vineri, 10 septembrie 2021

BUZET - BELGIA

Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură
și arhitectură din localitatea belgiană BUZET, comuna PONT - A
CELLES,  provincia HAINAUT, regiunea VALONIA. 
Oratoriu
Biserica
O intrare în localitate
Arhitectură locală

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

_________xxx_________

O MEDALIE ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Panait Istrati - 1935 - 1985 - comemorare 
Panait Istrati (născut la data de 10 august 1884 în Brăila şi decedat la data de 16 aprilie 1935 în Bucureşti, cu numele la naştere Gherasim Istrati) a fost un scriitor român de limbă română și franceză. Panait Istrati este fiul nelegitim al unei spălătorese, Joiţa Istrate şi al unui contrabandist grec. A copilărit în Baldovineşti, a terminat şase ani de şcoală primară, doi fiind nevoit să-i repete. Ca şi Maxim Gorki, scriitorul rus şi apoi sovietic cu care a fost comparat adesea, şi-a câştigat existenţa ca ucenic al unui cârciumar, al unui brutar şi al unui vânzător ambulant. O vreme a fost şi cărbunar la bordul unor nave fluviale. În acest timp a citit cu aviditate tot ce i-a căzut în mână. Hoinărelile l-au purtat prin diferite oraşe: Bucureşti, Constantinopol, Alexandria, Cairo, Paris şi Lausanne. Primele încercări literare datează din 1907. Trăind în sărăcie, bolnav şi singur, a încercat să se sinucidă în anul 1921 pe când era la Nisa, dar a fost salvat, iar în buzunar i s-a găsit o scrisoare netrimisă, adresată lui Romain Rolland. Acesta este avertizat şi îi răspunde imediat încurajându-l să urmeze cariera sa de scriitor. Povestirea Chira Chiralina a fost publicată în 1923, cu o prefaţă semnată chiar de Romain Rolland.  După mai multe călătorii în Rusia, în 1930 se stabileşte definitiv în ţară. Aici publică în 1933 eseul L’homme qui n’adhère à rien, în care se conturează atitudinea sa în privinţa independenţei. Chintesenţa acestui eseu îi atrage vehemente contestări. A fost tratat de TBC la Nisa şi apoi la Bucureşti. Izolat, singur şi bolnav de tuberculoză, a murit la sanatoriul Filaret. 
Insigna - I.S.P.E. - I.S.P.H. XXX (30 ani)
(Institutul de studii și proiectări energetice)
(Institutul de studii și proiectări hidroenergetice)
I.S.P.E. (Institutul de studii și proiectări energetice) este situat în București pe Bulevardul Lacul Tei la nr. crt. 1- 3. Câteva dintre domeniile de activitate ale I.S.P.E. sunt: Producerea energiei electrice si termice, inclusiv energii regenerabile; Transportul si distributia energiei electrice; Protectia mediului inconjurator; Servicii comunale; Industrie; Constructii civile si industriale; Sisteme de infrastructura. I.S.P.E. este contractor genenral ce oferă consultanta tehnica si financiara, conducere de proiect, asistență tehnică la execuție și la punere în funcțiune, etc.  I.S.P.E. desfăşoară activităţi în două puncte de lucru la Bucureşti şi la Timişoara. Înfiinţat în 1949, institutul a acumulat o experienţă relevantă în derularea de proiecte complexe de proiectare şi cercetare, în domeniile enumerate atât în ţară cât şi în străinătate (China, Siria, India, Turcia, Egipt, Maroc, Nigeria, Croaţia, Germania, Austria, Grecia etc.). Personalul este format în majoritate din ingineri înalt calificaţi, cercetători şi tehnicieni. De-a lungul timpului managementul superior al companiei a acordat o atenţie deosebită formării tinerilor specialişti. 
I.S.P.H. (Institutul de studii și proiectări hidroenergetice) este situat în București pe Bulevardul Lacul Tei , la nr. 1. Câteva dintre domeniile de activitate ale I.S.P.H. sunt: Scheme de amenajare hidroenergetică a bazinelor hidrografice și a cursurilor de apă; Amenajări hidroenergetice; Baraje de toate tipurile și dimensiunile; Prize de apă pentru diverse folosințe; Centrale hidroelectrice; Stații de pompare; Construcții civile, arhitectură; Alimentări cu apă și sisteme de canalizare; Canale navigabile și ecluze conexe amenajărilor hidroenergetice; Lucrări subterane (galerii, tuneluri, case de vane); Instalații de comandă și automatizare pentru centrale hidroelectrice; Echipamente hidromecanice și electrice; Studii generale pentru amenajarea resurselor de apa în scopuri multiple, Proiecte pentru noi investiții, dezvoltări și retehnologizări, Documentații pentru licitație și organizarea licitațiilor, Supravegherea execuției lucrărilor, servicii de consultanță, Analiza comportării construcțiilor în exploatare, etc. 
Insigna - O.N.T. Carpați (Oficiul național de turism)
Până la instaurarea comunismului, turismul românesc organizat se desfăşura prin intermediul asociaţiilor şi cluburile de turism existente. Primul Club Alpin a luat fiinţă în Braşov la 10 mai 1873. Cea mai veche asociaţie este S.K.V. – Siebenbürgischer Karpaten Verein, înfiinţată la Sibiu la 28 noiembrie 1880 şi dizolvată în 1944. Această asociaţie a avut cei mai mulţi membri (germani, români, maghiari şi alte naţionalităţi) şi cele mai multe secţii, a construit cele mai multe drumuri şi cabane (59), a editat 56 de Anuare, a înfiinţat un corp de călăuze brevetate şi primele echipe de salvare în munţi. La 2 aprilie 1926 a luat fiinţă Turing-Clubul României, având mai multe secţii în ţară. A construit cabane, a efectuat marcaje turistice şi a publicat Calendar săptămânal, transformat în Enciclopedia Turistică Românească. Sub egida T.C.R. au apărut şi alte publicaţii. Grupul Alpin Brav, transformat în 1937 în Clubul Carpatin Român, a fost înfiinţat de câţiva elevi de la liceul Mihail Viteazul, căpătând personalitate juridică la 18 martie 1936. Acesta a construit cabana Brav, devenită Caraiman. Asociaţia turistică România Pitorească a luat fiinţă în Bucureşti la 21 mai 1930. A construit cabana Ciucaş, a tipărit un an revista România Pitorească şi apoi Buletinul România Pitorească. Clubul Alpin Român s-a construit la 18 martie 1934. A construit Căminul Alpin – Buşteni, un refugiu la intrarea în Valea Coştilei şi şi-a cumpărat un sediu în Bucureşti. 
A tipărit Buletinul Alpin şi apoi Buletinul Clubului Alpin Român. A practicat alpinismul şi căţărarea, înfiinţând în 1938 prima şcoală de căţărare modernă în România, fiind organizat pe trei secţii. Asociaţia Piatra Craiului a fost creaţia unui pensionar militar. A închiriat de la călugări cabanele „Decebal” şi „Bucegi”, din apropierea peşterii Ialomiţei. Activitatea acestor asociaţii a fost în general alpinismul. Ele au fondat în 1934 Federaţia Societăţilor de Turism şi Alpinism, iar din februarie 1936, data înfiinţării O.N.T. (Oficiul Naţional de Turism), în parte au fost patronate şi de acesta. Toate aceste asociaţii au fost dizolvate prin hotărârea Consiliului de Miniştri din 11 iunie 1948, iar patrimoniul acestora a trecut la Oficiul Naţional de Turism, cu cele două structuri interne; ONT Carpaţi şi ONT Litoral.
Deasupra am postat o știre Agerpres interesantă, publicată ziarul Scânteia, al Partidului Muncitoresc Român, din data de 7 septembrie 1955, cu referire la referire la înființarea ONT Carpați.
Insigna - Federația română de gimnastică
Federația Română de Gimnastică (F.R.G.) este organismul național de conducere al gimnasticii din România. Înființată în data de 14 noiembrie 1906, este membră a Comitetului Olimpic  Român și afiliată Federației Internaționale de Gimnastică. Conform documentelor, începuturile organizării activității de educație fizică și sport din țara România aparțin celei de-a două jumătăți a secolului al XIX-lea.  În 1866, la 8 iunie, se înființează, Societatea Centrală Română de Arme, Gimnastică și Dare la Semn, primul for conducător al mișcării sportive din România. Un alt moment important către constituirea unui for cu responsabilități la scara întregii țări îl reprezintă fondarea, în 1879, a Institutului de Gimnastică medicală și Ortopedie din București. Sediul federației este situat în București, pe Strada Vasiel Conta, nr. 16, Sectorul 2.
Gimnastica este un sport care implică o serie de mișcări ce necesită forță fizică, flexibilitate, echilibru, rezistență, grație și conștientizare chinestezică. Gimnastica artistică este cea mai cunoscută ramură a acestui sport. Probele la feminin sunt sărituri, paralele, bârnă, sol, iar la bărbați - sol, sărituri, cal cu  mânere, inele, paralele și bara  fixă. Alte ramuri ale gimnasticii de performanță sunt gimnastica ritmică, gimnastica aerobică, gimnastica acrobatică și săriturile la plasa elastică.  
Insigna - Grupul învățătorilor socialiști
Nu am niciun fel de informații exacte privind produsul medalistic de mai sus, dar pot face unele presupuneri. Grupul învățătorilor socialiști a fost cu siguranță un grup politic, (organizație, structură, asociație, grupare, club, etc) de învățători, susținători ai doctrinei “socialism”. Date concrete despre obiectivele, componența acestui grup sau localitatea unde a existat nu pot să ofer, cert este că el s-a fondat și a funcționat undeva în perioada de instalare a regimului comunist în România. Dacă cineva dintre cititori deține date concrete despre această insignă sau organizație îl rog să le împărtășească cu noi, scriind în rubrica “comentarii” de la partea inferioară a acestui articol. Cu mulțumiri!

____________ooOoo____________

UN CEC 
DE CĂLĂTORIE ROMÂNESC
BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR - 500 lei 981î
 
Detaliu vignetă de pe o acțiune românească
Detaliu vignetă de pe o acțiune românească
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 10.09.2021

Niciun comentariu: