duminică, 15 octombrie 2017

PECQUENCOURT - FRANȚA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură din localitatea franceză Pecquencourt, 
departamentul Nord, regiunea Nord Pas de Calais, din vremuri 
diferite, câteva cărți poștale dar și o medalie locală.
Fosa Lemay
 Fosa Barrois
Hotelul
Primăria și Biserica
Primăria veche și Strada Anchin
Strada Anchin
Strada Beffroi
Strada Douai
Biserica
Piața Primăriei și Biserica
Monumentul eroilor
Școala agricolă
Arhitectură locală
Medalie locală

xxx

UN DIALOG EPIGRAMATIC
O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

_________xxx________

O PLACHETĂ ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  
Insigna - Federația română de tir
Federaţia română de tir sportiv este forul tutelar care conduce, organizează şi dezvoltă acest jos sportiv în România. Această federaţie este responasibilă de organizarea tuturor competiţiilor sportive de tir, la toate nivelurile de vârstă şi pregătire, în toate structurile societăţii româneşti. Pe data de 7 februarie 1934 se înființează Federația Română de Tir (F.R.T.), urmând ca doi ani mai târziu, F.R.T. să se afilieze Uniunii Internaționale de Tir (U.I.T.). În data de 29 iunie 1946 Banca Națională a României cumpără de la Societate, terenurile donate de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza și donează Societății de Dare la Semn 65 de hectare din Pădurea Băneasa, ceea ce va deveni mai târziu poligonul Tunari, în prezent Poligonul de Tir Sportiv "Iosif Sârbu". La Jocurile Olimpice de la Helsinki (1952 - ediția a XII- a) au participat 69 de țări, România fiind la a treia participare unde trăgătorul Iosif Sîrbu avea să deschidă drumul medaliilor de aur olimpic pentru țara noastră. În anul 1955, România organizează primul Campionat European de Tir la Poligonul Tunari. F.R.T. își schimbă denumirea în Federația Română de Tir Sportiv (F.R.T.S.)  în anul 1999.  Sus am aplicat logo-ul Federaţiei române de tir sportiv. 
După descoperirea utilizării prafului de pușcă la armele de foc, începând cu secolul al XII- lea, perfecționarea tehnicilor de mânuire a armelor a fost o preocupare primordială în rândul militarilor și, implicit, a aristocrației momentului. Armele de foc nu au fost folosite doar pe plan militar ci și în activitățile de agrement și vânătoare. În acest fel, apare o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea calităților tehnice și de manevrabilitate ale armelor, fapt ce a dus la crearea unor structuri organizatorice ce aveau ca rol formarea deprinderilor specifice utilizării eficiente a acestora. La jumătatea secolului al XVII- lea, în anul 1640, la Lucerna în Elveția, se înființează prima Societate de Tir din lume. Ulterior, numărul societăților, organizațiilor și al cluburilor de gen, în care își desfășurau activitatea de pregătire majoritatea trăgătorilor, începe să crească considerabil în toate regiunile din Europa. În anul 1741 sunt organizate primele concursuri de tir organizate de către Regimentul Regal de Infanterie în câmpia de nord a Aradului, pentru ofițerii regimentului. În anul 1831 s-a constituit Asociația Cetățenescă de Tir din Municipiul Arad. În ceea ce privește dezvoltarea sportivă a tirului, în afară de contribuția laturii militare, un deosebit aport la această dezvoltarea a venit din partea unor societăți de vânătoare, în cadrul cărora erau organizate cursuri de pregătire a vânătorilor și care își desfășurau activitatea pe mai multe domenii de vânătoare de la Arad, Săvârșin, Șiria, Șiman, Chișinău-Criș și Pecica. Pe data de 5 mai 1862, ia ființă prima societate de tir, la nivel național, denumită : "Societatea Română de arme și dare la semn" având sediul stabilit la București, iar la numai un an de la înființarea ei, "Societatea Română de arme și dare la semn" avea un număr de 120 de membri și 5 membri de onoare. Pe data de 9 septembrie 1865, prin înaltul Decret Domnesc nr.1147, publicat în Monitorul Oficial nr.200 din 11/23 septembrie, sunt aprobate și recunoscute oficial statutele Societății Române de arme și dare la semn. În urma acestui decret, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza donează societății din terenul Mânăstirii Radu – Vodă – teren trecut în patrimoniul statului – o suprafață de 47514 mp , pentru a-l folosi drept poligon de tir cu condiția ca acest teren să nu fie înstrăinat. Terenul donat s-a adăugat la cel pe care societatea îl avea deja în folosință și care era poziționat în zona Clubului Progresul. Prima participare a unor trăgători români la un concurs internațional a fost în anul 1919 la Le Mans – Franța, unde românii au cucerit locul doi. La acest concurs au participat trăgători de elită din toate țările aliate în primul război mondial. În anul 1924, România participă la Jocurile Olimpice de la Paris cu un lot de trăgători, unde Constantin Tomescu ocupă locul 18. 
Insigna - Revista Jandarmeriei - 100
Această revistă este o publicaţie ilustrată de analiză, cultură, opinie şi informare, fondată la 15 decembrie 1922, sub titlul “Revista Jandarmeriei“, editată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 
Jandarmeria Română este structura militară cu atribuții în menținerea și restabilirea ordinii și liniștii publice, transportul și paza valorilor, bunurilor și materialelor periculoase, cât și paza și apărarea obiectivelor de importanță deosebită. Jandarmeria Română este subordonată Ministerului Internelor si Administrației publice. Jandarmeria a fost fondata în anul 1893 și refondatădupă căderea comunismului, în anul 1990. 
 
Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând "Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi". Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare. Ca urmare, legea prevedea că Regimentul de jandarmi din Moldova se împarte în două subdiviziuni, fiecare având zona de responsabilitate formată din câte şase ţinuturi (judeţe). La fiecare ţinut era repartizată câte o companie de jandarmi, la care se adăuga cât o companie la Isprăvnicia Iaşului şi la Poliţia Capitalei (Iaşi). În total, 14 companii de jandarmi ce totalizau un efectiv de 1433 jandarmi călări şi pedeştri. Totodată, în această lege se stabilea Jandarmeriei următoarele  misiuni: privegherea siguranţei publice, ţinerea unei bune orânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor. În ceea ce priveşte executarea serviciului, se prevedea că Jandarmeria execută un serviciu ordinar, care se realizează zilnic, pe baza regulamentelor sale şi un serviciu extraordinar, pe care îl execută la solicitarea autorităţilor. De asemenea, se prevedea pentru executarea serviciului extraordinar, constituirea de subunităţi mobile. În perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Jandarmeria a fost supusă unui amplu proces de modernizare, ca de altfel toate instituţiile statului naţional modern român. Astfel, odată cu transformarea Regimentului de jandarmi în Legion de jandarmi, începe şi procesul de înlocuire treptată a escadroanelor şi companiilor de jandarmi, cu escadroane de dorobanţi, pe baza Ordonanţei nr.896 din 20 iunie 1864. Apoi, prin Legea de organizare a puterii armate în România, din noiembrie 1864 Jandarmeria este organizată pe principii noi, scoasă de sub administraţia Ministerului de Interne şi subordonată direct Ministerului de Război, ca element component al armatei permanente. Legea Jandarmeriei din 1850 şi Regulamentul jandarmilor de oraş din 1665 au constituit principalele documente pe baza cărora şi-a organizat şi desfăşurat activitatea Jandarmeria, iar în perioada următoare au fost documentele care au stat la baza elaborării de noi legi şi regulamente. Perioada 1866-1867 se caracterizează prin transformări în sistemul de apărare al ţării în anii 1868, 1872, 1874 şi 1877, având drept rezultat modernizarea şi pregătirea armatei române, care prin strălucite fapte de arme, în Războiul pentru independenţă al României din 1877-1878 s-a acoperit de glorie, consfinţind independenţa. În anul 1893 s-a aprobat Legea pentru organizarea Jandarmeriei rurale iar în anul 1908 Legea Jandarmeriei.
Insigna - Partidul Social Democrat Român 
Partidul Social-Democrat Român (P.S.D.R.) a fost un partid politic românesc ce a activat în perioada 1990 – 2001, președintele său fiind Sergiu Cunescu. Acest partid făcut parte din Convenția Democartă Română, alianța anticomunistă condusă de Corneliu Coposu, iar apoi din coaliția Uniunea Social Democrată, dominată de Petre Roman, care a rivalizat cu foștii comuniști ai lui Ion Iliescu. În iunie 2001, după alegerea ca președinte a lui Alexandru Athanasiu, s-a unificat cu Partidul Democrației Sociale din România, formațiunea rezultată luându-și numele de Partidul Social Democrat. 
Insigna - Parochia Greco Catolică Română 
"Sfânta Maria"'- Youngstown, Ohio, SUA.
Youngstown este un oraș din statul Ohio, SUA, situat în partea de nord est a țării, la granița cu Canada, într-o fostă zonă siderurgică, fondat în anul 1796. Astăzi orașul numără în jur de 70000 de locuitori. Mai jos admiri clădirea Universității din Youngstown.
Grupul etnic de origine română din Statele Unite ale Americii este format, în cea mai mare parte, din urmasi ai fostilor imigranți de la începutul secolului al XX-lea, plecati din provinciile românesti, Banat, Crisana, Ardeal și Maramures. Acestora li s-au adaugat ulterior mii de persoane, plecate cel mai frecvent la rudele stabilte anterior peste ocean. La începutul anilor '80, în SUA pe baza recensamintelor oficiale americane traiau 350000 de cetateni originari din România. O concentrare mai mare a imigrantilor români se afla în orasele din nord-est, în statele Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Pennsylvania si la New-York. Prezenta grupului românesc aproape în totalitatea sa - 80% în 1930 - în orasele industriale, atesta contributia pe care a adus-o la stabilirea bazelor economico-sociale ale societatii industriale americane". Pe masura ce sporea numarul imigrantilor, acestia au simtit nevoia sa se regrupeze pe linie etnica si, mai ales, religioasa. Biserica a fost factorul cel mai puternic în regruparea, dupa confesiuni, a românilor din diaspora americană. Asa au luat fiinta si comunitatile religioase ale românilor greco-catolici. Cea dintâi parohie româna-unita a luat fiinta în America la 19 noiembrie 1905 în Cleveland, Ohio, parohia "Sf. Elena", iar în 1926, prin înfiintarea parohiei "Sf. Maria" la Dearborn-Michigan. Toate parohiile, indiferent de numarul credinciosilor care le compun, dispunde lacasuri de cult si case parohiale proprii, cele mai multe din biserici fiind zidite din temelii prin contributiile benevole ale credinciosilor, iar unele au fost cumparate, adaptate ritului bizantin, împodobite și consacrate. 
Placheta - Întâlnirea internațională 
R.P.R. - R.P.Ungară - 1956 - (natație)
Comitetul pentru cultură fizică și sport
de pe lângă Consiliul de Miniștri

Natația este înotul practicat ca sport. Înotul este mișcarea de deplasare a oamenilor sau animalelor prin apă, de obicei fără niciun fel de asistență. Tipurile sau stilurile de înot sunt craul, bras, fluture sau spate, dar și anumite derivate ale acestora, de exemplu bras lung, spate dublu etc. Natația este un sport nautic și disciplină sportivă în care sportivii se întrec în mai multe probe care implică deplasarea în apă prin înot. Natația cuprinde mai multe ramuri sportive: înotul sportiv, polo pe apă, sărituri în apă și înot sincron. Pe lângă aceste ramuri ale natației ar mai putea fi incluse și altele, cum ar fi: înotul de fond (maratonul nautic), înotul subacvatic, înot masters. Unele probe de înot sunt incluse și în competițiile de triatlon și pentatlon modern.
__________ooOoo_________

DIN INTELIGENȚA 
ȘI SPIRITUALITATEA 
POPOARELOR LUMII
PROVERBE SCOȚIENE
  • Cine vrea să mănânce fructe, trebuie să urce în copac.
  • Ceea ce poate fi făcut oricând, nu va fi făcut niciodată.
  • Un penny înţelepţeşte, o liră, prosteşte.
Câteva vignete de pe acțiuni italiene

Bancnota fantezie - 1 milion euro

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 15.10.2017

Niciun comentariu: