sâmbătă, 26 august 2017

MONUMENTE ALE EROILOR BUZOIENI - COMUNA BOLDU


Boldu este o comună a județului Buzău, formată numai din satul de reședință cu același nume. Comuna se află în nord-estul județului, la nord de cursul de apă ce alimentează Lacul Balta Albă, fiind traversată de șoseaua națională DN 22, care leagă între ele orașele Râmnicu Sărat și Brăila. La recensământul din anul 2011 comuna avea 2380 locuitori, în scădere față de recensământul din anul 2002, dintre care: români – 89,7%, romi – 6,8% și restul – necunoscută sau altă etnie. Din punct de vedere confesional structura populației comunei este următoarea: ortodocși – 96,13% și restul – necunoscută sau altă religie. Unicul obiectiv turistic de pe teritoriul comunei Boldu „Casa Dumitru Pâslaru”, datând din anul 1900.
În anul 1914, luna octombrie, la Boldu, în curtea bisericii satului cu hramul “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, s-a ridicat un impunător obelisc, având la partea superioară un vultur cu aripile desfăcute, așezat pe un soclu în cinci trepte, lucrat din piatră și marmură, de către sculptorul N.Colios din Focșani. Monumentul a fost realizat “Din inițiativa domnului Constantin Saragea, administratorul plasei Boldu, județul Râmnicu Sărat, cu prețiosul concursdin partea domnilor Petrică I. Zamfirescu, Mitică C. Lupescu, Petrache N. Lupescu” și “Colaboratorii, președinții și casierii băncilor populare” din comunele Domnița, Grădiștea, Puiești, Racovița, Vâlcelele și Nicolești. “Spre amintirea și recunoștința eroilor plășii Boldu morți în luptele cu turcii pe câmpiile Bulgariei în războiul din 1877 - 1878”, cum precizează inscripția. Numele eroilor, în număr de zece, înscrise pe monument, sunt ilizibile. De asemenea pe monument sunt înscrise versuri patriotice, greu lizibile. În biserica satului se păstrează pomelnice cu numele eroilor care s-au jertfit în războiul de reîntregire (89 eroi) și al doilea război mondial (77 eroi). Pe peretele exterior stâng al bisericii s-a montat de către germani o placă pe care sunt înscrise numele ostașilor lor care și-au pierdut viața în luptele din zonă, în campania din anul 1916.         

***

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O PASTILĂ DE UMOR

__________xxx__________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Insigna - (SRI) 
Serviciul Român de Informații (S.R.I), conform legii de organizare, are misiuna dea proteja valorile democratice şi de a promova interesele naţionale ale României şi ale aliaţilor săi pentru realizarea securităţii naţionale, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi apărarea statului de drept. Sus am postat logo-ul SRI. Pentru a îndeplini această misiune, SRI şi-a orientat activitatea pe următoarele direcţii:
  • Protejarea valorilor democratice ale României, a siguranţei cetăţenilor, a securităţii economice şi a secretelor de stat.
  • Prevenirea şi combaterea acţiunilor de spionaj, a terorismului şi a criminalităţii organizate transfrontaliere care, prin natură şi amploare, afectează securitatea naţională.
  • Promovarea intereselor de securitate ale României şi ale aliaţilor săi, într-un context geostrategic fluid al statelor, corporaţiilor şi ameninţărilor asimetrice.

Trofeul Carpați - feminin 1979 (handbal)
Handbalul este un sport de echipă care se joacă cu o minge. Meciul are loc între două echipe a 7 jucători (6 jucători de câmp și un portar) pe durata a două reprize a câte 30 de minute. Scopul jocului este de a marca cât mai multe goluri în poarta echipei adversare. Echipa care a marcat mai multe goluri câștigă meciul. Primul meci de handbal din România menționat în presă (în ziarul Hermannstädter Tageblatt) a fost probabil cel care a avut loc la începutul verii 1921, la puțin după un an de la primul meci de handbal din lume (la Berlin în februarie 1920). Profesorul de educație fizică din Sibiu Wilhelm Binder (care a predat la școli din Sibiu între 1910-1948) a fost în tribună la acel prim meci de handbal și a introdus handbalul în Sibiu. Binder se familiarizase în 1912 la Leipzig cu sportul premergător handbalului numit Raffball, sport pe care l-a introdus la Sibiu în 1913.În 1928 se organizează la Sibiu prima școală de arbitri de handbal. Federația Română de Handbal se constituie la 7 aprilie 1933, mai întâi ca filială a Federației de Baschet și Volei. După trei ani, devine independentă. Primul meci internațional al României a avut loc în 7 aprilie 1936, împotriva Poloniei, meci pe care România l-a câștigat cu 6 - 4. Primul meci de handbal în sală a avut probabil loc în Sala Obor, în 1934.
Trofeul Carpați la handbal feminin este o competiție amicală de handbal rezervată senioarelor organizată de Federația română de Handbal și la care participă, pe bază de invitație, diverse selecționate naționale. „Trofeul Carpați” este un turneu periodic, înscris în calendarul Federației Internaționale de Handbal. Prima ediție a competiției a avut loc în 1959, la inițiativa lui Lucian Grigorescu, președintele FRH de la acea vreme, și s-a numit mai întâi „Cupa Orașului București”. La această ediție au luat parte echipe de club și selecționate ale orașelor, nu echipe naționale. Începând cu a treia ediție, turneul și-a schimbat numele în „Trofeul Carpați”. Până în 1967, la competiție au participat în proporție covârșitoare selecționate ale unor orașe sau chiar provincii, dar în spatele acestora se ascundeau de multe ori selecționate naționale. De-a lungul anilor, „Trofeul Carpați” s-a desfășurat cu precădere spre sfârșitul sezoanelor competiționale, în lunile octombrie-decembrie. Din cauza programului încărcat și suprapunerii cu campionatele mondiale și europene, ediția din 2013 a fost mutată în luna martie. Competiția nu are un format precis, de-a lungul anilor participând un număr variabil de echipe. Mai mult, la primele ediții nu au participat echipe naționale, ci echipe de club sau selecționate ale orașelor participante. Cea mai numeroasă participare s-a înregistrat la edițiile a 10-a, din 1969, a 11-a, din 1970, și 35-a, din 2000, când la turneu au luat parte opt echipe naționale.Cu toate acestea, în ultimii ani s-a menținut un format în patru echipe, compus din două selecționate naționale ale României, denumite România A și România B, precum și alte două echipe naționale invitate.
Sfântul mucenic Mina
Sfântul Mucenic Mina era egiptean de neam iar cu credinţa creştin şi cu slujba ostaş, pe timpul împăraților păgâni Diocleţian şi Maximilian, care au dat poruncă să fie uciși toți creștinii care nu se închină idolilor. Vâzând acestea Mina a părăsit ostășia și s-a dus în pustietatea munților voind a vorbi cu fiarele decât cu poporul care se lepăda de Dumnezeu. Odată, cu ocazia unei sărbători păgâne, Mina coboară din munte, și în fața mulțimii, își declară iubirea de Dumnezeu. Pentru sfidarea” mulțimii este prins, reținut și se încearcă convingerea sa în a se lepăda de Domnul. Dar el fericit și cu mândrie refuză orice ofertă, ulterior fiind supus unor cazne de neînchipuit. Într-un final i se cere să aleagă rapid dacă vrea să fie al păgânilor sau al lui Hristos. Sfântul Mina a răspuns cu mare glas: "Al lui Hristos am fost, sunt şi voi fi!". La primirea acestui răspuns trupul sfântului este sfârtecat cu sabia și aruncat în foc. După stingerea focului niște credincioși au adunat moaștele sfântului, le-au înfășurat într-o pânză albă, le-au dus în țara sa, și le-au pus la loc de cinste. În amintirea sfântului s-a construit o biserică iar acolo se întâmplau minuni celor care se rugau pentru sfântul Mina, curajosul.
S.I.R.A. - Societatea româno-americană - România 
Societatea româno-americană S.I.R.A. este Societatea de Administrare a Investitiilor Romano – Americane și a fost fondată în anul 1999. Sediul central al acestei societăți este în București, sectorul 1, pe strada Finlanda, la nr. 25. Un procent de 53,67% din acțiunile acestei societăți sunt deținute de Omniasig Life. Avand un capital social de 1,8 miliarde lei, SIRA administrează fondurile mutuale de investiții OMNINVEST si FCEx (Fondul pentru Comert Exterior), la care Grupul OMNIASIG, din care face parte si OMNIASIG Life, este investitor.
 Insigna - Școala de aplicație interforțe pentru apărare NBC - 70 ani
(Nuclear, bacterilogic, chimic)
Școla de Aplicatie Interforțe pentru Apărare CBRN, denumire actuală Baza de Instruire pentru Apărare CBRN este structura specializată din cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN cu misiunea de a instrui specialişti pentru întreaga armată română. Este o instituţie de învăţământ militar pentru pregătirea tinerilor lideri (comandanţi) ai subunităţilor de apărare CBRN, precum şi a specialiştilor CBRN (chimic, bacteriologic, radilogic și nuclear) din cadrul celor trei categorii de forţe ale armatei şi al altor structuri din domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice. De asemenea, Baza de Instruire asigură pregătirea interdisciplinară în domeniul protecţiei mediului. Pentru îndeplinirea obiectivelor Baza de Instruire dispune de facilităţi moderne de pregătire a cursanţilor. Mai mult de atât, Baza de Instruire elaborează acte normative pentru aplicarea concepţiei doctrinare de întrebuinţare a structurilor de apărare CBRN în operaţie şi luptă şi perfecţionează conceptele şi metodologia de instruire a trupelor de apărare CBRN în raport cu evoluţia fenomenului militar internaţional, cu locul şi rolul pe care îl au acestea în cadrul forţelor de sprijin.Un mare accent se pune pe colaborarea  internaţională cu ţările membre NATO pentru realizarea interoperabilităţii şi compatibilităţii cu armatele acestora. Pe data de 7 mai 1931 s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie al Apãrãrii Contra Gazelor (C.I.A.C.G.), în garnizoana Bucureşti, cazarma Malmaison. În perioada interbelicã C.I.A.C.G. a avut ca structuri de bazã: Şcoala de Apãrare Contra Gazelor, o companie depozit pentru materiale A.C.G. şi un batalion A.C.G. Între anii 1935-1940, Şcoala de aplicaţie pentru arma chimicã din cadrul C.I.A.C.G. a organizat cursuri de formare pentru absolvenţii Institutului Chimic Militar. La data de 22 ianuarie 1945 C.I.A.C.G. a fost desfiinţat ca urmare a dispoziţiilor Comisiei Aliatã de Control. La data de 15 iunie 1949 Marele Stat Major a ordonat reînfiinţarea Centrului de Instrucţie al Apãrãrii Contra Gazelor în garnizoana Fãgãraş, subordonat Direcţiei Apãrãrii Antichimice. Dupã desfiinţarea, la 13 august 1953, a Centrului de Instrucţie al Apãrãrii Antichimice şi transformarea acestuia în Poligon de Studii şi Experienţe al Trupelor Chimice, componenta de învãţãmânt este mutatã temporar la Sibiu, în cadrul Şcolii Militare Tehnice de Artilerie şi Chimie. În 1956 este înfiinţatã Şcoala Militarã de Ofiţeri Chimici în garnizoana Câmpulung Muscel, unde fiinţeazã pânã în 1960. 
Începând cu 30.09.1961 formarea ofiţerilor de chimie militarã s-a realizat, pânã în 1997, în cadrul Şcolii Militare de Ofiţeri Activi “Nicolae Bãlcescu” Sibiu, devenitã în 1990 Institutul Militar de Infanterie şi Chimie, apoi, în 1995 Academia Forţelor Terestre. În aceeaşi perioadã, tot la Sibiu, a funcţionat şi Şcoala de Subofiţeri şi Maiştri Militari “Gheorghe Lazãr”, care a format numeroase promoţii de cadre în domeniul armei chimice. La data de18.06.1969 prin ordin al ministrului forţelor armate a fost înfiinţat în garnizoana Câmpulung Muscel Centrul de Instrucţie al Trupelor Chimice, care, în 1991, şi-a schimbat denumirea în Centrul de Perfecţionare a Pregãtirii Cadrelor de Chimie Militarã. La data de 01.06.1997 a luat fiinţã, la Câmpulung, Şcoala de Aplicaţie pentru Chimie Militarã.La 15.08.2002 denumirea şcolii s-a schimbat în Şcoala de Aplicaţie pentru Apãrare NBC. Începând cu data de 01.08.2005,Şcoala de Aplicaţie pentru Apãrare NBC s-a transformat în Centrul de Pregãtire pentru Apãrare NBC, subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Unitãţi Sprijin de Luptã, Sibiu. La data de 01.09.2008, Centrul de Pregãtire pentru Apãrare NBC s-a transformat în Baza de Instruire pentru Apãrare NBC, subordonatã Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC, Râmnicu-Vâlcea. Comandamentul Bazei de Instruire pentru Apărare NBC este situat în municipiul Câmpulung Muscel, județul Argeș, pe strada Mărăști, la nr.48.

__________ooOoo__________

România - Buletin de căsătorie - anul 1940

 DIN INTELIGENȚA
ȘI SPIRITUALITATEA
POPOARELOR LUMII
PROVERBE CHINEZEȘTI

  • Înțelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni.
  • Sărăcia, modestia, tristețea și durerea sunt de mare ajutor în obținerea marilor succese.
  • O femeie frumoasă care se căsătorește cu un bărbat urât este ca o floare frumoasă la urechea unui măgar.

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni franceze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 26.08.2017

Niciun comentariu: