miercuri, 17 mai 2023

SANTO AMARO - PORTUGALIA

Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură 
și arhitectură din localitatea portugheză SANTO AMARO, 
municipalitatea SAO ROQUE DO PICO, insula PICO
arhipelagul AZORE, din vremuri diferite, 
dar și o trimitere poștală ilustrată.
 
Biserica
Casa Annibal Barros
Capela
Arhitectură locală
Vedere aeriană
Trimitere poștală

 xxx

O CARICATURĂ
DE COSTEL PĂTRĂȘCAN
O EPIGRAMĂ PROPRIE
DIN INTELIGENȚA 
ȘI SPIRITUALITATEA 
POPOARELOR LUMII
UN DUEL EPIGRAMATIC

__________xxx_________

CÂTEVA INSIGNE
ȘI MEDALII ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.

Ordinul Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii de stat
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii de stat" s-a instituit prin Decretul nr. 39 din anul 1953. În urma transformărilor survenite în viaţa socială şi de stat în perioada care o trecut de la instituirea lor, caracteristicile principale ale acestor decoraţii, conţinutul şi forma lor, precum, şi unele din criteriile de conferire, nu au mai corespuns și au fost înlocuite. S-a prevăzut ca aceste decoraţii să se acorde militarilor şi altor persoane, ce se disting în lupta pentru prevenirea, descoperirea şi lichidarea uneltirilor şi acţiunilor duşmănoase îndreptate împotriva orânduirii de stat a Republicii Populare Române, ori pentru îndeplinirea ireproşabilă a sarcinilor de serviciu. Inițial acest ordin se purta înaintea însemnului "Ordinul Muncii", iar după înlocuire se poartă imediat după ordinul Apărarea Patriei. Ordinul are următoarele clase, în ordinea lor ierarhică: clasa I; clasa a II-a și clasa a III-a.
Vizita Papei Francisc în România - 31 mai - 2 iunie 2019
Papa Francisc a binecuvântat bustul Sfintei Tereza - 31 mai 2019
Papa Francisc (născut Jorge Mario Bergoglio, n. 17 decembrie 1936 în Argentina) este al 266-lea episcop al Romei și papă al Bisericii Catolice, ales la 13 martie 2013 cu 77 voturi din totalul de 115. Este primul papă neeuropean după papa Grigore al III-lea (731-741). De asemenea, este primul papă originar de pe continentul american și primul papă iezuit. În anul 1960 a obținut o licențiere în filozofie de la Colegiul Maximo San Jose din San Miguel; în 1964 și 1965 a predat literatura și psihologia la Colegio de la Inmaculada, un liceu în provincia Santa Fe, Argentina, iar în 1966 el a predat cursuri de același fel la Colegio del Salvador din Buenos Aires. A fost hirotonit preot în data de 13 decembrie 1969. În anul 1992  fost numit episcop auxiliar de Buenos Aires. În consistoriul din 21 februarie 2001 papa Ioan Paul al II-lea l-a ridicat la demnitatea de cardinal. Papa Francisc vorbește cursiv următoarele limbi: spaniola, italiana , engleza, franceza, latina și germana. La 24 noiembrie 2017 papa Francisc a fost ales membru de onoare al Academiei Române. În perioada 31 mai-2 iunie 2019 a vizitat România sub genericul „Să mergem împreună!”. În data de 2 iunie 2019 a prezidat pe Câmpia Libertății din Blaj slujba de beatificare a episcopului Valeriu Traian Frențiu și a însoțitorilor acestuia, morți în închisorile comuniste.
Maica Tereza a fost o călugăriță catolică (nume real Agnesë Gonxhe Bojaxhiu) care s-a născut în anul 1910 la Skopje – Macedonia și a decedat în anul 1997 la Calcutta – India. Redau mai jos câteva dintre spusele sale”:
 • Oamenii sunt adesea neînțelegători, iraționali și egoiști... Iartă-i, oricum!
 • Dacă ești bun, oamenii te pot acuza de egoism și intenții ascunse... Fii bun, oricum!
 • Dacă ai succes, poți câștiga prieteni falși și dușmani adevărați... Caută succesul, oricum!
 • Dacă ești cinstit și sincer, oamenii te pot înșela...Fii cinstit și sincer, oricum!
 • Ceea ce construiești în ani, alții pot dărâma într-o zi...Construiește, oricum!
 • Dacă găsești liniștea și fericirea, oamenii pot fi geloși...Fii fericit, oricum!
 • Binele pe care îl faci azi, oamenii îl vor uita mâine...Fă bine, oricum!
 • Dă-i lumii tot ce ai mai bun și poate nu va fi niciodată deajuns... 
 • Dă-i lumii tot ce ai mai bun, oricum! La urma urmei, este între tine și Dumnezeu!
Insigna - I.P.C.F. 35 (ani)
I.P.C.F. (Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate) a luat ființă în noimebrie 1947 ca urmare a unei hotarari a Direcției Generale CFR. Scopul a fost de a se realiza o conceptie unitara asupra modernizarii si dezvoltarii Cailor Ferate Romane, separand activitatea de conceptie - studii si proiecte - de cea de executie si de exploatare. Organigrama IPCF cuprindea 7 grupe de studii si proiectare, un serviciu de personal, un serviciu de contabilitate, un Director General cu doi directori adjuncti si o grupa de consilieri de specialitate. Schema de personal prevedea initial 478 persoane, din care 276 persoane in sediul central, avand o pondere de peste 50% ingineri si arhitecti. Ei proveneau, in primul rand, din cadrul colectivelor de proiectare si executie din serviciile Directiei Speciale, desprinsa in anul 1934 din Directia: Poduri, Lucrari Noi, si aduceau la IPCF si unitatile lor exterioare pentru studii, sondaje, masuratori. Specialistii transferati la noul IPCF, ingineri si arhitecti cu o mare experienta in lucrarile de cale ferata. Ei au fost incadrati in punctele cheie ale activitatii de studii si proiecte, avand rol de coordonare, indrumare si formare, dar si in functii de sefi de colective,
conducatori de grupe de studii si proiecte, consilieri si cadre de conducere. Specialistii adusi se bucurau de un prestigiu recunoscut la nivelul retelei de cale ferata si au reprezent mereu un exemplu pentru tinerii colegi care se formau ca proiectanti. In anul 1991, prin H.G. nr. 235 din 29 martie 1991 privind infiintarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, isi schimba denumirea din IPCF in ISPCF - Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate, dar ramane in subordinea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. Prin H.G. nr. 570 din 21 august 1991 desprinde de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane ca societate comerciala independenta. Din 2006 ISPCF se privatizează. Serviciile realizate de ISPCF - S.A. au satisfac toate cerinţele, calitatea concepţiei constructive şi tehnologice fiind în conformitate cu standardele româneşti şi internaţionale (UIC, EN CEI, ISO, etc.). Institutul este situat în București, Sectorul 1, Bulevardul Dinicu Golescu, la nr.38.
Festivalul Vasilache 1970 - Premiul I 
Festivalul Vasilache este un festival de păpuși și marionete organizat de Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache din municipiul Butoșani. Aici își dau întâlnire artiști din teatre similare din toată țara.
Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” a fost  înfiinţat prin Decizia nr. 153/1953 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Botoşani. La început s-a numit, în nota epocii, „Cravata Roşie”, dar din anul 1973, teatrul a preluat numele unei cunoscute păpuşi româneşti, „Vasilache”. Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”  are ca obiect de activitate promovarea artei spectacolului de animaţie, a creaţiei artistice, a sincretismului artei spectacolului de teatru prin conceperea şi prezentarea, în variate forme, a spectacolelor de teatru specifice acestei arte (păpuşi, marionete, obiecte, forme, etc.). Instituţia îşi desfăsoară activitatea pe baza conceptului de creaţie artistică în domeniul artei spectacolului de teatru şi urmareşte, prin programul artistic şi estetic pe care il oferă, să raspundă nevoilor şi cerinţelor comunităţii locale în domeniul artistic. Obiectivele instituţiei sunt, în principal: popularizarea teatrului de păpuşi ca gen teatral; afirmarea identităţii culturale naţionale prin arta spectacolului; promovarea excelenţei, a experimentului şi a inovaţiei creatiei dramaturgice şi spectacologice; promovarea concurenţei în domeniul ofertei culturale. Pentru atingerea acestor obiective, instituţia organizează şi susţine spectacole de teatru proprii sau în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii şi promoveaza piesele şi textele de teatru reprezentative cuprinzând, pe langă poveştile tradiţionale pentru copii, şi creaţii ale dramaturgiei universale şi româneşti, de la clasici până la moderni. Spectacolele Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” se adresează, în primul rând, publicului tânăr - copii preşcolari şi şcolari, adolescenţi, liceeni.  Deschiderea spre lume, spre noi idei şi diferite curente a fost o constantă a activităţii artistice de atunci şi până astăzi. Pentru derularea acestor activităţi, instituţia a încheiat parteneriate de succes, la nivel local sau naţional,  cu instituţii publice precum UNITER, UNIMA, Ministerul Culturii din România, Primăria Municipiului Botoşani, Teatrul „Guguţă” Chişinău, Teatrul „M. Eminescu” Botoşani, Teatrul „Olga Cobileanscaia” Cernăuţi, Complexul Muzeal „Bucovina” Suceava, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti etc. Despre calitatea prestaţiilor păpuşarilor Teatrului „Vasilache” aduc mărturie numărul impresionant de spectacole şi spectatori, turneele din ţară şi din zece state europene şi cele peste 60 de premii şi distincţii câştigate la festivalurile organizate de teatre de profil, româneşti sau de peste hotare.
Campionat național - Federația Română de Box - Locul II - 2022
Boxul (sau pugilismul) este un sport străvechi, în care doi concurenți, cu greutăți similare, luptă cu ajutorul pumnilor, pe durata a mai multor reprize. Victoria este obținută în urma punctelor date pentru lovituri de catre juriu, sau atunci când adversarul este doborât la pământ și nu reușește să se ridice înainte ca arbitrul să termine de numărat până la 10, (Knockout sau KO) sau când adversarul este prea rănit pentru a continua (Technical Knockout sau TKO). Următoarele lovituri sunt nepermise; lovirea sub centură, ținerea, împiedicarea, lovirea cu piciorul sau genunchiul, lovirea cu capul, umărul, antebrațul, cotul, strangularea adversarului și apăsarea cu brațul sau cotul a feței adversarului, apăsarea capului adversarului înapoi peste corzi, lovirea cu mănușa deschisă, cu partea interioară a mănușii, cu încheietura sau latul mâinii, loviturile pe spatele adversarului și în special orice lovitură pe ceafă sau pe spatele capului sau în zona rinichilor. În cazul în care adversarul este doborât (la podea), arbitrul va începe imediat să numere secundele. Boxerul care nu respectă instrucțiunile arbitrului sau acționează împotriva regulamentului de box, boxează într-o manieră nesportivă sau comite faulturi, poate fi la discreția arbitrului, atenționat, avertizat sau descalificat. Dacă un arbitru intenționează să avertizeze un boxer, va opri meciul și va explica încălcarea. Arbitrul va arăta apoi spre boxer și spre fiecare din cei cinci judecători. Un arbitru care a acordat un avertisment pentru un anumit fault, de exemplu pentru ținere, nu mai poate da o atenționare pentru același tip de greșeală. O a treia atenționare pentru același tip de fault va duce în mod obligatoriu la acordarea unui avertisment. Numai trei avertismente pot fi date aceluiași boxer într-un meci. Cel de-al treilea avertisment aduce automat descalificarea.  În fiecare repriză, un judecător va acorda puncte fiecărui boxer, în funcție de numărul de lovituri obținute de fiecare. Pentru ca o lovitură să aibă valoare de punctaj, ea trebuie să ajungă, fără a fi blocată sau apărată, direct cu partea articulațiilor degetelor din mănușa închisă, de la oricare mână, pe oricare parte frontală sau laterală a capului sau trupului deasupra centurii. Valoarea loviturilor punctate într-un meci va fi stabilită la sfârșitul acelui meci și va fi trecută în contul boxerului care a avut un rezultat mai bun în funcție de gradul de superioritate. Acordarea punctelor se va face pe baza următorului principiu: un punct pentru fiecare lovitură corectă. Punctele sunt înregistrate când cel puțin 3 (trei) din cei 5 (cinci) judecători înregistrează simultan o lovitură care după părerea lor a ajuns corect pe „suprafața țintă”. Nu se vor acorda puncte în plus pentru doborârea adversarului. Mai jos îţi prezint câteva repere calendaristice ale începutului practicării sportului box în România; 1909 – La Campina are loc prima aparitie a sportului cu manusi din tara noastra. Bucurestiul nu avea sa ramana mult in urma Campinei. In toamna aceluiasi an, in frumoasa gradina Cismigiu, doi boxeri straini – francezul Martuin si irlandezul O’Hara – uimeau bucurestenii cu luptele lor bine regizate; 1919 – Virgil Salvan este primul boxer roman care a participat la o competitie internationala. El a participat la intrecerile pugilistice din cadrul jocurilor interaliate care au avut loc pe Stadionul Parshing din Paris; 1921 – ia fiinta la Bucuresti primele sectii de box, ele numindu-se “Boxing Club”, care il avea antrenor pe francezul Rene Delcourt, si “Tirul”; 27 septembrie 1924 – in sala F.S.S.R. din strada Clemanceau nr.6 din Bucuresti are loc prima reuniune de box din tara noastra care a fost organizata si condusa dupa cerintele regulamentului. S-au disputat atunci 6 meciuri a 6 reprize fiecare;
Insigna - INCERTRANS
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS activează cu o tradiție de peste 90 de ani în domeniul transporturilor. Institutul – INCERTRANS S.A. este organizat ca societate pe acțiuni sub autoritatea Ministerului Educației si Cercetării si dispune de specialiști de înalta calificare și cercetători știintifici specializați in universități europene. Calitatea lucrărilor efectuate în cadrul Institutului este asigurata de o echipă multidisciplinară de specialiști: ingineri proiectanți specializați în construcția de drumuri și poduri, ingineri mecanici, experți, ingineri specialiști în transporturile rutiere și feroviare, ingineri în domeniul hidrotehnic, ingineri specialiști în construcția navelor, chimiști, geologi, economiști, specialiști în analiza economico – financiară, juristi, experti corporate, psihologi, traducători. De asemenea, Institutul colaborează cu specialiști de la cele mai renumite universități și alte institute de cercetare. În ultimii 30 de ani INCERTRANS a finalizat un număr impresionant de proiecte, fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite. INCERTRANS, a fost înfiinţat în anul 1993, in baza HG 162/22.04.1993, în urma unor transformări succesive și schimbări de denumire din Institutul Tehnologic CFR, înființat în 8 ianuarie 1929. În prezent Ministerul Educației si Cercetării este acționar majoritar deținând 64,5052 % din acțiuni, SIF Muntenia 22,7588 % iar restul acțiunilor sunt deținute de persoane fizice și juridice. Direcțiile principale de activitate ale acestui institut sunt:
 • cercetare – dezvoltare – inovare
 • agremente tehnice
 • certificarea conformității produselor si a sistemelor de calitate
 • încercări și analize de laborator de gradul I
 • cercetare știintifică
INCERTRANS S.A. este certificat de către:
 • Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru studii și cercetări în domeniul sistemelor rutiere rigide aeroportuare
 • Autoritatea Feroviara Romana – AFER – Ministerul Transporturilor pentru lucrări de cercetare științifică, proiectare, consultanta, infrastructura portuara
 • Asociația Profesionala de Drumuri şi Poduri din Romania pentru cercetare, proiectare, consultanta, execuție a lucrărilor de drumuri şi poduri speciale
 • Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru elaborarea documentațiilor de obținere aviz/autorizație de gospodărire a apelor și elaborarea bilanțurilor de mediu
 • Asociația de Acreditare din Romania – RENAR pentru organismul de certificare a calității produselor și pentru activități de încercări produse și materiale utilizate în infrastructura transporturilor
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru atestarea conformității familiilor de produse utilizate pentru construcția drumurilor, pentru încercări de materiale și produse utilizate în infrastructura de transport și pentru încercări și verificări specifice produselor feroviare
 • Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții pentru notificarea la Comisia Europeana în vederea evaluării conformității produselor, în conformitate cu Directiva 89/106/EEC
 • Societatea Romana pentru Asigurarea Calității (SRAC) pentru sistemul de management al calității mediului și securității sănătății în muncă
_____________ooOoo_____________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Scriitorul polonez Henrik Sienkiewicz,
a trăit între anii 1846 - 1916
Detaliu vignetă de pe o felicitare franceză
Detaliu vignetă de pe un bilet spaniol de loterie 
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 17.05.2019

Niciun comentariu: