joi, 20 decembrie 2012

INDIILE OLANDEZE


25 Rupii 1943
INDIILE  OLANDEZE
A fost o colonie olandeză situată în Oceanul Pacific, 
Arhipelagul Indonezian, care a existat în perioada anilor 1800 – 1942.
Colonia a avut o suprafaţă şi o populaţie variabilă în decursul anilor, 
iar capitala a funcţionat în oraşul Batavia (Jakarta de astăzi).
Nu a avut o deviză unanim acceptată.

Stema:

   
Steagul:

 

Pe aversul bancotei aplicate aici este reprezentat chipul 
reginei Olandei, Wilhelmina,  
nume complet Wilhelmina Helena Pauline Maria, 
care a trăit în perioada anilor 1880 – 1962 
şi a condus în perioada anilor 1898 – 1948.***

VORBE DE DUH
DE LA ÎNAINTAŞI
 Dale Breckenridge Carnegie, 
autor american (1888 - 1955)
  1. Când avem de-a face cu oamenii, trebuie să reţinem că nu ne aflăm în faţa unor făpturi logice. Ne aflăm în faţa unor făpturi emoţionale, clădite din prejudecăţi şi conduse de mândrie şi vanitate.
  2. Dacă există vreun secret al succesului, el rezidă din capacitatea de a înţelege punctul de vedere al celuilalt şi de a vedea lucrurile atât din perspectiva acestuia, căt şi al dumneavoastră.
  3. Cred că puterea mea de a trezi entuziasmul oamenilor cu care lucrez este cel mai preţios capital al meu şi sunt convins că unicul mijloc de a descoperi ce e mai bun în oameni este prin aprecieri şi încurajări.   
_____________xxXxx_____________

O INSIGNĂ ŞI TREI
MEDALII ROMÂNEŞTI

Informaţii generale despre medalistică
şi subiectul ei de studiu, medalia, 
poţi citi în articolul 
LE HAVRE - FRANŢA

România - Concurs de schi
(insignă sportivă)
Această insignă are diametrul de aproximativ 53 mm.

XX - Spartachiada republicană - 1964
Uniunea de cultură fizică şi sport - volei - (locul) III
(medalie sportivă comunistă)
Această medalie cântăreşte 43 de grame 
şi are dimensiunile de 60 / 90 mm.

Spartachiada republicană a precedat competiţia naţională sportivă "Daciada", inventată de şeful statului comunist, Nicolae Ceauşescu, şi era atât de vară, cât și de iarnă. Deasupra am postat o plachetă şi o insignă dedicate aceluiaşi eveniment sportiv.

Comisia română de istorie militară 
Dacia Avgust - Provincea S.C.
Comisia Româna de Istorie Militara a fost înfiinţată la 30 august 1974 în cadrul Ministerului Apărării Naţionale pe lângă Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, având sediul în str.Constantin Mille, nr. 6, sector 2, Bucureşti. De la înfiinţare ea a fost afiliată Comisiei Internaţionale de Istorie Militară fiind un organism de specialitate şi for de consacrare ştiinţifică, reunind în rândurile sale istorici militari şi civili cu merite deosebite în cercetarea istoriei militare româneşti şi universale. Comisia are drept misiune principală stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei militare româneşti şi universale şi dezvoltarea legăturilor cu membrii forului internaţional de specialitate. Pentru aceasta îşi dirijează activitatea pe următoarele direcţii de acţiune: sprijinirea şi încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei militare, muzeografiei şi muzeologiei militare, arhivisticii militare şi metodologiei predării istoriei militare în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; realizarea unui contact strâns între istoricii militari şi cei din instituţii şi societăţi de profil din viaţa civilă (Academia Româna, institute de cercetare ştiinţifică, arhive, muzee, fundaţii etc.); menţinerea unui contact permanent cu Biroul Comisiei Internaţionale de Istorie Militară şi stabilirea de legături de cooperare cu toate comisiile naţionale de istorie militară afiliate forului internaţional; deschiderea unor noi căi de colaborare pe plan internaţional în domeniul cercetării, muzeisticii, arhivisticii şi publicisticii militare prin extinderea relaţiilor cu alte instituţii de specialitate şi personalităţi istorice marcante; promovarea istoriografiei militare în cadrul comunităţii ştiinţifice şi a opiniei publice naţionale şi internaţionale.
Sus admiri un sestert roman care îl prezintă pe împăratul Traian şi al cărui revers este redat şi pe reversul medaliei.
Deasupra am postat Ordinul Mihai Viteazu - 1916 pe aversul căruia se distinge monograma regelui Ferdinand şi al cărui revers este prezentat pe aversul medaliei.


Clădirea muzeului naţional al ţăranului român  
100 de ani de la începerea construcţiei
1912 - 2012
"Un palat al artei pământene"
Muzeul naţional al ţăranului român este unul dintre cele mai diversificate muzee din familia europeană a Muzeelor de Arte şi Tradiţii Populare. Este situat în Bucureşti pe Şoseaua Kiseleff nr.3, lângă Piaţa Victoriei. Clădirea unde se află actualul muzeu a fost construită în perioada 1912-1941, după planurile arhitectului N. Ghica-Budeşti. În 1953 se numea Muzeul Lenin-Stalin, apoi Muzeul Partidului, iar de la 5 februarie 1990 a fost redenumit în Muzeul naţional al ţăranului român.

________________ooOoo________________

Danno - micronaţiune virtuală - 10 pound xxx

Câteva vignete de pe acţiuni franceze

con_dorul@yahoo.com

Niciun comentariu: