duminică, 18 iunie 2017

CHOJNOW - POLONIA


Mai jos admiri și alte fotografii cu monumente de cultură și
arhitectură din localitatea poloneză CHOJNOW, denumire
germană HAYNAU, voievodatul SILEZIA INFERIOARĂ,
din vremuri diferite, câteva trimiteri poștale ilustrate, 
o acțiune și două monede locale.
Biserica Imaculata
Piața centrală
Școala
Podul de cale ferată
Biserica Sfântul Petru și Pavel
Domul Schrama
Casa de cultură
Gimnaziul
Gara
Castelul
Trimiteri poștale ilustrate
Acțiune locală
Două monede locale

***

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O PASTILĂ DE UMOR

_____________xxx_____________

O PLACHETĂ,
CÂTEVA MEDALII ȘI
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).
1 An nou fericit - 2008
Vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul "Luca 2.11"
Crăciunul sau Nașterea Domnului este o sărbătoare creștină  celebrată la data de 25 decembrie în calendarul gregorian sau la data de 7 ianuarie în calendarul iulian. În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari, Crăciunul este sărbătoare legală, iar serbarea se prelungește și în ziua următoare. De la debutul secolului al XX-lea, Crăciunul  devine și o sărbătoare laică, celebrată atât de către creștini cât și de către cei necreștini, centrul de greutate al celebrării deplasându-se de la participarea în biserică la rit spre aspectul familial al schimbului de cadouri sau, pentru copii, „darurilor de la Moș Crăciun”. Moș Crăciun este versiunea mai nouă a Sfântului Nicolae  (în engleză: Santa Claus) care și-a făcut apariția în secolul I. Pe atunci el era îmbrăcat în verde. El împarte cadouri tuturor copiilor în noaptea de Crăciun (24 spre 25 decembrie). Conform unei legende, tradiția cadourilor în noaptea de 24 decembrie spre 25 decembrie ar proveni de la Martin Luther care ar fi propagat din anul 1535 aceasta datină numită Christkindl ca o alternativă a obiceiului catolic Nikolaustag de pe 6 decembrie.  
Multă vreme în familiile catolice a fost menținută mai departe tradiția cadourilor de Nikolaus. Scopul lui Martin Luther ar fi fost să trezească interesul copiilor pentru Cristos și să-i îndepărteze astfel de datina catolică a cadourilor de Nikolaus, ea fiind un mod de venerație a catolicilor pentru sfinți, lucru interzis protestanților. Conform unei alte legende, Luther ar fi fost profund impresionat de cerul înstelat, lucru pe care nu l-a putut reproduce în cuvinte pentru familia sa, așa că a tăiat un brad, l-a pus în casă și a pus lumânări în el și le-a aprins. Conform legendei, aceasta ar fi originea bradului de crăciun. 
Alexandru Ioan Cuza 
întemeietorul intendenței militare române
1861 - 2001 * 140 ani

Alexandru Ioan Cuza (născut la 20 martie 1820 în Bârlad şi decedat la 15 mai 1873 în Heidelberg, Germania) a fost primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional  România. Acesta a  participat activ la revoluţia de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru unirea principatelor. La 5 ianuarie 1859, a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 şi al Ţării Româneşti, înfăptuindu-se astfel unirea celor două ţări române. Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea unirii de către puterea suzerană şi puterile garante şi apoi pentru desăvârşirea unirii, pe calea înfăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele de România, cu capitala la  Bucureşti, cu o singură adunare şi un singur guvern. După realizarea unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi colaboratorul său cel mai apropiat, Mihail Kogălniceanu (ministru, apoi prim-ministru al României), iniţiază importante reforme interne: secularizarea averilor mânăstireşti, reforma agrară, reforma învăţământului, care au fixat un cadru modern de dezvoltare al ţării. Întâmpinând rezistenţă din partea guvernului şi a Adunării Legiuitoare, alcătuite din reprezentanţi ai boierimii şi ai marii burghezii, precum şi a bisericii, în înfăptuirea unor reforme, Cuza formează, în 1863, un guvern sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu, care realizează secularizarea averilor mânăstireşti şi dizolvă Adunarea Legiuitoare. În acelaşi an, Cuza supune aprobării poporului, prin plebiscit, o nouă constituţie şi o nouă lege electorală, menită să asigure parlamentului o bază mai largă, şi decretează legea rurală concepută de Kogălniceanu. În timpul domniei lui Cuza a fost conceput codul civil şi cel penal, legea pentru obligativitatea învăţământului primar şi au fost înfiinţate primele universităţi din ţară, respectiv cea de la Iaşi, care azi îi poartă numele, şi cea de la Bucureşti. Tot în această perioadă a fost organizată şi armata naţională. Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o largă coaliţie a partidelor vremii, denumită şi Monstruoasa Coaliţie, din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi, care au reacţionat astfel faţă de manifestările autoritare ale domnitorului. După oarecari frământări, la 5 ianuarie 1859, colonelul Alexandru Ioan Cuza este ales Domn al Moldovei. Iată o parte din jurământul lui Cuza făcut în faţa Adunării Obşteşti a Moldovei; “Jur în numele prea sfintei Treimi şi în faţa Ţării mele că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele Patriei, că voi credincios Constituţiei în textul şi în spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate… ”. De adâncă profunzime şi simţire patriotică este mesajul lui Kogălniceanu după alegerea lui Cuza ca domn al Moldovei;  Prin înălţarea ta pe tronul lui Ştefan cel Mare, s-a înălţat însăşi naţionalitatea română…Alegându-te pe tine domn în ţara noastră am voit să arătăm lumii ceea ce toata ţara doreşte; la legi noi, oameni noi”. Ţara Românească a cunoscut şi mai mari fricţiuni în preajma alegerilor, existând o tensiune făţişă între tabăra unionişilor şi antiunioniştilor. Antiunioniştii munteni erau siguri că aici va fi ales fostul domnitor Gheorghe Bibescu, fiind organizat chiar şi banchetul victoriei lor în alegeri. Buzăul se prezenta ca o citadelă a mişcării unioniste. Într-un document din 25 aprilie 1857 se arăta că în districul Buzău existau două focare de reacţiune şi că prin muncă de lămurire acestea au fost aduse alături de marea mulţime, adeptă a unirii. Partidului La 24 ianuarie 1859 Partidul Naţional Unionist a obţinut marea victorie; colonelul Cuza ales Domn şi al Ţării Româneşti. Printr-un mesaj de suflet şi plin de înţelepciune tânărul deputat Vasile Boerescu îi convinge pe membrii Adunării din Bucureşti să se ridice la înălţimea de întemeietori de ţară punând Unirea ca fapt împlinit în faţa puterilor europene. Mitropolitul ţării, cu crucea într-o mână şi cu Evanghelia în cealaltă, le citeşte un adânc jurâmânt; “Jur că la vot nu voi fi povăţuit nici de interese personale, nici de şoapte străine sau de altă socotinţă ci numai şi numai de binele obştesc!” Cei 64 de membri ai Adunării au votat secret, conform doar conştiinţei lor, cu 64 de voturi pentru acelaşi Domnitor în Ţara Românească, punând Europa în faţa unui fapt împlinit şi total neaşteptat. Clopote şi strigăte de bucurie cutremurau văzduhul. În semn de preţuire al izbânzii românilor, Kossuth, revoluţionarul maghiar de la 1848 arăta; “Aşa duh este de trebuinţă, ca un popor să-şi întemeiască o Patrie ori, dacă a pierdut-o, să şi-o redobândească”. Dubla alegere a lui Cuza, şi prin aceasta, Unirea Prinicpatelor, a fost recunoscută până la urmă te către toate puterile europene, chiar dacă unele au impus pretenţii, cel mai adesea formale, la presiunile Franţei şi ale lui Napoleon. Trei ani a domnit Cuza cu guverne şi camera legiuitoare separate, perioadă în care în Ţara Românească s-au schimbat 9 guverne iar Moldova 6, lipsa de aşezare statornică fiind vizibilă. Prin firmanul din 2 decembrie 1861 Cuza obţine încrederea sultanului pentru reorganizrea administrativă a principatelor, astfel că la 24 ianuarie 1862 camerele legiuitoare ale principatelor se reunesc la Bucureşti ca primul Parlament al statului - România. Prin Proclamaţia de la 11 decembrie 1861 Cuza arăta;  Unirea este îndeplinită, naţionalitatea română este întemeiată. Acest fapt, dorit de generaţiile trecute, chemat cu căldură de noi, a fost recunoscut de Înalta Poartă şi de Puterile Garante. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie.” După realizarea unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza și colaboratorul său cel mai apropiat, Mihail Kogălniceanu (ministru, apoi prim-ministru al României), inițiază importante reforme interne, fixând un cadru modern de dezvoltare al țării. Întâmpinând rezistență din partea guvernului și a Adunării Legiuitoare, alcătuite din reprezentanți ai boierimii şi ai marii burghezii, precum și a bisericii, în înfăptuirea unor reforme, Cuza formează, în anul 1863 un guvern sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu, care realizează secularizarea averilor mânăstirești (decembrie 1863) și dizolvă Adunarea Legiuitoare (2 mai 1864). În același an, Cuza supune aprobării poporului, prin plebiscit o nouă constitutie și o nouă lege electorală, menită să asigure parlamentului o bază mai largă, și decretează (14 august 1864) legea rurală concepută de Kogălniceanu. În timpul domniei lui Cuza a fost conceput Codul civil și Codul penal de inspirație franceză, legea pentru obligativitatea învățământului primar și au fost înființate primele universităţi din țară, respectiv cea de la Iaşi – 1860 – şi cea de la Bucureşti – 1864. Cuza are un merit incontestabil în organizarea armatei naţionale. Prin Legea rurală din 14/26 august 1854 peste 400000 de familii de țărani au fost împroprietărite cu loturi de teren agricol, iar aproape alți 60.000 de săteni au primit locuri de casă și de grădină. Țăranii împroprietăriți au devenit contribuabili la bugetul de stat, rezultând astfel o lărgire a bazei de impozitare. Fragmentarea terenurilor și lipsa utilajelor agricole moderne au dus la scăderea producției agricole în următorii ani, dar repartizarea ei a fost mai echitabilă. Reforma agrară din 1864, a cărei aplicare s-a încheiat în linii mari în 1865, a satisfăcut în parte dorința de pământ a țăranilor, a desființat servituțile și relațiile feudale. Dupa desființarea Adunării Legiuitoare (2 mai 1864) Cuza pierde sprijinul partidelor politice și, pentru a putea guverna, se înconjoară de o camarilă formată din funcționari corupți.Regimul personal instituit de Cuza după 2 mai 1864 a provocat nemulțumirea liberalilor radicali, care ulterior s-au aliat cu conservatorii, fapt ce a slăbit pozițiile domnitorului în stat. Nemulţumiţii, alături şi de câţiva militari carierişti, l-au constrâns pe domnitor să abdice în februarie 1866. De reţinut este faptul că domnitorul nu a luat niciun fel de măsuri împotriva curentului reacționar, ci, într-un discurs, chiar se arăta dispus să renunțe la tron în favoarea unui principe străin precum prevedea una din dorințele divanelor ad-hoc din anul 1857. Pe 13 februarie 1866, împreună cu soţia şi cei doi copii, părăseşte Bucureştiul. A fost instituită o locotenenţă domnească alcătuită din Lascăr Catargiu, Nicolae Golescu şi colonelul Nicolae Haralambie. Conducerea guvernului a revenit lui Ion Ghica; apoi Senatul și Comisia au proclamat ca domnitor pe Fillip de Flandra, din casa domnitoare belgiană, dar acesta nu a acceptat coroana. Provizoratul locotenenței domnești a luat sfârșit abia după ce Carol de Hohenzolern - Sigmaringen a acceptat să devină principe al României, la 10 mai 1866. Această abdicare silită putea avea consecințe grave pentru România, pentru că: după înlăturarea lui Cuza, ţăranii au început să se teamă că reforma agrară nu va mai avea loc; la 3 aprilie 1866 la Iași a avut loc o demonstrație (orchestrată de Rusia) a mișcării separatiste care a cerut anularea unirii Moldovei cu Țara Românească și a promovat un candidat necunoscut la tronul Moldovei; Poarta Otomană a mobilizat armata la Dunăre, pentru a interveni în România, motivând că unirea a fost recunoscută doar pe timpul domniei lui Cuza. Cursul evenimentelor a demonstrat că poporul român a intrat pe linia făuririi statului national unitar roman, care se va înfăptui peste câteva zeci de ani, la 1 decembrie 1918. Este adevărat că o parte a teritoriilor româneşti este şi acum departe de tulpina ţării. Mă încearcă un sentiment de lehamite când vad că unii dintre politicienii noștri actuali, folosind tema aducerii şi a acestor teritorii la trupul actualei Românii, cerşesc ceva notorietate publică şi un pumn de voturi. Cumva nouă ne mai rămâne ceva de făcut pentru realizarea visului de veacuri al românilor, acela de unire a tuturor teritoriilor românești într-un singur stat? Tocmai când scriam aceste rânduri, un catren despre spiritul de unitate și coeziune al românilor mi-a venit în minte. Blogul fiind al meu, catrenul tot al meu, iată că și tu vizitatorule poți citi acest catren:
                                      "Vorbe mari nu vreau să-ndrug;
                                      Scoatem țara din vâlcea
                                      Trăgând cu toții la jug
                                      ...Unii HĂIS și alții CEA!"  
 
Federația română de atletism
Concurs republican - Primăvara - seniori 1976
Federatia Romana de Atletism (F.R.A.) patronează toate sectiile de atletism ale cluburilor si asociatiilor sportive din Romania, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu Statutul si Regulamentele proprii. F.R.A. are la bază principiile fundamentale ale atletismului si ale sportului in general, considerand ca sunt esentiale fair-play-ul si respectarea regulilor competitionale de catre toti cei implicati in activitatile atletice. Printre valorile promovate de Federatia Romana de Atletism se numara respectul fata de ceilalti competitori, onestitatea, spiritul de echipa. Astfel, sunt incurajate: cooperarea, responsabilitatea, sportivitatea, increderea, implicarea etc. Mai mult, FRA considera ca atletii si antrenorii trebuie sa integreze valorile etice ale sportului atat in competii, cat si in antrenamentele zilnice. Sus am postat logo-ul FRA şi o aripă a clădirii FRA din Bucureşti. 
Atletismul apare in Romania la sfarsitul secolului XIX, la initiativa studentilor care studiau in tarile occidentale. In timpul vacantelor, acestia promovau atletismul organizand competitii de alergari, sarituri si aruncari. Primul concurs organizat de atletism are loc in 1882 la Bucuresti, cu participarea elevilor de la liceele Sf. Sava si Matei Basarab. Treptat, creste interesul pentru activitatea sportiva, in general, si atletism, in particular. Se organizeaza curse care atrag un numar mare de concurenti, se contureaza o literatura de specialitate si sunt organizate competitii pe criterii de varsta. Mai mult, cu prilejul serbarilor scolare sunt introduse intreceri la alergari si sarituri la mai multe licee din diverse orase. In 1912, se infiinteaza Comisia de atletism, alergari pe jos si concursuri, parte din Federatia Romana a Societatilor Sportive. Acea comisie este de fapt precursoarea Federatiei Romane de Atletism (F.R.A.), a 19-a federatie pe lista mondiala, care in 1923 se afiliaza la I.A.A.F.(Federația international de atletism amator). Primele campionate naționale ale Romaniei sunt organizate in 1914, la 16 probe, si se adreseaza doar barbatilor. Un an mai tarziu, in 1915, se inaugureaza la Bucuresti primul teren de atletism, pe locul care devine ulterior Stadionul Tineretului. 
Abia din 1922, femeile vor avea propriile competitii, iar trei ani mai tarziu vor fi organizate primele Campionate Nationale feminine, precum si primele Campionate pentru juniori. In 1928, la Jocurile Olimpice de la Amsterdam, o delegatie a Romaniei formata din 10 atleti si 2 atlete participa pentru prima data la o astfel de competitie, iar in acelasi an debuteaza Campionatele Universitare din Romania. In 1930, la Atena, atletii romani se claseaza pe locul al doilea, la prima editie oficiala a Jocurilor Balcanice, iar in 1934, la editia inaugurala a Campionatelor Europene, participa 4 atleti romani. In 1937, F.R.A. organizeaza, pentru prima data in Romania, Jocurile Balcanice, iar in 1948 debuteaza seria Campionatelor Internationale ale Romaniei, nelipsite din Calendarele Anuale ale F.R.A.. Incepand cu anul 1952, atletii romani participa cu regularitate la toate marile competitii mondiale si europene si scriu, cu fiecare medalie, istoria atletismului romanesc.  
În fiecare an, la 1 februarie, militarii armatei române sărbătoresc Ziua Intendenței Militare. Prin Înaltul Ordin de zi nr. 29, al domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-au pus bazele intendenței militare. Necesitatea asigurării cu cele necesare pentru trai și luptă, sarcină îndeplinită de intendența militară, de serviciile armatei și, mai nou, de logistică, s-a născut odată cu armata. Eforturile susținute au urmărit crearea cadrului legal de funcționare, îmbunătățirea normelor de înzestrare cu echipament, alimente și materiale de resort, creșterea calității acestora, descentralizarea sistemului de aprovizionare, externalizarea unor servicii atât la pace, cât și la campanie, realizarea unor structuri flexibile, compatibile și interoperabile cu cele ale armatelor statelor membre ale N.A.T.O. Primul  document care consfințește apariția logisticii militare este Ordinul de Zi nr.24 din 27 aprilie 1857 prin care se înființa o secție de intendență militară. Alexandru I. Cuza a acordat atenția necesară armelor și serviciilor. Administrația, printre celelalte, a fost supusă transformărilor și perfecționărilor în concordanță cu misiunile generale ce reveneau armatei Principatelor Unite și,  de asemenea, sarcinilor specifice acesteia. Până la înființarea armatei române prin unirea celor două principate române, comandanții erau obligați să se ocupe personal de problemele administrativ-gospodărești ale unităților și subunităților lor. În aceste condiții apare Decretul nr. 417  din 30 august 1860 prin care se unesc cele două administrații într-una singură sub ordinele Ministerului de război de la  București. Un an mai târziu Alexandru I. Cuza semnează “Înaltul Ordin de zi nr. 29 din februarie 1861“, care reprezintă actul de naștere al logisticii armatei române care putea să acopere nevoile de servicii ale personalului. Astăzi, logistica este un concept frecvent utilizat în diverse medii și domenii de activitate, căpătând, după caz, multiple înțelesuri sau semnificații. Cu atât mai mult la acest început de mileniu, logistica are conotații mult mai profunde. În fiecare an, la 1 februarie, militarii armatei române sărbătoresc Ziua Intendentei Militare. Indendența este specialitatea militară considerată a fi indispensabilă în ceea ce privește aprovizionarea militarilor cu hrană, uniforme și tot ceea ce înseamnă logistică, mai ales în perioade de război. În opera de unificare şi de modernizare a oştirii române un rol deosebit l-a avut domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi ministrul de război – generalul Ioan Emanoil Florescu. Din inițiativa ministrului de război, generalul Ion Emanoil Florescu, în anul 1862 a fost adoptată "Legea privind întreținerea armatei", care ulterior a cunoscut o serie de îmbunătățiri. Legea reglementa pensiile militarilor, rațiile alimentare, retragerea din serviciu, standardul de viață în corpuri, transportul și recompensele pentru merite deosebite. Evoluția ulterioară a intendenței militare a confirmat utilitatea sa primordială pentru bunul mers al oștirii, logistica din zilele noastre preluând multe dintre tradițiile și atributele sale. 
Placheta - Asociația națională 
tradiția intendenței, administrației și
logisticii militare române
Se acordă domniei sale, pentru gentilețe în
conduită, delicatețe sufletească - plină de discreție,
camaraderie și spirit de corp, respect față de tradiții,
devotament față de neam și țară 

„Asociația națională tradiția intendenței, administrației și logisticii militare române” a fost fondată de colonelul Alexandru Manafu (născut la Târgoviște în data 11 octombrie 1950 și decedat în urmă cu câțiva ani, găsindu-și odihna veșnică în cimitirul localității dâmbovițene Pietroșița). 
A fost ofițer de logistică în cadrul Comandamentului Logistic și apoi în nou înființata structură - Direcția Logistică din Statul Major General. În afară de amintirea sa a lăsat în urmă și câteva romane semnate – Alexandru Manafu – Târgoviște. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Insigna - Centrul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor din trupele de geniu 
1920 - 1995 * 75 ani
Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor din trupele de geniu, denumire actuală Centrul de Instruire pentru Geniu şi EOD ,,Panait Donici” este o instituție militară de învățământ, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la nr. 31 și a fost înființat în anul 1920. 
Prezint mai jos câteva repere calendaristice în devenirea acestei instituții militare de învățământ. În data de 7 aprilie 1881 s-a constituit Şcoala de Artilerie şi Geniu, prin Înaltul Decret Regal nr. 996 semnat de regele Carol I şi publicat în Monitorul Oficial al României nr.13/1881; învăţământul era de nivel universitar, din cei 10 profesori care predau cursurile tehnico-ştiinţifice 4 erau doctori în ştiinţe matematice, fizică şi ştiinţe tehnice, iar ceilalţi erau licenţiaţi în domeniile pe care le predau. În perioada 1884 – 1892 școala a funcţionat împreună cu Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie. 
Insignă - (Centrul de Instruire pentru Geniu şi EOD ,,Panait Donici”)
Din anul 1892 școala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu redevine independentă şi se reorganizează pe două diviziuni: diviziunea preparatori (2 ani) şi diviziunea aplicaţie (2 ani). În anul 1895 prin Decretul nr. 4249 din 2 noiembrie 1895 iau fiinţă patru instituţii de învăţământ militar de geniu: Şcoala de aplicaţie  de Artilerie şi Geniu, Şcoala superioară de Artilerie şi Geniu, Şcoala militară de guarzi de Artilerie şi Geniu şi Şcoala militară de Artilerie şi Geniu. Cele patru şcoli aveau sarcini şi profiluri distincte, funcţionând însă sub o conducere unică cu denumirea generică de ,,Şcoalele militare de Artilerie şi Geniu." În perioada 1900 – 1920, prin ordinul Ministrului de Război în Şcoalele militare de Artilerie şi Geniu au fost pregătiţi şi ofiţerii necesari Marinei militare, şcoala luând numele de ,,Şcoala militară de Artilerie, Geniu şi Marină", nume purtat până în 1920. În anul 1916, din cauza războiului şcoala a fost mutată la Iaşi unde funcţionează până la 1917, când artileriştii se mută la Botoşani, iar geniştii la Huşi. Între anii 1918 – 1919 pregătirea ofiţerilor de geniu s-a făcut în Şcoalele militare de Infanterie, Geniu şi Administraţie, în cadrul cărora funcţiona o secţie de Geniu cu durata de 2 ani, cu o programă ajustată cu concluziile desprinse din campania din 1916-1918. Începând cu anul 1920 militarii genişti au pentru prima dată o instituţie de învăţământ proprie, subordonată direct inspectoratului de armă, cu denumirea ,,Şcoalele militare de Geniu", cu sediul la Bucureşti, în vechea cazarmă din dealul Cotroceni, în cadrul căreia funcţionau: Şcoala pregătitoare de ofiţeri cu durata de 2 ani, Şcoala pregătitoare de ofiţeri de rezervă, cu aceiaşi durată, Şcoala tehnică de Construcţii, tot cu durata de doi ani şi, în sfârşit, Şcoala tehnică de subofiţeri de Construcţii, cu aceiaşi durată. Documentul care a reglementat această structură este Decizia ministerială nr. 372 din 9 iunie 1920. Şcoala pregătea ofiţeri şi subofiţeri pentru toate armele şi specialităţile din subordinea Inspectoratului general al geniului şi anume: pionieri, pontonieri, căi ferate, transmisiuni, tracţiune automobilă, construcţii civile şi militare, proiectoare şi aerostate. Din anul 1927 școlii îi este adăugată o nouă formă de pregătire a cadrelor şi anume, Şcoala de aplicaţie a geniului cu o durată de pregătire de un an, care era urmată numai de ofiţeri. În anul 1948 școala a fost mutată la Sibiu şi după numai un an la Râmnicu  Vâlcea, unde a funcţionat sub denumirea de Şcoala militară de ofiţeri până în anul 1961, când a fost readusă Sibiu și a funcţionat, ca secţie a Şcolii Militare superioare de ofiţeri activi  ,,Nicolae Bălcescu", până în anul 1976. La data de 15 aprilie 1975, ţinându-se seama de specialităţile ce se pregăteau, se înfiinţează la Râmnicu Vâlcea Şcoala Militară de ofiţeri activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, cu durata de 3 ani, funcţionând efectiv în noul local începând cu septembrie 1976. 
La data de 1 august 1990, în baza hotărârii Guvernului României cu nr. 906 Şcoala primeşte denumirea de Şcoala Militară de ofiţeri activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici", ce începînd cu data de 22 martie 1991 devine Institutul militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici", învăţământul fiind de nivel universitar. La data de 1 iunie 1997 institutul se transformă prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.12/21.02.1997 în Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici", având în continuare sediul la Râmnicu Vâlcea. În data de 1 august 1997, în baza Ordinului ministrului apărării naţionale M. 59 din 30.07.1997, a fost înfiinţat Centrul de Pregătire a Specialiştilor în Controlul Mecanismelor Explozive, dislocat în cazarma 2608 din Şoseaua Olteniţei – Bucureşti, anexă a Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici”. În 9 septembrie 1999, în baza Ordinului locţiitorului şefului Statului Major al Trupelor de Uscat nr. I-3005, Centrul de Pregătire a Specialiştilor în Controlul Mecanismelor Explozive, a fost subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici ”, ca stat anexă, fiind redislocat în garnizoana Râmnicu Vâlcea. Prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.MS/34/2001 s-a constituit Baza 12 instrucţie Geniu, în subordinea Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate ,,Panait Donici", preluând tradiţiile Regimentului 1 Geniu şi având ca obiective instruirea militarilor în termen şi cu termen redus. Comandantul Şcolii de Aplicaţie este şi inspector pentru armele Geniu, Construcţii şi Căi Ferate. Începând cu data de 15 august 2002 şcoala se reorganizează în baza ordinului şefului Statului Major General nr. S B 5/3207/2002 în Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate ,,Panait Donici". Odată cu reorganizarea învăţământului militar, prin ordinul Statului Major General nr. B 5/S/1188/2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate “Panait Donici” se transformă în Centrul de Pregătire pentru Geniu ,,Panait Donici”, subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă ,,General Eremia Grigorescu” din Sibiu şi având în continuare sediul la Rm. Vâlcea. Centrul de Pregătire pentru Geniu este continuatorul tradiţiilor Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate ,,Panait Donici” şi preia tradiţiile învăţământului militar în arma geniu. Funcţionează în această formă până în data de 31.08 2008 în cazarma  din Râmnicu Vâlcea. În baza Dispoziţiei şefului S.M.G. nr. S-15/22.02 2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 9/16.01 2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului specialităţilor militare şi funcţiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari” şi ale aprobării ministrului apărării naţionale nr. CP2-154 11.01 2010, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare N.B.C. ,, Panait Donici” se actualizează cu denumirea de Centrul de Instruire pentru Geniu, E.O.D. şi Apărare C.B.R.N.,,Panait Donici”. 

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Raja Sisingaman Garaja XII a fost un rege indonezian, care a trăit în perioada anilor 1849 - 1907 și a condus statul între anii 1860 -1907.

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană
de dinaintea proclamării independenței SUA

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni poloneze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 18.06.2017

Niciun comentariu: