miercuri, 23 mai 2018

EERBEEK - OLANDA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură precum și o trimitere poștală ilustrată din
localitatea olandeză EERBEEK, municipalitatea BRUMENN,  
provincia GELDERLAND, din vremuri diferite.
O școală
Arhitectură locală
Trimitere poștală ilustrată

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
DOUĂ EPIGRAME PROPRII

__________xxx__________

O MEDALIE 
ȘI CÂTEVA INSIGNE 
ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 
Insigna - Artist emerit (arte plastice)
Artist emerit a fost un titlu care s-a acordat oamenilor de artă cu realizări valoroase în oricare din ramurile artei, fie sub raportul creației artistice, fie al interpretării. În România, în baza hotărârii Consiliului de Miniștri cu Nr. 902 din 8 August 1950, titlul a fost instituit prin Decretul nr. 203 din 28 septembrie 1950 pentru înființarea titlurilor ce se pot acorda oamenilor de știință, tehnicienilor și artiștilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 28 septembrie 1950. Titlurile înființate prin acest decret se acordau de către Prezidiul Marii Adunări Naționale, la propunerea Consiliului de Miniștri. Se pare că acordarea acestor titluri era îmbrăcată și de niște avantaje financiare, doar la momentul acordării titlului sau pentru tot restul vieții. 
Insigna - C.T.A. (Cerc tehnico aplicativ)
Cercurile tehnico aplicative (C.T.A.) erau forme de pregătire specială în cadrul formațiunilor de pregătire militară a tinertului pentru apărarea patriei (P.T.A.P.). Pentru a înțelege contextul apariției formațiunilor PTAP să nu uităm că, urmare a creării NATO (1949), la 14 mai 1955, din inițiativa Uniunii Sovietice, apare al doilea bloc militar (Pactul de la Varșovia, semnat de toate statele comuniste) în scopul apărării colective împotriva unei agresiuni externe. Cu toate acestea, la data de 20 august 1968 o forță militară a Pactului de la Varșovia (formată din 23 divizii sovietice și 6 din partea altor țări comuniste) invadează Cehoslovacia pentru a înăbuși mișcarea  reformatoare de acolo, împotriva URSS. E de reținut că România nu a participat la această acțiune, supărând rău de tot prietenul de la răsărit”. O invazie asemănătoare celei din Cehoslovacia era iminentă și în România. La data de 15 noiembrie 1968 în România sea doptî Legea nr. 33 care a instituit pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Conducerea acestei pregătiri a fost încredințată UTC-ului, sprijinit de mai multe structuri administrative, militare și civile. Toți băieții și fetele cu vârste incluse între 18 – 20 ani erau incluși în formațiunile de PTAP. Pregătirea consta în pregătire militară generală, cunoașterea armelor de nimicire în masă și a modului de protecție împotriva lor, apărare locală antiaeriană, pregătire sanitară și de prim ajutor precum și pregătire de specialitate, în cadrul cercurilor tehnico-aplicative de pe lângă unitățile militare. Tinerii purtau pe timpul pregătirii o uniformă albastră asemănătoare cu cea a gărzilor patriotice (dar care era  kaki) iar manualele după care se pregăteau erau asigurate de către Ministerul Apărării Naționale. Adesori se organizau tabere și concursuri pe tematici specifice. Pentru stimularea tinerilor participanți la pregătire se acordau diplome, medalii, insigne și alte stimulente. Mai jos prezint câteva insigne cunoscute ale cercurilor tehnico-aplicative din acea vreme. 
Insigna prezentată aici reprezintă Cercul tehnico-aplicativ de Orientare. Ea este confecționată din tombac, are o formă aproximativ pătrată cu latura de 12 milimetri avînd colțurile din dreapta sus și stânga jos rotunjite. Pe latura din dreapta și pe cea inferioară este o bandă de 2 milimetri pe care sunt redate o ramură de laur, pe verticală, trei sectoare colorate în albastru, galben și roșu, pe colț și inscripția CTA (Cerc tehnico- aplicativ), pe orizonată. Câmpul central al insignei este colorat albastru  închis, în centru fiind un cerc galben peste care este reprezentată a roză a vânturilor. În pregătirea militară a tineretului noțiunea de orientare are conotații de topografie generală cum ar fi; citirea unei hărți, orientarea în teren cu și fără hartă, folosirea aparatelor simple de orientare, observare (busola, binoclu, luneta), aprecierea distanțelor și unghiurilor în teren, deplasarea după azimut, etc). 
Insigna - 100 România 2018 Sărbătorim împreună
La 1 decembrie 1918 Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi şi sprijinită de peste 100000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o rezoluţie care consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul cu România. Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanţul luptei pentru întregirea statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia 27 martie 1918 şi Bucovina 28 noiembrie 1918. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa.
 
Rezoluţia votată de Marea Adunare Naţională proclama: deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare, egala îndreptăţire şi deplina libertate autonomă confesională, înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic, desăvârşita libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti, reforma agrară radicală precum și aceleaşi drepturi şi avantaje muncitorilor români ca şi muncitorilor din statele europene dezvoltate. Legea Unirii a fost ratificată prin decretul lege nr. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I şi votată în unanimitate de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1919. 
Insigna - Conursul de chi
M.A.I. -  (Ministerul afacerilor interne)
Schiul este un sport de iarnă care constă în coborârea unor pante înzăpezite pe schiuri prinse de ghetele echipamentului individual. El cuprinde mai multe discipline sportive din care amintesc; schi fond, schi alpin, slalom, sărituri cu schiurile etc.  
Ministerul de interne a avut şi alte denumiri; Ministerul afacerilor interne, Ministerul internelor şi reformei administrative, Ministerul administraţiei şi internelor, etc. Ca să înţelegi mai bine misiunile complexe ale acestui minister enumăr câteva dintre structurile organizatorice interne ale acestuia; Departamentul de informaţii şi protecţie internă, Direcţia generală anticorupţie, Agenţia naţională antidrog, Agenţia naţională împotriva traficului de persoane, Administraţia naţională a rezervelor de stat, Instituţia prefectului, Direcţia generală de paşapoarte, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare autovehicule, Inspectoartul general pentru situaţii de urgenţă, Direcţia pentru evidenţa persoanelor, Inspectoratul general pentru imigrari, Arhivele naţionale, Poliţia, Jandarmeria, Clubul sportiv Dinamo, Academia de poliţie Alexandru Ioan Cuza, Poliţia de frontieră,etc. Nu cunosc cărei structuri a Ministerului de interne aparţine acest semn de armă.   
Garofița Pietrei Craiului (Dianthus callizonus)
Fauna și flora României 
Medalia de mai sus este un omagiu adus de Monetăria națională frumoasei flori – Garofița Pietrei Craiului – care poate fi admirată pe un areal limitat, doar în România, și nu și în alte părți ale lumii. Caracteristicile tehnice ale medaliei sunt: seria – Flora și fauna României, metalul – argint, puritatea – 92,5%, forma – rotundă, diametrul – 30 milimetri, greutatea – 13 + 0,5 grame, calitatea – proof, tirajul – 100 de exemplare și prețul unitar de achiziție cu TVA inclus – 200 lei.   
Garofița Pietrei Craiului, denumire științifică Dianthus callizonus este o plantă din familia Caryophyllaceae. Planta are o tulpină scurtă, de doar 50 - 100 milimetri și poartă la vârf o floare cu corola de circa 30 milimetri în diametru. Floarea, de culoare roșu-carmin, este formată din cinci petale, dințate la vârf. Florile la bază au o pată purpurie, împestrițată cu alb și cu peri albi, mătăsoși, strălucitori. În centrul florii se află un inel purpuriu caracteristic. Pe dos, petalele sunt alb-verzui. Înflorește în luna august. Frunzele, așezate în perechi, sunt înguste și alungite, având lungimea de 20 - 40 milimetri. Garofița Pietrei Craiului crește numai pe pantele stâncoase și grohotișurile din munții Piatra Craiului, în România.

_____________ooOoo_____________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
James Frederick Sangla, om politic 
din statul Malawi, născut în anul 1900

Detaliu vignetă de pe un notgeld austriac 
(bancnotă locală de necesitate)

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni italienești

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 23.05.2018

Niciun comentariu: