sâmbătă, 9 octombrie 2021

CESENA - ITALIA

Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură
și arhitectură din localitatea italiană CESENA, regiunea EMILIA
ROMAGNA, din vremuri diferite, câteva trimiteri poștale
ilustrate și o insignă locală.
Palatul Capitano
Bazilica Madonna del Monte
Domul
Bulevardul Mazzini
Biblioteca malatestiană
Podul vechi
Collina del Monte
La Rocca și Teatrul în aer liber
Hipodromul comunal
Piața Poporului și Fântâna Massini
Trimiteri poștale
Vedere generală
Arhitectură locală
Insignă locală

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

___________xxx___________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Nichita Stănescu - 75 de ani de la naștere 1933 - 2008
Nichita Stănescu a fost unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii române, care s-a născut la data de 31 martie 1933 la Ploiești și a decedat la data de 13 decembrie 1983 la Spitalul Fundeni din București. Absolvent al Facultății de Filologie din București (1957), a debutat, în același an, în revistele Tribuna (Cluj) și Gazeta literară (București). A fost un poet de geniu, prolific din punct de vedere publicistic. Multe dintre volumele sale au primit premii ale Uniunii Scriitorilor, sau Academiei Române. A lucrat în colectivele de redacție ale celor mai importante reviste literare ale timpului. În 1975, Nichita Stănescu a primit prestigiosul premiu internațional Johann Gottfried von Herder. În anul 1980, la propunerea scriitorului suedez Artur Lundkvist, Nichita a fost inclus de Academia Suedeză pe lista candidaților la Premiul Nobel pentru Literatură. Deși nu a câștigat, nominalizarea sa reprezintă un succes pentru literatura română a vremii Considerat atât de critica literară cât și de publicul larg drept unul dintre cei mai de seamă scriitori pe care i-a avut limba română, pe care el însuși o denumea „dumnezeiesc de frumoasă”, Nichita Stănescu aparține temporal, structural și formal, poeziei moderniste sau neo-modernismului românesc din anii 1960 - 1970. Nichita Stănescu a fost considerat de unii critici literari drept un poet de o amplitudine, profunzime și intensitate remarcabile, făcând parte din categoria foarte rară a inventatorilor lingvistici și poetici. A fost nominalizat membru post-mortem al Academiei Române. Redau mai jos câteva aprecieri critice despre Nichita Stănescu:
  • Ștefan Augustin Doinaș (1995) -  “Nichita Stănescu se mișca într-adevăr într-o sferă superioară, siderată de valori exclusiv artistice. Cât despre gustul său pentru „compromis”, cred sincer că nu prea știa ce înseamnă acest lucru, tocmai pentru că era un ingenuu. Dacă nu mi-ar fi teamă că devin prea ... doct, aș zice că spiritul său ludic îl făcea să plutească pe deasupra situațiilor, pentru a căror substanță tragică cred că nu avea „organ”: tălpile lui nu se atingeau nici de flori, nici de mocirlă. Singurul păcat al lui Nichita Stănescu a fost crima săvârșită față de sine însuși: distrugerea sistematică a carcasei care-i asigura superbul exercițiu al spiritului.....„Nichita Stănescu este cel mai important poet român de după cel de-al doilea război mondial. Odată cu el, prin el, logosul limbii române ia revanșa asupra poeților ei.”
  • Alexandru Condeescu (1999) Poezia stănesciană reia tradiția liricii interbelice, făcând totodată, printr-o sinteză unică neomodernă, trecerea în literatura autohtonă de la modernismul începutului de secol spre postmodernismul sfârșitului de mileniu. Prin ea s-a petrecut în poezia romanească, după întemeierea ei de către Eminescu, a doua mare mutație a structurilor limbajului și viziunii poetice, prima fiind cea modernistă a interbelicilor.... Cu fiecare volum al lui Nichita Stănescu s-a produs în literatura noastră o perpetuă revoluție a limbajului poetic, în jurul cărților sale dându-se o adevărată „bătălie a (neo)modernități”
  • Eugen Barbu (1975) – “În acest bâlci al deșertăciunilor care este poezia, peisajul nostru liric ar fi lipsit de unitate fără poezia lui Nichita Stănescu... Defoliată de excese arbitrare cu iz filozofic, de o răceală impusă de teoreticieni ce au denaturat-o, poezia lui Nichita Stănescu... rezistă vremii.”  
Emblema de onoare a informațiilor pentru apărare
Produsul medalistic de mai sus este o Emblemă de Onoare ce se conferă structurilor militarizate și personalului acestora, care își desfășoară activitatea în domeniul Informațiilor militare. Este o distincție militară onorifică prin care se apreciază faptele deosebite săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor militare sau în sprijinul acestora, în timp de pace, în situaţii de criză şi război, precum şi a rezultatelor meritorii obţinute în procesul instruirii şi al pregătirii profesionale. Aceste embleme de merit cuprind 3 clase și se acordă în ordine descrescătoare, astfel: clasa I; clasa a II-a; clasa a III-a. Produsul se prezintă sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 45 mm, fiind confecţionate din tombac auriu. Pe aversul emblemei reprezentat însemnul heraldic al Direcţiei generale de informaţii a apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele. Pe reversul emblemei este reprezentată aceeaşi cunună de lauri, cu o cruce în deschiderea acesteia. Cuvântul "ONOARE" este scris şi pe reversul plăcuţei superioare, în relief, cu acelaşi tip de caractere. Pe revers este aplicată cu litere majuscule, în relief, următoarea inscripție: “EMBLEMA DE ONOARE A INFORMATIILOR PENTRU APARARE”. Emblema este prevăzută și cu o panglică de prindere la gât, confecționată din rips moarat. Panglica lată de 35 mm şi cu înălţimea aparentă de 50 mm, este de culoare roşie, cu două benzi de 5 mm, de culoare galbenă, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele. Emblema de Onoare a Informaţiilor pentru Apărare se conferă prin ordin de către directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, din proprie consideraţie ori la propunerile înaintate ierarhic ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate, pentru fapte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii în procesul instruirii sau pentru servicii deosebite aduse structurilor militare, astfel:
  • personalului militar, personalului civil şi structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române;
  • militarilor străini, structurilor militare, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
Insigna - F.R.T.A. Speologie sportivă
(Federația română de turism alpinism)
Federatia Romana de Alpinism si Escalada (FRAE) este o federatie sportiva nationala, constituita prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene conform Legii Educatiei Fizice si Sportului 69/ 2000. Federația Română de Alpinism și Escaladă (F.RA.E.) este o federație sportivă națională, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă și apolitică. F.RA.E. s-a constituit în 2002 prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene, conform Legii Educației Fizice și Sportului 69/ 2000. F.R.A.E. reprezintă autoritatea în domeniile alpinism, escaladă și schi alpinism și are ca obiectiv principal performanța sportivă, beneficiind de la Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S.) de venituri destinate dezvoltării și promovării acestor discipline sportive de performanță. Federația este o asociere liberă a unor cluburi sportive, care au drept de vot și care se implică activ în activitatea federației. Implicarea constă în organizarea de evenimente menite să promoveze cele trei discipline sportive, dar și în instruirea tinerelor talente, oferindu-le astfel șansa unei cariere sportive.
Nu în ultimul rând, F.R.A.E. asigură reprezentarea României în cadrul competițiilor sportive și în fața organismelor internaționale, în acest sens fiind afiliată la Federația Internațională de Escaladă Sportivă (I.F.S.C.) și la Federația Internațională de Schi – Alpinism (I.S.M.F), federații recunoscute de Comitetul International Olimpic. Obiectivul principal al federatiei romane de alpinism si escalada este performanta in sport. 
Federaţia română de turism- ecologie (FRTE) este continuatoarea Federaţiei române de turism. Sus am postat logo-urile celor două federaţii.
Speologia este activitatea de a identifica, explora, studia, cartografia și vizita locații subterane (peșteri, caverne). Cel care practică speologia se numește speolog. Cercetarea unei peșteri are ca scop general înțelegerea formării și evoluției ei, iar cunoașterea cât mai multor peșteri dintr-un sistem carstic duce la mai buna înțelegere de ansamblu. Întemeierea ca și știință are loc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de către Edouard Alfred Martel, avocat francez.
Pînă atunci valoarea științifică a peșterilor era recunoscută doar prin contribuția la alte științe statornicite, cum ar fi geologia. Tot el a întemeiat și prima organizație dedicată studiului peșterilor - Société de Spéléologie. În perioada interbelică cele două mari figuri ale speologiei au fost francezii Norbert Castert și Robert de Joly, primul fiind amator, al doilea profesionist. De la ei, și bineînțeles mulți alții, a preluat ștafeta mișcarea speologică, care după a doua jumătate a secolului al XX-lea a cunoscut o creștere vertiginoasă. Românul Emil Racoviță face cercetări tot mai specializate astfel în 1907 punând bazele biospeologiei. Instituționalizarea speologiei se face pentru prima oară, tot de către Racoviță, la Cluj în 1920 prin înființarea Institutului de Speologie. Biospeologia, cum îi spune și numele se ocupă cu studiul viețuitoarelor din peșteri.
Insigna - Învățător fruntaș
În timpul regimului comunist s-a instituit un amplu sistem de insigne și medalii prin care se încerca mobilizarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii, printre care și sportivii, pentru obținerea de rezultate și mai bune în activitatea fiecăruia. Aici se încadrează și insigna Învățător fruntaș. Baterea și conferirea acestui gen de insigne era una din căile și mijloace la îndemână pentru convingerea -impunerea - schimbarea conștiinței cetățenilor. Se vorbea despre “formarea omului nou, constructor și apărător devotat al cuceririlor revoluționare ale poporului". Se cerea astfel o eficiență sporită în toate domeniile de activitate dar și economii de orice fel, la sânge”. Aceste distincții acopereau toate domeniile de activitate, erau confecționate din metal mort, fiind strident colorate și încărcate cu simboluri comuniste. De pe insignă nu lipsesc spicele de grâu de pe margine simbolizând “agricultura intensivă socialistă”, roata dințată simbolizând “industrializarea țării”, cartea și făclia simbolizând “nevoia de învățătură”  în efortul de creare a “societății socialiste multilateral dezvoltate și a omului nou”.
Jetonul - RMS Cantina Fabricii de chibrituri - 100
Jetoanele sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor și sunt folosite pentru declanșarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor băuturi sau mici obiecte, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi pe plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la ședinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată. Produsul prezentat mai sus este realizat din cupru, are forma rotundă și diametrul de 18 milimetri. El a fost realizat pentru cantina unei fabrici de chibrituri. Pe una din fețe, în interiorul unui cerc perlat interior, este gravat grupul de litere: “RMS” monogramat. Între cercul perlat interior și alt cerc perlat exterior, periferic circular, este aplicată inscripția: “CANTINA FABRICII DE CHIBRITURI”. Pe cealaltă față a jetonului,  în interiorul unui cerc perlat exterior, este gravată valoarea jetonului: “100”, deasupra și dedesubtul acesteia fiind aplicată, prin poansonare, ulterior, câte o contramarcă FC. 

__________ooOoo________

PERSONALITĂȚI CULTURALE 
PE BANCNOTELE LUMII
Pictor, profesor și istoric de cultură estonian 
Kristjan Raud, a trăit între anii 1865 - 1943
Detalii vignetă de pe bilete spaniole de loterie
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 09.10.2021

Niciun comentariu: