vineri, 9 septembrie 2016

DINTELOORD - OLANDA


Mai jos am postat și alte fotografii cu monumente de cultură 
și arhitectură din orașul olandez DINTELOORD, municipiul
STEENBERGEN, provincia BRABABNTUL DE NORD, din 
vremuri diferite și câteva trimiteri poștale ilustrate. 
Biserica Hervomde
Fabrica de zahăr
Biserica Sfinții Petru și Pavel
O intrare în localitate
Cimitirul
Memorialul de război
Arhitectură locală
Vederi generale
Trimiteri poștale

***

O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

O PASTILĂ DE UMOR

UN DIALOG EPIGRAMATIC

__________xxx_________

CÂTEVA INSIGNE,
PLACHETE ȘI MEDALII
DIN BUCUREȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).
Centrul de studii strategice de apărare și securitate (C.S.S.A.S.)
Cu peste un deceniu de experienţă, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (C.S.S.A.S.) are un profil particular în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (U.N.Ap. „Carol I”), constituind structura funcţională specializată în realizarea cercetării ştiinţifice fundamentale în domeniul apărării şi securităţii naţionale. Înfiinţat prin Ordinul ministrului apărării naţionale M.S. 138 din 31.10.2000 şi denumit iniţial Centrul de Studii Strategice de Securitate, C.S.S.A.S. a trecut din subordinea Statului Major General în cea a Academiei de Înalte Studii Militare (A.I.S.M.), în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 61 din 17.07.2002. Ulterior, actuala denumire a Centrului a fost adoptată odată cu schimbarea titulaturii A.I.S.M. în Universitatea Naţională de Apărare (anul universitar 2003-2004). C.S.S.A.S. îşi propune să răspundă provocărilor strategice ale mediului de securitate contemporan prin dezvoltarea, implementarea şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, prezenţa activă pe scena internaţională a cercetării ştiinţifice, dar şi prin implicarea în procesul educaţional din cadrul U.N.Ap. „Carol I” şi furnizarea de expertiză şi servicii specifice instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii. Misiunea unei astfel de instituţii este subscrisă scopului mai larg al Universităţii de a deveni cel mai important pol de cunoaştere şi expertiză ştiinţifică în domeniul ştiinţă militară, securitate şi apărare din România cu recunoaştere internaţională, acest lucru nefiind posibil fără un instrument de trasare a liniilor directoare de evoluţie a componentelor acestui domeniu. Din această perspectivă, C.S.S.A.S. reprezintă, fără îndoială, avangarda cercetării ştiinţifice în domeniu, având deja o tradiţie şi prestigiu recunoscute atât în ţară cât şi în străinătate, promovând activităţi şi un portofoliu impresionant de lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică. Obiectivele de cercetare ale acestui centru sunt; elaborarea de expertize pentru instituţiile politico-militare din România, fundamentarea bazei teoretice a locului şi funcţiilor componentei militare în principalele    documente strategice de planificare, investigarea schimbărilor ce intervin în evoluţia mediului strategic militar cu influenţă asupra intereselor României, explorarea rolului Forţelor Armate în viitorul mediu operaţional, studierea fenomenelor din interiorul societăţii româneşti cu impact asupra domeniului militar, dezvoltarea cooperării cu institute de cercetare militare şi civile, alte structuri    guvernamentale şi nonguvernamentale, din ţară şi străinătate, promovarea culturii strategice şi de securitate în societatea românească și sprijinirea formării profesionale la nivel strategic în cadrul U.N.Ap. „Carol I” prin integrarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în procesul educaţional. 
Placheta - 20 de ani de la înființarea I.I.R.U.C. 1968 - 1988 
I.I.R.U.C. Service
(Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul)
În baza H.G.633 din 27 martie 1968, pe data de 1 aprilie 1968 se înfiinţează  "Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul" (I.I.R.U.C.), cu sediul în Bucureşti, sub îndrumarea şi controlul Secretariatului permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor. Deasupra am postat trei logo-uri ale IIRUC. Întreprinderea avea ca obiect: întreţinerea şi depanarea utilajelor de calcul la beneficiari sau în atelierele proprii; realizarea reviziilor periodice şi reparaţiilor capitale la utilajele de calcul; aprovizionarea în mod centralizat cu piese de schimb din ţară şi străinătate, pentru asigurarea întreţinerii şi reparaţiilor de utilaje de calcul la întreprinderea menţionată mai sus, cît şi la atelierele proprii ale deţinătorilor acestor utilaje; asigurarea pregătirii cadrelor de specialitate prin şcolarizare în ţară şi străinătate; asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul importate, în colaborare cu firmele furnizoare și asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul exportate, în colaborare cu firmele furnizoare din ţară. Pe măsura dezvoltării activităţii şi în funcţie de necesităţi, în baza aprobării Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, se vor putea înfiinţa subunităţi ale Întreprinderii pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul pe teritoriul ţării, cu gestiune economică proprie limitată. Pentru întreţinerea curentă, în centrele de calcul electronice şi mecanografice sau la unităţile care posedă un număr mare de utilaje de calcul vor putea funcţiona grupe de întreţinere în subordinea acestora, cu avizul Întreprinderii pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul. 
Insigna - A.S.Calculatorul (Asociația sportivă)
I.I.R.U.C. (Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul)
În studiile tehnico-economice ce se vor elabora pentru dotarea cu calculatoare electronice şi echipamente de calcul vor fi prevăzute mijloacele materiale pentru întreţinerea curentă şi personalul grupelor de întreţinere. Grupele de întreţinere vor fi coordonate, îndrumate şi controlate din punct de vedere tehnic de către Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va prelua de la secţiile de maşini de calcul din întreprinderile "Accesorii mecanice pentru industria textilă" şi "Ciclop", personalul, baza materială (aparatură, piese de schimb, utilaje), precum şi sarcinile acestora de întreţinere şi reparare a utilajelor de calcul. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va lua măsuri de şcolarizare a cadrelor de specialitate în ţară şi în străinătate, folosind în primul rând contractele de colaborare economică cu furnizorii din străinătate, posibilităţile de şcolarizare în ţară şi de formare de cadre pentru şcoli proprii. 
Insigna - Filiala de vânătoare și pescuit I.V.Stalin - București 
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.) este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern, interesele a peste 150 de asociaţii afiliate, în care sunt înscrişi peste 90% din vânătorii români şi peste 80% din pescarii cu domiciliul sau rezidenţa în România, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor şi pescarilor sportivi din ţara noastră. Data de 5 iunie 1919 reprezintă momentul constituirii „Uniunii Generale a Vânătorilor”, iar cea de 26 mai 1922, data de naştere a „Uniunii Generale a Vânătorilor din România”. Această formă de organizare a suferit mai multe transformări și convulsii până să ajungă la formatul de astăzi. Au fost perioade când au existat și organizații paralele în acest domeniu de activitate.   
Iosif Vissarionovici Stalin (1878 - 1953) a fost un om politic sovietic și revoluționar bolșevic, devenit după Revoluția din Octombrie conducătorul politic al statului sovietic (1922 - 1953). 
Insigna - Institutul de cercetări și modernizări energetice 20 de ani
Prezint mai jos o scurtă istorie a devenirii Institutului de Cercetări şi Modernizări Energetice (prescurtat I.C.E.M.E.N.E.R.G.): În anul 1960 s-a înfiinţat Întreprinderea de Raţionalizări şi Modernizări Energetice (I.R.M.E.)  în cadrul Ministerului Energiei Electrice, care a preluat activitatea de modernizare din cadrul Ministerului Energiei electrice, iar în anul 1967 s-a înfiinţat Institutul de Cercetări Electroenergetice şi pentru Termoficare (I.C.E.N.E.R.G.), în cadrul Ministerului Energiei Electrice. 
Insigna - 25 ani 1960 - 1985
Institutului de Cercetări şi Modernizări Energetice - București
În anul 1974 cele două instituții au fuzionat rezultând I.C.E.M.E.N.E.R.G. (Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice). În anul 1990 I.C.E.M.E.N.E.R.G. a devenit filiala RENEL, iar în anul 1996 I.C.E.M.E.N.E.R.G. s-a transformat în Grupul de Studii, Cercetare şi Inginerie (G.S.C.I.) în cadrul RENEL şi a preluat unele colective de specialişti de la I.S.P.E. şi I.S.P.H.. Prin restructurarea RENEL, în anul 1998, G.S.C.I. se desface în trei societăţi comerciale, activitatea de cercetare şi inginerie, continuând în Societatea Comercială I.C.E.M.E.N.E.R.G. SA. În anul 2000 I.C.E.M.E.N.E.R.G. devine Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie  (I.N.C.D.E. – I.C.E.M.E.N.E.R.G.), în cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor, iar în anul 2003 I.C.E.M.E.N.E.R.G. redevine societate comercială, sub denumirea Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice I.C.E.M.E.N.E.R.G. – S.A., filiala a C.N. Transelectrica S.A.. 
Institutul de cercetări și modernizări energetice - 25 de ani
M.E.E - I.C.E.M.E.N.E.R.G. București - România 1960 - 1985 
(Ministerul Energiei Electrice - 
Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice)
În anul 2009 I.C.E.M.E.N.E.R.G. este acreditat ca unitate componentă asistemului de cercetare – dezvoltare de interes naţional, conform H.G. 551/2007, prin Decizia Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică  nr. 9652 din 15.04.2009, iar în anul 2010 I.C.E.M.E.N.E.R.G. devine Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie , în cadrul Ministerului   Economiei (H.G. 925/01.09.2010) - hotărâre ne pusă în aplicare până în 2014. În anul 2013 I.N.C.D.E.  I.C.E.M.E.N.E.R.G. este preluat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale – Activitatea pentru  Cercetare (H.G. 185 din 16.04.2013) - hotărâre nepusă în aplicare până în 2014 iar în data de 11 aprilie 2014 I.N.C.D.E.  I.C.E.M.E.N.E.R.G.  este înregistrat ca institut naţional. 
Insigna - Centrul de producție și asigurări de reprezentare
Plachetă - Centrul de producție și asigurări de reprezentare
 Centrul de producție și asigurări de reprezentare
Centrul de producție și asigurări de reprezentare este o structură militarizată din București care se ocupă cu producția obiectelor de reprezentare ale celorlalte structuri militare românești. Deasupra am postat logo-ul, fanionul și steagul de identificare al acestei structuri militare.
Municipiul București este capitala României, reședința județului Ilfov și, în același timp, cel mai populat oraș al țării, centru industrial și comercial al țării. Populația de 1944367 de locuitori (estimat 1 ianuarie 2009) face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană. În fapt, însă, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de oameni, iar specialiștii prognozează că, în următorii cinci ani, totalul va depăși patru milioane. Prima mențiune a localității apare în anul 1459. În anul 1862 devine capitala României. De atunci suferă schimbări continue, fiind centrul scenei artistice, culturale și mas-media. Între cele două războaie mondiale, arhitectura elegantă și elita bucureșteană i-au adus porecla „Micul Paris”. În prezent, capitala are același nivel administrativ ca și un județ și este împărțită în șase sectoare. Deasupra am postat drapelul, stemele interbelică, comunistă și actuală ale orașului precum și câteva monumente de cultură și arhitectură bucureștene, din vremuri diferite, alte locuri frumoase ale orașului, de acum sau altădată și chiar unele trimiteri poștale ilustrate.
Ateneul român
Hotelul Intercontinental

Întreprinderea Danubiana - Sediul central
Primăria 
Academia de științe economice
Banca Națională
Muzeul național de istorie a României
Muzeul căilor ferate române
Muzeul țăranului român
Tribunalul
Televiziunea
Palatul CEC
Arcul de Trimf
Adunarea Deputaților (Palatul Mitropoliei)
Grădina Cișmigiu - 1926
Maternitatea
Monumentul infanteriei
Monumentul lui Mihai Viteazu
Muzeul zoologic
Casa Radio
Palatul Victoria
Palatul Parlamentului
Biserica Domnița Bălașa 
Biserica grecească
Biserica Sfântul Gheorghe
Biserica Stavropoleus
Piața Sf. Gheorghe și Strada Lipscani
Sfatul popular al raionului Grivița roșie
Spitalul Brâncovenesc 
Universitatea
Fabrica de confecții și tricotaje
Trimiteri poștale


_________ooOoo________

O OBLIGAȚIUNE 
ROMÂNEASCĂ DE STAT
Obligațiune - Titlu de lei 1000 din anul 1922 - 5%
Datoria publică a României - Renta împroprietăririi  

Câteva vignete de pe acțiuni italienești

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană 
de dinaintea proclamării independenței S.U.A.

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 09.09.2016

Niciun comentariu: