miercuri, 26 aprilie 2017

MEMORIA CĂRȚII POȘTALE - BISERICA EVANGHELICĂ LUTERANĂ ȘI CLĂDIREA CU FARMACIE LA PARTER DIN ARAD


Municipiul ARAD este reședința și cel mai mare oraș al judeţului Arad, situat pe cursul inferior al râului Mureş, în vestul României. El numără aproximativ 150000 de locuitori. Municipiul Arad constituie pentru vestul României un punct important în ceea ce privește industria, și este de asemenea un nod important în transporturile feroviare, rutiere, având și aeroport. Istoria Aradului este una îndelungată care începe cu primele așezări umane pe actuala vatră a orașului, în nordul râului Mureș și mai apoi cu apariția primei cetăți de pământ situată la Vladimirescu, în jurul secolului al X-lea. Prima atestare documentară a zonei Aradului ne parvine din anul 1028. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală dar și drapelul actual al municipiului de pe Mureș.
Deasupra admiri un colaj de imagini ale aceleași zone din municipiul Arad, realizate la o distanță în timp, de mai bine de 100 de ani, în speță Clădirea cu farmacie la parter.
Biserica evanghelică luterană din Arad (vezi imaginile anexate) a fost ridicată în anii 1905 - 1906 în stil neogotic, după planurile arhitectului Szántay László. În Arad este cunoscută sub numele de Biserică Roşie, datorită cărămizilor decorative de culoare roşie cu care au fost acoperite zidurile. 
Se remarcă portalul bogat, turnul ascuţit, altarul dreptunghiular şi orga electropneumatică, lucrată la Timişoara. Turnul principal ar bisericii are o înălţime de 46 m.Vitralii sunt executate în același stil neogotic de artistul Josef Polka din Budapesta, amvonul este realizat de sculptorul György Orr din Cașovia, iar pictura altarului aparține pictorului J. Umlauf. Orga bisericii, de tip Wegensstein, orgă electropneumatică, a fost lucrată la Timișoara și instalată în anul 1927. 
La inaugurare, biserica a avut trei clopote în greutate de 1590 kg. În timpul primului război mondial, din dispoziția autorităților, au fost topite două din cele trei clopote pentru ca din bronzul lor să se facă proiectile. A rămas doar clopotul “fa”, pentru chemarea credincioșilor. Clopotele au fost turnate în atelierul turnătoriei Hönig din Arad, renumită pentru lucrările de turnare în bronz în zona aceasta.
xxx

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC

__________xxx__________

CÂTEVA MEDALII 
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Insignă specialist clasă - automobile militare
Forțele militare ale oricărui stat, deci și ale țării nostre, sunt categorisite pe diverse specialități militare de pregătire și instruire. În baza unor bareme dinainte stabilite militarii sunt testați periodic asupra nivelului de pregătire și, dacă corespund acestor bareme, sunt declarați specialiști de clasă și distinși cu insigne de Specialist de clasă 1, 2 sau 3, diferite ca model de la o specialitate militară la alta. Obținerea unei asemenea distincții, meritorii atrage uneori după ea o promovare în funcție și întotdeauna o creștere neînsemnată a soldei lunare.  
Personalul militar care deserveşte şi întreţine tehnica auto face parte din corpul automobiliştilor militari. Se ştie că autocamioanele militare au un rol esenţial în realizarea asigurării de luptă în teren. Automobiliştii militari deservesc şi tehnica specială de luptă, precum tancuri, transportoare blindate, maşini de luptă ale infanteriei ori autospeciale din diferite arme (chimic, transmisiuni, etc). 
Insigna - Jocuri internaționale
Federația română de hochei
Federaţia română de hochei s-a înfiinţat în anul 1924. Pe parcursul timpului s-a despărţit în Federaţia română de hochei pe gheaţă şi Federaţia română de hochei pe iarbă, două foruri sportive naţionale tutelare distincte care se ocupă de organizarea şi dezvoltarea competiţiilor sportive specifice fiecărei federaţii. Deasupra am postat logo-ul Federaţiei române de hochei pe gheaţă şi o poză frumoasă din acest sport. 
Uniunea Camerelor de Agricultură - Expoziția 1927
Pentru susţinerea şi protejarea intereselor agriculturii, zootehniei şi silviculturii au fost înfiinţate, prin Decretul regal nr. 1209 din 13 aprilie 1925, la nivel judeţean Camere agricole judeţene, iar la nivel central Uniunea Camerelor de Agricultură. Uniunea Camerelor de Agricultură avea sediul în Bucureşti, iar sursele de venit proveneau din impozitul adiţional pe veniturile proprietăţilor agricole şi forestiere, o cotă de 2% din venitul pădurilor, o cotă de 25% din excedentul izlazurilor comunale, veniturile anuale ale loturilor agricole, zootehnice şi apicole aparţinând Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. 
Prin Decretul regal nr. 977 din 28 aprilie 1936, s-a stabilit ca veniturile Uniunii să reprezinte cota de 10% din veniturile Camerelor de agricultură. Uniunea Camerelor de Agricultură a fost constituită cu scopul de a realiza o acţiune unitară a Camerelor de Agricultură judeţene în domeniul agriculturii, având ca atribuţii:
  • îndrumarea şi coordonarea activităţii Camerelor de agricultură, reprezentarea intereselor agriculturii în relaţia cu diverse instituţii publice,
  • avizarea proiectelor de legi şi regulamentelor privind agricultura, silvicultura,
  • politicile vamale şi de transport,
  • susţinerea şi înfiinţarea de şcoli de agricultură,
  • organizarea de expoziţii, concursuri, călătorii de studii, pe teme agricole,
  • colectarea de date statistice referitoare la agricultură, zootehnie și silvicultură.
Uniunea Camerelor de Agricultură şi-a încetat activitatea în ianuarie 1938, fondurile acestei instituţii fiind puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Fostele Camere de Agricultură județene își au azi corespondentul în Direcțiile Agricole județene. 
Insigna - Tehnician fruntaș 
C.C. al sind. sfat pop. și gosp.com.
(Comitetul central al sindicatelor, sfatul popular, 
gospodăria comunală) - aproximativ
După instaurarea comunismului în România, regimul a instituit un amplu ansamblu de măsuri de convingere-impunere-schimbare a conștiinței cetățenilor. Se vorbea despre “formarea omului nou, constructor și apărător devotat al cuceririlor revoluționare ale poporului.”Se cerea astfel o eficiență sporită în toate domeniile de activitate dar și economii de orice fel, “la sânge”. În acest scop s-a instituit un sistem stufos de insigne și decorații pentru distingerea oamenilor cu merite în aceste domenii. Aceste distincții acopereau toate domeniile de activitate, erau confecționate de metal mort, fiind strident colorate și încărcate cu simboluri comuniste. Și insigna Tehnician fruntaș face parte din acest ansamblu de distincții. De pe insignă nu lipsesc instrumentele tehnicianului (distanțierul, șublerul și nivela), fondul roșu al inscripției și laurii de pe margine care simbolizează “victoria finală” în efortul de creare a “societății socialiste multilateral dezvoltate” și a “omului nou”. 
1 Clasa Dacia 1300 - Tour d'Europe '84
(Turul automobilist al Europei 1984)
Turul Europei 1984 a fost un raliu auto la care au participat diferite automobile printre care și autoturismul românesc Dacia, Turul s-a desfășurat în perioada 12 – 21 octombrie 1984 pe un traseu de 4500 kilometri prin orașele Einbeck (RFG) – Praga (Cehoslovacia) – Budapesta (Ungaria) – Oradea (România) – Belgrad (Iugoslavia) – Munchen (RFG) – Bad Pyrmont (RFG). La competiție au participat echipaje și autoturisme din RFG, Cehoslovacia, Austria, Ungaria, România, Iugoslavia. La acest raliu România a fost reprezentată de trei echipaje după cum urmează: Dacia 1301 Turbo (Nicu Grigoraș din Pitești și Dacian Banca din Cluj), Dacia 1301 (Ludovic Balint din Brașov și Constantin Zărnescu din Pitești) și Dacia 1301 Sport (Ștefan Vasile din București și Ovidiu Scobai din Pitești).                                   

____________ooOoo_____________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
DIN INDUSTRIA BANCARĂ
Acție una mie (1000) lei 1942 "BANCA ANDREIANA"
Societate anonimă în Rășinari, județul Sibiu

Detaliu vignetă de pe un certificat financiar american

Două detalii vignetă de pe acțiuni haitiene

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 26.04.2017

Niciun comentariu: