miercuri, 5 aprilie 2017

ALCANTARILLA - SPANIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de
cultură și arhitectură din localitatea spaniolă ALCANTARILLA, 
regiunea MURCIA, provincia MURCIA și o insignă locală.
Baza militară aeriană
Schitul
Biserica Maica Domnului
Gara
Roata
Arhitectură locală
Insignă locală

 xxx

O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATICA
O PASTILĂ DE UMOR

____________xxx___________

O MEDALIE 
ȘI CÂTEVA INSIGNE 
DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Insigna - Omagiu Partidului - 50 - 1971
Partidul Comunist Român (prescurtat P.C.R.) a fost un partid politic, succesor al ramurii bolşevice de extremă stânga al Partidului Socialist din România, care a susţinut ideologic realizarea revoluţiei comuniste, înfiinţat în luna mai 1921. În perioada interbelică a fost o forţă politică ilegală, de mică anvergură, complet subordonată Cominternului şi implicit URSS. S-a împotrivit constant includerii în statul român a Basarbaiei, Bucovinei, Transilvaniei şi Cadrilaterului şia susţinut Pactul Ribbentrop Molotov, care se pronunţa, în protocolul adiţional secret, în favoarea cedării de teritorii româneşti către URSS. Până la sfârşitul anilor 1930, majoritatea membrilor fuseseră arestaţi sau se refugiaseră în URSS. PCR a început ascensiunea la putere în statul român la 23 august 1944, odată cu intrarea Armatei Roşii în Bucureşti, fiind parte a complotului înlăturării mareşalului antonescu.După această dată, cu sprijinul direct al lui stalin şi al trupelor sovietice, PCR şi-a eliminat treptat adversarii, iar după abdicarea regelui Mihai I a instaurat Republica Populară Română. Între 1947 şi 1989, PCR a fost singurul partid politic din România. În articolul 3 al Constituţiei României din anul 1965, PCR era numit "forţa politică conducătoare a întregii societăţi din Republica Socialistă România". Mai sus se prezintă stema şi steagul Partidului Comunist Român. 
Insigna - Paza - Ocrotirea vânatului și a pescuitului
Insigna Paza – Ocrotirea vânatului și a peștelui este un semn distinctiv purtat de personalul destinat a păzi teritoriile împotriva vânatului și a pescuitului ilegal. Toți ceilalți oameni sunt obligați să se supună indicațiilor date de acest personal cu referire la pescuit și vânătoare. Paznicii domeniilor de vânat și  pescuit sunt angajați și plătiți de către Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi din România ei fiind subordonați și instruiți de către această asociație. 
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.) este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern, interesele a peste 150 de asociaţii afiliate, în care sunt înscrişi peste 90% din vânătorii români şi peste 80% din pescarii cu domiciliul sau rezidenţa în România, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor şi pescarilor sportivi din ţara noastră. Data de 5 iunie 1919 reprezintă momentul constituirii „Uniunii Generale a Vânătorilor”, iar cea de 26 mai 1922, data de naştere a „Uniunii Generale a Vânătorilor din România”. Această formă de organizare a suferit mai multe transformări și convulsii până să ajungă la formatul de astăzi. Au fost perioade când au existat și organizații paralele în acest domeniu de activitate.    
Insigna - Oficial F.R.Md. (Federația Română de Modelism)
Federaţia Română de Modelism s-a înfiinţat în 1968 în cadrul fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi a funcţionat fără întrerupere sub această denumire, ca federaţie sportivă naţională subordonată Ministerului Tineretului şi Sportului. Scopul principal al F.R.Md. este organizarea şi controlul practicării modelismului în România, extinderea modelismului pe întreg teritoriul ţării, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea de rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional. Modelismul este activitatea de construcție a unor modele (machete) de mașini și aparate (în special la demonstrațiile din cadrul unor discipline școlare). 
În cadrul modelismului sunt mai multe secții; navomodelism, aeromodelism, rachetomodelism, a se vedea pozele de mai sus.  
Set 4 insigne - Institutul politehnic "Traian Vuia" - Timișoara
Universitatea "Politehnica" din Timisoara este o institutie de invatamant superior de stat, fondata in anul 1920 sub denumirea "Scoala Politehnica din Timisoara". Pe parcursul existentei si functionarii sale neintrerupte, Universitatea "Politehnica" a purtat urmatoarele denumiri: Scoala Politehnica din Timisoara (1920- 1948); Institutul Politehnic Timisoara (1948 - 1970); Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timisoara (1970 - 1991); Universitatea Tehnica din Timisoara (1991 - 1995) şi numele actual începând cu anul 1995. Universitatea "Politehnica" se preocupa de adaptarea programelor sale de invatamant si cercetare la tendintele de progres ale stiintei, tehnologiei si culturii, la nevoile societatii romanesti, precum si de compatibilizarea acestora cu programele altor universitati si organisme academice si profesionale abilitate din tara sau din strainatate. Mai sus am postat sigla şi sediul central al universităţii timişorene.  
Ministerul turismului - România
Program finanțat de EC/PHARE
Programul de consolidare a rolului asociațiilor profesionale 
în dezvoltarea turismului românesc 1996 - 1997 
Ministerul Turismului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici din domeniul de competenţă. Enumăr mai jos câteva atribuții specifice ce revin Ministerului turismului:
  • elaborează şi implementează în domeniul turismului Strategia naţională de dezvoltare turistică,
  • elaborează, aprobă şi implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;
  • organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică;
  • îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României;
  • autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea educaţională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează centrele naţionale de informare şi promovare turistică;
  • atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea autorităţilor publice locale;
  • asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;
  • coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Turismului şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul turismului, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu.

__________ooOoo_________

UN CERTIFICAT DE ACȚIUNI
ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Certificat de 10 acțiuni la purtător 
a 6 pound fiecare - anul 1903 -
The Bank of Roumania Limited
(Banca României) 

Detaliu vignetă de pe o bancnotă 
fantezie din Slovacia

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni slovace

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 05.04.2017

Niciun comentariu: