sâmbătă, 8 aprilie 2017

SAMBUGHETTO - ITALIA


Mai jos am postat câteva vederi generale dar și o trimitere 
poștală ilustrată din localitatea italiană SAMBUGHETTO, 
comuna VALSTRONA, provincia VERBANO-CUSIO-
OSSOLA, regiunea PIEMONT. 
Arhitectură locală
Vedere generală
Trimitere poștale

xxx

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC

____________xxx____________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI
Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 
Insigna - C.C.S? - Turist
 
Turistul este omul care practică turismul. Turismul este călătoria realizată în scopul recreării, odihnei sau pentru afaceri. Organizația Mondială a Turismului definește turiștii ca fiind persoanele ce „călătoresc sau locuiesc în locuri din afara zonei lor de reședință permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și patru de ore dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de exercitarea unei activități remunerate în localitatea vizitată.” Turismul a devenit o activitate de recreere globală populară. Turismul este ramura economică cea mai puternică pe plan mondial. Turismul este vital pentru foarte multe țări, cum ar Egipt, Grecia, Liban, Spania, Tailanda, Bahamas, Fiji sau Maldive datorită aportului financiar consistent obținut din afacerile cu bunuri  și  servicii și oportunităților de angajare în industria serviciilor asociată turismului. Industria serviciilor include serviciile de transport (transport aerian, croaziere, taxiuri) și serviciile de ospitalitate (cazarea, inclusiv  hotelurile și stațiunile, veniturile din divertisment, cum ar fi parcurile, cazinourile, mall-urile, veniturile din muzică și teatrele).
Insigna - F.R.V. - România (Federația română de volei)
Federaţia română de volei este forul tutelar naţional românesc care se ocupă cu organizarea competiţiilor sportive voleibalistice la toate nivelurile de participare. Sus am postat logo-ul Federaţiei române de volei.
Voleiul este un sport în care două echipe, separate de un fileu înalt, trebuie să treacă mingea pe deasupra acestuia, folosind doar mâinile, cu scopul de a face ca mingea să atingă terenul advers. Fiecărei echipe îi sunt permise doar trei loviri pentru a trimite mingea către terenul celeilalte echipe. Un punct se câștigă dacă mingea atinge terenul advers sau dacă nu respectă regula celor trei atingeri. O echipa de volei este alcătuită din 6 jucători. Se joacă 3 seturi câștigătoare din 5, fiecare set a câte 25 de puncte; în caz de egalitate 24 - 24 se continuă setul până în momentul în care una din cele două echipe obține o diferență de 2 puncte (29 - 27, 31 - 29 etc). În cazul în care este nevoie de jucarea ultimului set pentru desemnarea câștigătorului, acesta se joacă până la 15 (sau până la o diferență de două puncte).
Ministerul învățământului
Concursul școlilor medii cu program special
de educație fizică - 1965

Ministerul Educației Naționale este organismul Guvernului României care coordonează sistemul de învățământ din România, stabilește obiectivele sistemului de învățământ în ansamblul său, precum și obiectivele educaționale pe niveluri și profiluri de învățământ. În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației consultă, după caz, societățile științifice naționale ale cadrelor didactice, federațiile sindicale reprezentative la nivel de ramură, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, ca parteneri sociali, și organizațiile studențești și de elevi, recunoscute pe plan național. Ministerul Educației decide anual prin ordin al ministrului structura anului de învățământ din România. De-a lungul vremii instituția a avut mai multe denumiri; Ministerul Educației Naționale, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,  Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Învăţământului, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Ministerul Învăţământului şi Culturii, Ministerul Învăţământului Public, Ministerul Instrucţiunii, Educaţiei, Cultelor şi Artelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Instrucţiunii Publice, Ministerul Instrucţiunii Publice, Cultelor şi Artelor, Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Fiecare guvern și fiecare ministru a schimbat denumirea instituției și doar așa se explică “calitatea învățământului românesc”. A se observa ghilimelele aplicate!
Insigna - Paza aeroport 4432
Insigna Paza aeroport este purtată de personalul destinat a asigura paza aeroporturilor. Ei răspund de paza și securitatea aeroporturilor. Celorlalți oameni le revin obligația de a se conforma numaidecât celor care poartă acest semn distinctiv la vedere, cu referire la comportament, acces, deplasare sau staționare în raza aeroporturilor.
Societatea israelită de binefacere 
pentru împrumuturi de bani fără dobândă și fără 
deosebire de confesiune Gemiluth-Hasadim”
fondată în anul 1856 serbează sub 
glorioasa domnie a M.S. Regelui Carol I
jubileul de 50 de ani la 12 februarie 1906 - București
Societatea israelită de binefacere pentru împrumuturi de bani fără dobândă și fără deosebire de confesiune Gemiluth-Hasadim”, după cum reiese și din denumire, a fost o societate evreiască de întrajutorare financiară din București, pentru oamenii nevoiași, în condiții avantajoase, indiferent de confesiunea religioasă, ce a fost fondată în anul 1856. Această medalie este opera gravorului Carniol, este confecționată din alamă, are forma rotundă și diametrul de 60 milimetri.

__________ooOoo__________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
DIN INDUSTRIA BANCARĂ
Acție - Institutul de credit și economii CRIȘANA - 
Societate pe acții - Brad, județul Hunedoara
5 x 500 lei 9 ianuarie 1930 - total 2500 lei 

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană
de dinaintea proclamării independenței SUA  

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni olandeze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 08.04.2017

Niciun comentariu: