duminică, 11 decembrie 2016

MONUMENTE ALE EROILOR BUZOIENI - COMUNA BĂLĂCEANU


Bălăceanu este o comună a județului Buzău, formată numai din satul de reședință cu același nume. Comuna se află în estul județului, la limita cu județul Brăila și este străbătută de pârâul Bălăceanu, care se varsă în lacul Jirlău și apoi în râul Buzău  Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ203, care o leagă de Râmnicu-Sărat spre nord-vest și spre sud-est de Făurei și mai departe de Însurăței. Din acest drum, la Bălăceanu se ramifică DJ220 care leagă comuna de Poșta Câlnău și DN2. La recensământul din anul 2011 comuna a numărat 1632 locuitori din care: 93,19 % - români, 2,38 % - romi și restul – alte etnii sau nedeclarată. Din punct de vedere confesional 95,34 % sunt ortodocși iar restul – alte religii sau nedeclarată. La sfârșitul secolului al XIX-lea, localitatea a fost reședința plășii Râmnicul de Jos din județul Râmnicu Sărat. În anul 1925, comuna a fost inclusă în plasa Orașul a aceluiași județ și avea 1674 de locuitori. În anul 1950, comuna a fost inclusă în raionul Râmnicu Sărat al regiunii Buzău și din 1952 al regiunii Ploiești. Din anul 1968 este structură administrativă a județului Buzău.
Deasupra admiri fotografiile a două clădiri reprezentative ale comune buzoiene Bălăceanu. În această localitate Bălăceanu există un singur monument pentru cinstirea eroilor localnici din cele două războaie mondiale.
Monumentul se prezintă sub forma unei cruci de metal postate pe un soclu de beton pe care fost săpată inscripția ”Cinstire și veșnică pomenire eroilor 1916 - 1919”. Pe părțile laterale ale soclului sunt montate plăci metalice pe care abia se mai disting numele a 78 de eroi locali. În data de 15 august 1993 pe fața crucii a fost montată o placă metalică cu inscripția “Cinstire eroilor căzuți în luptele pentru apărarea patriei și libertății. Printre acești eroi ai neamului se află și fii acestui sat - 1942” sub care sunt trecute numele a patru eroi căzuți pe frontul de est, în cel de-al doilea război mondial. Monumentul este înconjurat de morminte false, pe crucile cărora se disting foarte greu numele unor eroi locali. Acest monument necesită o restaurare grabnică.

***

O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

__________xxx_________

O PLACHETĂ,
CÂTEVA MEDALII ȘI INSIGNE
DIN JUDEȚUL CONSTNAȚA

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).
Insigna - Memorialul George Mâță - Constanța 2006 (lupte)
De-a lungul timpurilor, luptele libere la români s-au constituit în forme de manifestare a identităţii naţionale, prin concursuri ad-hoc, în cadrul sărbătorilor populare, unde tinerii îşi măsurau puterile. In privinţa sporturilor de luptă practicate cu diverse ocazii pe teritoriul românesc amintim;
a) „Harţa” – sau turnirul, cunoscut şi practicat în Ţara Românească. Cronicarii vremurilor amintesc de participarea unei echipe de cavaleri români în anul 1414 pe timpul domniei lui Mircea cel Bătrân la Buda (Ungaria) iar Vlad Ţepeş a fost chiar premiat la o astfel de întrecere în Austria. Există chiar şi o baladă, care s-a păstrat de-a lungul timpului şi care redă extrem de expresiv detalii privind această formă de întrecere;
b) „Pehlivănia” – sau lupta corp la corp, cunoscută şi practicată în Dobrogea. In anul 1679 Ion Neculce povesteşte despre o logodnă precizând că românii „s-au veselit două săptămâni cu feluri de feluri de muzici şi de giocuri şi de pehlivani şi de pusei. …adusese şi un pehlivan hindiu harap carele făcea jocuri minunate şi nevăzute pe locurile noastre, iute om era şi vârtos.”
c) „Trânta” – cunoscută ca fiind o componentă de bază din categoria jocurilor atletice autohtone, care prin afinitatea sa în rândul tinerilor şi prin efectele asupra calităţilor fizice şi morale ale practicantţilor a constituit permanent motiv de inspiraţie pentru creatorii de folclor. Aria de de răspândire a trântei a fost largă, aceasta îmbrăcând pe alocuri caracteristici specifice zonei de practicare. Cele mai cunoscute forme de practicare ale trântei au fost: lupta ciobănească; lupta oltenească sau de curea (cu sau fară piedică); lupta dreaptă cu apucare în cruce; lupta cu fixarea brâului și lupta cu piedică. Prin diversitatea formelor sale, prin ecoul căpătat in folclor şi prin personajele pe care ie-a păstrat vii de-a lungul timpului, trânta – putem afirma fară riscul de a greşi – a contribuit la îmbogăţirea tezaurului cultural românesc. Culegătorii de folclor au remarcat adesea frecvenţa cu care apare „lupta pe cinstite” sau trânta în diverse balade sau legende, transmise prin viu grai de-a lungul timpului. Poveştile populare avându-l ca erou pe Făt-Frumos constituie exemple grăitoare privind aprecierea de care se bucura trânta ca modalitate de a soluţiona pe calea cea mai dreaptă orice conflict sau vrajbă. Baladele lui Mihu Copilu, Vidra, Ghiţă Cătănuţă, Gheorghiţă Zătrean, Păunaşul Codrilor etc. reflectă fiecare în parte secvenţe ale „luptei pe dreptate” şi evidenţiază profilul loial, cinstit şi plin de virtute al învingătorului în lupta sa împotriva răului. Mulţi ani mai târziu (în jurul anilor 1960), valanţele creatoare născute prin practica trântei de către tineretul din mediul rural au fost remarcate şi de către conducerea comunistă a României. Astfel „trânta sub formă de luptă dreaptă cu apucare în cruce…a fost introdusă cu ani în urmă în cadrul spartachiadei tineretului iar din anul 1968 începe să se desfăşoare Campionatul Naţional Sătesc de Trântă dotat cu Cupa U.T.C. în cadrul activităţilor sportive de masă sub egida Daciadei. Apreciind efectele pozitive ale practicării trântei asupra organismului, precum şi aptitudinile tinerilor de la sate pentru practicarea acestui sport naţional, Ministerul Educaţiei şi învăţământului (n.a. de la acea vreme) a hotărât, începând cu anul 1985, introducerea trântei în Programa şcolară de educaţie fizică din mediul sătesc, la clasele VII- VIII şi IX-X. ”  Campionatul naţional sătesc de trântă s-a desfăşurat în cadrul a patru etape: – etapa locală (pe asociaţie sportivă); – etapa pe comună; – etapa pe judeţ; – finala pe ţară; Competiţia s-a organizat exclusiv pentru tinerii de la sate având vârsta cuprinsă între 14-19 ani, ce concurau în limitele a 6 categorii de greutate (56, 62, 68, 76, 87, + 87kg) iar aceştia nu trebuiau să fie legitimaţi la vreo secţie sportivă de profil, neavând clasificare sportivă. In privinţa regulilor de desfăşurare a competiţiilor de trântă, corpul de arbitri, suprafaţa de luptă, echipament de concurs şi chiar tehnica de luptă s-au remarcat similitudinicu competiţiile de lupte greco-romane. Dacă trânta s-a perpetuat în timp la nivelul mediului rural, dezvoltarea luptelor sportive în România s-a produs în mediul urban. Primul contact al mişcării sportive româneşti cu luptele competiţionale s-a petrecut în ultima decadă a sec XIX sub forma franceză acestora (lupte greco-romane). Această formă de pionierat a luptelor de concurs era făcută cunoscută publicului amator pe arenele circurilor de către luptători străini (în special francezi), profesionişti.  Prima menţionare a acestui tip de eveniment se consemnează în anul 1892 când pe arena circului „Sidoli” din Bucureşti se produc primele demonstraţii de lupte profesioniste sub conducerea francezului Doublier care a dat şi primele lecţii particulare. Un an mai târziu, în 1893, cu ocazia unei serbări desfăşurate în parcul Cişmigiu din Bucureşti au avut loc şi primele „întreceri între puternici”. Aceste evenimente aveau un caracter sporadic dar au trezit interesul publicului amator de evenimente sportive şi după o scurtă acalmie, în 1900 şi 1901 am fost iarăşi vizitaţi de luptători străini care şi-au etalat virtuţile şi abilităţile pe arena circurilor. Urmarea imediată a apetitului demonstrat de către publicul român pentru astfel de evenimente a fost organizarea unor aşa-zise „Campionate ale României” numite impropriu astfel, şi care aveau principal obiectiv câştigul financiar. Cu prilejul unui astfel de eveniment în 1902 se face remarcat şi primul luptător român cu reale calităţi, pe numele său Mitică Dona care îşi începe la scurtă vreme activitatea internaţională, participând la o serie de turnee tot în cadrul circurilor. După anul 1905 au început să apară şi primele societăţi sportive cu profil de lupte. Astfel, s-a organizat un concurs de lupte pe plan local de către „Societatea centrală română de arme şi dare la semn” (Societatea Tirul) iar medalia de aur a fost adjudecată de către acelaşi M. Dona. (Sursa NET - Federatia romană de lupte - Apariţia şi dezvoltarea luptelor în România). 
Luptele sportive sunt de două feluri; libere, în care adversarul poate fi prins (cuprins) de oriunde, și greco-romane, în care adversarul nu poate fi cuprins de sub talie. 
Insigna - Memorialul George Mâță - Constanța 2007 (lupte)
George Mâță a fost un sportiv ce practica luptele, născut la data de 18 octombrie 1981 la Constanța.El a fost descoperit și pregătit la Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru din Constanța (imaginile de mai jos), de antrenorii Valentin Dobrin şi Ioan Giuglea. George Mâţă a fost campion naţional şi multiplu medaliat la competiţiile naţionale de copii, cadeţi şi juniori. 
Un destin nedrept a făcut ca el să înceteze din viaţă, în condiţii încă neelucidate, în ziua de 26 octombrie 2005, departe de casă, la Amsterdam. 
Otocilia Augusta 244 - 249 
Soția împăratului Marcus Philippus
Corabie Kallatis
Secția numismatică a Cercului militar național  
Marcia Otacilia Severa sau Otacilia Severa (denumire alternativă Otocilia) a fost soția împăratului roman Marcus Julius Philippus (Filip Arabul), care a domnit între anii 244 - 249. Tatal ei a fost Otacilius Severus sau Severianus, care a servit ca guvernator roman în Macedonia și Moesia. Otacilia s-a căsătorit cu Filip în anul 234, pe când acesta servea în garda pretoriană sub împăratul Alexandru Sever și a avut trei copii cu acesta. Filip a acordat Otaciliei titlu onorific de Augusta. Filip și Otacilia sunt în general considerați ca fiind primul cuplu imperial creștin, pentru că în timpul domniei lor, persecuțiile creștine au încetat, cuplul devenind tolerant față de creștinism. Chipul Otaciliei a fost imortalizat pe una din fețele monedelor romane denumite augustinieni (poza de sus). 
Insigna - Batalionul 110 Comunicații și Informatică
"Viceamiral inginer Grigore Marteș". 
La 30 aprilie 1962, în baza ordinului C.L. nr. 0064/1962, sub denumirea de Regimentul 110 Radiotehnic şi Transmisiuni, s-a înfiinţat Regimentul 110 Transmisiuni, având ca subunităţi de bază: Batalionul 110 Transmisiuni, Batalionul 105 Radiotehnic şi Compania 225 Radio, fiind subordonat Diviziei 42 Maritime. La data de 01 decembrie 1963, conform ordinului Marelui Stat Major, unitatea trece din subordinea Diviziei 42 Maritime în subordinea Comandamentului Marinei Militare şi îşi schimbă denumirea în Regimentul 110 Transmisiuni, iar astăzi îl găsim sub denumirea de Batalionul 110 Comunicaţii şi Informatică "Viceamiral inginer Grigore Marteș". Sus am postat fanionul de identificare al acestei structuri militare.
Insigna - Batalionul 110 Comunicații și Informatică
"Viceamiral inginer Grigore Marteș". 
Batalionul 110 Comunicaţii şi Informatică este structura specializată subordonată Comandamentului Flotei care realizează, exploatează şi menţine în funcţiune sistemul de comunicaţii al Forţelor Navale necesar conducerii, cooperării şi înştiinţării marilor unităţi şi unităţilor, şi care gestionează Reţeaua de Transmisiuni Permanentă din cadrul Reţelei Militare Naţionale de Comunicaţii în zona de sud-est a ţării, pe timp de pace, în situaţii de criză şi de război.
  
Grigore Marteș (1914 - 1973) a fost un amiral și inginer român, care a îndeplinit funcția de comandant al Marinei Militare Române în perioada anilor 1963 - 1973.
Serviciul maritim român - 100 ani
Constanța 15 august 1995 - Pachebotul "Regele Carol I"
Centenarul flotei maritime comerciale române 1895 - 1995
Flota comercială maritimă a României este totalitatea navelor  comerciale navigând pe mări și oceane sub pavilion românesc. Corăbiile medievale ale Dobrogei, Țării Românești și Moldovei dispar odată cu cucerirea litoralului românesc de către Imperiul otoman, în secolul al XV-lea . Până în anul 1878 navigația navelor comerciale românești pe mare se efectua din porturile Brăila, Galați și, între anii 1856 și 1878, Reni, Ismail și Chilia nouă. Deasupra am postat un set de mărci filatelice care marchează trecerea unui centenar de la înființarea Serviciului Maritim Român.
Erau în general nave cu pânze (cele cu aburi fiind rezervate flotei militare), care în aceste porturi preluau sau predau mărfurile transportate până aici fie pe uscat, fie cu „bolozanele” (șlepuri cu pânze și vâsle) dunărene. Aceste nave aparțineau de regulă unor mari negustori din Țara Românească și Moldova,ca familiile Caragea sau Bellu. Majoritatea asigurau ruta Galați – Constantinopol. Începând cu anul 1859, Unirea principatelor dă naștere pavilionului românesc care este ridicat în locul celui al Țării Românești și Moldovei. Școala flotilei funcționa la Galați din anul 1872, înainte de a fi transferată la Constanța ca „Universitate Maritimă”. 
După anul 1878 (alipirea Dobrogei la România) a fost înființat Serviciul Maritim Român (SMR), cu sediul la București, dar baza la Constanța. Deasupra am postat două afișe de promovare a unor curse maritime efectuate sub egida Serviciului Maritim Român. În anul 1909, anul înființării Școlii Navale Superioare de la Constanța, S.M.R. avea în exploatare o duzină de pacheboturi și vreo douăzeci de cargouri și alte nave, la care se adăugau nave ale unor companii private. Serviciul Maritim Român a fost desființat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, după ce URSS confiscă cele 16 vase de linie, și înlocuit printr-o întreprindere sovieto-română denumită Sovromtransport, căreia sovieticii îi atribuiră două dintre navele confiscate: pachebotul Transilvania și vaporul mixt Ardeal. La rândul său compania „Sovromtransport” a fost integrată în anul 1954 în noua companie Navrom, înființată prin Hotărârea Consilului de Miniștri Nr. 368 și intrată sub controlul exclusiv al statului român, cu sigla „NR”, litere scrise cu roșu peste două benzi orizontale albastre. Sus am postat un afiș al Serviciului Maritim Român din anul 1897 și mai jos alte efecte filatelice care marchează trecerea unui centenar de la înființarea Serviciului Maritim Român.
În august 1995, compania NAVROM, cu sprijinul companiilor Petromin si Romline, a organizat aniversarea Centenarului Flotei Maritime Române. Comisia de pregatire a acestei aniversari a fost condusă de Ion Marica, managerul tehnic al Navrom (fost șef mecanic maritim) consistent ajutată de Grupul de Filatelie Tematică Marină de pe lânga Asociația Filateliștilor din Constanța, ce-l avea în frunte pe Colonelul Virgiliu Moroianu. 
Evenimentul a fost precedat de expoziții, sesiuni de comunicări, filme documentare, lansări de cărți și efecte filatelice. Deasupra am postat o acțiune financiară a Primei societăți naționale de navigațiune maritimă, denumită - România. 
SMR Regele Carol I a fost prima navă modernă a Serviciului Maritim Român. Ea a avut următoarele caracteristici tehnico tactice:  deplasament maxim: 3600 tone, lungime: 106,7 metri, lățime: 12,8 metri, viteza: 13,3 noduri (1 nod = 1852 metri/oră), data construcției – anul 1897, șantierul - „The Fairfield Gevon” din Glasgow - Anglia, echipaj: 75 membri, pasageri: cls. I – 75; cls. II – 42; cls. III – 204. Nava a ajuns în țară la data de 28 iunie 1898, intrând în compunerea flotei Serviciului Maritim Român. Nava Regele Carol I a fost botezată la Constanța, împreună cu nava Principesa Maria, în prezența Regelui Carol I. Nava transporta regulat pasageri pe rutele maritime Constanța-Istanbul și Constanța-Pireu. Nava a fost o reușită deplină atât din punct de vedere al liniei construcției, svelteței și eleganței formelor, cât și din punct de vedere al performanțelor sale deosebite, viteza maximă de 18 Nd., pe care o atingea, era accesibilă la începutul secolului XX numai navelor de război foarte rapide și cu tonaj relativ redus, iar rezistența la uzură a mașinilor sale era foarte mare. În anul 1899, cazanele vaporului au fost modificate pentru a arde păcură în loc de cărbuni, iar în 1905 a fost instalat pe navă un post TFF (telefonie fără fir). După intrarea României în primul război mondila nava a fost pusă la dispoziția marinei imperiale ruse din Marea Neagră. În anul 1916, la Sevastopol, nava a fost transformată în crucișător auxiliar, prin montarea a patru tunuri de 101 milimentri, a două tunuri antiaeriene de 63 mm, două proiectoare și instalație pentru transportarea și exploatarea a două hidroavioane. În martie 1917 a intrat în componența diviziei de crucișătoare rusești, care a bombardat coasta anatolică și a păzit Bosforul. După declanșarea revoluției ruse, nava Regele Carol I a fost capturată și sechestrată la Batumi, în numele Comisariatului Transcaucazian, în cele din urmă reușind să evadeze cu concursul ofițerilor ruși de la bord și să ajungă la Sulina, la data de 31 martie 1918. 
Primul care a pășit pe punte a fost comandorul Eugeniu Botez (Jean Bart), căpitanul portului Sulina. Guvernul român a fost de acord cu cererea rușilor de retrocedare a tunurilor și instalațiilor ce fuseseră montate în anul 1916. După încheierea primului război mondial, nava a reluat rutele de pasageri. În anul 1941, necesitatea României de protejare a litoralului cu baraje de mine și numărul redus de puitoare de mine aflate în dotarea Marinei Române, a dus la rechiziționarea navei și transformarea sa în puitor de mine, puntea principală permițând această operație. Au fost montate două tunuri de 120 mm, 4 tunuri antiaeriene de 37 mm, instalații de lansat mine antisubmarin, instalații de lansat și aruncat grenade antisubmarine și două nave antiparavan antimine. Capacitatea de încărcare era de aproximativ 200 de mine. În perioada 16-19 iunie 1941, nava a executat un baraj de mine în largul litoralului românesc, între Capul Midia și Tuzla, alături de Amiral Murgescu. Barajele din fața orașului Constanța și-au arătat eficiența în data de 26 iunie 1941, provocând scufundarea distrugătorului sovietic Moscova și avarierea crucișătorului  Vorosilov. După alte misiuni de minare marină, în dat de 10 octombrie 1941, orele 11 și 50 minute, după ce părăsise portul Varna cu o nouă încărcătură de mine, nava a lovit o mină plantată de sovietici, la 2 mile marine distanță de farul Galata Burnu, după care s-a scufundat în 13 minute. Un subofițer și 20 de marinari și-au pierdut viața, restul echipajului fiind recuperat de torpilorul Smeul, care asigura protecția operațiunii de minare. Epava navei Regele Carol I se află și astăzi la adâncimea de 23 metri, la sud de Varna, aproape de localitatea Byala,  având coordonatele aproximative 44° 10' N /28° 00' E.
A 55-a Ședință a Secției 2 - CAER
(Consiliul de Ajutor Economic Reciproc)
România - Mamaia - 1986 (Statuia energeticianului)
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) a fost creat la inițiativa URSS în 1949 ca organizație economică a statelor comuniste europene pentru a constitui un echivalent al Comunităţii Economice Europene. CAER-ul a fost răspunsul la Planul Marshall. El avea misiunea de a stimula comerțul dintre țările din blocul estic. În realitate, URSS nu a putut oferi țărilor comuniste un ajutor comparabil cu cel acordat de SUA țărilor occidentale. CAER nu a reușit să îndeplinească rolul pentru care fusese creat, în principal datorită sistemului planificat centralizat al economiei statelor membre, schimburile de mărfuri continuând să se desfășoare prin tratative bilaterale cu păstrarea echilibrului balanței de plăți. Îndeosebi începând din anul 1962, delegațiile române în CAER au avut o poziție critică în CAER la adresa propunerilor sovietice de integrare a economiilor acestor țări. Drept urmare a schimbărilor politice din anii 1989 și 1990, CAER s-a autodesființat în 1991. Sus am postat steagul CAER. 
Pe placheta de mai sus este reprezentată Statuia energeticianului  care stăpânește două fulgere. Această statuie este realizată de către sculptorul Constantin Popovici (1938 – 1995) în anul 1965. Artistul a dorit să-l reprezinte pe zeul grec al focului - Prometeu. Statuia este situată pe muntele Pleașa, în imediata apropiere a barajului hidroelectric de la Vidraru, de pe râul Argeș și poate fi văzută de la mare distanță.   
Municipiul Constanța este situat pe coasta Mării Negre, în partea de sud-est a României, în regiunea istorică Dobrogea, reședință a judeţului cu acelaşi nume şi cel mai mare oraș al regiunii de dezvoltare Sud-Est. Alături de oraşul Cluj Napoca, Constanța este orașul cu cel mai ridicat standard de viață din România. Conform recensământului din anul 2011, Constanța avea 254693 locuitori. Constanța este orașul cel mai vechi atestat de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din anul 657 ÎEN, când pe locul actualei peninsule (și chiar sub apele de azi, în dreptul Cazinoului) s-a format o colonie greacă, numită Tomis. Deasupra am postat drapelul, stemele interbelică, comunistă şi actuală ale oraşului, precum şi pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură inconfundabile, alte locuri frumoase de vizitat și câteva trimiteri poștale din orașul Constanța, din vremuri diferite.
Prefectura
Primăria
Gara maritimă
Farul
Farul genovez
Moscheea Carol I
Muzeul de artă 
Cazinoul
Statuia lui Ovidiu
Colegiul național Mircea cel Bătrân
Hotelul Palace
Băile Duduia și Pescăria
Hotelul Continental
Vedere din port cu silozurile
Trimiteri poștale

Județul Constanța este județul cel mai urbanizat din România, populația care locuiește în orașe numărând puţin peste 500000 de locuitori din totalul de aproximativ 760000 de locuitori. Județul este situat în extremitatea SE a României, are o suprafaţă de 7071 kilometri pătrați, iar capitala judeţului este oraşul cu acelaşi nume, Constanţa. Ca subunităţi administrative judeţul are 3 municipii - Constanța, Medgidia și Mangalia, 9 oraşe - Băneasa, Eforie, Cernavodă, Hârșova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Techirghiol, Ovidiu şi 58 de comune. Deasupra am postat harta, stemele interbelică, comunistă şi actuală ale judeţului, iar dedesubt pozele câtorva locuri de vizitat în acest județ, monumente de cultură și arhitectură dar și trimiteri poștale ilustrate din vremuri diferite. 
Tropaeum Traiani - Adamclisi
Primăria Topraisar
Farul - Tuzla
Stațiunea Venus
Stațiunea Costinești
Muzeul marinei militare Mangalia
Sanatoriul balnear Mangalia
Lacul Techirghiol
Stațiunea Mamaia
Vila Ing. Zissu - Movila
Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei
Băile Movila
Techirghiol
Podul Cernavodă
Trimiteri poștale

__________ooOoo_________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
François Duvalier cunoscut și sub numele de Papa Doc, a fost un om politic și de stat haitian care s-a născut la data de 14 aprilie 1907 și a decedat la data de 21 aprilie 1971. Și-a servit țara în calitate de președinte  al statului în perioada anilor 1957 – 1971.

Detaliu vignetă de pe o bancnotă românească

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni italienești

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 11.12.2011

Niciun comentariu: