vineri, 4 noiembrie 2016

MONUMENTE ALE EROILOR BUZOIENI – COMUNA AMARU

Amaru este o comună buzoiană de aproximativ 2600 de locuitori, situată în sud-vestul județului, în zona de câmpie, la limita cu județul Prahova, formată din următoarele sate: Amaru (reședința), Câmpeni, Dulbanu, Lacu, Sinaia, Lunca și Scorțeanca. Satele comunei au luat naștere pe la 1840, când călugărițele de la Mănăstirea Țigănești, care deținea o moșie în zonă, au hotărât să dea locuri de casă celor doreau. Din totalul locuitorilor 96,09% sunt români și 95,45% ortodocși.
Monumentul eroilor satului Amaru, din comuna buzoiană cu același nume, s-a dezvelit în data de 6 decembrie 2001. El constă într-un obelisc de ciment, placat cu marmură, postat pe un soclu masiv, având în vârf o cruce și inscripția în relief SLAVĂ EROILOR. Monumentul este situat în centrul satului, el slăvind faptele de arme ale eroilor care și-au sacrificat viața în cele două războaie mondiale. De jur împrejurul soclului sunt aplicate plăci de marmură unde sunt inscripționate numele tuturor eroilor satului dar și a celor 27 veterani de război, aflați în viață la data inaugurării monumentului.
Monumentul eroilor satului Lunca, din comuna buzoiană Amaru, a fost ridicat în anul 1938 din inițiativa văduvelor de război și cu sprijinul celorlalți locuitori. Monumentul este opera lui Cristache Radu din Buzău, fiind în fapt un obelisc cu o cruce în vârf, decorat cu frunze de salcie, insemne militare, iar la colțuri cu ove (motive arhitectonice de forma unei jumătăți de ou). Monumentul este situat într-o grădină a satului, fiind postat pe un postament cu câteva trepte. Inscripția centrală a monumentului arată că acesta s-a ridicat pentru a cinsti “Eroii din comuna Bădenii Miluiți, căzuți în războiul 1916 - 1918”  în marile bătălii de la Turtucaia, Mărășești, Doaga, Oituz” înscrise pe laturile monumentului, unde sunt aplicate plăci de marmură pe care sunt inscripționate numele tuturor celor 44 de eroi ai satului, căzuți pe câmpul de onoare al primului război mondial, pentru realizarea României Mari.

***

O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

__________xxx__________

CÂTEVA MEDALII 
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI 

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Eminescu la Odesa - inaugurat la 30 iunie 1995
Ți-aș da Pământul în bucăți să-l faci împărăție
Donație Tamara Pascaru - Atena 1995
Mihai Eminescu (nume real Mihail Eminovici) (născut 15 ianuarie 1850 la Ipoteşti, judeţul Botoşani şi decedat la 15 iunie 1889 în Bucureşti) a fost un poet, prozator şi jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literature română. Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea, şi a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în şedinta din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în data de 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. În 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu – Bucureşti. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.
 
Odesa este un important oraș, port și stațiune turistică ucrainiană  situată în nord-vestul Mării Negre, ce numără aproximativ 1,01 milioane de locuitori și este atestat documentar pentru prima dată în secolul al XII-lea. 
Hotelul Odesa
Teatrul de Operă
Deasupra admiri două interesante monumente arhitectonice din Odesa.

Expoziția filatelică româno-chineză - Ediția a V-a '88
18 - 22.X.1988 Shangchun 26 - 30.X.1988 Dallan
1988 - Poșta română  1988X18-22  1988X26-30 
Filatelia poate fi definită ca studiul şi colecţionarea produselor filatelice, în special a timbrelor. Dar filatelia înseamnă mai mult decât o simplă preocupare pentru frumos. Provocare, informaţie, prietenie şi amuzament sunt doar câteva din caracteristicile unuia dintre cele mai populare hobby-uri din lume, filatelia. De peste 150 de ani, colecţionarea timbrelor este una din preocupările familiilor regale, vedetelor de film, celebrităţilor din lumea sportului şi a altor persoane din viaţa publică. Filatelia este un hobby foarte personal, iar popularitatea sa este determinată de faptul că este flexibil faţă de necesităţile colecţionarului. Înainte de apariţia mărcii poştale, costurile livrării scrisorilor erau achitate de destinatar. Realizarea primelor mărci poştale a revoluţionat serviciile poştale deoarece  funcţia de bază a timbrelor o reprezintă plata în avans a unui serviciu poştal. De-a lungul timpului, această funcţie s-a diversificat, dar se bazează pe acelaşi principiu. Mărcile poştale îndeplinesc trei roluri principale: chitanţă cu o anumită valoare pentru o plată în avans a unui serviciu poştal, mijloc de celebrare şi promovare a patrimoniului naţional şi piesă de colecţie. Dar mai presus de orice, marca poştală este un veritabil ambasador al istoriei, culturii şi civilizaţiei umane, deoarece, forma şi funcţia sa îi conferă libertate de  mişcare şi posibilitatea de a transmite informaţii în toate colţurile lumii. Timbrul capătă valoare în ochii privitorului fiind totodată o plăcere pentru ochi, prin frumuseţea desenului, a culorii şi a tehnicii de tipărire dar şi un studiu al istoriei, culturii şi civilizaţiei întregii lumi, deoarece îţi poate dezvălui detalii despre evenimente, persoane şi locuri, dar mai ales drumul parcurs de un plic până la destinaţie. Primul timbru din lume a apărut în Marea Britanie şi s-a numit Penny Black. 
Optsprezece ani mai târziu, la 15 iulie 1858 a apărut prima emisiune de mărci poştale româneşti intitulată Cap de bour. Emisiunea a fost tipărită în Moldova şi reproduce semnul heraldic de pe stema statului. Prima emisiune de mărci poştale din spaţiul românesc este formată din patru valori: 27, 54, 81 şi 108 parale. Colecţionarea mărcilor poştale a avut un puternic impact in ţara noastră. Acest hobby european a ajuns în spaţiul românesc în jurul anului 1865, în perioada de domnie a lui Alexandru Ioan Cuza. În acea perioadă, colecţionarii individuali sau comercianţii de tutun vindeau primele noastre mărci poştale: Cap de Bour, Principatele Unite sau Cuza. Nevoia de comunicare între colecţionarii de timbre a dus la organizarea lor în diverse societăţi şi cluburi filatelice, acestea având o activitate intensă, în special la începutul secolului al XX-lea. Astăzi, timbrul reprezintă, alături de drapel, imn, stemă şi monedă unul dintre simbolurile noastre naţionale. 
China este o republic[ prezidențială situată în sud-estul Asiei care și-a câștigat independenta la data de 1 octombrie 1949. Suprafața statului este 9572419 kilometri pătrați, populația numără aproximativ 1306,3 milioane de locutori fiind cea mai populată țară din lume iar, capitala funcționează în orașul Beijing. Nu are o deviză național unanim acceptată. 
România este o republică semi-prezidențială, situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de Peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Statul român, cu capitala la București, și-a declarant independența națională față de Imperiul Otoman la data de 9 mai 1877. El numără aproximativ 21,5 milioane de locuitori și se întinde pe o suprafață de 238391 kilometri pătrați. 
IIRUC Service - Jubileul 20 de ani
IIRUC Service 1968 - 1988
I.I.R.U.C. Service este o companie de I.T. (programe calculator) din România. Compania a fost achizionață în februarie 2008 de către grupul Raiffeisen Informatik din Austria. Compania oferă servicii de IT&C, outsourcing, Field Service Support, Client Management, precum și retail cu case de marcat, cântare, echipamente IT. În anul 2009 compania avea 320 de angajați și o cifră de afaceri de circa 11,5 milioane de euro. Sus am postat logo-ul și o poză cu sediul central al I.I.R.U.C. Service - București. În baza H.G.633 din 27 martie 1968, pe data de 1 aprilie 1968 se înfiinţează "Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul" (I.I.R.U.C.), cu sediul în Bucureşti, sub îndrumarea şi controlul Secretariatului permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor.
Deasupra am postat două logo-uri ale I.I.R.U.C. și sediul central al întreprinderii din București. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va avea ca obiect: întreţinerea şi depanarea utilajelor de calcul la beneficiari sau în atelierele proprii; realizarea reviziilor periodice şi reparaţiilor capitale la utilajele de calcul; aprovizionarea în mod centralizat cu piese de schimb din ţară şi străinătate, pentru asigurarea întreţinerii şi reparaţiilor de utilaje de calcul la întreprinderea menţionată mai sus, cât şi la atelierele proprii ale deţinătorilor acestor utilaje; asigurarea pregătirii cadrelor de specialitate prin şcolarizare în ţară şi străinătate; asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul importate, în colaborare cu firmele furnizoare; asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul exportate, în colaborare cu firmele furnizoare din ţară. 
Pe măsura dezvoltării activităţii şi în funcţie de necesităţi, în baza aprobării Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, se vor putea înfiinţa subunităţi ale Întreprinderii pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul pe teritoriul ţării, cu gestiune economică proprie limitată. Pentru întreţinerea curentă, în centrele de calcul electronice şi mecanografice sau la unităţile care posedă un număr mare de utilaje de calcul vor putea funcţiona grupe de întreţinere în subordinea acestora, cu avizul Întreprinderii pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul. În studiile tehnico-economice ce se vor elabora pentru dotarea cu calculatoare electronice şi echipamente de calcul vor fi prevăzute mijloacele materiale pentru întreţinerea curentă şi personalul grupelor de întreţinere. Grupele de întreţinere vor fi coordonate, îndrumate şi controlate din punct de vedere tehnic de către Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va prelua de la secţiile de maşini de calcul din întreprinderile "Accesorii mecanice pentru industria textilă" şi "Ciclop", personalul, baza materială (aparatură, piese de schimb, utilaje), precum şi sarcinile acestora de întreţinere şi reparare a utilajelor de calcul. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va lua măsuri de şcolarizare a cadrelor de specialitate în ţară şi în străinătate, folosind în primul rând contractele de colaborare economică cu furnizorii din străinătate, posibilităţile de şcolarizare în ţară şi de formare de cadre pentru şcolile proprii. Deasupra am postat sediul I.I.R.U.C. din Baia Mare. 

Insigna - UTM (Uniunea Tineretului Muncitor)
Insigna - UTM (Uniunea Tineretului Muncitor)
Un an de  luptă și muncă
Uniunea Tineretului Comunist (cunoscută și prin acronim U.T.C.) a fost organizația de tineret şi rezerva de militanţi a Partidului Comunist Român. Sus am aplicat stema Uniunii Tineretului Comunist din România. În timpul Republicii Populare Române, organizaţia s-a numit Uniunea Tineretului Muncitor (acronim U.T.M.) Ea a fost întemeiată în anul 1922. În anul 1967 număra 2250000 de membri, adică 11,78% din populația României. 
Mai sus admiri steagul şi carnetul de membru UTC.
Campion RPR 1957 - haltere (Republica Populară Română) 
Comitetul pentru cultură fizică și sport 
de pe lângă Consiliul de Miniștri - Locul I
Sportul haltere a apărut în România în jurul anului 1893, iar prima secție de haltere a fost în înființată în anul 1908 la Societatea "Tirul" din Bucureşti. Primul concurs cu ridicare de greutăți a avul loc în România în anul 1896, iar gazda competiției a fost sala de sport a liceului bucureștean Gheorghe Lazăr. 
Haltere este un sport în care oamenii ridică greutăți mari care sunt formate din discuri de diferite greutăți puse pe capetele unei bări. Bara olimpică standard goală (fără discuri montate) are greutatea de 20 de kg. Este un sport olimpic, dar poate fi practicat și de amatori. Există două stiluri: smuls” și „aruncat”.  În trecut mai exista un stil, împinsul, care însă a fost scos dintre stiluri.

___________ooOoo___________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
DIN INDUSTRIA BANCARĂ,
CU CUPOANE DETAȘABILE
Titlu nominativ de una acțiune de 1000 lei 1921
Societatea anonimă 
"Societatea națională de credit industrial" București

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană
de dinaintea proclamării independenței SUA

Două vignete de pe bilete de loterie spaniole

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 04.11.2016

Niciun comentariu: