vineri, 16 iunie 2017

DORDRECHT - OLANDA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de
cultură și arhitectură din localitatea olandeză DORDRECHT, 
regiunea OLANDA DE SUD, din vremuri diferite, câteva 
trimiteri poștale ilustrate, dar și un jeton și o medalie locală.  
Biblioteca
Statuia Frații
Vila Sumpang 
Muzeul
Biserica Grote
Gara
Hotel cafe restuarant Waterloo
Școala tehnică portocalie
Hotelul Het Witte Parrd
Hotelul Orange
Parcul Merwe
Poarta Ecaterina
Portul
Poșta și Telegraful
Panoramă
Hotelul Ponsen
Vedere aeriană
Arhitectură locală
Trimiteri poștale
Jeton local
Medalie locală

***

VORBE DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC

_________xxx________

CÂTEVA MEDALII ȘI
INSIGNE DIN JUDEȚUL CLUJ


Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, asociație, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Insignă - (Mihai Eminescu)
160 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu
Ce-ți doresc eu ție dulce Românie
1850 - 15 ianuarie 2010 - Turda
Insignă realizată de numismatul Stelian Brânzei - Botoșani
Mihai Eminescu (nume real Mihail Eminovici) (născut 15 ianuarie 1850 la Ipoteşti, judeţul Botoşani şi decedat la 15 iunie 1889 în Bucureşti) a fost un poet, prozator şi jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea, şi a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în şedinta din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în data de 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. În 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu – Bucureşti. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române. 
Turda (în latină Potaissa, în germană Thorenburg, în maghiară  Torda) este un municipiu din județul Cluj, Transilvania, România, cu o populație de 43472 locuitori (la 20 octombrie 2011). Orașul se situează la circa 30 km sud-est de municipiul Cluj-Napoca. Turda a fost fondată ca o așezare dacică sub numele probabil de Turdava. A fost cucerită de romani și redenumită Potaissa. Pe aceste locuri s-ar fi descoperit mai multe vestigii paleocreștine. În Evul Mediu s-au ținut în total la Turda 127 Diete ale Transilvaniei (adunări ale stărilor). În anul 1568 Ioan al II-lea Sigismund Zapolya, principe al Transilvaniei, a emis aici Edictul de la Turda, primul decret de libertate religioasă din istoria modernă a Europei. Turda a fost în timpul Regatului Ungariei reședința comitatului Turda,  iar din anul 1876 reședința comitatului Turda-Arieș. Între anii 1925 - 1950 a fost reședința județului Turda. Sus am postat stemele veche, interbelică, comunistă și actuală ale orașului Turda precum și o poză cu Primăria din localitate 
Consiliul județean - Județul Cluj - România  
Consiliu județean (CJ) este autoritatea administrației publice locale din România, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul județean este compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Printre atribuțiile consiliului județean se regăsesc stabilirea impozitelor și taxelor județene, elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială și de administrare a teritoriului. Șeful unui consiliu județean are nevoie de aprobarea consilierilor pentru a iniția negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emisiuni de titluri de valoare în numele județului. Instituțiile consiliului județean și a prefectului au fost înființate în anul 1864.
Conferința națională de metalurgia pulberilor
Cluj - Napoca * 16 octombrie 1975
Institutul politehnic Cluj-Napoca - Catedra Tehnologia metalelor
Laboratorul de cercetări pentru metalurgia pulberilor
ICEM - ICPTSC - SINTEROM - ICPTCM - CMSF
Metalurgia pulberilor (M.P.) este o ştiinţă relativ nouă care se ocupă cu elaborarea de materiale şi produse noi, utilizând ca materie primă pulberile. Prin tehnologiile M.P. se realizează 3 clase de produse: produse finite; semifabricate (table şi benzi laminate, lingouri (din pulberi presate) și produse extrudate; materii prime pulberi metalice (pentru piese sinterizate), nemetalice (pentru electrozi de sudură, pentru tăiere cu flacără, pentru acoperiri prin metalizare, pentru defectoscopie, pentru pirotehnie și pentru purificarea magnetică a seminţelor), lubrefianţi șiaditivi.
Insigna - 41 (Batalionul 41 Transport ,,Bobâlna”)
Batalionul 41 Transport ,,Bobâlna” este dislocat în garnizoana Dej, județul Cluj, fiind subordonat Bazei 4 Logistică ,,Transilvania” din Dej, subordonată la rândul său Corpului 4 Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan”. 

Placheta - Batalionul 41 Transport ,,Bobâlna”
Sediul comandamentului unității este dispus pe Strada Tudor Vladimirescu, nr.1, municipiul Dej. Sus am postat logo-ul Batalionului 41 Transport ,,Bobâlna” 

A XII-a Consfătuire CAER '89 
URSS * RPU * RSR * RPP * RSFI * RDG * RC * RSC * RPB
(Uniunea Sovietică, Republica Populară Ungară,
Republica Socialistă România, Republica Populară Polonă,
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, 
Republica Democrată Germană, Republica Cuba,
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Bulgaria)
Sinterom - Institutul politehnic * Cluj Napoca 17 - 22 aprilie 1989 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) a fost creat la inițiativa URSS în 1949 ca organizație economică a statelor comuniste europene pentru a constitui un echivalent al Comunităţii Economice Europene. CAER-ul a fost răspunsul la Planul Marshall. El avea misiunea de a stimula comerțul dintre țările din blocul estic. În realitate, URSS nu a putut oferi țărilor comuniste un ajutor comparabil cu cel acordat de SUA țărilor occidentale. CAER nu a reușit să îndeplinească rolul pentru care fusese creat, în principal datorită sistemului planificat centralizat al economiei statelor membre, schimburile de mărfuri continuând să se desfășoare prin tratative bilaterale cu păstrarea echilibrului balanței de plăți. Îndeosebi începând din anul 1962, delegațiile române în CAER au avut o poziție critică în CAER la adresa propunerilor sovietice de integrare a economiilor acestor țări. Drept urmare a schimbărilor politice din anii 1989 și 1990, CAER s-a autodesființat în 1991. Sus am postat steagul CAER.
Înființată in anul 1936, SC SINTEROM SA Cluj-Napoca a intrat in familia marelui Grup industrial românesc SCR (Societățile Comerciale Române)  in anul 2000. Gama de productie a companiei este foarte diversificata, cuprinzand piese sinterizate, piese ceramice, bujii auto, sarme, magneti, produsele de baza fiind cele destinate industriei auto. Această societate este situată pe Bulevardul Muncii la nr.12. Sus am postat logo-ul SC Sinterom SA din Cluj Napoca.
În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educaţiei Naţionale s-a înfiinţat Politehnica din Cluj cu trei facultaţi: Construcții, Electromecanică și Silvicultură. Prin prevederile legii pentru reforma învatamantului din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj, având o facultate cu doua secţii: termotehnică şi maşini de lucru. În anul 1953 cele două instituţii se transformă în Institutul Politehnic din Cluj. În anul 1992  Institutul Politehnic a luat actualul nume – Universitatea Tehnica din Cluj. Sus admiri logo-ul și sediul central al acestei instituții de învățământ superior. 
Cluj Napoca (până în 1974 Cluj; în germană Klausenburg, în maghiară Kolozsvár, în dialectul săsesc Kleusenburch, în latină Claudiopolis) este un municipiu reședință de județ și cel mai mare oraș al judeţului Cluj, ce numără aproximativ 310000 locuitori. În trecut a fost reședința comitatului Cluj și una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei. Numele de Cluj provine, cel mai probabil, din latinescu Castrum Clus, folosit pentru întâia oară în secolul al XII-lea pentru a desemna cetatea orașului medieval de aici. Toponimul Clus are semnificația de „închis” în latină și se referă la dealurile care înconjoară orașul. O altă ipoteză acceptată este aceea a provenienței numelui topic din germanul  Klaus sau din cuvântul Klause (însemnând «trecătoare între munți» sau din clusa «stăvilar, baraj»). Prima atestare documentară a unei așezări pe teritoriul de astăzi al Clujului a fost făcută de către geograful grec Ptolemeu, care a menționat aici una dintre cele mai însemnate localități din Dacia, cu numele Napuca. Cea dintâi atestare a Napocii romane datează din perioada imediat următoare războaielor de cucerire a Daciei,din anii 107 - 108, și constă dintr-o bornă militară, descoperită la Aiton, rezultată de la construcția unui drum strategic imperial. Prin decretul Consiliului de Stat nr. 194 din 16 octombrie 1974, semnat de Ceaușescu, municipiului Cluj i-a fost atribuit numele Cluj-Napoca, "pentru a eterniza denumirea acestei străvechi așezări - mărturie a vechimii și continuității poporului român pe aceste meleaguri. Sus am postat stemele orașului, de-a lungul vremurilor, și fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură clujene, din vremuri diferite, dar și câteva trimiteri poștale ilustrate.
Prefectura
Primăria
Biserica Sfântul Mihail
Teatrul național
Monumentul eroilor sovietici
Palatul de justiție
Piața Mihai Viteazul
Statuia lui Matei Corvin
Camera de Comerț
Casa de păstrare
Hotelul Belvedere
Hotelul New York
Cazinoul din parc
Clinica universității
Colegiul unitarian 
Gara
Trimiteri poștale

Județul Cluj este un județ situat în partea central-vestică a României, în centrul provinciei istorice Transilvania, întins pe 6674 kilometri pătrați și numărând aproximativ 692000 de locuitori. Capitala județului se află în orașul Cluj - Napoca. Ca subdiviziuni administrativ-teritoriale județul se compune din 5 municipii - Cluj Napoca, Dej, Turda, Câmpia Turzii și Gherla, 1 oraș - Huedin și 74 de comune. Sus am postat harta, stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului și mai jos fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură din județul Cluj, din vremuri diferite, alte frumoase locuri de vizitat în acest județ și câteva trimiteri poștale.
Hotelul Europa - Dej
Cheile Turzii
Biserica romano-catolică - Dej
Piața - Gherla
Cazarma - Dej
Vedere - Gherla
Gara - Dej
Templul - Huedin
Liceul Andrei Mureșan - Dej
Vedere - Huedin
Monumentul Milenium - Dej
Liceul Ferdinand - Turda
Palatul Voith - Dej
Prefectura, azi Primăria - Turda
Poșta veche - Dej
Teatrul - Turda
Școala comercială inferioară și internatul - Dej
Tribunalul - Turda
Școala de pictură - Dej

__________ooOoo_________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
ÎN LIMBA GERMANĂ
Acțiune Casa de păstrare (Sparkasse) 500 lei 1921
din Reghin, județul Mureș

Detaliu vignetă bilet de loterie spaniol

Două detalii vignetă 
de pe bilete spaniole de loterie

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 16.06.2017

Niciun comentariu: