vineri, 28 octombrie 2016

CASERTA - ITALIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură, trimiteri poștale din vremuri diferite din 
localitatea italiană CASERTA, regiunea CAMPANIA, precum
și o insignă, o medalie, o plachetă și o monedă locale. Deasupra
am postat o acțiune cu cupoane aparținând unei societăți
 comerciale din această localitate. 
Palatul regal
Parcul palatului
Vechea catedrală
Apeductul Vanvitelli
Statuia lui Luigi Vanvitelli
Strada principală
Trimiteri poștale
Insignă locală
Plachetă locală
Medalie locală
Monedă italiană cu reprezentări grafice locale

***

UN DIALOG EPIGRAMATIC
O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

__________xxx__________

TREI MEDALII, O INSIGNĂ 
ȘI O PLACHETĂ ROMÂNEASCĂ

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  
Alexandru Borza  1887 - 1971 Fondatorul Parcului național Retezat
 Semicentenarul Parcului Național Retezat 1935 - 1985
Alexandru Borza a fost un preot greco-catolic, protopop onorar al Clujului și botanist, întemeietorul geobotanicii în România, care s-a născut la data de 21 mai 1887 la Alba Iulia și a decedat la data de 3 septembrie 1971. A urmat Seminarul Teologic Greco-Catolic din Blaj și Facultatea de Științe din Budapesta, obținând licența în anul 1911 și doctoratul în științe naturale în anul 1913. Până în anul 1919 a fost profesor de științe naturale la liceul românesc (Liceul de Băieți) din Blaj, iar după aceea profesor de botanică la Universitatea din Cluj. Aici a desfășurat, timp de aproape trei decenii, o activitate prodigioasă, întemeind publicații științifice, ctitorind (în anul 1923) și conducând Institutul Botanic, a fondat în anul 1920 Grădina Botanică din Cluj, care în prezent îi poartă numele și Muzeul Botanic. Alături de Emil Racoviță a participat la înființarea Parcului Național Retezat, primul parc național românesc. Un Dicționar etnobotanic publicat de el cuprinde nu mai puțin de 11000 de nume românești de plante, față de cele 5000 înregistrate anterior de botanistul Zaharia Panțu. 
A avut contribuții importante în determinarea unor specii de plante din România, fiind autorul unui mare inventar floristic, întocmit în perioada 1947-1949. Alexandru Borza a organizat primul Congres al Naturaliștilor din România (1931) și a fost președinte al Comisiei Monumentelor Naturii (1938). De asemenea, a inițiat o lege pentru ocrotirea naturii, votată în 1930 de către Parlamentul României. A fost membru al unui mare număr de societăți științifice române și străine. A fost membru fondator al Academiei de Științe din România. În anul 1958, a fost invitat de Academia de Științe a R.P.Chineze, unde a fost omagiat ca „cel mai vechi cercetător european în viață al florei chineze”. Sus am postat o poză cu bustul lui Alexandru Borza, situat în incinta Grădinii botanice din Cluj. 
Administrația națională Apele române
Primul departament de ape din România - Un secol 1913 - 2013
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) este o regie autonomă de interes public național din țara noastră, înființată în anul 2002 prin reorganizarea Companiei Naționale "Apele Române" și prin preluarea activității de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor de la Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor", în scopul administrării, păstrării integrității și al protecției patrimoniului public de interes național care constituie infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor și pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă, care reprezintă monopol natural de interes strategic. Administrația Națională „Apele Române” este coordonată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Printre atribuțiile agenției se numără: gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterană și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse, administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii  Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, aflată în administrarea sa și administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu. Administrația Națională Apele Române este compusă din 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA) - unități administrative aferente fiecărui bazin hidrografic semnificativ, fiecare ABA. având în subordine structuri organizate la nivel județean, denumite Sisteme de Gospodărire a Apelor (SGA). Pe lânga cele 11 ABA, în subordinea Administrației Naționale Apele Române se mai afla și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Exploatarea Complexă Stânca-Costești. 
Ana IMEP 30 ani 1967 - 1997 
Ana IMEP, parte a Ana HOLDING, este un important producător european de motoare electrice pentru electrocasnice și industria auto. Compania produce în prezent motoare electrice pentru mașini de spălat, uscătoare de rufe, hote de bucătărie și pentru sisteme HVAC în industria auto. Datorită experienței de peste 47 de ani în acest domeniu, tehnologiei deținute și a know-how-ului, Ana IMEP este un partener de încredere pentru clienții săi, oferind întotdeauna produse de cea mai bună calitate. Mai mult decât atât, datorită avantajului său geografic și logistic, compania oferă flexibilitate și prețuri competitive. Nu în ultimul rând, Ana IMEP este o companie care înțelege importanța inovației și investește în mod constant resurse cu scopul de a crea produse mai bune pentru clienții săi. Sediul central al societății Ana IMEP este situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, Șoseaua București, nr.112. Sus am postat logo-ul și o poză cu sediul central a societății Ana IMEP. 

Insigna - Brigada 4 Vânători de munte 30 ani 1969 - 1999
Brigada 4 Vânători de Munte a fost o unitate a armatei române care s-a numit “Posada” și care a fost dislocată în garnizoana Râmnicu Vâlcea. În urma reorganizării și restructurării armatei, unitatea s-a transformat în batalion, numindu-se Batalionul 33 Vânători de Munte “Posada” dislocat în aceiași cazarmă din  municipiul Râmnicu Vâlcea. În prezent acest batalion este subordonat Brigăzii 2 Vânători Munte “Sarmisegetuza” din Brașov, și aceasta subordonată la rândul ei Diviziei 1 Infanterie Getica, cu comandamentul la Buzău. 
Placheta - Asociația sportivă Știința
Despre placheta de mai sus nu am reușit vreo informație edificatoare. Dacă cineva ar putea să mă ajute i-aș fi sincer recunoscător. Oricum se deduce că este vorba despre o plachetă sportivă din timpul existenței Organizației Sportului Popular (OSP). 
_________ooOoo_________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
ÎN LIMBA MAGHIARĂ
DIN INDUSTRIA BANCARĂ
Acțiune 100 coroane 1914
Societatea pe acțiuni Banca populară - Timișoara
(Reszveny Temesvar Józsefvárosi Népbank Reszvenitarsasag)

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană
de dinainte de proclamarea independenței SUA 

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni poloneze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 28.10.2016

Niciun comentariu: