joi, 3 august 2017

OBERBARNIM - GERMANIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de
cultură și arhitectură din localitatea germană OBERBARNIM,
districtul MAERKISCH-ODERLAND, landul 
BRANDENBURG, dar și două embleme locale.
Biserica Ihlow
Arhitectură locală
Două embleme locale

***

UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
O PASTILĂ DE UMOR

_________xxx_________

CÂTEVA 
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".
Insigna pentru 7 ani vechime - Regimentul 5 Artilerie Grea
Artileria este arma destinată pentru sprijinul cu foc al operațiilor forțelor luptătoare, constituind mijlocul principal de lovire cu foc a obiectivelor terestre și de la suprafața apei. Legea nr.18 din 4 martie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la forţele militare convenţionale în Europa stipulează că:termenul artilerie înseamnă sistemele de mare calibru capabile să lovească obiective terestre, în primul rând prin executarea de foc indirect. Asemenea sisteme de artilerie asigură sprijinul de bază cu foc indirect pentru formațiunile de arme întrunite. Sistemele de artilerie de mare calibru sunt tunurile, obuzierele, piesele de artilerie combinând caracteristici de tunuri și de obuziere, aruncătoarele și sistemele multiple de lansare proiectile reactive cu calibru de 100 mm și mai mare. 
Redau în continuare câteva pagini răzlețe din istoria Regimentului 5 Artilerie Grea. Regimentul 5 Artilerie Grea subordonat Corpului 5 Armată se găsea la data de 19 noiembrie 1942 se găsea pe poziții înaintate în teritoriu rusesc. Pe 22 noiembrie mai multe unități cad la încercuire, ocazie cu care regimentul pierde toată tehnica de artilerie, reușind să se salveze doar o mică parte din personal (10 ofițeri, 18 subofițeri și 171 soldați). Se știe că s-a mai salvat ceva armament de infanterie, 25 mașini Skoda și o motocicletă. Urmare a numeroase şi profunde măsuri de transformare organică a Armatei României în primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial, se numără şi reînfiinţarea în anul 1948 a Brigăzii 2 Artilerie Grea la Slobozia, în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 51720 din 1948, prin transformarea Brigăzii de Artilerie Mixtă din această garnizoană. Brigada reînfiinţată avea în subordine Regimentul 5 Artilerie Grea, dislocat la Braşov şi Regimentul 6 Artilerie Grea din Ploieşti. În acelaşi an, conform Ordinului Marelui Stat Major nr. 51757 din 17 august 1948, brigada a fost dislocată din garnizoana Slobozia în garnizoana Ploieşti unde a funcţionat jumătate de an. Prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 45052 din 18 ianuarie 1948, începând cu data de 01 februarie 1948, Brigada 2 Artilerie Grea a fost redislocată în garnizoana Focşani şi transformată în Brigada 8 Artilerie Grea. La data de 1 noiembrie 1950 brigada şi-a schimbat denumirea în Brigada 8 Artilerie Grea Independentă. Noua denumire a purtat-o până la data de 1 decembrie 1951 când, în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 319531 din 27 noiembrie 1951, a fost redenumită Brigada 32 Artilerie Grea Independentă. În data de 23 februarie 1959, brigada a primit denumirea de Brigada 8 Artilerie Tunuri, pe care a purtat-o timp de 36 de ani, până la 30 iunie 1995 când  a fost numită de Brigada 8 Artilerie, ulterior Brigada 8 LAROM – Focșani. 
Insigna - Federația română de haltere și culturism
În România, în perioada 1965-1969, s-au pus bazele culturismului din punct de vedere teoretic și practic, organizatoric și competițional, anul 1966 marcând începutul unei noi etape în viața culturismului, când se organizează sub egida Federației Române de Haltere, primul campionat național la Craiova pentru juniori și la Cluj-Napoca pentru seniori, atunci pe categorii de înălțime. La 24 martie 1970, Biroul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport a hotărât ca Federația Română de Haltere să-și schimbe denumirea în Federația Română de Haltere și Culturism (F.R.H.C.), pe care a menținut-o până în 1989. Anul 1990 marchează trecerea la cea de a doua etapă în care visul culturiștilor din România se realizează: crearea la 11 ianuarie 1990 a Federației Române de Culturism. Iată numele unor campioni români de culturism; Irina Nicoleta Muntean, Florina Cernat, Monica Mureșan Sas, Liana Pall, Petru Ciorbă, Virgil Buruiană, Vasile Ardel, Florina Vișan și Cristian Mihăilescu. 
 
Haltere este un sport în care oamenii ridică greutăți mari care sunt formate din discuri de diferite greutăți puse pe capetele unei bări. Bara olimpică standard goală (fără discuri montate) are greutatea de 20 de kg. Este un sport olimpic, dar poate fi practicat și de amatori. Există două stiluri: 'smuls' și 'aruncat'. În trecut mai exista un stil, împinsul, care însă a fost scos dintre stiluri. 
Federatia Romana de Haltere a fost fondata  la 23 noiembrie 1930, la Oradea. Ea este persoană juridică de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. F.R.H. isi desfasoara activitatea sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Sport. Este afiliata la Federatia Internationala de Haltere din anul 1950 si la Federatia Europeana de Haltere din anul 1970. Sus am postat logo-ul Federaţiei române de haltere.
 
Federația Română de Culturism și Fitness este forul sportiv diriguitor național în disciplinele sportive culturism și fitness. Fitnessul constă într-un ansamblu de exerciții de educație fizică desfășurate în general în săli prevăzute cu aparate speciale, practicate pentru a obține o bună formă fizică. 
Culturismul (în limba engleză body building „construirea corpului”) este sportul dedicat dedicat dezvoltării musculaturii printr-o combinație de antrenamente cu greutăți, mărirea numărului de calorii consumate și odihnă. Culturiștii de performanță își etalează fizicul în fața unei comisii de arbitri, care acordă voturi bazate pe mai multe criterii (masă musculară, înălțime, definire, separare, simetrie, proporționalitate etc).
Insigna - Paznic autorizat de vânătoare
Zimbrul - Colnicul
Insigna Paznic de vânătoare este un semn distinctiv purtat la vedere care are misiunea de a apăra domeniul de vânătoare încredințat. Toți ceilalți oameni au obligația să se supună de îndată indicațiilor paznicilor de vânătoare cu privire firesc doar la vânat în perimetrul de păzit. Acești paznici sunt angajați și plătiți de către Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.) este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern, interesele a peste 150 de asociaţii afiliate, în care sunt înscrişi peste 90% din vânătorii români şi peste 80% din pescarii cu domiciliul sau rezidenţa în România, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor şi pescarilor sportivi din ţara noastră. Data de 5 iunie 1919 reprezintă momentul constituirii „Uniunii Generale a Vânătorilor”, iar cea de 26 mai 1922, data de naştere a „Uniunii Generale a Vânătorilor din România”. Această formă de organizare a suferit mai multe transformări și convulsii până să ajungă la formatul de astăzi. Au fost perioade când au existat și organizații paralele în acest domeniu de activitate. 
Insigna - Societatea generală a pensionarilor Carol I
C.F.R. - (Căile ferate române) 
Lucrători români din calea ferată au simțit nevoia constituirii unei societăți de întrajutorare financiară pentru atunci când nu vor mai fi în câmpul muncii. Societatea generală a pensionarilor C.F.R. „Regele Carol I” acorda membrilor, la cerere, împrumuturi avantajoase, dar și ajutoare pentru cazurile de deces.  
Căile Ferate Române (C.F.R.) este compania națională de transport feroviar a României. CFR administrează infrastructura, transportul de călători și marfă pe calea ferată din țară. Rețeaua este integrată semnificativ cu alte rețele feroviare europene, oferind servicii paneuropene de transport de pasageri și marfă. CFR, ca instituție, a fost fondată în anul 1880, după ce prima cale ferată pe teritoriul actual al României a fost deschisă în anul 1854. Sus am postat logo-ul Companiei naţionale CFR. 
Uniunea sindicatelor din industria construcțiilor - România
Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA Anghel Saligny” (fostă Uniunea Generală a Sindicatelor din Construcții) este o organizaţie sindicală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, organizaţii sindicale din unităţi de construcţii (construcţii civile şi industriale, lucrări subterane şi minerit, instalaţii în construcţii, lucrări de montaj, mecanizare-transporturi, precum şi meseriile conexe), materiale de construcţii şi ceramică  (inclusiv ceramica fina, desfacere en gros şi en detail de materiale de construcţii, porţelan, ceramică, sticlă, roci ornamentale etc), servicii (apă, canal, gaze, etc.), lemn, precum si alti salariati asociati din alte domenii. Federaţia are următoarele scopuri:
  • de a organiza salariaţii din toate ramurile industriale înscrise în statut, în organizaţii sindicale regionale (Reprezentanţe) şi locale (Ligi şi Sindicate Judeţene);
  • de a întreţine viaţa sindicală din organizaţiile membre, prin activităţile desfăşurate de militanţii din Sediul Central, Reprezentanţe,  Ligi Judeţene, Sindicate Judeţene şi Centrele Educaţionale proprii;
  • de a pune în valoare şi apăra drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale membrilor de sindicat;·
  • de a reprezenta, promova, negocia şi apăra interesele sindicale, profesionale, sociale, economice şi cultural-sportive ale membrilor săi, la nivel naţional, de ramură, regional şi teritorial;
  • de a apăra şi garanta democraţia sindicală, libertatea de acţiune şi de opinie a tuturor organizaţiilor membre;
  • de a participa activ la viaţa sindicală locală, regională, naţională şi internaţională. 
___________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI POLITICE
DE PE BANCNOTELE LUMII
Ayatolahul Ruhollah Musavi Khomeini a fost un lider politic și religios iranian, care a trăit între anii 1902 – 1989. El a condus revoluția iraniană din anul 1979, în urma căreia a devenit lider suprem al Iranului, țară pe care a condus-o până la moartea sa.

 DIN INTELIGENȚA
ȘI SPIRITUALITATEA 
POPOARELOR LUMII
PROVERBE EGIPTENE
  • E de mare cinste omul care știe să tacă.
  • Femeia care-și cârmuiește bine casa este o avuție de neînlocuit.
  • Cine dă ascultare poftelor sale devine propriul său dușman.

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni poloneze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 03.08.2017

Niciun comentariu: