sâmbătă, 19 mai 2018

BLANKENBERGE - BELGIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură, cărți poștale ilustrate din vremuri diferite
din localitatea belgiană BLANKENBERGE, comunitatea 
FLAMANDĂ, regiunea FLAMANDĂ, provincia FLANDRA 
DE VEST, o acțiune, o medalie, o monedă și o insignă locale.
Biserica veche
Gara
Hotelurile Continental și Palace
Monumentul eroilor
Hotelul Marie-Jose
Strada bisericii
Hotelul Petit Rouge 
Cazinoul
Plaja
Arhitectură locală
Trimiteri poștale ilustrate
Vedere generală
Amintire de război
Acțiune locală
Medalie locală
Monedă locală
Insignă locală

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH 
DE LA ÎNAINTAȘI
DOUĂ EPIGRAME PROPRII

___________xxx___________

O MEDALIE ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 
Expo XXXVIII Alexandria - Petroșani
Al IV-lea Congres național de insignografie
ACIR 24 - 27 mai 2014
Cu ocazia primului Congres Naţional de Insignografie, de la Petroșani, din zilele de 18 – 20 septembrie 2009, a avut loc şi Adunarea Generală de Constituire a Asociaţie Colecţionarilor de Insigne din România (ACIR). Cei 80 de participanţi au votat statutul asociaţiei şi au ales organul de conducere al acesteia. În baza hotărârii Judecătoriei Petroşani, Asociaţia a fost înregistrată la grefa acestei instituţii, în registrul special la nr. 33/16 decembrie 2009. La baza relaţiilor dintre cei 100 de membrii ai asociaţiei stau 3 principii pe care dorim să le păstrăm şi asupra cărora insistăm: prietenia, întrajutorarea colegială şi încrederea reciprocă. La ora actuală conducerea asociaţiei este în căutarea unei sigle care să ne reprezinte. Până în prezent, printr-o bună coordonare din partea ACIR a activităţii s-a reuşit menţinerea reuniunilor noastre timp de 39 de ediţii consecutive, care de 5 ani au fost ridicate la rang de congres, având la bază propunerea regretatului col. Dogaru Ioan. Prin unirea forţelor a două localităţi aflate la mare distanţă (Alexandria - Petroşani), dar legată printr-o voinţă şi o preocupare comună s-a reuşit spre bucuria tuturor relizarea menţinerii expoziţiilor naţionale şi implicit a reuniunilor. De la înfiinţare, ACIR a preluat dificila sarcină de atribuire în fiecare an a premiilor Floarea de colţ, cea mai importantă distincţie care recompensează atât colecţionarii membri ACIR, cât şi persoanele care se implică în menţinerea activităţii insignografice din ţara noastră, sarcină deosebit de onorantă de care ne-am achitat. În ultimii ani premiul Floarea de Colț a fost înlocuit prin înmânarea insignei ACIR – Colecționar emerit.  Publicaţia oficială a Asociaţiei este Jurnalul Insignografic, cu apariţie semestrială. Colectivul de redacţie al Jurnalului este format din trei membri şi un fotograf profesionist.                                                       
Insigna - Trezvia
Încă din secolul al XIX-lea au luat naștere primele societăți civile pentru restricționarea consumului de alcool și împotriva alcoolismului ca boală socială. Primele astfel de asociații au apărut în SUA, apoi și în Europa. Încă din anul 1900 și în România s-au ănființat societăți care au publicat jurnale și au organizat congrese având ca obiectiv sensibilizarea populației la riscurile și consecințele nefaste ale consumului de alcool. În anul 1927 are loc la Cernăuți primul Congres antialcoolic din România Mare, organizatori fiind Sănătatea socială”, asociație afiliată Centralei Caselor Naționale din București și Asociația antialcoolică „Trezvia”. Obiectivul declarat al manifestării era “să lupte pentru combaterea boalelor sociale (alcoolism, stupefiante, etc) contribuind astfel la întărirea sănătății sociele”.  Mărturie a acestui efort sunt insignele și medaliile emise de societățile de caritate care au militat pentru combaterea consumului de alcool. Insigna postată aici a fost bătută la Cernăuți, de către Asociația antialcoolică „Trezvia”, și purtată la rever între anii 1925 – 1930. Insigna este executată la Viena, din alamă emailată și are forma unui scut cu dimensiunile 22,5 x 21 milimetri. Scutul este mărginit de o bandă roșie iar centrul câmpului insignei este colorat în galben, având în centru o cruce albastră și dedesubt inscripția TREZVIA. 
Insigna - A.G.V.P.S.
(Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi)
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.) este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern, interesele a peste 150 de asociaţii afiliate, în care sunt înscrişi peste 90% din vânătorii români şi peste 80% din pescarii cu domiciliul sau rezidenţa în România, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor şi pescarilor sportivi din ţara noastră. Data de 5 iunie 1919 reprezintă momentul constituirii „Uniunii Generale a Vânătorilor”, iar cea de 26 mai 1922, data de naştere a „Uniunii Generale a Vânătorilor din România”. Această formă de organizare a suferit mai multe transformări și convulsii până să ajungă la formatul de astăzi. Au fost perioade când au existat și organizații paralele în acest domeniu de activitate.   
Peștele este un animal vertebrat, craniat, ce trăiește în mediu acvatic. El respiră oxigen dizolvat în apă. Se cunosc aproximativ 29000 de specii de pești. Știința ce se ocupă cu studiul peștilor se numește ihtilologie. Peștii sunt animalele cele mai puțin dezvoltate dintre craniate.
Asociația nevăzătorilor din RSR XXV 1955 - 1980 
Asociația Nevăzătorilor din România (A.N.R.) este o organizație nonguvernamentală, recunoscută ca utilitate publică prin Hotărâre de Guvern din luna septembrie a anului 2008. Istoria asociației începe la data de 1 august 1906,când Regina Elisabeta, susținută de Regele Carol I și de înalți reprezentanți ai clasei politice a vremii, a fondat Societatea Orbilor din România. În anul 1949 Societatea Orbilor din România a fost desființată, de către regimul comunist, prin decretul care a desființat toate Asociațiile și Fundațiile din România. În august 1956 a fost înființată Asociația Orbilor din România, iar în anul 1963 numele a fost schimbat în cel actual - Asociația Nevăzătorilor din România. Plățile drepturilor financiare ale persoanelor cu handicap erau distribuite de către A.N.R. până în anul 2003, când au fost preluate de consiliile județene. În anul 2003, A.N.R .avea 80000 de membri și 212 angajați. Sediul central al acestei asociații este situat în municipiul București, Sectorul 2, strada Vatra luminoasă, la nr. 108 BIS. 
Dropia - Flora și fauna României
Medalia de mai sus se vrea un omagiu adus păsării Dropia. Dropia – monument al naturii – a dispărut însă acum câteva decenii, din cauza vânătorii excesive și a dezvoltării agriculturii, prin poluarea apelor și solului cu produse chimice (pesticide și fertilizatori). În prezent, se mai întâlnește în sudul și centrul Europei și zona temperată a Asiei. Peste 50% din populația europeană se găsește în Spania și Portugalia. Cu ani în urmă putea fi văzută și la noi în țară: Câmpia de Vest, Bărăgan și Dobrogea. Monetăria Statului salută și încurajează inițiatorii proiectelor de reintroducere a acestei splendide păsări în România, în special în zonele din Câmpia de Vest, reinserție care ar reface echilibrul ecosistemului și ar oferi oportunități de dezvoltare a zonelor respective prin înflorirea turismului.Medalia s-a realizat în două variante de metal în compoziție. Caracteristicile tehnice ale medaliei sunt următoarele: diametru – 6 centimetri, calitate – patinată,  metal – argint, puritate - 92,5%, greutate – 167 grame, tiraj – 40 bucăți, preț unitar de achiziție cu TVA inclus – 730 lei (pentru varianta de argint) și metal – cupru, diametru – 6 centimetri, tiraj – 60 bucăți,  preț unitar de achiziție cu TVA inclus – 228 lei (pentru varianta de cupru).
Dropia, denumire științifică  Otis tarda este o pasăre de stepă din familia Otididae,  care trăiește în sud-estul Europei și zonele cu climă temperată din Asia. Se încearcă o repopulare și readaptarea acestei păsări la climatul românesc. Masculul de dropie este cea mai masivă pasăre din Europa, putând ajunge până la 18,5 kg. Este pasărea cea mai grea care se poate înălța în zbor. Femelele sunt mult mai mici, cântărind între 3,5 și 5 kg. Dropia se hrănește cu vegetație, fasole verde și mazăre, dar și cu insecte sau mici vertebrate. Este o pasăre tăcută, dar în perioada de cuibărire scoate un țipăt ca un lătrat.Dropiile nu își construiesc un cuib propriu-zis, ci își depun ouăle (deobicei , rareori trei sau patru) într-o simplă adâncitură în sol, îndeosebi în zone cu vegetație erbacee bogată sau chiar în mijlocul culturilor agricole. Clocitul este asigurat doar de femelă și durează între 23-28 zile, depinzând de condițiile meteo. Imediat după eclozare puii părăsesc cuibul și rămân în preajma femelei până la vârsta de un an. După circa 28 de zile sunt capabili de zbor, iar la 35 de zile stăpânesc bine tainele zburatului. Masculii sunt maturi sexual abia de la vârsta de 5 ani, în condițiile în care durata medie de viață a dropiei este doar de 10 ani. De obicei, dropia nu acceptă prezența omului la o distanță mai mică de 250 de metri de ea, fiind foarte bănuitoare. Spre a le înșela vigilența, vânătorii își confecționau profiluri de vaci din carton sau din lemn și mergeau tiptil, din loc în loc, „apărați“ de imaginea bovinelor, devenită obișnuită pentru dropii, putându-se astfel apropia pentru a le vâna. 

___________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Charlotte, mare ducesă a Luxemburgului,
a trăit între anii 1896 - 1985, a condus între anii 1919 - 1964

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni germane

Detaliu vignetă de pe un notgeld austriac
(bancnotă locală de necesitate)

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 19.05.2018

Niciun comentariu: