luni, 30 octombrie 2017

MEMORIA CĂRȚII POȘTALE - BANCA NAȚIONALĂ ȘI BAROUL DE AVOCAȚI DIN ORADEA


1. Mai jos admiri două vechi cărți poștale dar și poze recente care prezintă Sediul filialei Bihor al Băncii Naționale a României. 
În primii ani ai secolului XX, Oradea avea o economie prosperă, dovadă fiind chiar clădirile ce se construiau în zona ce avea să devină centrul istoric al urbei. O emblemă a acestei bogăţii este clădirea construită între 1912-1913 pentru filiala orădeană a Băncii Austro-Ungare, azi sediul Agenţiei Bihor a Băncii Naţionale a României, din Parcul Traian. Realizată după planurile arhitecţilor budapestani Hubert Jozsef şi Alpár Ignác, cel din urmă renumit tocmai pentru că a construit o serie de sedii de bănci din imperiu, clădirea cu trei nivele a fost menită să impresioneze. Combinând mai multe stiluri arhitecturale, ea are pe faţadă două coloane impozante care încadrează încăperile concepute ca apartamente pentru şefii băncii. Drept urmare, aceste camere au ferestre mari şi luminoase, tâmplăria originală fiind păstrată şi în prezent. Accesul în clădire nu este permis străinilor, dar specialiştii care i-au trecut pragul susţin că interiorul e la fel de impresionant şi de bine conservat. Decoraţiile au un lait-motiv în cosiţe împletite, specific austro-ungar, iar împletiturile sunt păzite de mascheroane groteşti, menite să alunge spiritele rele.  Până în anul 1919, Banca Austro-Ungară a funcţionat în clădirea din Parcul Traian. 
Instalarea administraţiei româneşti a făcut ulterior ca banca să intre în lichidare, iar imobilul a fost cumpărat de către Statul Român, alături de alte 12 clădiri pe care banca maghiară le deţinea în oraş, pentru Banca Naţională a României. Documentele din arhiva BNR arată că toate contractele de vânzare-cumpărare pentru terenuri, clădiri şi instalaţii au fost perfectate la Turnu Severin la 29 septembrie 1921, de către reprezentanţi ai Statului Român şi de lichidatorii Băncii Austro-Ungare, România plătind 307.621 coroane din aur pentru clădirea notată în foaia de proprietate ca fiind "Casă şi curte în Olosigul Orăzi".În toamna anului 1940, când Oradea a intrat sub ocupaţie maghiară, clădirea din Parcul Traian şi-a schimbat din nou proprietarul, Banca Naţională Maghiară întăbulându-se pe clădire. Filiala BNR Bihor s-a refugiat la Beiuş, apoi la Brad - Hunedoara, revenind la Oradea în martie 1945 şi funcţionând până în prezent în impozanta clădire. În 2010, faţada a fost reabilitată, iar rezultatul a fost considerat un model de bune practici în materie. Calitatea lucrărilor a şi făcut ca în 2011 să câştige locul III în concursul naţional "Faţada anului".
***
2. Mai jos admiri o veche carte poștală dar și o poză recentă care prezintă Sediul Baroului de avocați din Oradea. 
Baroul avocaților din Oradea este o clădire în stilul arhitectonic secession, proiectată de către arhitectul Rimanoczy Kalman junior, construită între anii 1908 – 1909 sub conducerea inginerului Reisinger József și situată pe strada George Enescu, nr.1, pe colțul Parcului Traian. Clădirea, planimetric înscrisă în forma literei L, are trei niveluri. Latura lungă, cea de pe strada Enescu, este împărţită în şase axe, iar etajele ies mult în afara zidului. Latura scurtă are o singură axă verticală şi aceasta ieşită în exteriorul zidului la nivelurile superioare. Cele două laturi sunt unite prin intermediul unui colţ rotunjit ce se termină într-o semicupolă şi care este acoperită cu un uriaş coif, realizat artistic într-un mod interesant. Prin stilul abordat arhitectul iese din tiparele secessionului german de tip Jugenstill. El renunţă, aşa cum se poate observa, la ornamentaţia luxuriantă a faţadelor, în compensaţie însă accentuează volumetria curbilinie. Pe ambele faţade, formele masive, intenţionat supradimensionate, ies mult în afara zidurilor sub formă de bovindouri. Inițial clădirea a servit ca apartamente de locuit, având în plus un antreu, sală mare la primul etaj și încă o încăpere.

xxx

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O PASTILĂ DE UMOR

__________xxx__________

O MEDALIE ȘI CÂTEVA 
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Insigna -US - IA - CP 
US IAS CP este o insignă tipic comunistă care aduce un elogiu US (unităților socialiste) din agricultura românească: IAS (Întreprinderile agricole de stat) și CP (Cooperativele de Producție, denumire completă Cooperativele Agricole de Producție – CAP). Insigna este robustă, confecționată din metal mort, abundând de simboluri comuniste și ea se conferea cu nemiluita maselor de lucrători din agricultură. La 24 iulie 1949 au apărut primele cinci gospodării agricole colective (G.A.C. – cooperativele agricole de mai târziu) din cele 60 pregătite pentru a inaugura noua politică agricolă a României, aflată sub conducerea partidului unic. Apariţia acestei formule de exploatare a pământului a avut ca model colhozul sovietic, iar debutul legislativ a fost menţionat în Plenara PMR din 3-5 martie 1949. Impunerea proprietăţii colective a pământului a avut un traseu distinct în România faţă de ţările din blocul de Est. Consolidarea puterii acaparate de comunişti după război a beneficiat şi de o nouă reformă agrară, mai mult de un milion de hectare de teren arabil a fost împărţit la 800 de mii de familii, producând o bază electorală. Numai că abia împroprietărit, ţăranul s-a lăsat greu convins că trebuie să cedeze pământul şi inventarul agricol pentru munca în comun. Această trăsătură a vieţii din epocă a creat şi multă îndoială că asociaţia colectivă poate fi un succes. Colectivizarea agriculturii prin cele trei instrumente : întovărăşiri, gospodării colective şi gospodării de stat a produs pe lângă datorii istorice şi multă ineficienţă, mai cu seamă când activiştii partidului le spuneau că de “moarte şi colhoz” nu vor scăpa nicicum. Presiunea autorităţilor pentru impunerea sistemului colectivist s-a tradus prin propagandă acerbă, concurenţă neloială faţă de gospodăriile individuale, penalităţi prin regimul de cote de produse cedate statului, sancţiuni administrative şi penale pentru ţăranii ce se împotriveau procesului. Rezistenţa ţărănească împotiva autorităţilor a fost mai des întâlnită în regiunile cu relativă prosperitate şi înainte de război : Banat, Crişana, Transilvania, zonele de munte ale Moldovei.  Răscoalele au fost reprimate fără milă, sute de ţărani plătind cu viaţa insistenţa de a rămâne proprietari pe pământul lor, fie moştenit, fie obţinut în urma reformelor agrare. Regimul comunist a stabilit o serie de deduceri şi ajutoare pentru consolidarea gospodăriei agricole colective. La mijlocul anului 1951, în închisorile din România , dar şi la Canal (Dunărea - Marea Neagră) au fost deţinuţi 80 de mii de ţărani care s-au împotrivit colectivizării. Statul acord reduceri de taxe şi impozite pentru primii doi ani, seminţe selecţionate la preţ redus, acordarea de credite pe termen lung pentru cumpărarea de tractoare şi alte ultilaje agricole. Acestea erau măsuri îndreptate împotriva gospodăriilor individuale, în special împotriva ţăranilor mijlocaşi, denumiţi peiorativ chiaburi care au culminat şi cu suspendarea temporară a unor drepturi cetăţeneşti. De exemplu, copii chiaburilor nu aveau voie să urmeze şcoli superioare sau să vândă recolta la piaţă. În trei ani de la înfiinţarea GAC, colectivizarea avea un grad de expunere de 1,8 la sută din suprafaţa agricolă a ţării ceea ce însemna un eşec al partidului unic. În anul 1956, mai mult de jumătate din producţia agricolă destinată consumului populaţiei provenea din gospodăriile individuale, iar în anul 1960, la doi ani de încheierea cooperativizării, producţia de carne din gospodăriile individuale a fost de opt ori mai mare faţă de cea înregistrată în gospodăria colectivă. Decizii arbitrare, utilizarea forţei, birocraţia de partid, lipsa unui management economic corect au fost contributorii ratării obţinerii de profit în agricultura colectivizată şi lipsirea motivaţiei muncii ţăranilor. De un succes constant s-a bucurat gospodăria agricolă de stat (G.A.S.) - viitoarea întreprindere agricolă de stat (IAS) care transformase ţăranul în lucrător salarizat, cu mai puţine pierderi, cu o sensibilă îmbunătăţire a niveluli de trai pentru aceştia.
Insigna - Uniți în slujire
Despre insigna Uniți în slujire” nu am niciun fel de informații. S-ar putea deduce că ar fi insigna unei asociații religioase (bisericești), dar grafica sa mă face să nu iau de bună această presupunere. 
Uniunea sindicatelor CFR - OSP
În decembrie 1912 se infiinteaza Federatia Societatilor Sportive din Romania (FSSR), reunind Uniunea Societatilor Romane de SporturiAtletice, Asociatia cluburilor de fotbal, Federatia societatilor de sporturi de iarna precum si alte asociatii si cluburi sportive individuale ce existau la acea vreme. In 1915 se recunoaste personalitatea juridică a FSSR, aceasta transformandu-se apoi in UFSR, (Uniunea Federatiilor Sportive din Romania). In anul 1933 existau 11 federatii sportive. În anul 1929 apare Legea educatiei fizice si se înfiinţează Oficiul National de Educatie Fizica (ONEF) ca institutie de stat. In 1940 UFSR structura de drept privat este desfiintata, patrimoniul si activitatea fiind preluate de OSR (Organizarea sportului românesc), institutie de stat subordonata initial presidentiei consiliului de ministri si apoi subsecretariatului de stat al educatiei extrascolare. OSR este desfiintată prin lege în 1944 si se reînfiinteaza UFSR, persoana juridica de drept privat care va functiona pe lângă Ministerul Culturii. UFSR a fost desfiintată în 1946, înfiinţându-se apoi O.S.P. (Organizatia sportului popular), institutie de stat care se va restructura şi ea in 1948, federatiile sportive devenind sectii ale directiei tehnice in 1949. CC al PMR desfiinteaza O.S.P. și creeaza CCFS (Comitetul de cultura fizica si sport). Iată o parte a framântărilor  organizatorice ale sportului românesc. Să ne mai întrebîm de ce întârzie să apară rezultate mari în sport?   
Căile Ferate Române (C.F.R.) este compania națională de transport feroviar a României. CFR administrează infrastructura, transportul de călători și marfă pe calea ferată din țară. Rețeaua este integrată semnificativ cu alte rețele feroviare europene, oferind servicii paneuropene de transport de pasageri și marfă. CFR, ca instituție, a fost fondată în anul 1880, după ce prima cale ferată pe teritoriul actual al României a fost deschisă în anul 1854. Sus am postat logo-ul Companiei naţionale CFR. 
De-a lungul timpurilor, luptele libere la români s-au constituit în forme de manifestare a identităţii naţionale, prin concursuri ad-hoc, în cadrul sărbătorilor populare, unde tinerii îşi măsurau puterile. In privinţa sporturilor de luptă practicate cu diverse ocazii pe teritoriul românesc amintim;
a) „Harţa” – sau turnirul, cunoscut şi practicat în Ţara Românească. Cronicarii vremurilor amintesc de participarea unei echipe de cavaleri români în anul 1414 pe timpul domniei lui Mircea cel Bătrân la Buda (Ungaria) iar Vlad Ţepeş a fost chiar premiat la o astfel de întrecere în Austria. Există chiar şi o baladă, care s-a păstrat de-a lungul timpului şi care redă extrem de expresiv detalii privind această formă de întrecere;
b) „Pehlivănia” – sau lupta corp la corp, cunoscută şi practicată în Dobrogea. In anul 1679 Ion Neculce povesteşte despre o logodnă precizând că românii „s-au veselit două săptămâni cu feluri de feluri de muzici şi de giocuri şi de pehlivani şi de pusei. …adusese şi un pehlivan hindiu harap carele făcea jocuri minunate şi nevăzute pe locurile noastre, iute om era şi vârtos.”
c) „Trânta” – cunoscută ca fiind o componentă de bază din categoria jocurilor atletice autohtone, care prin afinitatea sa în rândul tinerilor şi prin efectele asupra calităţilor fizice şi morale ale practicantţilor a constituit permanent motiv de inspiraţie pentru creatorii de folclor.
Aria de răspândire a trântei a fost largă, aceasta îmbrăcând pe alocuri caracteristici specifice zonei de practicare. Cele mai cunoscute forme de practicare ale trântei au fost: lupta ciobănească; lupta oltenească sau de curea (cu sau fară piedică); lupta dreaptă cu apucare în cruce; lupta cu fixarea brâului; lupta cu piedică; Prin diversitatea formelor sale, prin ecoul căpătat in folclor şi prin personajele pe care ie-a păstrat vii de-a lungul timpului, trânta – putem afirma fară riscul de a greşi – a contribuit la îmbogăţirea tezaurului cultural românesc. Culegătorii de folclor au remarcat adesea frecvenţa cu care apare „lupta pe cinstite” sau trânta în diverse balade sau legende, transmise prin viu grai de-a lungul timpului. Poveştile populare avându-l ca erou pe Făt-Frumos constituie exemple grăitoare privind aprecierea de care se bucura trânta ca modalitate de a soluţiona pe calea cea mai dreaptă orice conflict sau vrajbă. Baladele lui Mihu Copilu, Vidra, Ghiţă Cătănuţă, Gheorghiţă Zătrean, Păunaşul Codrilor etc. reflectă fiecare în parte secvenţe ale „luptei pe dreptate” şi evidenţiază profilul loial, cinstit şi plin de virtute al învingătorului în lupta sa împotriva răului. Mulţi ani mai târziu (în jurul anilor 1960), valanţele creatoare născute prin practica trântei de către tineretul din mediul rural au fost remarcate şi de către conducerea comunistă a României. Astfel „trânta sub formă de luptă dreaptă cu apucare în cruce…a fost introdusă cu ani în urmă în cadrul spartachiadei tineretului iar din anul 1968 începe să se desfăşoare Campionatul Naţional Sătesc de Trântă dotat cu Cupa U.T.C. în cadrul activităţilor sportive de masă sub egida DACIADEI. Apreciind efectele pozitive ale practicării trântei asupra organismului, precum şi aptitudinile tinerilor de la sate pentru practicarea acestui sport naţional, Ministerul Educaţiei şi învăţământului (n,a. de la acea vreme) a hotărât, începând cu anul 1985, introducerea trântei în Programa şcolară de educaţie fizică din mediul sătesc, la clasele VII- VIII şi IX-X.” Campionatul naţional sătesc de trântă s-a desfăşurat în cadrul a patru etape: – etapa locală (pe asociaţie sportivă); – etapa pe comună; – etapa pe judeţ; – finala pe ţară; Competiţia s-a organizat exclusiv pentru tinerii de la sate având vârsta cuprinsă între 14-19 ani, ce concurau în limitele a 6 categorii de greutate (56, 62, 68, 76, 87, + 87kg) iar aceştia nu trebuiau să fie legitimaţi la vreo secţie sportivă de profil, neavând clasificare sportivă. In privinţa regulilor de desfăşurare a competiţiilor de trântă, corpul de arbitri, suprafaţa de luptă, echipament de concurs şi chiar tehnica de luptă s-au remarcat similitudinicu competiţiile de lupte greco-romane. Dacă trânta s-a perpetuat în timp la nivelul mediului rural, dezvoltarea luptelor sportive în România s-a produs în mediul urban. Primul contact al mişcării sportive româneşti cu luptele competiţionale s-a petrecut în ultima decadă a sec XIX sub forma franceză acestora (lupte greco-romane). Această formă de pionierat a luptelor de concurs era făcută cunoscută publicului amator pe arenele circurilor de către luptători străini (în special francezi), profesionişti. Prima menţionare a acestui tip de eveniment se consemnează în anul 1892 când pe arena circului „Sidoli” din Bucureşti se produc primele demonstraţii de lupte profesioniste sub conducerea francezului Doublier care a dat şi primele lecţii particulare. Un an mai târziu, în 1893, cu ocazia unei serbări desfăşurate în parcul Cişmigiu din Bucureşti au avut loc şi primele „întreceri între puternici”. Aceste evenimente aveau un caracter sporadic dar au trezit interesul publicului amator de evenimente sportive şi după o scurtă acalmie, în 1900 şi 1901 am fost iarăşi vizitaţi de luptători străini care şi-au etalat virtuţile şi abilităţile pe arena circurilor. Urmarea imediată a apetitului demonstrat de către publicul român pentru astfel de evenimente a fost organizarea unor aşa-zise „Campionate ale României” numite impropriu astfel, şi care aveau principal obiectiv câştigul financiar. Cu prilejul unui astfel de eveniment în 1902 se face remarcat şi primul luptător român cu reale calităţi, pe numele său Mitică Dona care îşi începe la scurtă vreme activitatea internaţională, participând la o serie de turnee tot în cadrul circurilor. După 1905 au început să apară şi primele societăţi sportive cu profil de lupte. Astfel, s-a organizat un concurs de lupte pe plan local de către „Societatea centrală română de arme şi dare la semn” (Societatea Tirul) iar medalia de aur a fost adjudecată de către acelaşi M. Dona. (Sursa NET - Federatia romană de lupte - Apariţia şi dezvoltarea luptelor în România).  
Universitatea internațională a Drepturilor Omului
5 ani 1994 - 1999
Universitatea internațională a Drepturilor Omului este de fapt un simpozion de comunicări pe teme generale referitoare la drepturile omului. Aceste simpozioane au durate diferite și au loc anual în diferite localități din țară, ocazie cu care se țin alocuțiuni din partea unor juriști de talie mondială din România dar și din străinătate.
E de remarcat că anual, în data de 10 octombrie, comunitatea internațională marcheză Ziua Internațională a Drepturilor Omului. 
În cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în data de 16 decembrie 1948, s-a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului.
Insigna - Universitatea româno-americană fondată în 1991
Universitatea Româno-Americană este o universitate particulară din București, bulevardul Expoziției, nr.1 B. Ea a fost fondată de rectorul Ion Smedescu și are în compunere următoarele facultăți; Drept, Economia Turismului Intern și Internațional, Informatică Managerială, Management-Marketing, Studii economice europene și Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale. In prezent această universitate încurajeaza schimbul de experienta intre studenti si companiile angajatoare, ca o premisa a proceselor de recruitment pentru angajatii de maine. O practica frecventa in cadrul universitatilor de prestigiu din strainatate este formarea si recrutarea studentilor pentru a ocupa posturi in multinationale. Un astfel de demers prezinta avantaje pentru ambele parti: companiile pentru ca isi pot alege si pregati mai bine viitorii angajati, iar studentii deoarece au garantia angajarii dupa absolvire. Universitatea Romano-Americana face posibil acest schimb si in Romania. Mari companii din spatiul economic romanesc si nu numai, au incheiat parteneriate cu Universitatea Romano-Americana pentru recrutarea  viitorilor angajati din randul studentilor din anii terminali. Iar acest lucru a devenit deja o traditie de ani buni, ceea ce inseamna ca aceste companii au fost satisfacute de nivelul de cunostinte atat teoretice cat si practice pe care absolventii acestei universitati le detin. 
Insigna - Veterani 1913 
Veteranii sunt persoane, de obicei foarte în vârste și adesori foarte bolnave și cu infirmități, care au participat în războaie. Interesele lor sunt reprezentate pe plan național de ANVR (Asociația națională a veteranilor de război). A.N.V.R. (Asociația națională a veteranilor de război) functioneaza pe baza Legii 49/1991; 44 si 68/1994; 303/2007 si 205/2008 si are personalitate juridica pe baza Hotarârii Judecatoresti nr.392/20.02.1990. Asociatia are filiale în toate judetele tarii si în sectoarele Capitalei, este membra a Federatiei Mondiale a Vechilor Combatanti (F.M.A.C.) cu sediul la Paris si participa la toate activitatile acesteia, iar la structurile sale au aderat: Asociatia Cavalerilor Ordinului "Mihai Viteazul", Asociatia Invalizilor de Razboi, Asociatia "Traditia Cavaleriei", Liga Navala Româna, Asociatia Cavalerilor Ordinului "Virtutea Aeronautica", Uniunea Veteranilor de Razboi, Veteranii de razboi din Ministerul de Interne s.a. Active în plan local, filialele judetene ale A.N.V.R., în colaborare cu organele locale si societatea "Cultul Eroilor", au renovat si ridicat un numar semnificativ de monumente dedicate ostasilor cazuti la datorie în razboaiele purtate de tara pentru libertate si unitate nationala. A.N.V.R. prin Comisia de memorialistica, a publicat 11 volume de memorii sub titlul "Veteranii pe drumul onoarei si jertfei", care s-au bucurat de aprecierea opiniei publice. Bucurându-se de atentia si asistenta Ministerului Apararii Nationale, A.N.V.R. a avut înca de la înfiintare un reprezentant al ministerului pe lânga asociatie, apoi s-a constituit Sectia asistenta pentru veterani de razboi, pentru ca la data de astazi sa fiinteze Directia Calitatea Vietii Personalului, cu activitate distincta si în domeniul veteranilor de razboi. În anul 1995 Guvernul a legiferat sarbatorirea în fiecare an, la Ziua Înaltarii Domnului Nostru Iisus Hristos, a "Zilei Eroilor", iar prin Hotarârea de Guvern nr. 1222 din 10 octombrie 2007, s-a instituit Ziua Veteranului de Razboi, care se sarbatoreste în fiecare an, la data de 29 aprilie. Cu aproape 20 de ani în urma A.N.V.R. însuma circa 900000 de membri: veterani, invalizi, vaduve de razboi si vaduve de veterani, iar la data prezentei nominalizari - 24 iulie 2012 - mai sunt aproximativ 45000 de veterani de razboi şi 150000 de vaduve de veterani. De la înfiintare si pâna la zi, presedintele asociatiei este generalul de armata în retragere Marin Badea Dragnea, luptator în cel de-al doilea razboi mondial, în ambele fronturi, invalid de razboi, reales în unanimitate la toate cele cinci Conferinte Nationale. De la strămoşii noştri romani am moştenit, printre altele, şi cuvântul ”veteran”, adică ostaş roman care după 25 de ani de serviciu militar era declarat cetăţean roman şi era împroprietărit. Pe teritoriul Daciei Romane aceşti veterani au avut o contribuţie determinantă în procesul etnogenezei poporului român. 
În cursul întregii istorii medievale, voievozii români au cinstit vitejia ostaşilor eroi prin împroprietărire şi chiar ridicarea în ranguri boiereşti. La un sfert de veac de la mobilizarea oştirii pentru războiul de independenţă, în care s-au sacrificat zece mii de ostaşi din cei 58700 care au constituit Armata de Operaţii, regele Carol I, la solicitarea supravieţuitorilor, a promulgat Înaltul Decret prin care s-a creat, în conformitate cu Convenţia Statelor Europene de la Geneva, titlul de ”veteran de război”. La articolul 2, Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902, prevedea: ” Pentru ca fiecărui ostaş veteran să i se asigure liniştea şi ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se va pune la dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generaţiile viitoare”. Se instituie onorantul titlu de ”VETERAN DE RĂZBOI”. Regele Ferdinand I a mobilizat în 1916, la intrarea României în războiul sfânt de reîntregire, 11% din populaţia ţării, mai exact 883601 militari, iar biruinţa finală, care s-a încununat în România Mare, a fost plătită cu jertfa a peste 335000 morţi şi dispăruţi, a 75491 invalizi şi a 650000 morţi din rândul populaţiei civile. În vâltoarea luptelor primului război mondial, Ferdinand I cel Leal, a desenat personal şi apoi a instituit, cea mai înaltă distincţie militară de război, Ordinul ”Mihai Viteazul”, răsplătind eroismul ofiţerilor în lupte, iar ostaşilor din tranşee le-a promis pământ, iar prin reforma agrară din 1921, un milion şi jumătate de familii au primit câte patru hectare din trupul ţării. Veteranii de război îşi strâng rândurile şi se organizează, la fel ca şi cei decoraţi cu ordinul ”Mihai Viteazul”, iar pentru cinstirea şi ridicarea de monumente, sub înaltul patronaj al reginei Maria, ia fiinţă Societatea ”Cultul Eroilor”. Veteranii de război şi-au adus o contribuţie semnificativă, de-a lungul anilor, la cinstirea memoriei celor căzuţi pe câmpurile de bătălii. În cei trei ani, zece luni şi douăzeci de zile cât a însumat participarea armatei României în cel de-al doilea război mondial, ţara a pierdut 794562 militari din care 92620 morţi, 33966 răniţi şi 367966 dispăruţi pe cele două fronturi. La aceştia se adaugă miile de prizonieri care au pierit în gulagul sovietic. La 4 iunie 1945 s-a semnat Decretul – Lege nr. 440 privind acordarea calităţii de ”veteran” foştilor luptători în războaiele din anii 1913, 1916-1919 şi 1941-1945, dar de unele drepturi se bucurau doar cei ce luptaseră în vest, nominalizaţi ca ”antifascişti”, dispărând din peisajul societăţii româneşti ”veteranii de război”. Reforma agrară prin care participanţii la cel de-al doilea război mondial au fost împroprietăriţi cu 1,1 hectare este anulată prin cooperativizarea agriculturii româneşti. 

____________ooOoo____________

DIN INTELIGENȚA
ȘI SPIRITUALITATEA
POPOARELOR LUMII
JAPONIA

  • Și drumul lung începe cu cel scurt.
  • Cine bea, nu știe despre daunele vinului; cine nu bea, nu știe despre avantajele lui.
  • Chiar dacă niciodată nu vei avea nevoie de sabie, trebuie s-o porți toată viața.
Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Macedonia

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 30.10.2017

Niciun comentariu: