vineri, 15 februarie 2019

MONCHIQUE - PORTUGALIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură
și arhitectură dar și câteva vederi generale din localitatea portugheză
MONCHIQUE
Restaurantul Bela Vista
Biserica
Mănăstirea Maica noastră
Arhitectură locală
Trimiteri poștale
Vederi generale

xxx

UN MADRIGAL PROPRIU
O VORBĂ DE DUH
 DE LA UN ÎNAINTAȘ
O PASTILĂ DE UMOR

_________xxx_________

CÂTEVA MEDALII ȘI
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Carol II - Regele românilor
Ministerul Agriculturii și Domeniilor
Bun gospodar - 1939
Medalia de mai sus s-a bătut în două variante de material compoziție și anume bronz și bronz aurit. Are formă rotundă cu diametrul de 36 milimetri și este opera gravorului G. Stănescu. În câmpul central al aversului medaliei, în interiorul unui cerc continuu este prezentată efigia Regelui Carol al II-lea spre dreapta și înscrisul circular pe conturul medaliei; “CAROL II REGELE ROMÂNILOR * G. STĂNESCU*” Pe aversul medaliei, în interiorul unui cerc continuu se prezintă stema României, timbrată de coroana regală, la partea inferioară două ramuri de laur legate cu o fundă și înscrisurile; “MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DOMENIILOR” (circular la partea superioară, pe conturul medaliei) și pe două rânduri orizontale inscripția; “BUN GOSPODAR / 1939”. 
Carol al II-lea, Rege al României, Principe de Hohenzollern -Sigmaringen 
(născut 15 octombrie 1893 şi decedat la 4 aprilie 1953) a fost rege al României între 8 iunie 1930 şi 6 septembrie 1940, când a trecut prerogativele sale regale în favoarea fiului său Mihai. Cunoscut şi sub numele de Carol Caraiman, nume ales de tatăl său Ferdinand şi folosit de Carol după ce a fost dezmoştenit şi radiat din Casa Regală a României (între 1925 şi 1930) în urma renunţării lui Carol la calitatea de Prinţ Moştenitor. Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României şi al soţiei sale, regina Maria. 
Agenția militară pentru managementul frecvențelor radio - România
Narfa România - Diplomacy - Honor - Responsability 
Agenţia Militară pentru Managementul Frecvenţelor Radio, denumită în continuare A.M.M.F.R., este o structură militară subordonată Direcției de Comuncații și Informatică Militară din cadrul Statului Major General al Armatei Române. A.M.M.F.R. este structura de specialitate care stabileşte principiile şi regulile generale în domeniul compatibilităţii electromagnetice, coordonează şi controlează modul de aplicare a acestora în M.Ap.N. În acest scop, A.M.M.F.R. are următoarele responsabilităţi: elaborează acte normative specifice, studii şi analize de caz pe linia compatibilităţii electromagnetice în M.Ap.N; coordonează aplicarea măsurilor de asigurare a compatibilităţii electromagnetice pe timpul achiziţiei, instalării şi exploatării echipamentelor radioelectrice din dotarea M.Ap.N., la solicitarea structurii responsabile cu achiziţia, instalarea şi exploatarea respectivelor echipamente; analizează şi soluţionează cererile de sprijin cu frecvenţe pentru echipamentele radioelectrice militare; analizează şi soluţionează cererile de sprijin cu frecvenţe pentru echipamentele radioelectrice militare. Sus am postat logo-ul acestei structuri militare. A.M.M.F.R. întocmeşte, actualizează şi gestionează următoarele baze de date: privind caracteristicile de lucru ale echipamentelor radioelectrice din dotarea M.Ap.N., care trebuie să conţină date referitoare la: gama frecvenţelor de lucru, ecartul, codurile simbolului de emisie, lărgimea de bandă ocupată a semnalului, tipul şi câştigul antenei, puterea efectiv radiată, alte informaţii necesare; privind locurile de dispunere şi parametrii tehnici de emisie aprobaţi pentru echipamentele radioelectrice instalate permanent în perimetre administrate de structuri ale M.Ap.N., care trebuie să conţină date referitoare la: denumirea locurilor de instalare şi coordonatele geografice în grade, minute, secunde ale fiecărei antene, frecvenţele de emisie şi recepţie asignate, codurile simbolului de emisie, lărgimea de bandă ocupată a semnalului, înălţimea, tipul şi câştigul antenei, puterea efectiv radiată, alte informaţii necesare efectuării analizelor de compatibilitate electromagnetică; privind frecvenţele radio asignate pe utilizatori, necesare punerii în funcţiune a echipamentelor radioelectrice din dotarea Armatei României.  
Insigna - A.S.
Insigna prezentată mai sus provine probabil din domeniul culturii având legătură cu activitatea știintifică sau studențească. Se cunosc mai multe insigne inscripționate cu litere mari de tipar AS – o prescurtare posibilă a denumirilor Asociația de știință (științifică) ori Asociația de studenți (studențească) din medicină. Sunt convins că în regimul comunist, minusculele insemne insignografice se purtau cu mândria la rever de către membrii acestor entități științifice.  
Casa de economii și consemnațiuni - CEC 135 ani 1864 - 1999
Ca instituție, C.E.C.-ul a fost înființat în anul 1864  printr-o lege semnată de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Primul sediu a fost modest, în trei camere mai mici din sediul Ministerului de Finanțe al vremii În anul 1875 s-a început construirea unei clădiri proprii. Pe terenul respectiv, existase biserica Sf. Ioan cel Mare, înzestrată și cu un han care degradându-se în timp, au fost demolate în anul 1875, iar între anii 1897 - 1900 s-a ridicat sediul actual, Palatul CEC.- poza de mai sus.  
În regimul comunist exista o singură instituție de economisire a banilor, aceasta fiind Casa de Economii și Consemnațiuni, prescurtat C.E.C.. Încă de pe băncile școlii copii erau îndrumați să economisească, din puținul lor, pe formularul Foaie de economii CEC. CEC-ul a promovat mai multe instrumente de economisire pe formularul Libret de economii CEC.Uneori se acordau dobânzi un pic mai avantajoase și câștiguri în bani sau alte bunuri (apartamente, mașini etc) ori se organizau tombole cu câștiguri pentru a atrage populația spre activitatea de economisire. În programele de radio, televiziune ori jurnalele cinematografelor deseori se prezentau reclame publicitare pentru economisire la CEC. Pe coperțile caietelor, pe cutiile cu chibrituri ori pe alt suport material se prezentau interesante reclame grafice pentru activitatea de economisire a banilor prin CEC.
Sus am postat un exemplar Foaie de economie CEC, mai multe instrumente de economisire pe Librete de economii CEC și câteva reclame grafice pentru activitatea de economisire la CEC. 
Semn armă - Servicul român de informații
Semnul de armă este un simbol metalic, aproximativ ca o insignă, care se poartă pe epoletul oricărui militar, indiferent de gradul acestuia, între nasture şi insemnul de grad. 
A se vedea poza epoletului militar de maior intendent din perioada comunistă. Semnul de armă este specific fiecarei arme, a evoluat în timp, devenind un fel de simbol al mândriei profesionale al oricărei specialităţi militare.
 
Serviciul Român de Informații (abreviat SRI) a luat ființă pe data de 26 martie 1990 și este un serviciu secret militarizat român compus din oameni foarte bine pregătiți dar și tehnică specială de ultimă oră. Această autoritate se ocupă cu culegerea și valorificarea informațiilor exclusiv pe teritoriul României. 
Insigna - A.P.A.
Insigna prezentată mai sus provine probabil din domeniul protecție animalelor sau a apei. Se cunosc mai multe insigne inscripționate cu litere mari de tipar A.P.A. - o prescurtare posibilă a denumirilor Asociația de protecție a animalelor ori Asociația de protecție a apelor. Ambele domenii de activitate sunt foarte utile omului zilelor noastre. Dacă dumneavoastră, iubiți cititori, aveți alte păreri, vă rog să le consemnați la rubrica “comentarii” de la subsolul acestui articol, drept pentru care vă mulțumesc.

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Regina Portugalia Maria II,
a trăit între anii 1819 - 1853 
și a condus 1826 - 1828 si 1834 - 1853

Detaliu vignetă de pe o bancnotă lituaniană

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 15.02.2019

Niciun comentariu: