luni, 13 septembrie 2021

BACSALMAS - UNGARIA

Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură
și arhitectură din localitatea maghiară BACSALMAS, județul
BACS - KISKHUN, din vremuri diferite, dar și câteva trimiteri
poștale ilustrate. 
Școala
Gara
Biserica romano catolică Szent Kereszt
Monumentul Sfânta Treime
Sinagoga
Monumentul deportaților
O intrare în localitate
Trimiteri poștale

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

_______xxx_______

O MEDALIE ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Șeful Direcției Logistice - Direcția Logistică
Statul Major General - Ministerul Apărării - Rmânia
Direcţia logistică este structura specializată a Statului Major al Apărării (SMAp) responsabilă cu realizarea şi consolidarea unui sistem logistic integrat, adaptat la configuraţia Armata României şi misiunile acesteia, pe timp de pace şi la război şi realizarea de capabilităţi dislocabile specifice, în măsură să asigure sprijinul logistic pe timpul participării la misiuni. Domeniile de activitate ale acestei direcții sunt:
  • Asigurarea cadrului legislativ, organizatoric şi de management pe durata ciclului de viaţă a echipamentelor militare;
  • Managementul resurselor materiale;
  • Asigurarea cadrului legislativ şi coordonarea în domeniul hrănirii şi echipării efectivelor Armatei;
  • Coordonarea sistemului militar de transport;
  • Asigurarea cadrului legislativ şi coordonarea la nivel strategic a realizării sprijinului naţiunii gazdă/HNS;
  • Asigurarea cadrului legislativ necesar implementării în România a pachetelor de capabilităţi finanţate prin Programul NATO de investiţii în securitate/NSIP;
  • Coordonarea administrării patrimoniului imobiliar al structurilor subordonate Statului Major al Apărării;
  • Managementul sistemului informatic logistic al Armatei;
  • Realizarea interfeţei cu organismele militare ale NATO şi UE în domeniul logistic;
  • Coordonarea activităţii de standardizare în domeniul logistic;
Logistica militară este ansamblul acţiunilor conexe care asigură succesul oricărei operaţiuni de luptă. În vechime s-a mai numit şi intendenţa militară. Logistica este managemetul (gestionarea) fluxului de mărfuri între punctul de origine și punctul de destinație, în scopul de a satisface toate cerințele luptătorilor. Aceasta se ocupă de-a lungul producției și desfacerii (furnizării) cu organizarea, reglarea, prezentarea (punerea la dispoziție), și optimizarea proceselor de trafic de informații, de mijloace financiare, de energie, de bunuri și de personal. „Logistica înseamnă să ai obiectul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit”. Procesul care asigură un flux coerent și neîntrerupt al produselor și serviciilor de la furnizorii organizației, ținând cont de procesele din interiorul organizației, până la clienții finali. Procesul de logistică se ocupă de operațiuni și resurse din domeniile: - aprovizionare; - achiziții; - stocuri; - depozite; - transport; - servicii clienți; etc. Mai concret, logistica se definește prin planificare integrată, organizare, impozitare și control a tuturor cursurilor de mărfuri și materiale împreună cu cursurile de informații legate de acestea începând de la livratori prin etapele creării de valori (ex. producție și/sau etape de distribuție) până la livrarea produselor către clienți, inclusiv a eliminării deșeurilor și a reciclării. O definiție posibilă a noțiunii de logistică este aplicarea celor 6 P: Cantitatea potrivită a bunurilor potrivite, la timpul potrivit, de calitate potrivită, la costurile potrivite, la locul potrivit. Des mai apare si al 7-lea P cu informațiile potrivite tuturor participanților. 
Insigna - Cupa UTC'84 (aruncarea discului)
(Uniunea Tineretului Comunist)
Uniunea Tineretului Comunist (cunoscută și prin acronim U.T.C.) a fost organizația de tineret şi rezerva de militanţi a Partidului Comunist Român. Sus am aplicat stema Uniunii Tineretului Comunist din România, iar mai jos carnetul de membru și drapelul U.T.C..
În timpul Republicii Populare Române, organizaţia s-a numit Uniunea Tineretului Muncitor (acronim U.T.M.) Ea a fost întemeiată în anul 1922. În anul 1967 număra 2250000 de membri, adică 11,78% din populația României. 
Aruncarea discului este considerată ca fiind una dintre cele mai vechi probe atletice, care a apărut ca necesitate, în viața de zi cu zi a oamenilor, pusă în slujba procurării hranei și apărării. Aruncarea discului a făcut parte din programul Jocurilor olimpice antice încă din anul 776 î.e.n. și a fost imortalizată de către marele sculptor Miron în vestita s-a lucrare "Discobolul", din secolul al V-lea î.e.n. și care s-a păstrat până în zilele noastre. Discul avea atunci o formă lenticulară, fiind confecționat din lemn, piatră sau bronz, cu o greutate între 2 și 6,5 kg și un diametru  de 20 -36 cm. Izvoarele istorice atestă faptul că în anul 478 î.e.n. grecul Phazllos din Creta a aruncat un disc de 5,25 kilograme la distanța de 26,17 metri. Aruncarea discului poate fi considerată o probă specific grecească, întrucat ea nu s-a mai întâlnit la alte popoare). Cu ocazia Jocurilor olimpice din 1906 sustinute la Londra, s-a definitivat forma si dimensiunile discului instalatiilor. El cântareste 2 kg, cercul are un diametru de 2,50 m si s-a introdus aruncarea cu elan (cu utilizarea forței centrifuge), cu o piruetă. Valoarea rezultatelor a crescut de-a lungul timpului, de la 47,56 m, în 1912, considerat ca fiind primul record mondial înregistrat de H. Duncan, la 51,73 m în 1930 de către Krenz, la 60,56 m de către Silvester în 1960, la 70,66 m de către Mac Wilkins în 1970. Dintre sportivii de valoare ai Romaniei ce au contribuit la ridicarea prestigiului atletismului românesc amintim pe: Lia Manoliu care aparticipat la patru olimpiade și a câștigat medalia de aur la Ciudat deMexico, 1968 și două medalii de bronz, una la Roma în 1960 și alta la Tokio în anul 1964, Argentina Menis, medalie de argint la J.O. de la Munchen - 1972, Florența Crăciunescu - medalie de bronz la J.O. de la Los Angeles și pe Nicoleta Grasu care a câștigat medalia de bronz la Campionatele Europene de la Budapesta din anul 1998. Recordurile României sunt astăzi deținute la bărbați de către Iosif Noghi cu un rezultat de 68,12 m (Zaragoza, 22.05.1983) și la femei de către Daniela Costian cu un rezultat de 73,84 m (Bucuresti, 30.04.1998). 
De-a lungul secolelor, marii artiști ai lumii au lăsat omenirii moșteniri culturale neprețuite. Arta sculpturii a dat naștere unor capodopere care, prin măreția, valoarea și spectaculozitatea lor, au devenit faimoase. 
Discobolul lui Miron este o capodoperă a Antichității grecești, ce datează din perioada 460 - 450 Î.Hr. Din păcate, originalul grecesc din bronz nu mai există, însă a devenit celebru prin numeroasele copii realizate în marmură de către artiști din Imperiului roman, atât la scară reală, cât și redimensionate. Celebra sculptură exprimă forța și energia atletică în cel mai armonios și echilibrat mod. Deși, în prezent, se consideră că poziția aruncătorului este nefirească și reprezintă o manieră ineficientă de a arunca discul, sculptura constituie un model de rigurozitate în redarea fiecărui mușchi încordat de pe corpul atletului.
Jetonul - Bereria Restaurant NOROC - 10 lei
Jetoanele sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor și sunt folosite pentru declanșarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor băuturi sau mici obiecte, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi pe plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la ședinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată. Jetonul prezentat aici este confecționat din alamă, are forma unui octogon cu diametrul de 24 milimetri. Pe avers, în interiorul unui cerc perlat exterior este gravată orizontal inscripția: “NOROC” între două ornamente indentice, deasupra și dedesubt, de forma: linie-punct-linie. Sub ornamentul inferior este aplicată o stea în relief având cinci colțuri. Periferic circular, în interiorul cercului perlat, pe părțile stânga, superioară și dreaptă este aplicată inscripția: “BERERIA-RESTAURANT” cuvintele fiind despărțite de o liniuță scurtă și orizontală. Pe revers în interiorul unui octogon perlat exterior este aplicată pe două rânduri valoarea jetonului: “10 LEI”. Nu se știe unde a existat a existat această berărie – restaurant, iar cât privește modul de întrebuinațare al jetonului se pot face presupuneri. Când clientul cumpăra un țap sau o halbă de bere, pe lângă prețul berii el achita ăncă 10 lei primind la schimb un astfel de jeton, chipurile ca garanție pentru returnarea țapului sau halbei după golire. Când se înapoia țapul sau halba dar și jetonul, clinetul primea înapoi contravaloarea jetonului. Astfel vânzătorul avea un control mai bun asupra ambalajelor de sticlă în care servea berEa.
Insigna militară - Conducător tractor de frunte
În statul comunist existau foarte multe insigne grosolane, colorate cât mai strident, masive, confecţionate din fier mort, care se confereau cu nemiluita cetăţenilor şi mai ales soldaţilor, chipurile pentru merite deosebite în activităţi productive şi apărarea patriei. Produsul medalistic se acorda militarilor conducători de tractoare (tractoriștilor) cu rezultate deosebite în pregătirea militară și mai ales în munca sa cu tractorul. Acordarea acestor insigne se înscria în OZU (Ordinul de zi pe unitate) şi uneori era însoţită de o învoire de 4 - 5 ore in oraş sau permisie de 3 - 5 zile acasă, rareori şi cu foi de drum pe calea ferată. Alteori acordarea insignei era însoţită de o mică sumă de bani care rar depăşea contravaloare a cinci pachete de ţigări Mărăşeşti. 
Insigna - C.S.U. - Clubul sportiv Unirea
Nu sunt informații despre produsul medalistic de mai sus. Detaliile de pe insigna sportivă sunt foarte generale și nu conduc spre o localitate sau un sport anume. Se știe că au existat cluburi sportive cu acest nume în mai multe localități din țară. Dacă cineva dintre cititori poate oferi informații concrete despre această insignă îl rog să le consemneze la rubrica “comentarii” de la partea inferioară a acestui articol.   
   
_____________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI CULTURALE
PE BANCNOTELE LUMII
Matematicianul și fizicianul elvețian 
Leonhard Paul Euler,
a trăit între anii 1707 - 1783
Detaliu vignetă de pe un bilet spaniol de loterie
Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni franceze
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 13.09.2021

Niciun comentariu: