joi, 4 februarie 2016

MONEDE DOLARI CANADIENI DE COLECȚIE - 10


Moneda dolar canadian de colecţie de mai sus celebrează centenarul orașului Winnipeg, reședința provinciei canadiene Manitoba. Moneda prezintă pe avers chipul suveranei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar pe revers numărul 100, având în zeroul din stânga imagini ale vechiului oraș (de la 1874) iar în zeroul din dreapta imagini actuale. 
Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 1 dolar canadian, anul emiterii – 1974, forma - rotundă, diametrul – 32,13 milimetri, greutatea – 15,62 grame, metalul – nichel, calitatea – necirculat, tiraj – 2,799 milioane de exemplare și designer – Patrick Brindley.

Moneda dolar canadian de colecţie de mai sus celebrează trecerea a 115 ani de la fondarea Confederației canadiene. Moneda prezintă pe avers chipul suveranei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar pe revers o imagine de la întâlnirea liderilor provinciali cu ocazia fondării Confederației canadiene. 
Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 1dolar canadian, anul emiterii – 1982, forma - rotundă, diametrul – 32,13 milimetri, greutatea – 15,62 grame, metalul – nichel, calitatea – necirculat și tiraj – 13,356 milioane de exemplare. 

Moneda dolar canadian de colecţie de mai sus celebrează trecerea a 450 de ani de când exploratorul francez Jacques Cartier a explorat Peninsula canadiană Gaspe. Moneda prezintă pe avers chipul suveranei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar pe revers chipul lui Cartier, a altor însoțitori și o cruce. Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 1dolar canadian, anul emiterii – 1984, forma - rotundă, diametrul – 32,13 milimetri, greutatea – 15,62 grame, metalul – nichel, calitatea – necirculat, tiraj – 1,223 milioane de exemplare și designer – Hector Greville. 
Jacques Cartier (1491 – 1557) a fost un explorator francez care a descoperit Golful și râul Sfântul Laurențiu. În căutarea aurului și diamantelor, el a întreprins trei voiajuri în aceste ținuturi. Revenit în Franța și încercînd a vinde rocile aduse, a trăit dezamăgirea să constate că erau doar pirite și cuarțuri fără vreo valoare, de unde a apărut expresia: fals ca diamantele Canadei. 
Elisabeta a II-a, nume real și complet Elizabeth Alexandra Mary, este suverana Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a încă 15 state, membre Commonwealth, născută  în anul 1926, conduce din anul 1952. Cele 15 state, membre Commonwealth sunt Canada, Australia, Noua Zeelandă, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Tuvalu, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent și Grenadine, Antigua și Barbuda, Belize și Sfântul Kitts și Nevis.

***

O EPIGRAMĂ
DE PUS ÎN RAMĂ
O PASTILĂ DE UMOR
VORBE DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

___________xxx___________

O PLACHETĂ,
CÂTEVA MEDALII ȘI
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  

Gheorghe Asachi 1788 - 1869 
1989 Bicentenarul nașterii 
Gheorghe Asachi (născut la data de 1 martie 1788 şi decedat la data de 12 noiembrie 1869) a fost un poet, prozator și dramaturg român care s-a născut la Herţa, în nordul Moldovei, azi în Ucraina. Precursor al generației pașoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul Ţiganiadei, epopeea bufă a lui Ion Budai Deleanu. A fost îndrumător cultural în domenii diverse: teatru, școală, presă, activitate tipografică. Asachi a fost și unul din întemeietorii Academiei Mihăilene. 

Uniunea centrală a cooperativelor meșteșugărești - România
(Dansator popular de călușari)
Cooperaţia meşteşugărească reprezintă astăzi o alternativă socio-economică, realizată prin intermediul şi în folosul oamenilor, având ca scop amplificarea solidarităţii sociale şi întrajutorarea membrilor cooperatori, participând în acelaşi timp activ la dezvoltarea comunităţilor locale din care aceştia fac parte. Sunt astfel integrate principalele trăsături specifice ale sectorului: libertatea de acţiune economică, responsabilitatea individuală şi securitatea socială. 
U.C.E.C.O.M. 
(Uniunea națională a cooperației meșteșugărești)
Insigna de onoare
Pentru activitate rodnică în cooperația meșteșugărească
Sectorul cooperatist meşteşugăresc, bazat pe proprietatea privată a meşteşugarilor asociaţi, şi-a demonstrat de peste 130 de ani viabilitatea şi implicarea în dezvoltarea economiei şi societăţii româneşti. Începuturile cooperaţiei meşteşugăreşti din România datează din anul 1879 când a fost înfiinţată prima organizaţie de acest fel – „Societatea meseriaşilor de încălţăminte” (Bucureşti). 
Insigna - Cooperator fruntaș în întrecerea socialistă
U.C.E.C.O.M. 
(Uniunea națională a cooperației meșteșugărești)
Pentru merite deosebite în muncă
Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – U.C.E.C.O.M. a luat fiinţă în anul 1951, fiind reorganizată în anul 2006 (în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei), având permanent, de la înfiinţare până în prezent, rolul de organizaţie de reprezentare a cooperaţiei meşteşugăreşti, la nivel naţional şi internaţional. 
Insigna - Fruntaș în cooperația de producție
Potrivit actualului său statut, U.C.E.C.O.M. este constituită ”cu scopul de a asigura reprezentarea şi promovarea intereselor economice, sociale şi culturale ale cooperatorilor şi ale membrilor asociaţi în relaţiile cu administraţia publică, cu autoritatea de stat, cu alte persoane fizice şi/sau juridice, publice sau private,cu organismele internaţionale similare, precum şi pentru susţinerea şi promovarea principiilor cooperatiste”.
Dansul Călușului este un dans tradițional românesc practicat din vremuri imemoriale în Moldova şi Transilvania, dar care astăzi mai este practicat doar în Muntenia şi Oltenia. În mod tradițional, dansul se execută în săptămâna dinaintea Rusalilor și are scop cathartic (tămăduitor), însă există documente istorice care atestă practicarea dansului și cu alte ocazii. Călușul este un obicei românesc care ţine de cultul unui străvechi zeu cabalin numit de tradiția populară a dacilor Căluș, Căluț sau Călucean. Piesele din „echipamentul” călușarilor poartă și ele denumiri care amintesc de numele zeului, mișcările dansului simbolizând tropăiturile și comportamentul cabalin.

 Placheta - A VII-a Consfătuire pe țară
a lucrătorilor din căile ferate
Căile Ferate Române (C.F.R.) este compania națională de transport feroviar a României. C.F.R. administrează infrastructura, transportul de călători și marfă pe calea ferată din țară. Rețeaua este integrată semnificativ cu alte rețele feroviare europene, oferind servicii paneuropene de transport de pasageri și marfă. C.F.R., ca instituție, a fost fondată în anul 1880, după ce prima cale ferată pe teritoriul actual al României a fost deschisă în anul 1854. Sus am postat logo-ul Companiei naţionale C.F.R..

Insigna - Specialist clasa a I-a - direcția topografică militară
Forțele militare ale oricărui stat, deci și ale țării nostre, sunt categorisite pe diverse specialități militare de pregătire și instruire. În baza unor bareme dinainte stabilite militarii sunt testați periodic asupra nivelului de pregătire și, dacă corespund acestor bareme, sunt declarați specialiști de clasă și distinși cu insigne de Specialist de clasă 1, 2 sau 3, diferite ca model de la o specialitate militară la alta. Obținerea unei asemenea distincții, meritorii atrage uneori după ea o promovare în funcție și întotdeauna o creștere neînsemnată a soldei lunare.   
Insigna - Șoimii patriei
Şoimii Patriei" a fost o organizaţie comunistă a copiilor preşcolari şi şcolari, în vârstă de 4 - 7 ani, înfiinţată în 1976. Avea menirea de a contribui la "educarea moral-civică a copiilor, în spiritul umanismului, al dragostei şi respectului faţă de patrie şi popor, faţă de "Partidul Comunist Român". 
Insigna - Șoimii patriei - Teatru și muzică
Organizaţia politică "Şoimii Patriei" a fost creaţia originală a lui Nicolae Ceauşescu, care reuşea astfel, prin înfiinţarea unei noi organizaţii de masă, să-i înregimenteze şi pe copiii de vârsta preşcolară şi şcolară mică. În nicio ţară a lagărului socialist european nu exista o astfel de structură.
Insigna - Șoimii patriei - Sport și mișcare
Activiştii organizaţiilor şoimilor patriei şi pionierilor erau pregătiţi în Casele pionierilor şi şoimilor patriei răspândite în întreaga ţară. Intrarea copiilor în organizatie avea loc într-un cadru festiv, în prezenţa părinţilor, reprezentanţi ai organelor de partid şi de stat (de nivel local sau central). Cu acest prilej, pionierii înmânau grupelor de şoimi ai patriei însemnele organizatiei: drapelul, fundele şi insignele. Drapelul era de formă dreptunghiulară, de culoare roşie. Pe o parte era drapelul tricolor, iar pe cealalta parte, în centrul drapelului, era aşezată emblema Organizatiei care se instituia ca insignă şi ecuson. În jurul emblemei, înscrisă cu litere majuscule de culoare galbenă, se află inscriptia "Organizatia Soimii patriei din Republica Socialistă România." Şoimii urmau sa contribuie şi ei la construcţia "societătii socialiste multilateral dezvoltate" şi la întărirea cultului personalitătii. Organizatia îsi desfăşura întreaga activitate sub conducerea P.C.R., iar sarcina îndrumării activitătii ii revenea Organizatiei Pionierilor. A fost singura organizatie de acest fel din tările blocului socialist. În cartea "Educatia comunistă, patriotică, revolutionară a şoimilor patriei" sunt trasate sarcinile politico-educative pentru educătorii Şoimilor Patriei: cunoaşterea Drapelului P.C.R., recunoaşterea portretului tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi al tovarăşei Elena Ceauşescu, informarea copiilor asupra înaltelor functii pe care le îndeplinesc pe linie de partid şi de stat, prezentarea unor aspecte semnificative din copilărie şi adolescentă, a principalelor momente din activitatea revoluţionară din trecut şi din ultimele decenii. Sub comunism, copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică urmau să se integreze în procesul de educare "revoluţionară" a tinerei generaţii. La 10 decembrie 1976, s-a constituit, la nivel central, Comisia pentru îndrumarea activităţii Organizaţiei Şoimii Patriei, din care făceau parte adulţi şi pionieri - membri ai Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor (C.N.O.P.) - precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, C.C. al U.T.C., şi ai altor ministere, mame eroine etc.  
Deasupra am postat cravata, uniforma și drapelul organizației Șoimii patriei.
Insigna - Șoimii patriei - Modelism
Modelismul este activitatea de construcție a unor modele (machete) de mașini și aparate (în special la demonstrațiile din cadrul unor discipline școlare).  În cadrul modelismului sunt mai multe secții; navomodelism, aeromodelism, rachetomodelism, etc. 
 rachetomodelism
navomodelism
aeromodelism

______________ooOoo______________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
ÎN LIMBILE MAGHIARĂ
ȘI GERMANĂ
DIN DOMENIUL BANCAR
Acțiune 40 coroane 1901 
Societatea de economii și împrumut 
localitatea Secu - județul Caraș Severin
(Szekuli Takarék és Hitel Egylet Reszveny-Tarsasag)

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni poloneze

Detaliu vignetă de pe un bilet de loterie - SPANIA - 1947

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 04.02.2016

Niciun comentariu: