vineri, 7 aprilie 2017

BEVEREN - WAAS * BELGIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente
de cultură și arhitectură din localitatea belgiană 
BEVEREN - WAAS, provincia FLANDRA DE EST, 
regiunea FLANDRA, din vremuri diferite, o trimitere 
poștală, o vedere genrală și o medalie locală.
Biserica Sfântul Martinus
Termocentrala și Moara de vânt
Gara
Hotelul Van der Valk
Biserica Doel
Castelul Singelberg
Strada Vracene
Piața mare
Castelul Cortewalle
Statuia lui Frans Van de Velde
Vedere generală
Trimitere poștală
Arhitectură locală
Medalie locală

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC

_____________xxx_____________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Matricea sigilară reprezintă obiectul confecţionat din material dur care, care are gravată o reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor și care servește pentru realizarea amprentei sigilare. Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării unei matrici sigilare. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a unor secrete şi de asigurare a autenticităţii unor acte. Sigilile rotunde reprezintă autoritatea unei instituții. Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum. Sigilografia (nume alternativ - sfragistica) a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea  Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu. Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează reprezentarea grafică și textul unui sigiliu. Exerga este spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul matricei sigilare. Este important de reținut a nu se confunda sigilografia cu heraldica. Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele, etc. 
Matricea sigilară de mai sus este bătută de Comisariatul polițienesc al orașului Bolgrad. Matricea are forma rotundă, diametrul de 39 de milimetri și este confecționată din alamă în incizie.  În centrul câmpului sigilar este reprezentată stema României din anul 1872. Stema constă într-un scut polonez, scartelat: în cartierul 1 – acvila cruciată, în 2 – capul de bour cu stea între coarnele cu vârfurile recurbate în exterior, în 3 un leu încoronat, iar în 4 – doi delfini afrontaţi. Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger, are ca suporţi doi lei afrontaţi care se sprijină pe o eşarfă aflată sub scut, în care este înscrisă deviza: NIHIL SINE DEO (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia este inclusă sub un pavilion, căptuşit cu hermină şi având în partea superioară un baldachin prins sub o coroană închisă, terminată, de asemenea, cu glob cruciger. În exergă, circular, în interiorul unui cerc continuu este aplicată legenada: COMISARIATUL POLIȚIENESC AL ORAȘULUI BOLGRAD. 
Bolgrad este un oraș în regiunea Odesa (Ucraina), centru administrativ al raionului cu același nume. Este situat la o distanță de 176 km sud-vest de orașul Odesa și la 7 kilometri de granița cu Republica Moldova, pe drumul M15 (E87), între Odesa și portul românesc Galați. Orașul numără aproximativ 16000 de locuitori, în majoritate bulgari, el fiind considerat de drept capitala culturală a bulgarilor din Basarabia. De-a lungul vremii, intermitent, orașul a fost parte a statului România: 1856 – 1859; 1917 – 1918 (Moldova de dincolo de Prut), 1859 – 1866 (Principatele Unite) și 1866 – 1878; 1918 – 1940; 1941 – 1944 (România).  
74 de ani de la începutul motomecanizării
armatei române 1917 - 1991
Om și autovehicul - Binomul armatei române 
Motomecanizarea armatei române a constat în introducerea tancurilor şi transportoarelor amfibii blindate în dotarea de luptă a trupei. Întrevăzând marile posibilităţi ale tancului, România a fost printre primele ţări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată, această nevoie fiind privită ca izvorând din condiţiile de ordin politico-strategic şi nu pentru a fi la „moda” zilei. Pentru realizarea acestui scop, un moment cu profunde semnificaţii pentru istoria armei tancuri în armata română o constituie înfiinţarea primului batalion de care de luptă. Data constituirii acestuia este incertă. În unele documente de arhivă este semnalată ziua de 1 august 1919, în altele cea de 1 octombrie 1919. Acest prim batalion de care de luptă, cu garnizoana în Mihai Bravu, a constituit de fapt şi prima „subunitate şcolară” a noii arme intrate în dotarea armatei române.  
Ministerul Instrucțiunei Publice și Culte
Premiul I - Clasa a II-a 1900 - 1901
Ministerul Educației Naționale este organismul Guvernului României care coordonează sistemul de învățământ din România, stabilește obiectivele sistemului de învățământ în ansamblul său, precum și obiectivele educaționale pe niveluri și profiluri de învățământ. În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației consultă, după caz, societățile științifice naționale ale cadrelor didactice, federațiile sindicale reprezentative la nivel de ramură, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, ca parteneri sociali, și organizațiile studențești și de elevi, recunoscute pe plan național. Ministerul Educației decide anual prin ordin al ministrului structura anului de învățământ din România. De-a lungul vremii instituția a avut mai multe denumiri; Ministerul Educației Naționale, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,  Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Învăţământului, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Ministerul Învăţământului şi Culturii, Ministerul Învăţământului Public, Ministerul Instrucţiunii, Educaţiei, Cultelor şi Artelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Instrucţiunii Publice, Ministerul Instrucţiunii Publice, Cultelor şi Artelor, Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Fiecare guvern și fiecare ministru a schimbat denumirea instituției și doar așa se explică “calitatea învățământului românesc”. A se observa ghilimelele aplicate! Deasupra am postat o variantă a stemei mijlocii a Regatului România. 
Insigna - C.C.S. ? Spartachiada sindicală (înot)
Natația este înotul practicat ca sport. Înotul este mișcarea de deplasare a oamenilor sau animalelor prin apă, de obicei fără niciun fel de asistență. Tipurile sau stilurile de înot sunt craul, bras, fluture sau spate, dar și anumite derivate ale acestora, de exemplu bras lung, spate dublu etc. Natația este un sport nautic și disciplină sportivă în care sportivii se întrec în mai multe probe care implică deplasarea în apă prin înot. Natația cuprinde mai multe ramuri sportive: înotul sportiv, polo pe apă, sărituri în apă și înot sincron. Pe lângă aceste ramuri ale natației ar mai putea fi incluse și altele, cum ar fi: înotul de fond (maratonul nautic), înotul subacvatic, înot masters. Unele probe de înot sunt incluse și în competițiile de triatlon și pentatlon modern. 
Uniunea Generală a Sin­dicatelor din România (U.G.S.R). a fost un sindicat din perioada comunistă în România, care a avut 7,5 milioane de membri și a fost desființat la data de 25 decembrie 1990. Sindicatul a fost înființat la data de 11 iunie 1945, ca unic sindicat din România, sub numele de Confederația Generală a Muncii, moștenind întregul patrimoniu al sindicatelor din perioada precedentă. Din 1966 se numește Uniunea Generală a Sindicatelor din România (U.G.S.R.). Sus am postat logo-ul U.G.S.R.. Toți membrii sindicatului dețineau un carnet de membru. 
Orga­nul de presă al U.G.S.R. a fost publicația „Munca”.  

U.G.S.R. a fost reînființată la data de 9 februarie 2010 și a fost recunoscut ulterior de instanță care a dispus înregistrarea organizației în Registrul Special al Tribunalului București la data de 12 aprilie 2010.  
Insigna - TD - (Întreprinderea textilă Dunăreana) 8 ani de activitate  
Întreprinderea textilă Dunăreana a fost o fabrică, ce număra peste 7000 de angajați, ce s-a înființat pe data de 1 iulie 1969, ca întreprindere de stat, în municipiul Giurgiu, județul Ilfov, pe atunci, undeva pe șoseaua București – Giurgiu la nr.351. Întreprinderea avea ca obiect de activitate fabricarea de țesături finisate din fibre chimice și bumbac. Aceasta a fost construită la intrarea în oraş întinzându-se pe mai multe mii de metri pătraţi. Oamenii lucrau în mai multe ţesătorii, în trei ture. După Revoluţie întreprinderea şi-a restrâns activitatea, o parte din clădiri fiind închiriate diverselor firme. În acest moment numără aproximativ 100 de angajaţi.

___________ooOoo___________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
Un titlu Acțiune a Societății comerciale și industriale pe 
acțiuni ARĂDANA în Arad de 250 lei 31 decembrie 1920

Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 07.04.2017

Niciun comentariu: