luni, 20 februarie 2017

Mo - M - oN 12

În data de 6 iunie 2005 Banca Națională a Republicii Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care marchează Campionatul european feminin la șah de la Chișinău, din anul 2005. Aversul monedei redă în plan central stema Republicii Moldova, în partea de sus inscripția „2005”, în partea de jos inscripția 10 LEI și urmărind circumferința monedei inscripția REPUBLICA MOLDOVA. Reversul monedei redă în plan central conturul hărţii Republicii Moldova şi inscripţia "CHIŞINĂU 2005"; în partea stângă-pe o tablă de şah două piese și urmând circumferinţa monedei textul CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ LA ȘAH. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 10 lei, data emiterii – 6 iunie 2005, metalul – aliaj alamă placată cu nichel, greutatea – 25 grame, forma – rotundă, diametrul – 30 milimetri, calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare.
Capitala Republicii Moldova – Chișinău a găzduit  a șasea ediție a Campionatului European feminin de sah, ce a avut loc în perioada 10 - 25 iunie 2005. La ceastă ediție a campionatelor au participat 164 de șahiste din 30 de țări europene, ceea ce s-a constituit într-un record de participare la acea vreme. Campionatul European feminin de șah de la Chișinău s-a desfășurat după sistemul elvețian pe durata a 12 runde, , în formula 40 de mutări în 90 de minute. Pentru departajare, în caz de egalitate, la finalul competiției, s-au prevăzut partide de șah rapid..

În data de 29 august 2005 Banca Națională a Republicii Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care marchează A 415-a aniversare a nașterii lui Grigore Ureche. Aversul monedei redă în plan central stema Republicii Moldova, în partea de sus inscripția „2005”, în partea de jos inscripția 50 LEI și urmărind circumferința monedei inscripția REPUBLICA MOLDOVA. Reversul monedei redă în plan central - efigia lui Grigore Ureche; în partea dreaptă - o coală de hârtie cu inscripţia "Letopisețul Ţării Moldovei" şi o pană; în partea de sus, urmând circumferinţa monedei - cu majuscule este gravată inscripţia "GRIGORE URECHE" și în partea de jos -  anii “1590-1647”. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 50 lei, data emiterii – 29 august 2005, metalul – argint, greutatea – 16,5 grame, forma – rotundă, diametrul – 30 milimetri, calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare.
Unul dintre cei mai mari cărturari români din prima jumătate a secolului al XVII-lea este cronicarul Grigore Ureche. Istoricul şi scriitorul Grigore Ureche ne-a lăsat moştenire cronica originală în limba română "Letopiseţul Ţării Moldovei". Această cronică se deosebeşte în mai multe privinţe de cele scrise în secolele XV-XVI. În primul rînd "Letopiseţul Ţării Moldovei" este scris nu în limba slavonă, ci în limba română, pentru prima dată în istoria cronografiei ţării. În al doilea rînd, spre deosebire de letopiseţele slavo-moldoveneşti din secolele XV-XVI, cronica lui Grigore Ureche nu a fost scrisă la comandă, ci din proprie iniţiativă. În al treilea rând, "Letopiseţul Ţării Moldovei" nu mai era scris de un prelat bisericesc, cum se făcuse de atâtea ori până atunci, ci de o persoană laică, reprezentantă a marii boierimi, cu înaltă funcţie în aparatul de stat al Moldovei. Tatăl cărturarului, Nestor Ureche, era un mare boier moldovean, care pe parcursul vieţii sale a ocupat în repetate rânduri înalte dregătorii în sfatul domnesc al Ţării Moldovei, acumulând de-a lungul anilor moşii întinse. Grigore Ureche este o personalitate cu o rară cultură umanitară, cu un vast orizont cărturăresc pentru timpul său, cunoscînd în afară de limba maternă, limbile latină, poloneză, slavă veche. În anul 1627 Grigore Ureche devine al treilea logofăt, pomenindu-se astfel în anturajul apropiat al domnilor Moldovei. Ajunge apoi în cele mai înalte dregătorii de stat, între care şi în cea de mare vornic al Ţării de Jos pe timpul domniei lui Vasile Lupu (cu începere din 1643), funcţie pe care o deţine până la sfîrşitul vieţii. Grigore Ureche a lăsat posterităţii o singură dar deosebit de valoroasă operă istoriografică: "Letopiseţul Ţării Moldovei, ce cînd s-au descălicat ţara şi cursul anilor şi de viaţa domnilor care scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă, numit mai frecvent "Letopiseţul Ţării Moldovei". Cronica cuprinde perioade de la întemeierea Statului Moldovenesc în 1359 până la domnia lui Aron vodă (1594), când se întrerupe brusc, probabil din cauza morţii cărturarului, deşi acesta avea intenţia de a ajunge cu descrierea evenimentelor până în timpul domniei contemporanului său Vasile Lupu. Din nefericire, letopiseţul lui Grigore Ureche nu s-a păstrat în original, ajungînd până la noi prin câteva copii mai tîrzii, care au fost destul de mult refăcute prin diferite adaosuri, numite interpolaţii ale copiştilor de mai tîrziu - Simion Dascălul, Misail Călugărul şi Axinte Uricarul. Pentru a scrie letopiseţul său, Grigore Ureche a folosit pe larg nu numai izvoare interne moldoveneşti, ci şi străine, în special cele ale istoricilor polonezi şi transilvăneni. Dintre izvoarele interne, cel mai important după cum reiese din cronică este "Letopiseţul Moldovenesc", o sursă narativă complexă. În Letopiseţul Ţării Moldovei sunt descrise evenimentele mai principale din istoria Moldovei, pe parcursul a circa două secole şi jumătate. Referitor la perioada de început a istoriei Ţării Moldovei şi la evenimentele de la mijlocul şi a doua jumătate a secolului al XIV-lea , autorul cronicii nu dispune decât de date cu totul şi cu totul sumare, cunoscând destul de aproximativ chiar şi numele primilor voievozi moldoveni în ordinea care au urcat la tron. Doar cu începere din timpul domniei lui Alexandru cel Bun ştirile incluse în Letopiseţ devin mai ample. Locul central în cronică îl ocupă fără dubii epoca glorioasă a lui Ștefan cel Mare, lupta eroică a poporului împotriva cotropitorilor străini şi mai ales împotriva celor otomani, pe timpul lui Ștefan dar și a urmașilor acestuia. Ca reprezentant al marii boierimi moldovene, Grigore Ureche descrie evenimentele, faptele şi acţiunile diferitelor personalităţi din istoria ţării sale prin prisma reprezentărilor sale, a clasei sociale din care făcea parte, aşa încît uneori întâlnim aprecieri de-a dreptul tendenţioase. În acelaşi timp, trebuie de menţionat faptul că acelaşi cronicar tinde să-şi scrie opera de pe poziţii obiective, ale intereselor patriei, ale luptei împotriva cotropitorilor stăini şi ale luptei de eliberare naţională - scop nobil, care se impune cu deosebită acuitate în timpul vieţii celebrului cronicar. Letopiseţul Ţării Moldovei este scris într-un limbaj fluent, deosebit de plastic şi înţeles, fiind un apreciat monument de limbă şi literatură medievală românească. În epocile următoare (a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XIX-lea ) cronica lui Grigore Ureche a avut o răspândire destul de mare în manuscris, contribuind la formarea multor generaţii de cărturari şi de luptători pentru neatîrnarea patriei. Un subiect important în cronica lui Ureche a fost obârşia poporului român şi a limbii sale. Din anul 1845, când Mihail Kogălniceanu editează pentru prima dată opera cronicărească a lui Grigore Ureche şi până în prezent, au apărut zeci de ediţii ale acestei monumentale lucrări. Pe această cale "Letopiseţul Ţării Moldovei" a căpătat o largă răspândire, intrând masiv şi pentru totdeauna în patrimoniul de valori culturale ale poporului român. 

În data de 29 august 2005 Banca Națională a Republicii Moldova a lansat în circuitul numismatic internațional o monedă comemorativă care celebrează personalitatea Regelui dac – Burebista. Aversul monedei redă în plan central stema Republicii Moldova, în partea de sus inscripția „2005”, în partea de jos inscripția 10 LEI și urmărind circumferința monedei inscripția REPUBLICA MOLDOVA. Reversul monedei redă în plan central – efigia lui Burebista şi o secvenţă a luptei geto-dacilor cu romanii; în partea de sus, urmând circumferinţa monedei - cu majuscule este gravată inscripţia – “BUREBISTA” și în partea de jos,  urmând circumferinţa monedei - cu majuscule este gravată inscripţia „REGELE DACILOR”. 
Caracteristicile tehnice ale monedei sunt; valoarea nominală - 100 lei, data emiterii – 29 august 2005, metalul – argint, greutatea – 31,1 grame, forma – rotundă, diametrul – 31,1 milimetri, calitatea – proof, marginea – netedă și tirajul –  500 exemplare. 
Burebista a fost un rege al geto-dacilor între anii 82 î.Hr. - 44 î.Hr. şi întemeietorul statului dac. Conform istoricului Iordanes, Burebista a moștenit o puternică uniune tribală, care s-a transformat în stat odată cu supunerea treptată a tuturor triburilor și uniunilor de triburi geto dace de către autoritatea centrală. La acest proces de unificare nu au contribuit numai factori interni (aristocrația tribală și masa războinică, puterea și iscusința lui Burebista), ci și cei externi (creșterea amenințărilor celţilor şi romanilor). Unificarea într-un regat a triburilor geto-dace s-a realizat pe două căi: pe cale pașnică, când șefii daci de trib acceptă supunerea față de Burebista de bună voie, și pe cale războinică, când se dorește păstrarea puterii tribale de către unii conducători locali. Desigur, creșterea puterii militare a lui Burebista a determinat supunerea de bunăvoie a multor uniuni tribale geto-dacice. Strabon scria că, ascultându-l pe Decenu, geto-dacii "s-au lăsat înduplecați să taie vița de vie și să trăiască fără vin". Unificarea triburilor geto-dacice se termină pe la 60 î.Hr.-59 î.Hr. În munţii Orăştiei va fi centrul statului dac format de Burebista. Aici el ridică cetăți de piatră, cele mai importante fiind: Costeşti, Blidaru, Căpâlna şi Sarmisegetusa, ultima transformată, până la urmă, chiar în capitală a regatului.

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH 
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC

__________xxx__________

O PLACHETĂ, 
CÂTEVA MEDALII ȘI INSIGNE
DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  
Insigna - Cernavodă - România
Cernavodă (în antichitate: Axiopolis, în bulgară: Черна вода, în turcă:  Boğazköy) este un oraș din județul Constanța cu o populație de 17022 de locuitori (anul 2011). Structura populației pe etnii este următoarea; 87,58% – români, 2,7% - turci, 2,23% - romi și restul – altă etnie sau necunoscută, iar confesional populația se prezintă astfel; 88,12% - ortodocși, 3,16% - musulmani și restul – altă religie sau nedeclarată.Localitatea are o poziție privilegiată prin situarea sa pe malul drept al brațului Dunărea Veche, în punctul de contact cu fluviul Dunărea. Este considerat a fi un nod de transport de interes national, avându-se in vedere magistralele de transport rutier, fluvial si feroviar care trec prin Cernavoda. Se crede că orașul a fost reconstruit de legendarul domn muntean Negru Vodă, asta ar explica proveniența numele său cerna (cernîi) în slavonă însemnând negru. O altă versiune este că denumirea vine din slavonă având semnificația de apa neagră. În favoarea acestei ipoteze ar pleda faptul că, multă vreme, numele uzual și oficial al localității a fost „Cernavoda“ (ultima literă fiind a, nu ă), acesta fiind însă înlocuit, pe nesimțite, de prin anii 1960-1970, în uzul curent, apoi și în nomenclatorul oficial al denumirii localităților, cu „Cernavodă“ (se poate presupune aici un fenomen de „etimologie populară“, vorbitorii presupunând că numele ar veni cumva de la vreun „vodă“; există opinia - minoritară, așa-zicând puristă, dar nu lipsită de temei că „Cernavodă“ ar fi o formă eronată, forma corectă fiind „Cernavoda“). Orașul a fost fondat de coloniști greci, sub numele de Axiopolis în secolul al IV-lea Î.Hr., ca punct de comerț cu dacii din împrejurimi. În anul 1389 Mircea cel Bătrân alipește Dobrogea, inclusiv localitatea Țării Românești, dar aceasta va intra sub administrarea Imperiului Otoman în anul 1420 timp de peste patru secole și orașul va purta numele de Boğazköy, fiind în această perioadă un mic sat. În urma războiului de independență și a  congresului de la Berlin, Cernavodă revine Regatului României. La sfârșitul anului 1878, localitatea a căpătat rangul de reședință a județului Silistra Nouă. Deasupra am postat stema și poza Primăriei orașului Cernavodă.
Baza logistică navală "PONTICA" - 1864
Baza Logistică Navală "PONTICA" este continuatoarea tradiţiilor Arsenalului Marinei, prima structură logistică din Forţele Navale. La data de 01 august 1864, din inițiativa locotenent-colonelului de marină Constantin Petrescu a fost înființată prima structură a Arsenalului Marinei, în locul numit “Pescăria veche" unde a fost amenajat un mic atelier pentru repararea navelor, care a constituit embrionul Arsenalului Marinei de mai târziu. În anul 1868 a fost mutat, odată cu Comandamentul Corpului Flotilei, la Galați, unde se aflau vopsitoria, baia și atelierele de bărci, o mașină cu aburi și caldare ca centrală de energie și un atelier de ajustaj, forje și lemnărie. La data de 27 august 1879, Atelierele Flotilei s-au constituit într-un singur stabiliment sub numele de Arsenalul Flotilei, cu o organizare similara Arsenalului Armatei. Conform Legii de organizare a Flotilei din 9 iunie 1886, Arsenalul Flotilei cuprindea depozitele de materiale pentru amararea navelor, depozitele de combustibili, depozitele de materiale explozibile și atelierele pentru reparația navelor. Deasupra am postat logo-ul și o poză cu sediul comandamentului acestei unități militare. 
Placheta - Baza logistică navală "Pontica"
În anul 1898 a fost editat Regulamentul Serviciului Arsenalului Flotilei. Conform instructiunilor ministeriale relative la punerea în aplicare a I.D.R nr. 1795 cuprinzând repartizarea unităților Marinei Militare, Arsenalul Marinei cuprindea un director al Arsenalului, cu personalul ajutător necesar, șantierul naval pentru construcția și reparația bastimentelor, depozitele generale de materiale de întreținere pentru mersul navelor și vasele în rezervă sau reparații generale. Conform art.13, Arsenalul Marinei constituia un corp aparte, însărcinat cu reparația și construcția bastimentelor, aprovizionarea materialelor generale de întreținere pentru funcționarea navelor, păstrarea și întreținerea navelor în rezervă, precum și amararea navelor auxiliare în serviciul Marinei Române. În baza ordinelor nr. 1520 din 13 ianuarie 1916 și nr. 1953 din 15 februarie 1916 ale Comandamentului Marinei, Arsenalul Marinei a executat lucrări de modernizare a monitoarelor. În perioada 1936-1940, Arsenalul Marinei s-a subordonat Direcției Stabilimentelor Industriale ale Aviației și Marinei din cadrul Ministerului Aerului și Marinei. În anul 1940 a revenit în subordinea Marinei regale Române. În timpul celui de-al doilea război mondial, Arsenalul a deservit navele maritime și fluviale. Din cauza aproprierii frontului de Galați, în luna mai 1944 a fost evacuat la Izlaz-Romanați, unde nu a putut utiliza decat 60% din capacitatea normală de lucru. Revenirea la Galati s-a făcut între 15-31 octombrie 1944. În perioada postbelică, Arsenalul Marinei și-a continuat activitatea specifică, executând lucrări de construcții și reparații la navele Marinei Militare și onorând și comenzi din străinătate. Începând cu anul 1958, Forțele Maritime Militare au trecut la o nouă organizare în conformitate cu Directiva și cadrul de pace al Forțelor Maritime Militare din același an. În anul 1959 grupul industrial militaro-civil din care facea parte și Arsenalul Marinei s-a desființat, structurile componente trecând în mare parte în subordinea Ministerului Industriei, Petrolului și Chimiei. La data de 1 aprilie 1960, a fost înființat Portul Militar nr.12 Mangalia având în compunere și șantierul naval, Detașamentul 301 Muniții, Detașamentul 310 Întretinere Port, Tehnici cu cazarmarea și Detașamentul 147 Nave auxiliare. Pe data de 1 aprilie 1962, a fost înființată Divizia 42 Maritimă conform Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L.0064 din 28.03.1962, care avea în subordine și Portul Militar, compus din: Baza de Litoral 321, Baza 349 Autotransport, Detașamentul 310 Întreținere Port, Detașamentul 327 Asigurare Tehnico-Materială, Atelierul 351 Reparații Armament, Atelierul 341 Revizii și Reparații nave, Depozitul 305 Carburanți Lubrefianți și Sectorul Construcții și Întreținere Portuară. Începând cu data de 1 aprilie 1962 a fost înființată Baza de Litoral 325 Tulcea. Principala sa misiune a fost de aprovizionare, asigurare tehnico-materială și financiară a unităților subordonate Brigăzii 24 Fluviale. La data 1 iulie 1964 unitatea și-a schimbat denumirea în Batalionul 325 Deservire Nave iar la data de 1 iunie 1980 în Batalionul 325 Aprovizionare. La 30 mai 1995, unitatea s-a transformat în Baza 325 Logistică și a intrat în subordinea Comandamentului Flotilei Fluviale. La 20 mai 1980 a fost înființat Batalionul 329 Aprovizionare Brăila, subordonat Comandamentului Brigăzii 24 Fluviale. Începând cu data de 1 ianuarie 1982, Secția 338 Reparații Tehnică de Luptă și Secția Reparații Aparatură de Navigație au format Baza 338 Reparații Tehnică de Luptă Navală Constanța, subordonată Comandamentului Marinei Militare. La data de 30 martie 1983 au fost înființate Baza 330 Reparații și Aprovizionare, subordonată Comandamentului Diviziei 42 Maritime și Baza 335 Reparații și Aprovizionare, subordonată Comandamentului Brigăzii 29 Vedete Mangalia. Deasupra este postat fanionul de identificare al acestei unități militare.
Insigna - Baza logistică navală "Pontica"
Prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr.MS 145 din 23 aprilie 2002 s-a aprobat înființarea Comandamentului Bazei 1 Maritime și Comandamentului Bazei 2 Fluviale, subordonate Statului Major al Forțelor Navale. Baza 1 Maritimă Constanța a fost înființată la data de 1 august 2002, prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare al Țării nr. 27 din 25 aprilie 2002. În baza ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 179 din 14 decembrie 2004, la data de 1 mai 2005, Comandamentul Bazei 1 Maritime s-a transformat în Comandamentul Bazei Navale, luând în subordine și structurile logistice din zona fluvială. Prin ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 45 din 14 aprilie 2010, începând cu data de 1 iunie 2010, prin reorganizare, Baza Navală s-a transformat în Baza Logistica Navala, având în compunere Comandamentul Bazei Logistice Navale, Centrul 338 Mentenanță Tehnică Navală, Divizionul de Nave Speciale, patru secții logistice (Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea), trei depozite mixte și două sectoare mixte de depozitare. În luna martie 2012, Baza Logistică Navală a primit denumirea onorifică  "PONTICA". Prin Decretul prezidenţial nr. 360 din 19 aprilie 2012, Bazei Logistice Navale “PONTICA” i s-a acordat Drapelul de luptă. Acesta a fost înmânat comandantului de către şeful Statului Major General în cadrul unei ceremonii desfăşurate în data de 01 august 2012, la sediul comandamentului din Constanţa. Comandamentul Bazei Logistice Navale Pontica (U.M.02049) este situat pe strada Fulgerului, nr.9, în municipiul Constanța. Deasupra este postat steagul de identificare al acestei unități militare
A doua expoziție internațională de grafică a copiilor
Muzeul de artă - Constanța - România - 1999
Sponsor Monetăria statului
Muzeul de Artă din Constanța este un muzeu județean, amplasat pe Bulevardul Tomis nr. 82 - 84. Înființat pe baza colecției de pictură și sculptură, provenită de la Pinacoteca primăriei orașului Constanța, muzeul s-a îmbogățit cu lucrări transferate de la Muzeul Național de Artă și prin achiziții și donații făcute de Marius Bunescu, Ion Jalea și Boris Caragea. Prima construcție, datată 1895, are elemente de decorație exterioară în stil neoclasic, fiind declarată monument istoric, Cealaltă construcție, cea modernă, a fost ridicată între 1980 - 1982. În prima clădire, la parter, sunt puse în valoare lucrări de referință semnate de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu ți Ștefan Luchian. Expoziția de la parterul muzeului este completată cu opere semnate de mari sculptori ai aceleași epoci: Ioan Georgescu, Ștefan Ionescu Valbudea, Frederic Storck și Dimitrie Paciurea. La etajul I, simeza unei vaste Săli Pallady susține nu mai puțin de 35 de lucrări: naturi statice, nuduri și peisaje inspirate de malul mării la Constanța. Tot aici pot fi întâlnite portrete mici și compoziții semnate de Ion Jalea, Cornel Medrea și de alți sculptori. Etajul al II-lea prezintă amplu "Grupul celor 4", alcătuire de referință a artelor anilor 1924 - 1933: Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Francisc Șirato și sculptorul Oscar Han. În clădirea a doua se întâlnesc opere semnate de Camil Ressu, Sabin Popp, Ion Theodorescu etc. În alte săli sunt prezenți Vasile Popescu, Dimitrie Ghiață, Ion Țuculescu, Lucian Grigorescu. Unele opere datorate lui Corneliu Mihăilescu, M. H. Maxy, Magdalena Rădulescu, Marcel Iancu fac legătura cu arta contemporană a lui Ion Musceleanu, Spiru Chintilă, Ion Pacea și Ion Sălișteanu.
Insigna - Distrugătorul Mărășești
Fregata (distrugătorul) Mărășești a fost construită la Șantierul Naval “2 Mai” din Mangalia, între anii 1979-1985, ea fiind cea mai mare navă de război construită vreodată în România. A intrat în serviciul Marinei Militare în luna august 1985, fiind clasificată crucișător ușor port-elicoptere și a primit numele de Muntenia. La data de 02.05.1990 s-a schimbat denumirea și clasa navei, devenind distrugătorul  Timișoara. Începând cu august 1990, este reclasificată ca distrugător, iar de atunci va purta numele de Mărășești, în amintirea distrugătorului Mărășești, din cadrul Flotilei de Distrugătoare a Marinei Regale Române. De la 01 aprilie 2001 nava este încadrată în clasa fregate (F 111). Fregata Mărășești este destinată îndeplinirii misiunilor pe timp de pace, în situații de criză și de război, sub comandă națională sau în cadrul NATO. Câteva dintre misiunile pe care le poate îndeplini această fregată în timp de pace dar și de război sunt; căutare și salvare pe mare, operațiuni de interdicție maritime, supraveghere aeriană și navală, activități de diplomație navală, realizarea siguranței navelor care navighează izolat sau în convoi, evacuarea personalului necombatant, lovirea navelor de suprafață dar și a submarinelor. Iată câteva dintre caracteristicile tehnice ale fregatei; lungime -144,6 metri, lățime – 14,8 metri, pescaj – 5,5 metri, deplasament maxim – 5550 tone, sistem de propulsie – 4 motoare MAN (diesel), putere – 32000 cai putere, viteză maxima – 27 noduri, autonomie – 1500 mile marine, echipaj – 250 militari; dar și câteva date despre dotarea tehnică a fregatei; 4 instalații rachete navă-navă, 2 instalații de tragere calibru 76,2 mm binate, 4 instalații tragere antiaeriene calibru 30 mm, 2 instalații lanstorpile calibru 533 mm, 2 instalații lansare bombe antisubmarin, 8 sisteme radar, 2 instalații de bruiaj pasiv și un elicopter IAR 330 – Puma. În continuarea îți prezint două momente aparte din viața celei mai puternice nave a marinei române. 1. La prima ei ieșire în mare, din portul militar Mangalia – zis și „Golful puturos”, din cauza emanțiilor de sulf ce ies de pe fundul său mâlos – a trebuit să i se amputeze catargul principal pentru că altfel nu putea trece pe sub podul ce leagă Mangalia de sudul litoralului nostru. 2. În iarna anului 1993, la intrarea în portul Mangalia, după o aplicație, din cauza unei manevre greșite, Mărășeștiul a fost „castrat” temporar. Adică, a rămas fără instalația de radiolocație submarină care este amplasată pe chila sa și care este denumită, popular, de către marinari, „coi”. Evenimentul nu a fost mediatizat, de rușine, deloc. 
Insigna - Municipiul Constanța
Municipiul Constanța este situat pe coasta Mării Negre, în partea de sud-est a României, în regiunea istorică Dobrogea, reședință a judeţului cu acelaşi nume şi cel mai mare oraș al regiunii de dezvoltare Sud-Est. Alături de oraşul Cluj Napoca, Constanța este orașul cu cel mai ridicat standard de viață din România. Conform recensământului din anul 2011, Constanța avea 254693 locuitori. Constanța este orașul cel mai vechi atestat de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din anul 657 Î.E.N., când pe locul actualei peninsule (și chiar sub apele de azi, în dreptul Cazinoului) s-a format o colonie greacă, numită Tomis. Deasupra am postat drapelul, stemele interbelică, comunistă şi actuală ale oraşului, precum şi pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din municipiul Constanţa, din vremuri diferite, câteva trimiteri poștale ilustrate și alte frumoase locuri de vizitat aici..
Gara maritimă
Plaja Trei Papuci
Cazinoul
Farul
Băile Duduia și Pescăria
Farul genovez
Colegiul național Mircea cel Bătrân
Cercul militar
Comandatura germană
Geamia
Grand Hotel
Hotelul Bristol
Hotelul Palace
Hotelul Continental
Hotelul Regal
Statuia lui Ovidiu
Prefectura
Școala primară
Episcopia
Yahtul Împăratul Traian
Vedere din port cu silozurile
Trimiteri poștale 

Județul Constanța este județul cel mai urbanizat din România, populația care locuiește în orașe numărând puţin peste 500000 de locuitori din totalul de aproximativ 760000 de locuitori. Județul este situat în extremitatea de Sed-Est a României, are o suprafaţă de 7071 kilometri pătrați, iar capitala judeţului este oraşul cu acelaşi nume, Constanţa. Ca subunităţi administrative judeţul are 3 municipii - Constanța, Medgidia și Mangalia, 9 oraşe - Băneasa, Eforie, Cernavodă, Hârșova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Techirghiol, Ovidiu şi 58 de comune. Deasupra am postat harta, stemele interbelică, comunistă şi actuală ale judeţului, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din acest județ, câteva cărți poștale ilustrate dar și poze ale altor locuri de vizitat pe aceste frumoase meleaguri.
Podul de la Cernavodă
Monumentul Tropaeum Traiani - Adamclisi
Stațiunea - Venus
Plaja - Costinești
Lacul - Techirghiol
Satul de vacanță - Mamaia
Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei
Primăria - Topraisar
Centrala nuclearo-electrică - Cernavodă
Casa Cotovu - Hârșova
Geamia - Mangalia
Vila Cârlova - Mangalia
Vila Fr.Dan - Mangalia
Vila Horia Mangalia
Vila Luik - Mangalia
Vila Marcel - Mangalia
Vila Ing.Zissu - Movila
Cazinoul - Movila
Plaja nouă - Techirghiol - Eforie
Farmacia - Techirghiol
Hotelul Movila - Techirghiol
Hotelul Popovici - Techirghiol - Movila
Hotelul Tamara - Techirghiol - Movila
Sanatoriul Eforia (Spitalul civil) - Techirghiol - Movila
Vila Caranfil și Farmacia
Vila Lucia - Techirghiol
Vila Mănica Căpitan A.Popovici - Techirghiol
Vila Păpușica - Techirghiol
Vila Rădița - Techirghiol
Vila Simion Constantin - Techirghiol
Muzeul marinei militare - Mangalia
Sanatoriul balnear - Mangalia
Farul maritim - Tuzla
Trimiteri poștale

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Mahatma Gandhi, nume real Mohandas Karamchand Gandh, este părintele independenței Indiei, inițiatorul revoltei nonviolente, care a trăit în perioada anilor 1869 - 1948. 

Detaliu vignetă de pe un bond din Haiti

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni și bonduri germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 20.02.2017 

Niciun comentariu: