vineri, 20 octombrie 2017

KRASLICE - CEHIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură
și arhitectură din localitatea cehă KRASLICE, denumire germană
GRASLITZ, regiunea KARLOVY VARY, din vremuri diferite, dar
și câteva embleme, mărci ale fabricii de instrumente muzicale, 
insignă, plachetă și medalie locale. 
Biserica Boziho Tela
Biserica evanghelică
Biserica Jakuba Vetsiho
Biserica Jilji
Capela Hrbitovni
Gara
Vila Wilhelma
Trimiteri poștale
Arhitectură locală
Fabrica de instrumente muzicale Julius Keilverth
Mărci de producție ale Fabricii de instrumente 
muzicale Julius Keilverth
Set 4 embleme locale
Medalie locală
Plachetă locală
Insignă locală

xxx

UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
O PASTILĂ DE UMOR

_________xxx________

O MEDALIE 
ȘI CÂTEVA INSIGNE 
DIN JUDEȚUL PRAHOVA

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Matricea sigilară reprezintă obiectul confecţionat din material dur care, care are gravată o reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor și care servește pentru realizarea amprentei sigilare. Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării unei matrici sigilare. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a unor secrete şi de asigurare a autenticităţii unor acte. Sigilile rotunde reprezintă autoritatea unei instituții. Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum. Sigilografia (nume alternativ - sfragistica) a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea  Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu. Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează reprezentarea grafică și textul unui sigiliu. Exerga este spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul matricei sigilare. Este important de reținut a nu se confunda sigilografia cu heraldica. Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele, etc.
 
Matricea a fot bătută de Prefectura Județului Prahova din Principatele Unite Române, este de formă rotundă, cu diametrul de 42 milimetri și confecționată din alamă. Ea este gravată în excizie, având în câmp două scuturi poloneze, acolate, în cel din dreapta capul de zimbru cu stea cu şase raze între coarne, în cel din stânga acvila cruciată, încoronată, ţinând în gheare sabia şi sceptrul. Scuturile sunt timbrate de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger; dedesubt este gravat anul 1861. În exergă este aplicată legenda: PRINCIPATELE UNITE * PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA. 
 
Insigna - Jandarmeria - Centrul montan Sinaia
Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi Montan „Regele Carol I” din Sinaia este potrivit Legii 550 / 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române o instituție militară de formare continuă destinată să asigure formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii personalului operativ din structurile specializate subordonate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a personalului din celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții specifice și a strucutrilor similare ale statelor cu care Jandarmeria Română sau Ministerul Afacerilor Interne au încheiate protocoale de cooperare, în domeniul tehnicilor montane, schi, alpinism, căutare-salvare-evacuare și acordarea primului ajutor de bază. Clădirea în care își desfășoară activitatea Centrul s-a ridicat în perioada anilor 1932 – 1934, servind inițial ca sediu al Companiei a III-a de Instrucție, locul unde erau pregătiți militarii atât pentru a executa serviciul d egardă în Garda Regală, cât și în alte locuri din țară. Această stare a durat până la abdicarea și plecarea din țară a Regelui Mihai, moment în care clădirea capătă destinația de Tabără Internațională de Pionieri și Tineret. În anul 1970 clădirea este preluată de unități din Ploiești și București aparșinând trupelor de securitate specializate pe paza complexului Peleș - Pelișor și a sediului propriu. În anul 2003 aici se instalează un detașament de jandarmi cu misiuni de pază la castelele Peleș și Pelișor dar și asigurarea ordinii și liniștii publice în stațiunea Sinaia. În anul 2004 s-a înființat Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia iar în data de 6 iunie 2005 i s-a atribuit numele cu conotație istorică “Regele Carol I”. 
Sediul acestei instituții militare de învățământ este situat în Sinaia, pe Drumul Cotei, la nr.6. Prezint mai jos câteva explicații privind simbolistica graficii acestei insigne. Muntele reprezintă mediul natural în care jandarmii de la C.P.P.M.J. Sinaia executa misiunile de bază. Cartea reprezintă simbolul general al cunoașterii, evocă preocupările și caracterul instituției. Schiurile reprezintă mijloacele cu care personalul Centrului participă la acțiuni în mediul alpin. Crucea Roșie reprezintă caracterul umanitar privind ajutorul permanent pe care îl vor da instructorii (salvamontiștii) Centrului în acțiunile înterprinse pe munte. Capra Neagră reprezintă însemnul emblematic al faunei ce se află în Munții Carpați și totodată expresia grijei pe care o au militarii jandarmi pentru protecția și conservarea naturii. Deasupra am postat logo-ul, poarta de acces în unitate și monumentul regelui Carol I. 
Insigna - Absolvent - Colegiul național militar "Dimitrie Cantemir"
Liceul Militar Dimitrie Cantemir este continuatorul Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu - Târgovişte. Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu, instituţie de învăţământ de elită pentru Armata Română, a fost înfiinţat la 4 iunie 1912. În septembrie1940 s-a mutat la Predeal, unde a funcţionat până în 1948. Pe 25 noiembrie 1949 a fost înfiinţat, la Roman, Liceul Militar care îl avea pe Dimitrie Cantemir ca patron spiritual. După mai multe transformări, instituţia militară de învăţământ a fost mutată în oraşul Breaza, în anul 1957. La 1 decembrie 1999, instituţia şi-a schimbat denumirea în Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir“. 
Insigna - Muzeul I.L.Caragiale Ploiești
Ion Luca Caragiale (născut la 1/13 februarie 1852 în localitatea Haimanale, azi Ion Luca Caragiale din judeţul Dâmboviţa şi decedat la 9 iunie 1912 la Berlin) a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic şi ziarist român, de origine greacă. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român şi unul dintre cei mai importanți scriitori români. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. 
Muzeul „I.L.Caragiale”din Ploieşti, a luat fiinţă din pasiunea pentru istorie şi cultură a distinsului prof. N. Simache, în anul 1962, când s-au sărbătorit 110 ani de la naşterea marelui clasic al literaturii române şi a fost reorganizat în anul 2002, cu prilejul Anului Caragiale. Muzeul este găzduit în „Casa Dobrescu”, monument de arhitectură de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Într-un spaţiu renovat şi cu mijloace de expunere moderne, tematica expoziţiei „Caragiale – omul și opera” ilustrează principalele momente din viaţa şi creaţia scriitorului, la nivelul cercetărilor caragialiene de azi. Aceste exponate au în vedere atât criteriul cronologic, cât şi criteriul tematic. Ele aduc în faţa vizitatorilor imaginea scriitorului reflectată atât în oglinda contemporanilor, cât şi în cea a posterităţii. În prima sală sunt expuse documente şi fotografii originale ce lămuresc în mare parte problema claselor absolvite de I.L.Caragiale la Ploieşti. Ambianţa locuinţelor scriitorului şi a camerei sale de lucru este reconstituită în sala a II-a, prin expunerea pieselor muzeale care au aparţinut scriitorului şi familiei sale: oglindă de cristal, masa din lemn cu decor realizat prin sculptare, o canapea şi două scaune, etc. Pe măsuţa de lucru, alături de toc şi călimară, se află manuscrisul parodiei „Dă dămult.... mai dă dămult...”; în rame de argint sunt expuse fotografii originale ale membrilor familiei şi prietenilor apropiaţi ai dramaturgului. Pe hol un loc important îl ocupă bustul scriitorului, realizat de sculptorul Ion Jalea şi fotografiile unor mari actori care au dat viaţă eroilor lui Caragiale. În ultima sală este prezentată în mod cronologic activitatea creatoare a marelui scriitor; marile creaţii dramatice: „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „D′ale carnavalului”, „Conu Leonida faţă cu reacţiunea”, „Năpasta”. Perioada marilor nuvele şi schiţe caragialiene ocupă de asemenea un rol distinct în expoziţie. Ediţiile princeps, cu autograful scriitorului, ale volumelor „Teatru”, „Momente”, „Schiţe noue”, sunt expuse alături de fotografii, care pun într-o lumină nouă legăturile de prietenie ale scriitorului. Sunt expuse traduceri ale operei scriitorului în diferite limbi, afişe de interpretare ale comediilor lui Caragiale în lume: Franţa, Japonia, Spania, Italia, Belgia. 
Combinatul petrochimic Brazi 1934 - 1984
Semicentenar 50 * 1934 - 1984
În anul 1962, pe platforma Brazi a aparut ca unitate separată  Combinatul Petrochimic Brazi, cu ateliere de proiectare proprii.  În anul 1971 Rafinaria Brazi si Combinatul Petrochimic Brazi au fuzionat in G.I.P. Brazi (Grupul Industrial Brazi). In anul 1973 pe structura GIP Brazi se infiinteaza CIRP Brazi (Centrala Industriala de Rafinarii si Petrochimie), iar sectia de proiectare are ateliere in toate rafinariile din tara. În anul 1990 C.I.R.P. Brazi se desființează, desprinzându-se ca structura separata Combinatul Petrochimic Brazi, numit ulterior PETROBRAZI, cu sectie de proiectare. Rafinăria Petrobrazi Ploiești, numită și Rafiserv Petrobrazi este o rafinărie de petrol din România, amplasată în partea de sud-vest a orașului Ploieşti, ocupând o suprafață de aproximativ 440 hectare. Primele capacități de prelucrare a țițeiului au fost puse în funcțiune în anul 1934 și prelucrau 300000 tone/an. După cel de-al doilea război mondial, Petrobrazi și-a dezvoltat continuu atât capacitatea de prelucrare a țițeiului, cât și structura de fabricație, ajungând ca în prezent să fie una din cele mai complexe platforme petrochimice din România. Începând cu luna septembrie 1997, Petrobrazi a fost integrata în Petrom, devenind automat una din sucursalele sale.  
Municipiul Ploiești este unul dintre marile orașe ale României și reședință a județului Prahova, fiind situat la 60 de km depărtare de București. Municipiul Ploiești se găsește în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească și are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. Ploieștiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala București de  provinciile istorice Transilvania și Moldova. este supranumit „capitala aurului negru”, orașul fiind vechi centru al industriei petroliere, având patru rafinării și alte industrii legate de această ramură (construcții de mașini, echipamente electrice, întreținere). Prezența unor ploieșteni pe piețele unor orașe din Ardeal denotă faptul că localitatea avea un nume și o bază economică ce-i permiteau să intre în relații comerciale cu centre de peste munți. Numele mai apare într-un hrisov din anul 1567, semnat de către domnitorul Țării Românești, Petru cel Tânăr, prin care se întărea o vânzare a "cinci răzoare" de vie între un anume Avruț din Ploiești și logofătul Coresi din Bărcănești. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală ale orașului Ploieșți precum și fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură din vremuri diferite. 
Catedrala ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul
Halele
Muzeul de Istorie
Casa Hagi Prodan
Colegiul național Ion Luca Caragiale
Colegiul național Mihai Viteazul
Muzeul ceasului Nicolae Simache
Muzeul de artă
Palatul culturii 
Liceul Sfinții Petru și Pavel
Primăria veche
Statuia vânătorilor
Strada Golești
Strada Lipscani

Prahova este un județ aflat în regiunea istorică Muntenia din România. Este cel mai populat județ din România (cu excepția capitalei București, oraș aflat în vecinătatea sa, la sud) deși este doar al 33-lea din țară ca suprafață. Județul se întinde pe o suprafață de 4716 kilometri pătrați, numără aproximativ 830000 de locuitori și își are reședința în municipiul Ploiești. Ca subunități administrative județul este compus din 2 municipii - Ploiești și Câmpina, 12 orașe - Azuga, Băicoi, Boldești - Scăieni, Breaza, Bușteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlași, Văleni de Munte și 90 de comune. Sus am postat harta, stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului Prahova precum și fotografiile câtorva clădiri reprezentative pentru cultura și arhitectura prahoveană, din vremuri diferite, și alte locuri de vizitat în acest județ.
Castelul Canatacuzino - Bușteni
Cabana Caraiman din Munții Bucegi
Crucea de vârful Caraiman
Cascada Urlătoarea
Cabana Valea Dorului
Cascada Caraiman
Cabana Piatra Arsă
Cramele Rotenberg
Mănăstirea Brebu
Castelul Peleș - Sinaia
Primăria - Sinaia
Mănăstirea - Sinaia
Castelul Iulia Hașdeu - Câmpina
Complexul turistic Gura Diham
Mănăstirea și Peștera Ialomiței
Mănăstirea Zamfira
Clopotnița Mănăstirii Zamfira
Castelul Pelișor - Sinaia
Biserica și Monumentul - Azuga
Hotelul Caraiman - Bușteni
Hotelul Focșeneanu - Bușteni
Hotelul Palace - Bușteni
Monumentul eroilor - Bușteni 
Cabana Bolboci
Castelul Voila - Câmpina
Gara Doftana - Câmpina
Gara - Mizil
Castelul Foișor - Sinaia
Cazinoul - Sinaia
Gara - Slănic Prahova
Vila Bagdada - Slănic Prahova 
Gara - Sinaia
Piața nouă - Sinaia
Penitenciarul Doftana - Telega
Casa Nicolae Iorga - Văleni de Munte
Gara - Văleni de Munte
Intrarea în salină -Slănic Prahova
Mănăstirea - Suzana
Primăria - Comarnic

______________ooOoo_____________

DIN INTELIGENȚA
ȘI SPIRITUALITATEA 
POPOARELOR LUMII
RUSIA
  • Un singur lup goneşte o turmă de oi.
  • Copiii mici nu te lasă să dormi, cei mari nu te lasă să respiri. 
  • Chiar şi pe lumea cealaltă o să trebuiască să-i slujim pe nobili: ei o să stea în cazane, noi o să aţâţăm focul.
Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni olandeze

Detaliu vignetă de o bancnotă americană

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 20.10.2017

Niciun comentariu: