marți, 13 septembrie 2016

TABLETA CU ȘTIRI NECONVENȚIONALE - 86


D’ALE POLITICIENILOR

sau

CULEGEM CE AM SEMĂNAT

MIRCEA GEOANĂ - P.S.O:


"A guverna România înseamnă
a fi în finala Campionatului Mondial."

TRAIAN BĂSESCU - P.M.P.:


"Știu foarte bine, din trăirile fiicelor mele,
cât de greu este pentru o femeie în ziua de astăzi."


VASILE BLAGA – P.N.L.:


"Dacă ne gândim la câte face statul,
ar sta numai la pușcărie statul"

***

UN DIALOG EPIGRAMATIC

O PASTILĂ DE UMOR

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

_________xxx________

CÂTEVA MEDALII ȘI
INSIGNE DIN JUDEȚUL CLUJ

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 
INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  
Teatrul național * Cluj - Napoca
Clădirea Teatrului Național din Cluj este sediul companiei Teatrul Național “Lucian Blaga” și al companiei Opera Română din Cluj. Primul teatru orășenesc (de limbă maghiară) din Cluj datează din anul 1821, fiind situat pe locul actualei clădiri denumite „Casa Universitarilor” din strada M. Kogălniceanu. La începutul secolului al XX-lea s-a proiectat ridicarea unei noi clădiri care să adăpostească această instituție, vechea clădire fiind necorespunzătoare. În 1904 a început construcția noii clădiri în actuala Piață Ștefan cel Mare, pe locul fostei piețe de lemne a orașului. Lucrările, finalizate în 1906, au fost executate de celebra firmă constructoare de teatre Helmer și Fellner. Clădirea fost inaugurată în ziua de 8 septembrie 1906 cu o reprezentație a Teatrului Maghiar, al cărui director era Jeno Janovics. Construit în stil baroc-rococo, edificiul are o capacitate de 1000 de locuri și trei rânduri de logie. La îndemnul lui Tiberiu Brediceanu clădirea a trecut în patrimoniul Consiliului Dirigent Român, la data de 14 mai 1919, când a fost preluată de Onisifor Ghibu, care la acea vreme ocupa funcția de secretar general pentru resortul Instrucțiunii și Artelor din cadrul Consilului Dirigent Român. În același timp, Teatrul Maghiar a fost mutat în clădirea de pe strada Emil Isac, aproape de Parcul Central și râul Someș, în care funcționează și în prezent. Prima reprezentație în limba română în clădirea  Teatrului Național din Cluj a avut loc la 14 mai 1919, iar primul spectacol al companiei de limbă română din Cluj a avut loc la data de 1 decembrie 1919, marcând un an de la Marea Unire. 
75 de ani - Aniversări culturale clujene 1919 - 1994
Universitatea Daciei superioare
Teatrul național
Academia de muzică și artă dramatică
La data de 12 mai 1919, autoritățile române au înființat prima universitate transilvăneană cu predare în limba română, - Universitatea „Daciei Superioare” din Cluj -  numită apoi Universitatea Regele Ferdinand I” din Cluj. Vasile Pârvan a inaugurat la data de 3 noiembrie 1919 cursurile universității românești, iar la data de 1 februarie 1920, regele Ferdinand al României a proclamat în mod solemn crearea acestei universități. Primul rector al noii universități a fost Sextil Pușcariu. În anul 1940, din cauza Dictatului de la Viena,  care a hotărât cedarea Transilvaniei de nord Ungariei, universitatea românească a fost mutată la Sibiu și Timișoara. Tot atunci, a fost adusă o parte a universității maghiare de la Seghedin la Cluj, cealaltă parte rămânând pe loc, unde există și astăzi. În anul 1945 universitatea românească a revenit la Cluj, din 1948 purtând numele de  Universitatea „Victor Babeș. În același an, în locul universității maghiare, autoritățile române au înființat, tot la Cluj, Universitatea “Bolyai”, cu predare în limba maghiară. În anul 1959 cele două universități au fost unite în cadrul Universității “Babeș - Bolyai”, care din anul 2011 a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație. 
Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 1919, ca instituţie de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învăţământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii Românii postbelice. Învăţământul artistic instituţionalizat din Cluj datează însă din 1819, an în care a fost înfiinţat Conservatorul Maghiar de Muzică, unde cursurile s-au desfăşurat în limbile germană şi maghiară. Înfiinţarea Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică a inaugurat etapa modernă a învăţământului superior muzical din Transilvania. Conservatorul şi-a deschis cursurile cu următoarele catedre: Teorie şi solfegii, Armonie, Contrapunct-compoziţie, Canto, Pian, Vioară, Violoncel, Dicţiune şi declamaţie. Ulterior au fost introduce şi alte discipline: Solfegiu, Contrabas, Instrumente de suflat (corn, trombon, trompetă şi fagot), Teoria instrumentelor, Teoria formelor muzicale, Estetică, Istoria muzicii, Muzică de cameră, Acustică, Orchestră. În anul 1922 s-a înfiinţat o secţie pentru pregătirea profesorilor de muzică, devenită facultate începând cu anul 1933. Primul rector, compozitorul Gheorghe Dima, a imprimat noului institut idealul unor standarde calitative înalte, pe care le-a însuşit temeinic în cursul studiilor universitare urmate în Germania. Vocaţia europeană şi cultul calităţii au constituit şi constituie o constantă de-a lungul întregii istorii a instituţiei, care a funcţionat iniţial sub denumirile de  Conservatorul de muzică şi artă dramatică, apoi Academia de Muzică şi Artă Dramatică (din 1931). În perioada 1940-1945, Conservatorul s-a aflat în refugiu la Timişoara. După revenirea instituţiei la Cluj au funcţionat, în paralel, două conservatoare de muzică şi artă dramatică, unul român şi altul cu limba de predare maghiară, ambele finanţate de către stat. În urma reformei învăţământului din anul 1948, cele două conservatoare au fost transformate în Institute de Arte, fiecare cu câte o facultate de muzică, cu secţii de teorie, compoziţie şi interpretare vocală şi instrumentală, şi câte o facultate de teatru şi coregrafie. În anul 1950, secţiile muzicale ale celor două institute au fost unificate într-o instituţie care a primit numele primului director al vechiului Conservator de Muzică şi Artă Dramatică, întitulându-se Conservatorul de Muzică "Gheorghe Dima", cu limbile de predare română şi maghiară. În anul 1990 instituţia a primit titulatura actuală de Academia de Muzică "Gheorghe Dima". 
Insigna - Napomar - România * Cluj-Napoca
S.C. NAPOMAR S.A. a fost înființată în anul 1973 sub denumirea ” Fabrica de mașini de rectificat” (FMR) devenind unul din principalii producători de mașini de rectificat mici și mijlocii din România. În anul 1976 gama de produse ale societății a fost lărgită cu componente hidraulice (filtre, dispozitive hidraulice de copiere) destinate mașinilor unelte. Anii 1979-1980 au reprezentat un salt atât în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de producție cât și în ceea ce privește gama de produse, care s-a extins de la mașini universale de rectificat convenționale, la mașini de rectificat la temă, destinate unor componente, în special din industria auto românească (supape, rotule, fante de segmenți), industria metalurgică (rectificare bare lungi) și industria de rulmenți. Anii 1980-1990 au reprezentat o perioadă de puternică dezvoltare a experienței personalului firmei prin asimilarea cunoștințelor și soluțiilor destinate unei producții diverse. Acestea au provenit de la institutul de cercetări-proiectări mașini-unelte autohton, precum și din cumpărarea unor licențe de fabricație. Anul 1990 a fost începutul confruntării societății cu economia de piață, moment în care întreprinderea a trebuit să se reprofileze datorită dispariției aproape în totalitate a pieței tradiționale. Perioada 1990-1998 a fost o perioadă de restructurare și înnoire, atât a pieței și a produselor, cât și a parcului de utilaje din dotare. Folosind experiența acumulată, s-au realizat produse cerute de piața internă (mașini de prelucrare a lemnului, hârtiei, sticlei, piese de schimb etc.) căutându-se cel mai favorabil drum spre o dezvoltare care să valorifice cât mai profitabil experiența personalului și dotările existente. În anul 2001 NAPOMAR S.A. constituie o societate mixtă cu Danobat Group din Spania, punându-se bazele unei dezvoltări puternice a activității productive, a produselor și a pieței societății, menținând activitatea societății în domeniul construcției de mașini unelte. În prezent societatea livrează aproape 90% din producție la export sub formă de mașini unelte cu comandă numerică, piese și subansamble pentru echipamente de salvare marină, pentru industria energetică precum și pentru diverși alți beneficiari din alte domenii de activitate. În martie 2013 NAPOMAR S.A. a finalizat cu succes un program de investiții cu fonduri europene, pe o durata de 3 ani, program destinat creșterii competivității economice prin creșterea capabilității și capacității mijloacelor de producție. Astăzi societatea are un număr de aproximativ 350 angajați la o suprafață de producție de 21000 metri pătrați.
Electro - Metal Cluj Napoca 20 de ani 1981
Spre amintirea anilor de atașament față de
întreprindere din partea colectivului
Societatea comercială Electrometal din Cluj Napoca produce și livrează pe piața internă și internațională următoarele categorii de produse; instalații voce date, instalații de iluminat, firme luminoase ultraterminale, tablouri electrice, cabluri și accesorii pentru cabluri, surse, baterii, lanterne, prelungitoare, blocuri prize sonerii, transformatoare, împământări, paratrăsnete, stâlpi și console, branșamente, echipamente de medie tensiune, motoare, alimentatoare, ventilatoare, tubulatură, electrocasnice, electronice, piese de schimb, aparate de încălzit, pompe, hidrofoare, aparate și instrumente de măsură, unelte, scule, utilaje, echipamente de protecție, sârmă de bobinaj, nichelină și altele. Sus am postat o etichetă de produs fabricat la Electro-metal Cluj.
Electro - Metal Cluj Napoca 30 de ani 
Spre amintirea anilor de atașament față de
întreprindere din partea colectivului
Din anul 1990 societatea clujeană este parte componentă a companiei românești Mecanică fină. 
Insigna - Politehnica Cluj
C.S. Politehnica (Club sportiv) s-a înfiinţat în anul 2009 prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr. 5246/ 24.09.2009 datorită rezultatelor internaţionale de excepţie obţinute în special de secţiile de Karate și aeromodelism, C.S. Politehnica a inceput activitatea cu patru sectii: aeromodelism, bridge, polo pe apa si karate WKC. Pana in present s-a mai infiintat sectia de tenis de masa, cu doua echipe, masculina si feminina. În prezent C.S. Politehnica este condus de un Consiliu de Administrație – președinte dl. Conf. dr. ing. Radu Adrian Munteanu și de directorul executiv Prof. dr. ing. Liviu Crișan. În scurta istorie a clubului, care dorește să renască valorile sportive universitare ale Clujului, se pot menţiona titluri de campioni naţionali, europeni sau mondiali obţinute de sportivii clubului, laureaţi ai celor mai prestigioase clasamente sportive în România, dar și din străinătate. Clubul isi propune sa organizeze competiţii naţionale și internaţionale la Cluj-Napoca pentru a face cunoscut numele de POLITEHNICA și implicit numele Universităţii Tehnice. Secţia Karate a este cu siguranţă secţia care a adus clubului cele mai multe trofee naționale și internaţionale, în anii de activitate zestrea clubului îmbogăţindu-se cu 12 de titluri mondiale, 18 de titluri europene și nenumărate titluri naţionale, atât la cadeţi cât și la juniori și seniori. Sus am postat logo-ul clubului sportiv Politehnica Cluj.
Din partea tineretului - Cluj
Medalionul sau brelocul de mai sus doi dansatori populari și stema municipiului Cluj. Nu am găsit niciun fel de informații despre această piesă. Dacă cineva ar putea să mă ajute în acest sens i-aș fi sincer recunoscător. 
Cluj Napoca (până în 1974 Cluj; în germană Klausenburg, în maghiară Kolozsvár, în dialectul s[sesc Kleusenburch, în latină   Claudiopolis) este un municipiu reședință de județ și cel mai mare oraș al judeţului Cluj, ce numără aproximativ 310000 locuitori. În trecut a fost reședința comitatului Cluj și una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei. Numele de Cluj provine, cel mai probabil, din latinescul Castrum Clus, folosit pentru întâia oară în secolul al XII-lea pentru a desemna cetatea orașului medieval de aici. Toponimul Clus are semnificația de „închis” în latină și se referă la dealurile care înconjoară orașul. O altă ipoteză acceptată este aceea a provenienței numelui topic din germanul  Klaus sau din cuvântul Klause (însemnând «trecătoare între munți» sau din clusa «stăvilar, baraj»).  Prima atestare documentară a unei așezări pe teritoriul de astăzi al Clujului a fost făcută de către geograful grec Ptolemeu, care a menționat aici una dintre cele mai însemnate localități din Dacia, cu numele Napuca. Cea dintâi atestare a Napocii romane datează din perioada imediat următoare războaielor de cucerire a Daciei,din anii 107 - 108, și constă dintr-o bornă militară, descoperită la Aiton, rezultată de la construcția unui drum strategic imperial. Prin decretul Consiliului de Stat nr. 194 din 16 octombrie 1974, semnat de Ceaușescu, municipiului Cluj i-a fost atribuit numele Cluj-Napoca, "pentru a eterniza denumirea acestei străvechi așezări - mărturie a vechimii și continuității poporului român pe aceste meleaguri. Sus am postat stemele orașului, de-a lungul vremurilor, și mai jos fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură clujene, din vremuri diferite, dar și câteva trimiteri poștale ilustrate.  
Gara
Teatrul național
Bastionul croitorilor
Aeroportul internațional
Stadionul Arena
Universitatea tehnică
Grand Hotel Italia
Palatul Szeky 
Întreprinderea Terapia
Biblioteca centrală universitară Lucian Blaga
Monumentul memorandiștilor
Întreprinderea Carbochim
Piața Unirii - Biserica Sfântul Mihai
Primăria
Prefectura
Statuia lui Mihai Viteazu
Sinagoga
Monumentul eroului sovietic
Piața Libertății
Banca austro-ungară
Palatul justiției
Școala de domnișoare
Casa natală Matei Corvin
Hotelul New York
Palatul New York
Trimiteri poștale

Județul Cluj este un județ situat în partea central-vestică a României, în centrul provinciei istorice Transilvania, întins pe 6674 kilometri pătrați și numărând aproximativ 692000 de locuitori. Capitala județului este orașul Cluj - Napoca. Ca subdiviziuni administrativ-teritoriale județul se compune din 5 municipii - Cluj Napoca, Dej, Turda, Câmpia Turzii și Gherla, 1 oraș - Huedin și 74 de comune. Sus am postat harta, stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului și fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură din vremuri diferite, din acest județ precum și alte frumoase locuri de vizitat.
Cheile Turzii
Biserica romano catolică - Dej
Castelul Banffy - Borșa
Catedrala ortodoxă Învierea Domnului - Câmpia Turzii
Castelul Banffy - Luncani 
Catedrala ortodoxă - Turda
Cetatea - Bologa
Teatrul - Turda
Biserica reformată - Dej
Primăria - Turda
Castelul lui Octavian Goga - Ciucea
Mănăstirea - Nicula
Salina - Turda
Stațiunea - Beliș Fântânele
 Lacul de acumulare - Drăgan (Floroiu)
Moara și vâltoarea - Bologa
Fabrica de cuie - Câmpia Turzii
Castelul Banffy - Răscruci
Cascada Vălul miresei
Palatul finanțelor - Turda
Tribunalul - Turda
Casa de cultură - Câmpia Turzii
Primăria - Câmpia Turzii
Cazarma Cuza Vodă - Dej
Poșta veche - Dej
Templul - Huedin
Gimnaziul Andrei Mureșanu - Dej
Hotelul Europa - Dej
Hotelul Ungary - Dej

_____________ooOoo____________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
CU CUPOANE DETAȘABILE,
DIN CONSTRUCȚII
Acțiune nominativă de 10000 lei 19xx
cu capital deplin vărsat
Societatea națională de construcții 
S.A.R. "Sonaco" - București

Câteva vignete de pe acțiuni germane

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană
de dinaintea proclamării independenței S.U.A. 

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 13.06.2016

Niciun comentariu: