joi, 9 iulie 2015

MONEDE EURO DE COLECȚIE BELGIA - 16


Moneda euro de colecţie de mai sus comemorează personalitatea lui Erasmus din Rotterdam. Aversul monedei prezintă chipul acestuia, iar reversul prezintă o hartă a Europei. Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 10 euro, anul emiterii – 2009, forma - rotundă, diametrul – 33 milimetri, greutatea – 18,75 grame, metalul – argint, calitatea – proof și tirajul – 15000 de exemplare.  

Erasmus (Desiderius) din Rotterdam (născut în anul 1466 sau 1467, 1469 și decedat în anul 1536) a fost un teolog și erudit olandez, unul din cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, "primul european conștient" – după aprecierea jurnalistului austriac Ștefan Zveig. Pentru faptul că a criticat stările neconforme din biserica catolică a timpului său, a fost considerat precursor al reformei religioase, deși el însuși nu a aderat la protestantism, promovând în mod consecvent spiritul de toleranță religioasă.


Moneda euro de colecţie de mai sus comemorează personalitatea Regelui Albert II. Aversul monedei prezintă chipul regelui, iar reversul prezintă o hartă a Europei. Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 10 euro, anul emiterii – 2009, forma - rotundă, diametrul – 33 milimetri, greutatea – 18,75 grame, metalul – argint, calitatea – proof și tirajul – 15000 de exemplare.   
Albert II, nume complet Albert Félix Humbert Théodore Christian Eugène Marie, (născut la data de 6 iunie 1934), a domnit ca rege al belgienilor, după moartea fratelui său mai mare, din anul 1993 până în din anul 2013, când, din motive de sănătate, a abdicat în favoarea fiului său, Prințul Filip al Belgiei.

Moneda euro de colecţie de mai sus comemorează personalitatea lui Django Reinhardt. Aversul monedei prezintă chipul acestuia, iar reversul prezintă o hartă a Europei. Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 10 euro, anul emiterii – 2010, forma - rotundă, diametrul – 33 milimetri, greutatea – 18,75 grame, metalul – argint, calitatea – proof și tirajul – 20000 de exemplare.  
Jean Reinhardt, zis Django (1910 – 1953) a fost un chitarist francez de jazz, compozitor și șef de formație de origine Romani. Este considerat unul din cei mai mari chitariști de jazz ai tuturor timpurilor și este primul muzician de talie mondială "produs" de continentul european. Cvintetul înființat de Django Reinhardt împreună cu violonistul Stéphane Grappelli, Quintette du Hot Club de France, este considerat unul din cele mai inovative din întreaga istorie a muzicii de jazz. El este autorul unor teme nemuritoare, precum "Minor Swing", "Daphne", "Belleville", "Djangology", "Swing '42" și "Nuages", devenite piese standard în muzica de jazz a lumii.

***

CARICATURI - GHICITORI
Vi se cere să nominalizați personalitățile lumii 
care se ascund în umbra acestor caricaturi.
Veți avea răspunsul exact în următorul articol de blog;
(MONEDE DOLARI CANADIENI DE COLECȚIE - 5)

________________xxx________________

O MEDALIE ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Lumina și Progresul R (România)
Societate română de ajutor fondată 
23 iunie 1912 în Woodlawn, Pennsylvania, SUA 
Glorie eternă și memorie 
Societate română de ajutor fondată 
23 iunie 1912 în Woodlawn, Pennsylvania, SUA 
Tudor Vladimirescu (născut la 1780 în Vladimiri, Gorj şi decedat la 7 iunie 1821 în Târgovişte) a fost o figură emblematică pentru istoria Ţării Româneşti la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluţiei de la 1821 şi a pandurilor. A învăţat carte şi limba greacă în casa boierului aromân Ioniţă Glogoveanu din Craiova, care a făcut din inteligentul şi destoinicul băiat administrator de moşie pe care l-a întrebuinţat în afacerile de negoţ, mai ales la exportul de vite. Tudor Vladimirescu şi-a constituit o avere prin cumpărare de pământ, făcând comerţ pe cont propriu. S-a emancipat din slujba lui Glogoveanu intrând în rândurile pandurilor - armată cu obligaţii semipermanente - şi participă la războiul ruso turc din anii 1806 – 1812, recompensat de oficialităţile ruse cu ordinal de cavalerie Vladimir, clasa a III-a. În anul 1806 a fost numit vătaf de plai la Cloşani, adică administrator al unui district de munte, funcţie pe care o va deţine până în 1820. În perioada 14 iunie – 26 decembrie 1918 a efectuat o călătorie la Viena, pentru a lichida moştenirea soţiei lui Nicolae Glogoveanu (fiul lui Ioniţă Glogoveanu), decedată la Viena, şi pentru a-i aduce în ţară fetiţa. Cunoscător al limbii germane, Tudor Vladimirescu a putut să urmărească problemele politice care se dezbăteau în presă în capitala imperiului austriac. Întors în ţară la începutul anului 1815, Tudor a aflat că garnizoana otomană de la Ada Kaleh, care cutreierase judeţele Mehedinţi şi Gorj, distrusese şi gospodăria lui de la Cerneţi, jefuind tot. Prezent apoi în capitala ţării pentru susţinerea unui proces de moşie în faţa divanului, Tudor află de hotărârea Eteriei de a porni mişcarea de eliberare a Greciei. Considerând momentul prielnic pentru a ridica poporul la luptă, are unele discuţii cu reprezentanţii Eteriei pentru cooperare militară, pentru ca „pandurii să înlesnească trecerea lui Ipsilanti peste Dunăre“. A semnat o înţelegere cu Comitetul de oblăduire prin care Tudor urma să ridice „norodul la arme“, având drept obiectiv înlăturarea regimului fanariot. Conţinutul prea revoluționar al „Proclamaţiei de la Padeş “ i-a speriat pe boieri, care trimit corpuri de oaste pentru a-l opri. Adresându-i-se lui Nicolae Văcărescu, unul dintre cei însărcinaţi cu înfrângerea oştirii pandurilor, Tudor arată că „pesemne dumneata pă nărod cu al căror sânge s-au hrănit şi s-au poleit tot neamul boieresc, îl socoteşti nimic, şi numai pe jefuitori îi numeri patrie... Dar cum nu socotiţi dumneavoastră că patria se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor“. Diplomat, Tudor asigură în permanenţă paşalele de la Dunăre şi Poarta Otomană că poporul s-a revoltat din cauza „cumplitelor patimi ce suferă din partea unirii pământenilor boieri, cu cei după vremi trimişi domni şi ocârmuitori acestui norod“. Intrând în Bucureşti în fruntea „adunării poporului“, este primit cu entuziasm de către masele populare din capitală. Preia de fapt, în primăvara anului 1821, conducerea ţării, fiind numit de popor „Domnul Tudor“. Prezenţa lui Alexandru Ipsilanti la Bucureşti în fruntea unei armate nedisciplinate, după ce acţiunea lui fusese dezavuată, ca şi a românilor de altfel, de către Rusia, l-au pus într-o situaţie dificilă. Tudor îi cere conducătorului Eteriei să treacă Dunărea, aşa cum promisese iniţial, pentru ca Ţara Românească să nu fie transformată în teatru de război. Conducătorii eteriştilor au pus la cale un complot pentru a-l îndepărta. Ridicat prin trădare de la Goleşti la 21 mai Tudor a fost ucis de şefii eteriştilor la Târgovişte în noaptea de 27 spre 28, învinuit probabil de colaborare cu otomanii împotriva eteriştilor, fapt pe care istoria nu l-a confirmat niciodată. Poza de mai sus este un portret executat de către Theodor Aman, după moartea revoluţionarului, pe baza mărturiilor unor panduri.   

Insigna - Centrul de psihosociologie
M.A.I. (Ministerul Administrației și Internelor)
Centrul de Psihosociologie este unitatea de specialitate subordonată Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, cu atribuţii de exercitare a actului psihologic, învestită cu autoritate de reglementare, îndrumare, coordonare şi control în domeniul activităţii de psihologie desfăşurată de către structurile de profil şi personalul specializat din unităţile ministerului. Centrul de Psihosociologie al M.A.I. desfăşoară activităţi specializate care vizează descrierea, clasificarea, explicarea, predicţia şi optimizarea comportamentului uman, precum şi măsurarea, analiza şi interpretarea faptelor, proceselor şi fenomenelor sociale la nivelul structurilor ministerului, prin aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor specifice psihologiei, respectiv sociologiei, în scopul susţinerii proiectării şi aplicării unui management performant al resurselor umane, asigurării securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, cunoaşterii şi ameliorării climatului organizaţional, precum şi analizei / fundamentării, din perspectivă psihosocială, a unor opţiuni / decizii ale conducerii ministerului. Centrul de Psihosociologie exercită, la nivel central, funcţia de coordonare, monitorizare, analiză, sinteză şi evaluare pentru activitatea de psihologie în minister. În sensul dispoziţiilor actelor normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Centrul de Psihosociologie se organizează şi funcţionează ca structură de psihologie a ministerului. Îndeplinirea condiţiilor de funcţionare în calitate de structură de psihologie a ministerului se certifică de către Colegiul Psihologilor din România prin eliberarea avizului de funcţionare, potrivit actelor normative în vigoare. Sus am postat logo-ul Centrului de Psihosociologie a Ministerului Administrației și Internelor.

Insigna - Societatea "Cultul eroilor" - România
Jertfele românilor, de-a lungul existenței lor, sunt uriașe. Aproape că nu există palmă de pământ care să nu fi fost apărată prin jertfă de sânge. Prin moartea lor, eroii ne-au apărat ființa, limba, cultura și glia străbună. Iată de ce merită să-i cunoaștem și să-i venerăm. Instituția care și-a asumat nobila misiune de cinstire a memoriei și faptelor eroilor a fost Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război. Înființată la data de 12 septembrie 1919 prin Înaltul Decret Lege nr.4106 semnat de către Regele Ferdinand, acest organism era chemat să vorbească viitorimii despre jertfele și izbânzile noastre, despre frumusețea virtuților ostășești și despre nezdruncinata tărie a sufletului românesc". Societatea a funcționat sub înaltul patronaj al Reginei Maria, ca președinte de onoare, și al I.P.S. Mitropolitului Primat Miron Cristea, ca președinte executiv. În anul 1927 aceasta și-a schimbat numele în Societatea “Cultul Eroilor”, iar în anul 1940 a devenit Așezământul Național “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. După abdicarea Regelui Mihai I și proclamarea Republicii, prin decretul nr.48 din 29 mai 1948 acesta a fost desființat, patrimoniul și atribuțiunile fiind transferate Ministerului Apărării Naționale. Hegemonia U.R.S.S. adusă de cel de-al doilea război mondial a condus la împânzirea teritoriului țării cu monumente dedicate ostașilor sovietici “eliberatori”, în detrimentul eroilor români. Abia în anul 1975, în condițiile emancipării de sub tutela Uniunii Sovietice, când s-a elaborat Decretul Lege al Consiliului de Stat nr.117, având ca obiect reglementarea operelor comemorative de război, începe să se manifeste, destul de modest, cultul față de eroii neamului. După decembrie 1989, la inițiativa unui grup de ofițeri, s-a înființat Comitetul național pentru restaurarea și îngrijirea monumentelor și cimitirelor eroilor (C.N.R.I.M.C.E.). Prin Sentința civilă nr.664 din 19 noiembrie 1991, asociația a dobândit personalitate juridică, iar în baza ordinului ministrului apărării naționale, Nicolae Spiroiu, a primit acordul de a funcționa sub patronajul M.Ap.N. și un sediul al comitetului de conducere, în palatul Cercului militar național din București. Prin Hotărârea Sfântului Sinod al BOR, nr.3036 din 19 - 20 iunie 1992 asociația a intrat sub oblăduirea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. La Conferința națională din 28 august 1997, C.N.R.I.M.C.E. a revenit la denumirea Asociația Națională Cultul Eroilor”, asumându-și misiunea de a prelua obiectivele“Așezământului Național “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor”.
Sursa documentării despre Asociația Națională Cultul Eroilor” este Publicația "BUZĂUL EROIC" a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria", filiala Buzău. Mulțumesc pe această cale președintelui filialei buzoiene, domnul Gl.bg.(r) ACHIM ALSTANI, pentru sprijinul oferit în documentare! 

Insignă - Societatea română de radiestezie

Radiestezia este facultatea corpului uman de a percepe radiațiile elecromagnetice. Etimologia cuvântului provine din limba  radios = radiați și greacă esthesia = sensibilitate. Radiestezia permite găsirea de surse de apă subterană, zăcăminte de metal, țiței, pietre prețioase, obiecte ascunse, precum și a anomaliilor biologice și/sau patogene ale scoarței terestre cu ajutorul unor instrumente de formă specială, fie din lemn (de alun la vechii fântânari), fie din metal (sârmă de cupru, oțel sau argint). Persoana care practică radiestezia se numește operator radiestezist. În România în aceste domeniu, există din cele mai vechi timpuri preocupări teoretice și aplicative, constând din descoperirea surselor de apă, petrol sau aur, prin activitatea tradițională a fântânarilor, găzarilor sau aurarilor. Părintele radiesteziei din România este considerat a fi inginerul Simu Simeon care s-a ocupat cu poziționarea și determinarea zăcămintelor de petrol din Valea Prahovei pentru compania petrolieră Astra. În perioada 1935 –1940, prin procedee radiestezice, 50 % din depozitele de petrol și aur au fost găsite de către Simu Simeon. În 1940 a publicat primul manual de radiestezie Bagheta unghiulară, în care se specifică principalele metode de investigații, precum și rezultatele practice obținute în prospecția terenurilor petroliere.  În timpul comunismului, radiestezia în România a fost neglijată, pentru că nu se încadra în concepția materialist dialectică  despre lume. În această perioadă se evidențiază totuși activitatea col. dr. ing. Constantin Cojocaru, de la Spitalul militar central, care în 1982 folosea bagheta în formă de „L” și a lui Claudian Dumitriu, care în anul 1988 introduce pentru prima dată în mod oficial termenul de inforenergetică. Tot Claudian Dumitriu, este cel care a inventat ansa radiestezică și raportorul centesimal, instrumentele cel mai des folosite de radiesteziștii din țara noastră . După 1989 radiestezia a cunoscut o puternică dezvoltare. În prezent, este studiată și practicată în cadrul Societății Române de Radiestezie și Inforenergetică.

 
Insigna - Chimimportexport
Chimimportexport (nume actual Chimimportexport Plurimex S.R.L.) este o companie de import export produse chimice, în special medicamente. Sediul central al companiei este în București, sectorul 2, strada Tunari, nr.26.

_______________ooOoo_______________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
DIN INDUSTRIA PETROLULUI
EMISĂ LA ROUBAIX - FRANȚA
Acțiune parte de fondator la purtător
Societatea de petrol Buștenari (județul Prahova)

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni italienești

Detaliu vignetă de pe un certificat financiar american

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 09.07.2015

Niciun comentariu: