sâmbătă, 4 iulie 2015

BASTOGNE - BELGIA


Mai jos am postat și alte fotografii cu monumente de cultură și
arhitectură din orașul belgian BASTOGNE, regiunea
VALONIA, câteva vederi generale și trimiteri poștale ilustrate
din vremuri diferite, o insignă și două medalii locale. 
Biserica Sf. Petru
Memorialul Mardasson, în memoria eroilor americani
căzuți în bătălia de Bulge - 1944
Memorialul Diviziei 101 americane
Hotelul Merceny
Vagon restaurant LEO
Piața General McAulife
Str. Sablon
Arhitectură locală
Gara de Sud
Conventul reverenzilor
Pensionul
Moara mică
Vila Eole
Cartierul latin
Hotelul Comerțului
Castelul Losange
Poarta înaltă
Poarta Treves și Biserica
Poarta Treves
Școlile comunale
Seminarul
Seminarul și Ospiciul
Piața Sf. Petru
Piața Carre
Piața Comerțului
Ruinele citadelei 
Str. Arlon
Str. Gării
Str. Houffalize
Str. Mare
Străzile Vivier, Înaltă și Sablon
Str. Vivier
Panoramă
Intrarea în localitate
Bază militară americană
Tancul american - simbol al rezistenței orașului
Monumentul eroilor din bătălia de la Grandmenil
Monumentul Generalului Patton
Muzeul Air Borne
Muzeul militar Bastogne Barracks
Bustul generalului Anthony McAulife 
Un desen de război - imagine de propagandă
cu generalul Anthony McAulife
Vederi generale
Trimiteri poștale
Insignă locală
Set 2 medalii locale

***

O EPIGRAMĂ INSPIRATĂ DE 
OPERELE UNUI MARE PICTOR
CUM A AJUNS REMBRANDT 
SĂ PICTEZE CELE DOUĂ TABLOURI

 În perioada de ucenicie,
 Curtând, cum e normal, femei mai coapte,
 Primise "Lecţii de anatomie"
 De la o doamnă dintr-un "Rond de noapte"

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
(1606 - 1669) pictor olandez

_____________xxx_____________

O INSIGNĂ 
ȘI CÂTEVA MEDALII
DIN JUDEȚUL CLUJ

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.

Profesor doctor Liviu Gozariu
Medicului endocrinolog Cluj Napoca 80 - 2010
Academician profesor doctor docent Liviu Gozariu (1930–2012) a fost o figură remarcantă a medicinei românești. Traiectul curricular al profesorului Gozariu a fost legat de istoria contemporană a endocrinologiei româneşti, în general, şi a celei clujene, în special.  A fost elevul şcolii medicale clujene, încheindu-şi studiile universitare cu Diplomă de merit în anul 1955. Rămâne fidel şcolii, prin intrarea în învăţământul universitar de endocrinologie în anul 1962; parcurge treptele ierarhiei universitare, devenind profesor la disciplina de Endocrinologie din Cluj, din anul 1980. Anii menţionaţi coincid cu dezvoltarea fără precedent la UMF Cluj, a Endocrinologiei, ca individualitate medicală distinctă, componentă a Şcolii Medicale Clujene. Relaxarea politică relativă de după 1964 i-a permis prof. Gozariu căutarea şi stabilirea unor relaţii statornice cu endocrinologi din Anglia, Franţa şi Germania. Sunt ani în care prof. Gozariu face numeroase specializări în ţară şi în străinătate. În anul 1958 urmează un curs de specializare la Institutul de Endocrinologie “C. I. Parhon” din Bucureşti; peste patru ani îl găsim la institutul omonim din Praga; în 1966 la Liverpool, iar în 1970 la Bethesda (N.Y.) Din acelaşi an îşi începe activitatea de cercetare ca bursier al Fundaţiei “Al. Von Humboldt”, în cadrul departamentului de Endocrinologie al Universităţii din Ulm. Tot de atunci, prof. Gozariu devine un colaborator apropiat al Clinicii de Medicină Internă şi Endocrinologie din cadrul Universităţii din Heidelberg, condusă de prof. Reinhard Ziegler, (faţă de care prof. Gozariu a avut întotdeauna un ales sentiment de preţuire şi recunoştinţă), colaborare facilitată de către prestigioasa fundaţie Humboldt.  Autor a mai multor cărţi de referinţă, printre care “Calciul în organismul uman”, 1975, distinsă cu premiul “V. Babeş” al Acad RSR în 1977, “Hormonii în biologia contemporană”, în 1977, şi al altor trei cărţi scrise în colaborare, autor a cinci cursuri pentru studenţi şi al unui impresionant număr de lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate în ţară şi străinătate – peste 425 – profesorul L. Gozariu se impune ca o personalitate ştiinţifică pregnantă în lumea medicală contemporană. Ca recunoaştere a valoroasei activităţi de cercetare, Prof. Gozariu devine treptat, pe parcursul anilor, membru a numeroase societăţi ştiinţifice din străinătate: Societate Germană de Endocrinologie, Academia de Ştiinţe Medicale din New- York, Societate Internaţională de Endocrinologie, Uniunea Medicală Balcanică, Societate Franceză de Endocrinologie şi membru fondator al Societăţii Europene de Studiu al Metabolismului Osos. În ţară, este primit membru titular al prestigioasei Academii de Ştiinţe Medicale în anul 1993 şi ales preşedinte al Societăţii Române de Endocrinologie, pe care a condus-o cu competenţă, energie şi spirit novator între anii 1995-97, fiind apoi preşedintele onorific al acestei societăţi. Datorită acestor calităţi academice profesorul Liviu Gozariu a fost onorat cu importante premii, printre care: Diploma de Onoare a Uniunii Medicale Balcanice, în 1987 şi Medalia de Onoare a Uniunii Societăţilor Medicale “Purkinje” din Cehoslovacia, în 1988. Prof. L. Gozariu a fost membru în colegiile de redacţie a unor prestigioase reviste medicale din ţară şi străinătate: “Clujul Medical”, al cărei redacor şef a fost începând cu anul 1974, membru în colegiul de redacţie la “Revista Română de Endocrinologie”, al revistei “Magnesium reserche”. Această impresionantă activitate ştiinţifică şi de cercetare a fost legată indisolubil de activitatea didactică instructivă cu studenţii şi cu medicii din învăţământul post universitar de specializare şi perfecţionare, căreia prof. Gozariu i-a acordat un rol de prim plan. Dascăl cu vocaţie, capabil să transmită şi să împărtăşească cu generozitate din vastele sale cunoştinţe, s-a bucurat de stima, respectul şi aprecierea a zeci de generaţii de studenţi şi medici. 

Sinterom Cluj Napoca - România 
Bujii auto - Piese și discuri sinterizate
Telefon 951 - 31950 FELEACUL
Înfiintata in anul 1936, S.C.SINTEROM S.A. Cluj-Napoca a intrat in familia marelui Grup industrial românesc S.C.R.(Societățile Comerciale Române)  in anul 2000. 
Sinterom Cluj Napoca - România 
Pentru activitate rodnică - 10 ani
Gama de productie a companiei Sinterom este foarte diversificata, cuprinzand piese sinterizate, piese ceramice, bujii auto, sarme, magneti, produsele de baza fiind cele destinate industriei auto. Această societate este situată pe Bulevardul Muncii la nr.12. Sus am postat logo-ul și o poză cu sediul central al societății Sinterom.

Salonul internațional de inventică 
Pro Invent 2013 Cluj-Napoca * Medalia de Argint
Salonul Internaţional al Cercetãrii, Inovãrii şi Inventicii “Pro Invent” de la Cluj – Napoca, România este înregistrat ca marcã la O.S.I.M., titular Universitatea Tehnicã din Cluj – Napoca, având certificatul cu numãrul 100.000. Salonul este organizat de Universitatea Tehnicã din Cluj – Napoca sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare ştiinţificã. 
Salonul internațional de inventică 
Pro Invent Ediția a XI-a 2013 Cluj-Napoca
Medalia Pro Invent 2013 - Universitatea Tehnică
Salonul se doreşte a fi un loc de întâlnire al inventatorilor atât cu potenţialii utilizatori cât şi cu publicul larg. Parteneri în organizarea salonului sunt; Academia de Ştiinţe Tehnice din România - Filiala Cluj, Consiliul Local al Municipiului Cluj – Napoca, Agenţia de Proprietate Intelectualã a Republicii Moldova, Forumul Inventatorilor Români, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, Institutul Naţional de Inventicã Iaşi.
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca  este o instituţie de invăţământ superior de stat din România. La 1 februarie 1920 este înfiinţată Şcoala superioară industrială, reorganizându-se sub denumirea de Şcoală de conductori tehnici în 1922, având profil electromecanic. Bucurându-se de un important prestigiu în cadrul industriei româneşti, a fost reorganizată în 1937 ca Şcoală de subingineri electromecanici. O alta şcoală cu profil tehnic creată în 1920 a fost Şcoala de conductori de lucrări publice, cu specific de drumuri şi poduri. În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educaţiei Naţionale s-a înființat Politehnica din Cluj cu trei facultaţi: Construcţii, Electromecanică şi Silvicultură. Prin prevederile legii pentru reforma învatamantului din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj, având o facultate cu doua secţii: termotehnică şi maşini de lucru. În anul 1953 cele două instituţii se transformă în Institutul Politehnic din Cluj. În 1992 Institutul Politehnic a luat actualul nume. Mai sus se prezintă sigla şi clădirea universitaţii clujene. Sus am postat logo-ul și o poză cu sediul central al Universității Tehncie din Cluj Napoca.

Insignă - Centrul militar zonal Cluj
Dintre atribuţiile  centrelor militare enumăr aici doar câteva: conducerea activităţilor de asigurare materială şi financiară, de menţinere a ordinii şi disciplinei militare şi a executării serviciului de garnizoană şi de gardă în unităţile dislocate în garnizoană; rezolvarea problemelor de cazare a trupelor dislocate în garnizoană, inclusiv a trupelor în trecere spre şi dinspre front; organizarea şi conducerea activităţilor privind apărarea locală antiaeriană; asigurarea efectivelor necesare pentru diferite activităţi destinate participării  la  înlăturarea efectelor loviturilor din aer ale inamicului asupra oraşului, repararea căilor de comunicaţii, înlăturarea efectelor unor calamităţi; achiziţionarea  de resurse materiale (alimente, echipament, carburanţi) şi trimiterea acestora pe front. Trebuie precizat că doar unele dintre centrele militare județene (de sector) au statut de centre militare zonale, lor subordonându-li-se de fapt centrele militare județene din zona de responsabilitate. Sus am postat logo-ul și fanionul de identificare al Centrului militar zonal Cluj.

România - Cluj

Cluj Napoca (până în 1974 Cluj; în germană Klausenburg, în maghiară Kolozsvár, în dialectul săsesc Kleusenburch, în latină  Claudiopolis) este un municipiu reședință de județ și cel mai mare oraș al judeţului Cluj, ce numără aproximativ 310000 locuitori. În trecut a fost reședința comitatului Cluj și una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei. Numele de Cluj provine, cel mai probabil, din latinescu Castrum Clus, folosit pentru întâia oară în secolul al XII-lea pentru a desemna cetatea orașului medieval de aici. Toponimul Clus are semnificația de „închis” în latină și se referă la dealurile care înconjoară orașul. O altă ipoteză acceptată este aceea a provenienței numelui topic din germanul  Klaus sau din cuvântul Klause (însemnând «trecătoare între munți» sau din clusa «stăvilar, baraj»). Prima atestare documentară a unei așezări pe teritoriul de astăzi al Clujului a fost făcută de către geograful grec Ptolemeu, care a menționat aici una dintre cele mai însemnate localități din Dacia, cu numele Napuca. Cea dintâi atestare a Napocii romane datează din perioada imediat următoare războaielor de cucerire a Daciei,din anii 107 - 108, și constă dintr-o bornă militară, descoperită la Aiton, rezultată de la construcția unui drum strategic imperial. Prin decretul Consiliului de Stat nr. 194 din 16 octombrie 1974, semnat de Ceaușescu, municipiului Cluj i-a fost atribuit numele Cluj-Napoca, "pentru a eterniza denumirea acestei străvechi așezări - mărturie a vechimii și continuității poporului român pe aceste meleaguri. Sus am postat stemele orașului, de-a lungul vremurilor, și fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură din Cluj. 
Prefectura
Primăria
Teatrul Național
Palatul Szeky
Statuia lui Mihai Viteazul
Sinagoga neologă
Piața Unirii
Biserica Sf. Mihail
Calea Victoriei
Camera de Comerț
Gara
Hotelul Belvedere
Hotelul New York
Statuia lui Matei Corvin
Templul
Monumentul eroilor sovietici
Piața Gheorghi Dimitrov
Palatul Justiției
Piața Libertății
Piața Mihai Viteazul
Vedere din parcul Victor Babeș
Piața Unirii
Vedere generală
Trimiteri poștale

Județul Cluj este un județ situat în partea central-vestică a României, în centrul provinciei istorice Transilvania, întins pe 6674 km.p. și numărând aproximativ 692000 de locuitori. Capitala județului se află în orașul Cluj - Napoca. Ca subdiviziuni administrativ-teritoriale județul se compune din 5 municipii - Cluj Napoca, Dej, Turda, Câmpia Turzii și Gherla, 1 oraș - Huedin și 74 de comune. Sus am postat harta, stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului și fotografiile câtorva locuri de vizitat în acest județ precum și câteva trimiteri poștale ilustrate din vremuri diferite.
Cheile Turzii
Castelul lui Octavian Goga
Cheile Turenilor
Mănăstirea Nicula
Salina Turda
Stațiunea Beliș - Fântânele
Lacul de acumulare Dragon (Floroiu)
Cascada Vălul Miresei
Stațiunea Băile Cojocna
Biserica romano-catolică Dej
Liceul Regele Ferdinand - Turda
Vedere - Huedin (în lb maghiară - Banffyhunyad)
Vedere generală - Gherla
Templul - Huedin
Fabrica de cuie - Câmpia Turzii
Liceul Andrei Mureșan - Dej
Trimitere poștală

_____________ooOoo_____________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
DIN INDUSTRIA HOTELIERĂ
Acțiune parte de fondator la purtător
Societatea Marilor Stabilimente Sinaia 
Societate anonimă 

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni germane

Detaliu vignetă de pe o acțiune olandeză

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 04.07.2015

Niciun comentariu: