrie 2008 Banca Națională a Republicii  Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care celebrează Nufărul Alb. Aversul monedei redă în plan central - Stema Republicii Moldova; în partea de sus - numărul "2008"; în partea de jos - inscripţia "10 LEI" și urmând circumferinţa monedei - cu majuscule este gravată inscripţia  "REPUBLICA MOLDOVA". Reversul monedei redă în plan central – pe fundal vegetal, un nufăr alb. Urmând circumferința monedei – cu majuscule sunt gravate inscripțiile  CARTEA ROŞIE", "NUFĂR ALB", "NYMPHAEA ALBA”. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 10 lei, data emiterii – 21 noiembrie 2008, seria – Cartea Roșie a Republicii Moldova, metalul – argint, puritatea – 92,5%, greutatea –  13,5 grame, diametrul – 24,5 milimetri, forma - rotundă, calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare.  
Nufărul alb (latină Nymphaea alba) este o plantă acvatică din familia Nymphaeaceae. Este o plantă acvatică cu rizom gros, fixat, din care cresc frunze foarte lung pețiolate, cu limb ovat, cordat și plutitor. Florile sunt albe, cu 5 sepale mari, verzui și numeroase petale (cca. 10-20). Nufărul alb înflorește în lunile iunie - august. Această plantă crește în apele stătătoare și lin curgătoare. Locuitorii din Delta Dunării consumă fructele de nufăr ajunse la maturitate, numindu-le smochine de baltă. În Moldova din petalele florilor se prepară dulceaţă şi şerbet.

***

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC

___________xxx___________

O MEDALII ȘI CÂTEVA 
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Insigna militară specialist clasa I - Operații psihologice
Forțele militare ale oricărui stat, deci și ale țării nostre, sunt categorisite pe diverse specialități militare de pregătire și instruire. În baza unor bareme dinainte stabilite militarii sunt testați periodic asupra nivelului de pregătire și, dacă corespund acestor bareme, sunt declarați specialiști de clasă și distinși cu insigne de Specialist de clasă 1, 2 sau 3, diferite ca model de la o specialitate militară la alta. Obținerea unei asemenea distincții, meritorii atrage uneori după ea o promovare în funcție și întotdeauna o creștere neînsemnată a soldei lunare.
Insignă de vânătoare
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.) este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern, interesele a peste 150 de asociaţii afiliate, în care sunt înscrişi peste 90% din vânătorii români şi peste 80% din pescarii cu domiciliul sau rezidenţa în România, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor şi pescarilor sportivi din ţara noastră. Data de 5 iunie 1919 reprezintă momentul constituirii „Uniunii Generale a Vânătorilor”, iar cea de 26 mai 1922, data de naştere a „Uniunii Generale a Vânătorilor din România”. Această formă de organizare a suferit mai multe transformări și convulsii până să ajungă la formatul de astăzi. Au fost perioade când au existat și organizații paralele în acest domeniu de activitate.     
Insigna - România (culturist)
Bodybuildingul, în traducere din limba engleză „construirea corpului”, termen românesc cunoscut – Culturism, este sportul  dedicat dezvoltării musculaturii printr-o combinație de antrenamente cu greutăți, mărirea numărului de calorii consumate consumate și odihnă. Culturiștii de performanță își etalează fizicul în fața unei comisii de arbitri, care acordă voturi bazate pe mai multe criterii (masă musculară, definire, separare, simetrie, proporționalitate etc). Primul concurs de culturism din lume a avut loc în data de 14 septembrie 1901 la Londra, sala Royal Albert Hall. În România, în perioada 1965 – 1969, s-au pus bazele culturismului din punct de vedere teoretic și practic, organizatoric și competițional, anul 1966  marcând începutul unei noi etape în viața culturismului, când se organizează sub egida Federației Române de Haltere, primul campionat național la Craiova pentru juniori și la Cluj Napoca pentru seniori, atunci pe categorii de înălțime. La 24 martie 1970 Biroul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport a hotărât ca Federația Română de Haltere să-și schimbe denumirea în Federația Română de Haltere și Culturism (F.R.H.C.), pe care a menținut-o până în anul 1989. Anul 1990 marchează trecerea la cea de a doua etapă în care visul culturiștilor din România se realizează: crearea la 11 ianuarie a Federației Române de Culturism al cărei președinte a fost inginerul Eugen Baldovinescu. 
Sfântul Antonie
Sfântul Antonie cel Mare a trăit în secolul al III-lea și începutul secolului al IV-lea, el fiind socotit a fi întemeietorul vieții monahale. Născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc în anul 251, acest mare luminator al credinți a fost fiul unor țărani creștini înstăriți lângă care a cunoscut calea credinței. După moartea părinților săi, întrebându-se despre drumul său în viață,  a auzit în biserică cuvintele lui Hristos: “Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoara în cer; după aceea, vino și urmează-Mi” (Matei 19, 21). Antonie, punând aceste cuvinte în inima sa, a făcut întocmai și s-a retras în singurătate, devenind părintele duhovnicesc al multor călugari din diversele comunitati monastice din pustia egipteană, cele mai vestite fiind cele din Nitria și Sketis. În anul 310 a făcut o călătorie la Alexandria pentru îmbărbătarea creștinilor prigoniți. În anul 312 el și doi ucenici s-au stabilit în adâncul deșertului, pe muntele Kolzim până la sfârșitul vieții. A mai întreprins încă o călătorie la Alexandria pentru a-și vizita discipolii și mai ales în sprijinul Sfântului Atanasie cel Mare, persecutat de arianiști. A trecut la cele veșnice în anul 356 d. Hr. în deșertul de pe malul drept al Nilului. În clipa morții e vizitat de îngeri prieteni care i-au înveselit ultimile clipe pământene, pentru ca apoi să plece la cer. 
Insignă de 7 ani vechime
(Regimentul 9 Roșiori “Regina Elena”)
Regimentul 9 Roșiori “Regina Elena” a fost dislocat în Basarabia, la Chișinău. Această unitate împreună cu Regimentul 4 Roșiori “Regina Maria”, în perioada septembrie 1939 – iunie 1940 au făcut parte din structura marii unități – Brigada 6 Cavalerie al cărei comandant a fost 
Generalul de brigadă Aurel Racovitză. 

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
 PE BANCNOTELE LUMII
Tunaku Imam Bonjol a fost un erou național indonezian pentru cauza independenței, care s-a născut în anul 1772 și a decedat în anul 1864.

Detaliu vignetă de pe un certificat financiar american

Două vignete de pe bancnote fantezie slovace

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 22.06.2017

Niciun comentariu: