vineri, 9 aprilie 2021

HEEMSE - OLANDA

Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente
de cultură și arhitectură din vremuri diferite, dar și câteva 
vederi generale actuale din localitatea olandeză HEEMSE, municipalitatea HARDENBERG, provincia OVERIJSSEL.  
Primăria veche
Biserica Herv
Biserica Hessenweg
Gara
Trimiteri poștale
Vederi generale

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN CATREN PENTRU NEPOATA
MEA - SARA MARIA
O PASTILĂ DE UMOR 

__________xxx__________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

(Mihai Eminescu)
Set 2 insigne M.E. Dor de Eminescu 2009
“Dor de Eminescu” sunt denumirile unor concursuri și festivaluri de creație literară și interpretare a poezie eminesciene ce au loc anual în mai multe localități din țară. Participanților și, în mod special premianților, li se oferă acest gen de insigne, ce sunt confecționate în mai multe variante de culoare.
Mihai Eminescu (nume real Mihail Eminovici) (născut 15 ianuarie 1850 la Ipoteşti, judeţul Botoşani şi decedat la 15 iunie 1889 în Bucureşti) a fost un poet, prozator şi jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literature română. Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea, şi a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în şedinta din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în data de 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. În 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu – Bucureşti. A fost ales post-mortem (28 oct.1948) membru al Academiei Române. Prin tot ce a scris Eminescu este contemporanul vremurilor actuale. Dedesubt am postat câteva luări de poziție ale gazetarului de excepție care a fost el; 
 • Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii.
 • Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care calcă făgăduielile făcute nației în ajunul alegerilor și trec, totuși, drept reprezentanți ai voinței legale și sincere a țării. Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei.
 • Uzurpatori, demagogi, capete deșarte, leneși care trăiesc din sudoarea poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi boierești și fudui, mult mai înfumurați decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale țării - despre clasa politică a României.  
 • Părerea mea individuală e că politica ce se face azi în România, și dintr-o parte și din alta, e o politică necoaptă.
 • Vom avea de-acum înainte dominația banului internațional, impusă de străini. Peste tot credințele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână în mănâ cu sărăcia claselor lucrătoare, amenință clădirea măreață a civilizației creștine.         
 • Statul român nu mai este un produs al geniului rasei române, ci un text franţuzesc aplicat asupra unui popor ce nu-l înţelege
 • Poporul a pierdut de mult încrederea că lucrurile se pot schimba în bine şi, cu fatalismul raselor nefericite, duce greul unei vieţi fără bucurie şi fără tihnă.
 • Temelia liberalismului adevărat este o clasă de mijloc care produce ceva, care, punând mâna pe o bucată de piatră îi dă o valoare înzecită şi însutită de cum o avea, care face din marmură statui, din in pânzătură fină, din fier maşini, din lână postavuri.
 • Condiţia civilizaţiei statului este civilizaţia economică. A introduce formele unei civilizaţii străine fără ca să existe corelativul ei economic este curată muncă zadarnică
 • De când e lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus, iar economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau într-o legătură strânsă; civilizaţia economică este mama celei politice.
 • Lucrul la care aspiră toţi este de a se folosi numai de avantajele civilizaţiei străine, nu însă de a introduce în ţară condiţiile de cultură sub care asemenea rezultate să se producă de la sine.
 • Cine zice progres nu-l poate admite decât cu legile lui naturale, cu continuitatea lui treptată. A îmbătrâni în mod artificial pe un copil, a răsădi plante fără rădăcină pentru a avea grădina gata în două ceasuri, nu e progres, ci devastare… Adevăratul progres nu se poate opera decât conservând pe de o parte, adăugând pe de alta; o vie legătură între prezent şi viitor, nu însă o serie de sărituri fără orânduială.
Insigna - SANITAS România
Uniunea sindicatelor din unitatile sanitare din Romania denumire actuală Sindicatul "Sanitas" a fost fondat la data de 1 februarie 1990 și funcționează în baza Legii nr. 54/2003 și a propriului Statut. Este o organizație sindicală națională, cu caracter socio-profesional, reprezentativă la nivel de ramură sanitară. Are în structura sa 42 de organizații sindicale județene, inclusiv cea a municipiului București, cu sindicate componente în peste 500 de unități sanitare şi de asistență socială. Totodată, la Federația Sanitas sunt afiliate Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR (organizație sindicală din rețeaua sanitară paralelă) şi Uniunea Sindicatelor TESA din Sănătate (care reprezintă personalul tehnic, economic, administrativ din unitățile sanitare şi balneare din România). Sindicatul organizează activitatea sindicală și forța de acțiune a peste 100000 de membri care reprezintă personal medico-sanitar, de specialitate, auxiliar, tehnic și administrativ din domeniul sănătății. La nivel național sindicatul este afiliat la Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România  Frăția. La nivel internațional sindicatul este afiliat la Internaționala Serviciilor Publice (PSI) și este membru al Federației Europene a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU). 
Insigna - I.P.T.A.N.A. - XXVIII
(Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale si Aeriene)
În anul 1953 a fost infiintat, prin decizie guvernamentala, Institutul de Proiectari Hidrotehnice si Drumuri (I.P.H.D.) – unitate centrala specializata, aflata in subordinea directa a conducerii Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene. În anul 1966 a fost reorganizat sub denumirea de Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale si Aeriene (I.P.T.A.N.A.) in subordinea ministerului omonim. In anii care au urmat institutul si-a dezvoltat si diversificat activitatea pentru a fi in masura sa intocmeasca intregul volum de documentatii tehnice necesar ministerului. În anul 1991 s-a transformat in societate comerciala pe actiuni. Sus am postat logo-ul și sediul actual al I.P.T.A.N.A. din București, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr.38.
Insigna masonică - Marele Orient al României - 1879
Marele Orient al României – M.O.A.R. – este o federație mixtă de loji care se definește ca putere simbolică suverană, adogmatica si liberală, continuatoare a tradiției începute încă de la 1879 de iluștrii săi înaintași. M.O.A.R. este suveran prin prisma faptului că nu este interesat de recunoașterea obediențelor dogmatice și conservatoare. M.O.A.R. întreține relații de prietenie atât cu obediențele care fac parte din rețeaua francmasoneriei adogmatice și liberale, cât și cu obediențele care respectă existenta sa. M.O.A.R. este o putere simbolică prin faptul că păstrează ritualul tradiției inițiatice. M.O.A.R. este adogmatic prin faptul că este de părere că opțiunea religiei și a credinței ori a non credinței aparține individului și nu este un criteriu de selecție pentru inițiere. Altfel spus, M.O.A.R. nu face discriminare în funcție de credință și de religie în momentul considerării unei candidaturi. M.O.A.R. apără principiul republican al laicității, adică respectul libertății individuale, de conștiință și de religie. M.O.A.R. este liberal prin prisma faptului că recunoaște în egală măsură statutul de inițiat femeilor și al bărbaților și lasă la latitudinea lojilor decizia de a se constitui în lojă masculină, feminină ori mixtă.Marele Orient al României este administrat pe principiul repartiției puterii de decizie în mod democratic. El se susține pe principiul tripartiției puterilor executive, de justiție și legislative. Executivul este reprezentat de Consiliul de Ordin care administrează chestiunile curente ale obedienței și veghează asupra respectului ritualului, constituției și regulamentului general. Justiția este reprezentată de Comisia de Justiție; instanța de mediere fraternă și reglare a interpretării constituționale. Legislativul este reprezentat de reuniunea în Convent a delegaților aleși în lojile federației. Articolul I al Constituţiei Marelui Orient al României prevedea:
 • Instituţie iniţiatică prin excelenţă laică, filosofică şi progresistă, Francmasoneria are ca obiect căutarea Adevărului, studiul Moralei şi practicarea solidarităţii.
 • Având ca deziderat construirea unei lumi mai drepte şi mai bune, Francmasoneria lucrează Întru Progresul Umanităţii, contribuind astfel la ameliorarea materială şi morală şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a Omenirii.
 • Pentru realizarea scopurilor sale, Francmasoneria se angajează în mod solemn să cultive şi să practice toleranţa, caritatea şi umanismul prin exemplul personal al membrilor săi, atât în cadrul Atelierelor de lucru, cât şi în viaţa de zi cu zi.
 • Principiile sale fundamentale sunt Adevărul, toleranţa reciprocă, respectul faţă de sine şi faţă de alţii, liberul arbitru, libertatea absolută a conştiinţei, a gândirii şi a expresiei şi inviolabilitatea Drepturilor Omului. Considerând concepţiile metafizice ca fiind de domeniul exclusiv al aprecierii individuale a membrilor săi, Francmasoneria refuză orice îngrădire dogmatică.
 • Deviza Francmasoneriei este: "Libertate - Egalitate -Fraternitate!"
Comitetul Central Masonic din România proclamă la 2/14 martie 1879 constituirea unui Guvernământ Masonic Independent având ca Putere regulatoare Marele Orient al României. În Obedienţa M∴O∴A∴R∴ intrau Lojile: Heliopolis (fracţiune din Înţelepţii din Heliopolis), Zur Brüderlichkei [Fraternitatea], Armonia, Egalitatea, L’Independence Roumaine [Independenţa Română], România (toate din Bucureşti), foste în Obedienţele Marelui Orient al Franţei, Marelui Orient al Italiei şi Marii Loji Simbolice a Ungariei. Artizanul realizării acestei Obedienţe a fost colonelul Anton Costiescu. Ea era rezultatul mai multor ani de rodnică activitate francmasonică, mai ales în Bucureşti unde, nu odată, Lojile îşi conjugau eforturile pentru acte de educaţie, caritate, etc. O influenţă deosebită a avut, fără îndoială, climatul politic şi social de după cucerirea Independenţei. Este adoptată şi tipărită Constituţia promulgată la 1 mai 1879. Aceasta este semnată de toţi membrii Comitetului Central Masonic din România: Anton Costiescu – preşedinte, Basil Constantin Livianu – secretar, dr. Fialla, dr. Carol Davila, G. Lahovari, Edgar de Herz, dr. Steiner, Ioan M. Râmniceanu, dr. Blumenfeld, E. Grunwald, C. Bucşean, F. Focşăneanu. După vot aderă la noua formaţiune şi la Constituţunea acesteia şi următorii: Ştefan M. Şoimescu, C. D. Sărăţeanu, A. Engel, N. Georgescu-Scovărdeanu, M. Dedu şi C. Coriolan. În regimul comunist activitatea masonică a fost scoasă în afara legii. Marele Orient al României s-a reconstituit oficial la 1 iulie 2005 având 186 de frați ca membrii fondatori. La ceremonie au participat peste 250 de fraţi din ţară şi oaspeţi din peste 10 Obediențe din întreaga Europă de Est şi de Vest. În prezent Marele Orient al României este o federație mixtă compusă din 32 de Loji în care activează, pe întreg teritoriul României și Republicii Moldova, peste 650 de frați și surori. Lojile masculine, feminine sau mixte, lucrează după Ritul Francez sau după Ritul Scoţian Antic şi Acceptat. Pe data de 5 aprilie 2008 au fost aprise focurile primei loji mixte din obediență – Loja Apolodor din Damasc la București. La data de 17 martie 2017 au fost aprinse focurile primei loji feminine – Loja Ex Oriente Lux la Iași. În acest fel Marele Orient al României a devenit singura Obediență din lume care are în componență toate cele trei genuri de atelier: masculin, feminin și mixt. Adresa de corespondență a instituției este: Strada Floare Albastră, nr. 22, sector 2. 
Temuta, admirata sau dezavuata, Francmasoneria a jucat si continua sa aiba un rol important in multiple planuri ale Romaniei. Sub semnul echerului si compasului de sub ochiul unic, s-au desfasurat evenimente majore ale neamului. Efervescenta masonica in Romania a atins o considerabila cota in perioada pasoptista, considerata de istorici o generatie de masoni. Sintagma este acoperita de adevar, daca luam in calcul ca cei vizati apartineau unor societati secrete literare si masonice de la Bucuresti, Iasi, Brasov, Chisinau, Cernauti. Printre exponentii de seama, desavarsiti in lojile pariziene, ii gasim pe Balcescu, Rosetti, Kogalniceanu, Alecsandri, Cuza, Negruzzi si I.C. Bratianu. Sub regele Carol I, nu mai putin de 12 din 19 prim-ministri au fost masoni, ca si alti importanti oameni politici ai vremii. Acum, Francmasoneria romana a facut pasul catre Marea Loja Nationala. În fine, in perioada Romaniei Mari, o figura proeminenta a fost primul-ministru Alexandru Vaida-Voievod, incadrat in loja "Ernest Renan", alaturi de Traian Vuia, Mihai Serban s.a. El a obtinut, datorita discutiilor cu omologii sai masoni, premierii britanic si francez, Lloyd George si Georges Clemenceau, acceptul unor importante revendicari teritoriale romanesti, inclusiv Basarabia. Numele altor oameni care se afla si astazi, ori s-au aflat pana nu demult, in primele randuri ale celebritatilor Masoneriei romanesti sunt: Petre Roman, Viorel Hrebenciuc, Ioan Rus, Gelu Voican Voiculescu, Dumitru Prunariu, Lucian Bolcas, Alexandru Ciocâlteu, Constantin Balaceanu Stolnici, Virgil Ardelean, Ioan Talpeş, Ovidiu Tender, Irinel Popescu, Alexandru Bittner, Razvan Teodorescu, Victor Babiuc, Gheorghe Zamfir, Crin Halaicu, Tudor Gheorghe, Florian Pittis si Adrian Severin. Ziaristul si muzeograful Horia Nestorescu-Balcesti, renumit pentru lucrarile sale de istorie a Masoneriei romane, afirma ca: "Romanii datoreaza Francmasoneriei faurirea Romaniei Moderne, a Independentei, a Regatului, a Statului national unitar si suveran". Biserica Ortodoxa Romana este de cu totul alta parere. Prin Hotararea Sfantului Sinod din 1937, la concluziile Mitropolitului Nicolae al Ardealului, ramasa si astazi in vigoare, aceasta subliniaza in sapte puncte urmatoarea sinteza: "Este o organizatie mondiala secreta, in care evreii au un rol insemnat, avand un rit cvasi-religios, luptand impotriva conceptiei crestine, impotriva principiului monarhic si national, pentru a realiza o republica internationala, laica. Este un ferment de stricaciune morala, de dezordine sociala. Biserica osandeste Francmasoneria ca doctrina, ca organizatie si ca metoda de lucru oculta". Cuvintele „francmason“, „francmasonerie“ sunt forma românească a cuvintelor englez free mason, francez francmaçon şi german Freimaurer care înseamnă „zidar,constructor liber“ şi reprezintă o moştenire a uneia din rădăcinile francmasoneriei: breasla zidarilor care construiau biserici, bazilicile şi catedralele în Evul mediu. Potrivit dicţionarului enciclopedic „The New Encyclopedia Britannica“, francmasoneria este cea mai vastă societate secretă din lume, răspândindu-se mai cu seamă datorită întinderii în sec. al XIX-lea a Imperiului ritanic (mai corect spus ar fi însă: „societate discretă“). Însă francmasoneria a funcţionat în secret doar atunci şi acolo unde a fost interzisă de lege. Ea nu este prin natura ei o asociaţie secretă, deşi prezintă asemănări cu Şcolile de Mistere din Antichitate. Însă, potrivit definiţiei date de masonii înşişi, masoneria este: „o asociaţie de oameni liberi şi de bune moravuri care conlucrează pentru binele şi progresul societăţii prin perfecţionarea morală şi intelectuală a membrilor săi.“ Despre Masonerie există două puncte de vedere: primul, pro-masonic, prezintă masoneria ca pe o organizație fraternă, ai căror membri sunt uniți de idealuri comune morale şi metafizice; în cele mai multe dintre ramuri, de credinţa într-o fiinţă supremă. Câtă vreme masoneria tinde spre perfecţionarea omului, este compatibilă cu orice credinţă sau convingere sinceră şi nu ar trebui să apară probleme; al doilea, anti-masonic, prezintă această organizație într-o lumină diabolică, socotind-o o pseudoreligie, cu o organizare ermetică, antisocială, complotistă si satanista. Lojele masonice sunt forme de organizare ale masonilor de oriunde.
Insigna - Inspector obștesc Protecția muncii C.C.C.F. (?) 423
Protecția muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților lor. În țara noastră măsurile de protecția muncii sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 - Legea securității și sănătății în muncă si a normelor de aplicare a acesteia , norme de protecția muncii și instrucțiuni specifice de securitate și sănătate în muncă. Toate societatile comerciale sunt obligate sa asigure angajatilor lor conditiile necesare impuse de lege cu privire la Protectia Muncii. In cazul in care societatile nu detin toata documentatia necesara iar angajatii nu sunt instruiti specific cu privire la activitatea pe care o depun, angajatorul risca amenzi intre 3500 si 7000 lei.

_____________ooOoo_____________

O OBLIGAȚIUNE ROMÂNEASCĂ
Obligațiune 5% CREDITUL JUDEȚEAN ȘI COMUNAL 
5000 lei 1935 - București
Detaliu vignetă de pe o fotografie românească
Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni franceze
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 09.04.2021

Niciun comentariu: