vineri, 17 februarie 2017

NIGER


500 franci CFA 2012
NIGER 
Este o republică parlamentară situată
în partea vestică a continentului Africa.
Statul Niger și-a câștigat independența
la data de 3 august 1960 față de Franța.
Acest stat are capitala la Niamey,
numără aproximativ 12,9 milioane locuitori
și se întinde pe 1267000 kilometri pătrați.
Statul Niger este parte componentă a
uniunii financiare de state, denumită generic
Statele Africii de Vest, urmare a Tratatului de la Lagos
din data de 28 mai 1975,
care a adoptat bancnotă comună
pentru mai multe state din această zonă a lumii.
Bancnota Nigerului diferă de a celorlalte
state componente ale uniunii prin faptul că
are aplicată lângă seria bancnotelor litera majusculă "H". 
Deviză națională unanim acceptată este:
Fraternitate, muncă, progres.

Stema oficială:  

Steagul oficial:
Mai jos admiri câteva monumente arhitectonice și de cultură din capitala statului Niger - Niamey, o acțiune, o monedă și o medalie emise de acest stat african.  
Aeroportul internațional Niamey
Hotelul Gaweye
Marea Moschee
Clădirea Ministerului de Externe
Acțiune din Niger
Monedă din Niger
Medalie din Niger

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN INAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

_________xxx_________

CÂTEVA 
MEDALII, INSIGNE 
ȘI MATRICI SIGILARE
DIN BUCUREȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.

Matricea sigilară reprezintă obiectul confecţionat din material dur care, care are gravată o reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor și care servește pentru realizarea amprentei sigilare. Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării unei matrici sigilare. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a unor secrete şi de asigurare a autenticităţii unor acte. Sigilile rotunde reprezintă autoritatea unei instituții. Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum. Sigilografia (nume alternativ - sfragistica) a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea  Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu. Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează reprezentarea grafică și textul unui sigiliu. Exerga este spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul matricei sigilare. Este important de reținut a nu se confunda sigilografia cu heraldica. Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele, etc. Mai jos admirăm trei matrici sigilare care au aparținut Prefecturii Poliției Capitalei – București, în perioada 1859 – 1866, și care pot fi admirate la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti. Matricele sigilare au în emblemă stema unită reunind herburile Ţării Româneşti şi ale Moldovei, compoziţie heraldică oficială strâns legată de situaţia politică a ţărilor române din acea perioadă. Astfel, figurile heraldice, acvila cruciată şi capul de bour sau de zimbru sunt redate în scuturi de tip francez modern. În emblemele acestor trei matrice sigilare întâlnim panoplii compuse din câte patru steaguri, săbii din care se văd doar jumătăţile inferioare, trompete, ţevi de tun dispuse în săritoare, ghiulele, ţevi de puşcă cu baionete, tobe cu sau fără beţe. 
Matricea sigilară de mai sus are diametrul de 36 milimetri, prezentând în câmp stema unită a Principatelor Române: două scuturi de tip francez modern, acolate la câte un colţ din partea de sus, încărcate, cel din dreapta cu capul de bour cu stea cu şase raze între coarne, iar cel din stânga cu acvila cruciată, redată din faţă, cu capul spre dreapta, cu aripile deschise şi zborul în jos. Scuturile sunt timbrate de o coroană princiară. Stema este aşezată pe o panoplie formată din patru steaguri, o trompetă, două suliţe, o ţeavă de puşcă cu baionetă, două ţevi de tun, dispuse în săritoare, sub care se află o tobă flancată de anul 18-59. În exergă, mărginită de un cerc liniar, legenda: PRINCIPATELE UNITE * PREFECTURA POLIŢII CAPITALI BUCUREŞTI.
Matricile sigilare de mai sus, aproape identice, diferind probabil materialul din care au fost confecționate, au diametrul de 39 milimetri prezentând în câmp stema unită a Principatelor Române: scut de tip francez modern, despicat, având în cartierul din dreapta acvila cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat şi cu aripile deschise şi zborul în jos, iar în cartierul din stânga capul de zimbru, redat din faţă, cu stea cu 6 raze între coarnele-i recurbate în exterior. Scutul este timbrat de o coroană princiară. Stema este aşezată pe o panoplie formată din patru steaguri dotate cu franjuri şi câte doi ciucuri, două săbii din care se văd doar jumătăţile superioare, o trompetă, două suliţe, o baionetă, două ţevi de tun, dispuse în săritoare, sub care se află o tobă, având deasupra ei două beţe aşezate, de asemenea, în săritoare, flancată de 12 ghiulele, aşezate, la dreapta şi la stânga ei, în două grămezi de câte şase . În exergă, mărginită de un cerc liniar, este aplicată legenda: *  PRINCIPATELE-UNITE-ROMÂNE *  PREFECTURA // POLIŢII CAPITALEI BUCUREŞCI.
Insignă - Batalionul 2 Infanterie Căști albastre - Călugăreni
Batalionul 2 Infanterie Călugăreni” reprezintă o unitate de elită capabilă să își asume misiuni de înaltă responsabilitate, atât în interiorul granițelor naționale, cât și în afara lor, oriunde valorile pe care le apărăm, în care credem sunt puse în pericol. Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" a executat, până în prezent, mai multe misiuni în afara statului român: UNAVEM (1995) și MONUA (1998 — 1999) în Angola, "Antica Babilonia" în Irak (2005) și ISAF în Afganistan (2006 — 2007, 2011). Pentru profesionalismul dovedit în timpul misiunilor internaționale, Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" a fost decorat cu medalia "În serviciul păcii" (pentru misiunea UNAVEM III), Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler cu însemn pentru război, medalia NATO "Non-Art. 5" (pentru misiunea ISAF), Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofițer, cu însemn pentru militari, de război, și emblemele de onoare ale Armatei României, Statului Major General și Forțelor Terestre. Această unitate este dislocată în garnizoana București, pe strada Olteniței.
Insigna - A.C.C.U. (Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane) 
Consiliul general al municipiului București 

A.C.C.U. (Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane) are sediul central pe Calea Șerban Vodă, nr.249, sectorul 4 și se află în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, coordonând activitatea din următoarele unităţi teritoriale: cimitirele Bellu, Berceni, Bucureștii Noi, Colentina, Dămăroaia, Domnești, Ghencea, Iancu Nou, Izvorul Nou, Metalurgiei, Pantelimon 2, Sfânta Vineri, Străulești 2, Tudor Vladimirescu, Vest și crematoriile Cenușa și Vitan-Bârzești. În afara acestor cimitire mai există şi alte categorii de cimitire precum: cimitire parohiale, cimitire private. Aceste categorii de cimitire nu sunt administrate şi coordonate de Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, în consecinţă acestea funcţionează după reguli: înhumare, incinerare, concesiune loc înhumare, deshumare / transport oseminte, eliberare duplicat, ridicare urnă cenuşă, transformare concesiune (7 ani) și transformare loc 25 ani în loc de veci.
Laromet București - 60 ani 1938 - 1998
LAROMET este un important furnizor de soluții tehnologice pentru produse din cupru și aliaje de cupru, sub forma de bare, profile, țevi, sârma, lingouri piese forjate și componente precum și produse din aliaje speciale. Produsele LAROMET sunt bazate pe tehnologii de turnare continuă orizontală și verticală, turnare centrifugală, extrudare, tragere și forjare. LAROMET este urmașa fabricii Farola – fondată în anul 1925 și finanțată de un grup de investitori austrieci. În anul 1991 întreprinderea LAROMET s-a constituit, prin Hotărâre de Guvern, în Societate Comercială pe actiuni, sub denumirea de S.C. LAROMET S.A., având ca acționar majoritar statul roman. La sfârșitul anului 1998 avut loc privatizarea societății prin achiziția pachetului majoritar de către firma elevețiană Trip Materials Inc. În anul 2008 LAROMET a construit și pus în funcțiune o fabrică nouă și modernă la Brașov, care acre acealși obiect de activitate pentru ca în anul 2013 să pună în funcțiune lângă București o turnătorie unde produce cupru și alije de cupre în diferite forme de prezentare. Sediul central al societății este situat pe Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 166, sectorul 1, București. 
Ioana I. Dima 1943 - 1993 
Cu prilejul aniversării vârstei de 50 de ani
Primul director a Societății comerciale "Nelly S.R.L."
(Societate cu răspundere limitată) București 1 septembrie 1993 
După asidue căutări pe net cu referire la Ioana I. Dima și Societatea comercială "Nelly SRL", a cărei directoare a fost, nu am găsit niciun un fel de informații. Dacă cineva dintre cititorii acestor rânduri ar putea să mă ajute în acest sens, i-aș fi sincer recunoscător. 
Municipiul București este capitala României, reședința județului Ilfov și, în același timp, cel mai populat oraș al țării, centru industrial și comercial al țării. Populația de 1944367 de locuitori (estimat 1 ianuarie 2009) face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană. În fapt, însă, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de oameni, iar specialiștii prognozează că, în următorii cinci ani, totalul va depăși patru milioane. Prima mențiune a localității apare în anul 1459. În anul 1862 devine capitala României. De atunci suferă schimbări continue, fiind centrul scenei artistice, culturale și mas-media. Între cele două războaie mondiale, arhitectura elegantă și elita bucureșteană i-au adus porecla „Micul Paris”. În prezent, capitala are același nivel administrativ ca și un județ și este împărțită în șase sectoare. Deasupra am postat drapelul, stemele interbelică, comunistă și actuală ale orașului precum și pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură bucureștene, de acum sau altădată.
Arhivele statului
Gara Obor
Hotelul Capșa
Biserica Radu Vodă
Biserica Stavropoleus
Biserica Sfinții Voievozi
Biserica română unită Sfântul Vasile
 Biserica Sfântul Nicolae Vlădica
Aleea Carmen Sylva
Fântâna Miorița
Galeria Blanduzia
Hotelul Luvru
Hotelul Princiar
Palatul Cotroceni
Restaurantul "Carul cu bere"
Banca generală
Biserica greacă
Biserica Zlătari
Arcul de triumf
Azilul Ghiță și Eliza Cantacuzino 
Băile Eforiei și Fântâna Sărindar
Banca Marmorosch Blank - Sediul 3 - Lipscani
Biserica Bucur
Biserica luterană
Biserica rusă
Biserica Sfântul Gheorghe
Biserica Domnița Bălașa
Librăria Socec - Calea Victoriei
Casa de depuneri
Casa Scânteii
Cercul militar
Fântâna Cantacuzino
Fântâna Zodiac
Foișorul de foc
Gara de Nord
Gara Filaret
Hotelul Bulevard
Hipodromul
 Hotelul Ambasador
Hotelul Athene Palace
Hotelul Bristol 
Hotelul Continental - Calea Victoriei
Hotelul de France și Berăria "Vârful cu Dor"
Hotelul Imperial și Berăria Kubler
 Hotelul Palace
Hotelul Lido
Palatul Librăriei Socec
Liceul Lazăr
Ministerul de externe
Ministerul de finanțe
Ministerul domenii
Mitropolia
Muzeul militar
Muzeul zoologic
Palatul arhiepiscopal catolic
Palatul camerei de comerț
Palatul Cantacuzino
Palatul doamnei Crețulescu
Palatul funcționarilor publici
Palatul justiției
Ministerul lucrărilor publice
Statuia lui Lascăr Catargiu
Statuia lui I.C.Brătianu
Statuia lui Mihai Viteazu
Teatrul de vară "23 August"
Teatrul național
Universitatea
Academia comercială

_______ooOoo_______

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
George V, nume real George Frederick Ernest Albert a fost suveranul Regatului Unit al Marii Britanii și al dominioanelor britanice, precum și împăratul Indiei între anii 1910 - 1936. El a trăit în perioada anilor 1865 - 1936. 
Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe bilete spaniole de loterie


MOUSAIOS - 17.02.2017

Un comentariu:

danutmg spunea...

Vă invităm pe pagina https://www.facebook.com/groups/1197832447001473/ unde ne-am propus să realizăm o monografie a comunei Brăhășești. După scrierile de pe blog cred că ați putea avea o contribuție mare. Îmi place cum scrieți.